BÀI GIẢNG môn NĂNG LƯỢNG tái tạo

Bài giảng Sử dụng năng lượng tái tạo - chương 1a

Bài giảng Sử dụng năng lượng tái tạo - chương 1a
... ca mt tri c xỏc nh theo nh lut Planck: I0 = C -5 C2 T e -1 Vi: - chiu di bc súng (m); T - nhit tuyt i (0K); C1 = 0,374.1 0-1 5 W/m2 C2 = 1,4388.1 0-2 m.0K Din tớch phớa di ng cong I0 = f() mụ t ... Trong ú: E - tng x trờn b mt nm ngang; (1 + cos)/2 = Fcs - h s gúc ca b mt i vi bu tri; (1 - cos)/2 = Fcg - h s gúc ca b mt i vi mt t; Rg - h s phn x bc x ca mụi trng xung quanh Bb - t s bc x ... kớnh v A l h s hp th ca b mt b thu nhit Bc x MT n H thng lp kớnh (1-A)D (1-A)2DRd D (1-A)DRd (1-A)2DRd2 B mt hp th DA DA(1-A)Rd DA(1-A)2Rd2 22 Hỡnh 1.20 Quỏ trỡnh hp th bc x mt tri ca b thu kiu lng...
 • 27
 • 580
 • 7

Bài giảng sử dụng năng lượng tái tạo - chương 2

Bài giảng sử dụng năng lượng tái tạo - chương 2
... C2H5OH 46,0 Methanol CH3OH 32, 0 Gasoline C4-C 12 100 105 52, 2 13,1 34,7 0,794 78 845 29 ,7 423 107 126 37,5 12, 6 49,9 0,796 65 1100 22 ,3 464 109 130 85 88 12 15 0, 72 0,78 27 22 5 353 47,0 25 7 ... Tng sn lng (Mt) % 440 19 330 20 3 118 99 836 29 1035 22 18 15 44 46 8 38 14 58 10 54 13 356 22 9 1 92 1 32 9 72 34 1108 15 10 41 47 1009 66 53 119 124 7 53 20 44 1 12 67 1 32 2355 100 Khụng phi tt c cỏc ... Vỏ Năng lợng hàm chứa (kWh/kg v.c khô) 20 0 310 380 460 28 0 490 400 500 330 360 20 0 400 340 350 330 620 310 740 120 0 1300 450 379 1,19 1,85 2, 27 2, 75 1,67 2, 93 2, 39 2, 99 1,97 2, 15...
 • 31
 • 465
 • 6

Bài giảng sử dụng năng lượng tái tạo - chương 3

Bài giảng sử dụng năng lượng tái tạo - chương 3
... Đào Nha 5 23 Tây Ban Nha 8.2 63 13 Hy Lạp 466 03 Hoa Kỳ 6.752 14 Canada 444 04 Đan Mạch 3. 118 15 Thụy Điển 442 05 Ấn Độ 2.9 83 16 Pháp 39 0 06 Ý 1.265 17 Úc 38 0 07 Hà Lan 1.078 18 Ireland 35 3 08 Nhật ... diesel vùng nông thôn 86 3. 1.2 Bơm nước dùng sức gió Một ứng dụng sức gió sản xuất sử dụng trực tiếp lượng học turbin để chạy bơm nước Trường hợp người ta gọi động gió Hình 3. 3 giới thiệu sơ đồ hoạt ... toàn giới 47.574 89 Hình 3. 6 Turbin gió bờ biển Đan Mạch Hình 3. 7 Trang turbin gió Đức Hình 3. 8 Turbin gió Tây Ban Nha 3. 2 NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY Từ thời xa xưa người biết lợi dụng sức nước để thay...
 • 10
 • 514
 • 7

