GIÁO TRÌNH TIN học CAO ĐẲNG (unicode encoding conflict (2))

Giáo trình tin học nguồn mở chuẩn cntt 1 2

Giáo trình tin học nguồn mở chuẩn cntt 1 2
... 11 0 6 .2. 2 Khái niệm hàng đợi in 11 1 6 .2. 3 Quản lý tiến trình hàng đợi in 11 2 6 .2. 4 Câu hỏi - Bài tập thực hành 11 3 CHƯƠNG 1: HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN Bài 1: Cơ ... 42 2 .2 Một số ứng dụng truyền thông 42 2 .2 .1 Ý nghĩa vai trò thư điện tử (Email) 42 2 .2. 2 Thế SMS IM? 42 2 .2. 3 Ý nghĩa vai trò dịch vụ VoIP 43 2. 2.4 Một ... Bài 2: Ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông 40 2 .1 Ứng dụng CNTT quan nhà nước giáo dục 40 2 .1. 1 Internet hành công 40 2 .1. 2 Internet giáo dục 41 2 .1. 3 Câu...
 • 115
 • 292
 • 0

Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 1

Giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 1
... SỐ LƯỢNG SINH VIÊN TIN ĐIỆN CAO HỌC TỬ ĐANG NĂM 19 92 10 0 54 19 93 15 4 53 45 19 94 96 38 60 19 95 14 5 78 80 19 96 16 6 93 12 8 19 97 17 3 75 16 0 10 19 98 15 4 94 245 11 Cộng: 988 485 718 12 Yêu cầu: a) Dùng ... Dũng 01. 003 1. 86 01/ 10/97 390,600 78 ,12 0 Châu Thanh Khiết 01. 009 1. 00 01/ 05/98 210 .O X C) 10 5.000 10 Lê Minh Lợi 1. 18 01/ 08/98 247,800 12 3,900 11 01. 009 Tổng cộng: 2,320,500 733 ,11 0 - Mỗi cột ... 5 41, 800 10 8,360 Phan Thanh Bình 01. 003 2.34 30/ 01/ 98 4 91, 400 98,280 Nguyễn Xuân Huy 01. 009 1. 00 01/ 01/ 99 210 ,000 10 5,000 Trần Văn Hùng 01. 009 1. 09 15 / 01/ 99 228,900 11 4,450 47 Nguyễn Anh Dũng 01. 003...
 • 100
 • 1,264
 • 0

giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 2i

giáo trình Tin học kế toán (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề): Phần 2i
... dành cho chứng từ Trong phần mềm kế tốn, hình nhập liệu chứng từ phần hành quản lý mua hàng bao gồm thơng tin: Phần thơng tin chung gồm có: - Tên thơng tin đối tượng: Là thơng tin nhà cung cấp ... dành cho chứng từ Trong phần mềm kế tốn, hình nhập liệu chứng từ phần hành quản lý vật tư, hàng hóa bao gồm thơng tin: Phần thơng tin chung gồm có: - Tên thơng tin đối tượng: Có thể thơng tin ... hội cho người lao động - Căn vào vào Bảng tính lương kế tốn lập bảng tính phân bổ chi phí tiền lương với khoản trích theo lương vào chi phí phân xưởng, phận sử dụng lao động 127 Thực hành phần...
 • 96
 • 936
 • 0

Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh): Phần 2

Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh): Phần 2
... sau vào ô D21 =SUM(D11:D20) D 22 =ROUND(AVERAGE(D11:D20) ;2) F21 =SUM(F11:F20) F 22 =ROUND(AVERAGE(F11:F20) ;2) 76 H21 =SUM(H11:H20) H 22 =ROUND(AVERAGE(H11:H20) ;2) Kết bảng 5 .2 Bảng 5 .2 Kết luận ... đồng, doanh thu hàng năm 0.5 tỉ, chi phí hàng năm 0 .2 tỉ, thời gian thực dự án năm, có lãi suất 12% /năm 74 CHƯƠNG CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH Mục đích: - Giới thiệu cho sinh viên số ... Cho toán QHTT sau: Hàm mục tiêu: f(x) = 2x1+8x2-5x3+15x4 → max Các ràng buộc: 3x1-x2+x3+10x4=5 x1+2x2+x3+5x4 ≥9 2x1+10x2+2x3-5x4 ≤ 26 xj ≥0, j =1 ÷4 2. 2.3 Phương pháp giải toán B1 Tạo bảng liệu...
 • 51
 • 150
 • 0