Bài giảng sử dụng năng lượng tái tạo - chương 1b

Bài giảng sử dụng năng lượng tái tạo - chương 1b
... yu t: - H s hao tn nhit mt lng Kd n mụi trng - H s truyn nhit i lu n dũng khớ - H s truyn nhit bc x R.Ht-bt n bu tri - H s truyn nhit bc x R.Ht-k n tm che Nhit lng ca dũng khớ c to bi: - H s ... R.ht-k = (1.62) + ht k Vi: - hng s bc x ca vt en tuyt i, = 5,67.1 0-8 W/m2.K4 ht - en ca tm hp th k - en ca tm che (kớnh) H s truyn nhit bc x t tm hp th n bu tri tớnh theo cụng thc: R.ht-bt ... = Lo.Cp.(Tv-Tr) (1.50) Trong ú: Cp - nhit dung riờng ng ỏp ca khụng khớ (kJ/kg.K) Tv - nhit khớ vo, tớnh bng nhit mụi trng (K) Tr - nhit khụng khớ tớnh bng nhit sy yờu cu (K) Lo- lng khụng...
 • 39
 • 370
 • 5

Bài giảng năng lượng tái tạo

Bài giảng năng lượng tái tạo
... c vào s d ng nhiên li u hóa th ch Bài gi ng Năng lư ng tái t o PH N 1: LÝ THUY T V NĂNG LƯ NG TÁI T O Bài gi ng Năng lư ng tái t o I LÝ THUY T V NĂNG LƯ NG TÁI T O Khái ni m: NLTT lư ng thu c ... i Máy bay NLMT Bài gi ng Năng lư ng tái t o 29 II NĂNG LƯ NG M T TR I 2.2 Năng lư ng m t tr i s Bài gi ng Năng lư ng tái t o d ng dư i d ng nhi t 30 II NĂNG LƯ NG M T TR I 2.2 Năng lư ng m t ... ng tái t o I Lý thuy t v lư ng tái t o II Năng lư ng m t tr i III Năng lư ng gió IV Năng lư ng th y i n V Năng lư ng th y tri u sóng VI Năng lư ng a nhi t VII Năng lư ng sinh kh i Ph n 2: Năng...
 • 153
 • 1,399
 • 25

bài giảng năng lượng tái tạo, tiềm năng và ứng dụng

bài giảng năng lượng tái tạo, tiềm năng và ứng dụng
... Spain Năng lượng tái tạo 51 26 T bào quang n Năng lượng tái tạo 52 Pin quang n Năng lượng tái tạo 53 27 Pin quang n Năng lượng tái tạo 54 V t li u quang n Năng lượng tái tạo 55 28 M c lư ng Năng lượng ... ng Năng lượng tái tạo 56 M c lư ng Năng lượng tái tạo 57 29 M c lư ng Năng lượng tái tạo 58 M c lư ng Năng lượng tái tạo 59 30 M c lư ng Năng lượng tái tạo 60 M c lư ng Năng lượng tái tạo 61 31 ... Năng lượng tái tạo 87 44 Ghép t bào thành t m pin Năng lượng tái tạo 88 Năng lư ng m t tr i Năng lượng tái tạo 89 45 Ghép n i nhi u t m pin Năng lượng tái tạo 90 Ghép n i nhi u t m pin Năng lượng...
 • 116
 • 342
 • 0

bài giảng năng lượng tái tạo hay tuyệt

bài giảng năng lượng tái tạo hay tuyệt
... thống lượng gió  Tính toán phân bố lượng gió Số tiết lên lớp 12 tiết Bảng phân chia thời lượng STT NỘI DUNG SỐ TIẾT Tổng quan lượng gió Tốc độ gió lượng Hệ thống lượng gió Bài Giảng Năng Lượng Tái ... Năng lượng thủy triều 148 3.2 Năng lượng nhiệt đại dương 153 3.3 Năng lượng sóng biển 156 V Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường ... Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường - PHẦN NĂNG LƯỢNG GIÓ Chương TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG...
 • 164
 • 241
 • 0

II NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - BÀI GIẢNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

II NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - BÀI GIẢNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
... T TR I 2.2 Năng lư ng m t tr i s d ng dư i d ng nhi t 2.2.5 ng Stirling dùng lư ng m t tr i Bài gi ng Năng lư ng tái t o 43 III NĂNG LƯ NG GIÓ Bài gi ng Năng lư ng tái t o 44 III NĂNG LƯ NG GIÓ ... i Máy bay NLMT Bài gi ng Năng lư ng tái t o 29 II NĂNG LƯ NG M T TR I 2.2 Năng lư ng m t tr i s Bài gi ng Năng lư ng tái t o d ng dư i d ng nhi t 30 II NĂNG LƯ NG M T TR I 2.2 Năng lư ng m t ... 1,23 KG/m3 Bài gi ng Năng lư ng tái t o 52 III NĂNG LƯ NG GIÓ Tuabin gió Tuabin gió máy dùng lư ng bi n i ng c a gió thành C u t o: Chú thích: Bài gi ng Năng lư ng tái t o 53 III NĂNG LƯ NG GIÓ...
 • 143
 • 117
 • 0

bài giảng năng lượng tái tạo

bài giảng  năng lượng tái tạo
... 0,527 Bài giảng 15 Bài giảng 16 Bài giảng 17 Bài giảng 18 Bài giảng 19 Bài giảng 20 Bài giảng 21 Bài giảng 22 Bài giảng 23 Bài giảng 24 Bài giảng 25 Bài giảng 26 Bài giảng 27 Bài giảng 28 Bài giảng ... 28 Bài giảng 29 Bài giảng 30 Bài giảng 31 Bài giảng 32 Bài giảng 33 Bài giảng 34 Bài giảng 35 Bài giảng 36 Bài giảng 37 Bài giảng 38 Bài giảng 39 Các công nghệ khai thác NLTT Bài giảng 40 Các công ... nguồn lượng thay Nhưng vòng lẩn quẩn tiếp tục lặp lại, cần phải có giải pháp bền vững lượng tái tạo Năng lượng tái tạo gì? Là lượng từ nguồn tự nhiên không cạn kiệt Bài giảng Các nguồn lượng tái tạo...
 • 23
 • 94
 • 0

BÀI GIẢNG NĂNG LƯỢNG tái tạo, đh SP kỹ THUẬT TP HCM

BÀI GIẢNG NĂNG LƯỢNG tái tạo, đh SP kỹ THUẬT TP HCM
... t i VN Bài gi ng Năng lư ng tái t o Nh ng h u qu … Bài gi ng Năng lư ng tái t o Năng lư ng… Bài gi ng Năng lư ng tái t o T NG QUAN Hi n th gi i ang h i h phát tri n, ng d ng ngu n lư ng tái t ... ng tái t o t i Vi t Nam Bài gi ng Năng lư ng tái t o N I DUNG Ph n 1: Lý thuy t vê lư ng tái t o I Lý thuy t v lư ng tái t o II Năng lư ng m t tr i III Năng lư ng gió IV Năng lư ng th y i n V Năng ... c vào s d ng nhiên li u hóa th ch Bài gi ng Năng lư ng tái t o PH N 1: LÝ THUY T V NĂNG LƯ NG TÁI T O Bài gi ng Năng lư ng tái t o I LÝ THUY T V NĂNG LƯ NG TÁI T O Khái ni m: NLTT lư ng thu c...
 • 154
 • 120
 • 0

Báo cáo môn học Năng lượng tái tạo Đề tài: Năng lượng hạt nhân

Báo cáo môn học Năng lượng tái tạo Đề tài: Năng lượng hạt nhân
... Chương 3: Năng Lượng Hạt Nhân Hinh : Tình hình phát triển điện hạt nhân nước giới (tính đến năm 2005) Chương 3: Năng Lượng Hạt Nhân 3.3 Năng lượng hạt nhân- giá phải trả đắt 3.3.1 Vụ nổ lò hạt nhân ... Chương 3: Năng Lượng Hạt Nhân 3.3 Lượng hạt nhân- giá phải trả đắt 3.3.1 Chiến tranh hạt nhân Hình 3.0: Thiết kế hai loại bom nguyên tử Chương 3: Năng Lượng Hạt Nhân 3.3 Lượng hạt nhân- giá phải ... 2: Đại Cương Về Năng Lượng Hạt Nhân 2.1 Khái Niệm Năng lượng hạt nhân: loại công nghệ hạt nhân thiết kế để tách lượng hữu ích từ hạt nhân nguyên tử thông qua lò phản ứng hạt nhân có kiểm soát...
 • 41
 • 593
 • 0