Giáo trình tin học văn phòng nghề quản trị mạng máy tính trình độ cao đẳng nghề (phần 2)

Giáo trình tin học văn phòng  nghề quản trị mạng máy tính  trình độ cao đẳng nghề (phần 2)
... 5.42 Phòng quản trị 3.66 5/9/11 3.99 Phòng tài Chun viên Chun viên cao Nguyễn Văn Liêm cấp Ngơ Văn Hiền Phạm Minh Lê Lân Chun viên 1002 Nguyễn Hương Chun viên 1003 Tên đơn vị Phòng hành Phòng ... Hiểu trình bày khái niệm học 1.1 Hàm gì? Cơng thức giúp bảng tính hữu ích nhiều, khơng có cơng thức bảng tính giống trình soạn thảo văn Chúng ta dùng cơng thức để tính tốn từ liệu lưu trữ bảng tính, ... tuyệt đối qui mơ tính tốn độ phức tạp, Microsoft viết trình ứng dụng chun tính tốn MS Excel Mục tiêu: - Trình bày khái niệm bảng tính; - Mơ tả cách thức tổ chức làm việc bảng tính; - Thực thao...
 • 95
 • 186
 • 0

Giáo trinh tin học - Báo cáo

Giáo trinh tin học - Báo cáo
... thiết kế báo cáo Nội dung Ý nghóa báo cáo Các thành phần báo cáo Ý nghóa sử dụng báo cáo Các thành phần báo cáo Ý nghóa sử dụng báo cáo Công cụ báo cáo giúp cho thực việc tổng hợp thông tin xếp ... thành báo cáo Wizard Tạo báo cáo đơn giản, báo cáo nhóm, báo cáo có tính toán thống kê Thực tạo báo cáo Design View Các bước để tự thiết kế báo cáo hoàn chỉnh Một số kỹ thuật thiết kế báo cáo Các ... 4-2 Giới thiệu Lý thuyết Tiết - - - Thực hành 15 Tiết - Tài liệu giảng dạy Access Các khái niệm báo cáo Phân biệt thành phần báo cáo Các dạng báo cáo cách phân biệt dạng Thực tạo báo cáo công...
 • 20
 • 89
 • 0

Giáo trình tin học 12 - Tiết 29-30 Báo cáo (Report) - (tiết 1&2/2 tiết) pptx

Giáo trình tin học 12 - Tiết 29-30 Báo cáo (Report) - (tiết 1&2/2 tiết) pptx
... Khái niệm báo Tiết 29 cáo: Báo cáo công cụ Access, dựa Table/Query để: kế Thiết - Hiển thị liệu Table: DANHSAC H trình để đọc mà không cập nhật - lần cho hs phân nhóm liệu nắm cách Tiết thực ... kiểu trình bày báo cáo Access chọn giúp để tính điểm trung bình HS TO để để chọn cách trình bày report  kích Nextxuất cửa sổ chọn cách bố trí trường , kích Next xuất cửa sổ chọn kiểu trình ... nhóm liệu nắm cách Tiết thực Tổng hợp, bày qua - Tổ chức in ấn Phương pháp thiết kế báo biểu: - Phương pháp làm theo bước hướng dẫn Access (Wizard) - Phương pháp tự thiết kế (Design) 2.1) Phương...
 • 8
 • 224
 • 0

Xem thêm