Bài giảng MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Bài giảng MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO
... Tài liệu học tập, tham khảo [1] PGS.TS Võ Văn Nhị Kế toán tài doanh nghiệp 2009, NXB Tài chính, Nhà sách Kinh tế [2] Bộ môn Kế toán tài ĐH Kinh tế Tp.HCM, Bài tập Kế toán tài chính, NXB Tài chính, ... [3] Bộ tài chính, Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, NXB Tài chính, www.mof.gov.vn, kiemtoan.com.vn [4] Bộ tài chính, Các chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Tài chính, www.mof.gov.vn ... Xác định kết kinh doanh 2.2.2 Kế toán thuế thu nhập hoãn lại (trên BCTC riêng lẻ) A – Xác định kế toán “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” (1) Cuối năm tài chính, lập báo cáo tài chính, kế toán phải...
 • 96
 • 248
 • 0

vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.

vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.
... dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn Gin pin mt tri cụng sut 1072W lp cho h gia ỡnh H thng acquy lu tr v bin i ngun in Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực ... H v tờn: Trn Th Mai Hng Ngy sinh: 31/08/2001 Lp:8D Tờn tỡnh hung: Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn S DNG NNG LNG T NHIấN V NNG LNG TI TO TIT KIM NNG LNG V THN THIN ... nng (bp in) quang nng (búng in), ng nng (ng c in)Nng lng in l mt mt Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn hng thit yu phc v cho nn cụng nghip húa hin i húa t nc in nng c...
 • 12
 • 587
 • 4

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn sử dụng năng lượng tự nhiên và năng lượng tái tạo để tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn sử dụng năng lượng tự nhiên và năng lượng tái tạo để tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường
... vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn Gin pin mt tri cụng sut 1072W lp cho h gia ỡnh H thng acquy lu tr v bin i ngun in Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn ... tờn: Trn Th Mai Hng Ngy sinh: 31/08/2001 Lp:8D Tờn tỡnh hung: Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn S DNG NNG LNG T NHIấN V NNG LNG TI TO TIT KIM NNG LNG V THN THIN VI ... (bp in) quang nng (búng in), ng nng (ng c in)Nng lng in l mt mt Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn hng thit yu phc v cho nn cụng nghip húa hin i húa t nc in nng c phõn...
 • 12
 • 1,238
 • 6

Bài giảng môn kiểm toán tài chính

Bài giảng môn kiểm toán tài chính
... ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN CHỦ THỂ, KHÁCH THỂ CỦA KIỂM TOÁN 1.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - Thế kiểm toán tài chính? Kiểm toán tài hoạt động kiểm toán viên độc ... phí kiểm toán thấp 1.4 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Bước 3: Kết thúc kiểm toán Kiểm toán viên lập Báo cáo kiểm toán soạn Thư quản lý - CHƯƠNG KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Tiền gì? + Tiền loại tài ... hành kiểm toán bao gồm: 1.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - Kiểm toán tiền mặt - Kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền (tiêu thụ) - Kiểm toán chu trình mua hàng trả tiền (bán hàng toán) - Kiểm...
 • 154
 • 17,197
 • 141

Xem thêm

Từ khóa: năng lượng tái tạobài giảng về năng lượngdự án năng lượng tái tạo không nối lướiphát triển năng lượng tái tạođồ án tìm hiểu năng lượng tái tạo; phân tíchcông cụ và phương pháp lập quy hoạch năng lượng tái tạo ngoài lưới cấpnghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông lâmlựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nôngvai trò của năng lượng tái tạotầm quan trọng của năng lượng tái tạotài liệu về năng lượng tái tạobài giảng dòng năng lượng trong hệ sinh tháikhai thác năng lượng tái tạobài giảng môn quản trị tài chính doanh nghiệpbài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệpBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 16. ADN và bản chất của genBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 13. Phản ứng hoá họcTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồingọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGBAI 10 SINH SAN o SINH VATMạ đồng và bạc hóa học