Tài liệu tính toán bể lọc nhanh trọng lực

Báo cáo chuyên đề Bể lọc nhanh trọng lực

Báo cáo chuyên đề Bể lọc nhanh trọng lực
... toán thiết kế bể lọc nhanh, ứng dụng bể lọc đời sống trình vận hành, bảo trì bể lọc Phạm vi nghiên cứu : Bể lọc nhanh trọng lực Nội dung Chuyên đề sâu vào nghiên cứu cách phân loại bể lọc, tính toán ... bể lọc, tính toán thiết kế bể lọc nhanh trọng lực, trình thau rửa vận hành bể lọc Đồng thời chuyên đề nghiên cứu ưu nhược điểm bể lọc nhanh trọng lực so với loại bể lọc khác xử lý nước Phương ... biệt, thông qua chuyên đề này, có hiểu biết sâu bể lọc nhanh trọng lực Trong khuôn khổ chuyên đề này, nhóm chưa trình bày đầy đủ tất thông tin vấn đề liên quan đến bể lọc nhanh trọng lực mong muốn...
 • 36
 • 1,197
 • 0

Tài liệu TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC MÔĐUN QUAY TRONG ROBOT doc

Tài liệu TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC MÔĐUN QUAY TRONG ROBOT doc
... yêu cầu cao môđun quay robot Môđun quay dùng bánh lăn sản phẩm kiểu tỏ phù hợp với kỹ thuật robot PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TÀI LIỆU THAM ... Trung tâm NCKT tự động hoá, ĐHBK - HN dùng cho môđun quay Hình PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘP GIẢM TỐC RL THOẢ MÃN CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÔĐUN QUAY Hộp giảm tốc RL đạt tỷ số truyền cao Do ... tải dạng cao nhiều phân tích phần sau Theo tính toán sơ trung bình kích thước giảm nửa, trọng lượng giảm theo Các đặc tính phù hợp với đòi hỏi mođun quay robot  1 ε  η12 = − fπ  −  Z  Z2...
 • 4
 • 393
 • 2

Tài liệu TÍNH TOÁN BẢO VỆ QUÁ DÒNG CẮT NHANH pdf

Tài liệu TÍNH TOÁN BẢO VỆ QUÁ DÒNG CẮT NHANH pdf
... kế bảo vệ đồ án ta xét bảo vệ dòng điện cắt nhanh dòng điện có thời gian 3.2.1 - Bảo vệ dòng có thời gian * Quá dòng cắt nhanh với đặc tính thời gian độc lập Ưu điểm dạng bảo vệ cách tính toán ... bảo vệ bảo vệ dòng cắt nhanh - Chọn dòng điện khởi động cho bảo vệ dòng cắt nhanh đoạn đường dây D2 là: Ikđ2 = kat IN9max = 1,2 1,004 = 1,205 kA - Dòng điện khởi động bảo vệ dòng cắt nhanh đoạn ... SỐ KHỞI ĐỘNG XÁC ĐỊNH PHẠM VI BẢO VỆ VÀ ĐỘ NHẠY I – TÍNH TOÁN THÔNG SỐ KHỞI ĐỘNG BẢO VỆ - Bảo vệ dòng cắt nhanh - Trị số dòng điện khởi động bảo vệ dòng cắt nhanh chọn theo công thức Ikđ = Kat...
 • 31
 • 3,300
 • 28

Tài liệu Tính toán hệ thống thông gió trong các công trình dân dụng và công nghiệp doc

Tài liệu Tính toán hệ thống thông gió trong các công trình dân dụng và công nghiệp doc
... khu vực nhỏ hẹp Trong cơng nghiệp để thực thơng gió cục người ta thường sử dụng cách : Thơng gió thổi cục thơng gió hút cục Trong cơng trình dân dụng thơng gió cục người ta sử dụng quạt gắn tường, ... Thơng gió cưỡng Thơng gió nhờ quạt gọi thơng gió cưỡng 8.3.1 Phân loại hệ thống thơng gió cưỡng Các quạt thơng gió sử dụng cho cơng trình thường có loại chủ yếu : - Thơng gió cục : Là thơng gió ... sử dụng miệng hút có tính chất trang trí kết hợp Với hệ thống khơng cần phải thực thổi gió vào phòng mà nhờ thơng gió thẩm lọt để bù lại lượng gió Việc tính độ cao kênh gió thực sau: - Căn vào...
 • 9
 • 663
 • 13

Tài liệu Tính toán cấu kiện tông cốt cứng ppt

Tài liệu Tính toán cấu kiện bê tông cốt cứng ppt
... có cốt thép mềm đặt đối xứng trạng thái giới hạn xem tông, lõi thép cứng cốt thép mềm đạt tới giới hạn cường độ tính toán chúng Nghĩa ứng suất nén tông đạt tới giới hạn Rn, ứng suất cốt ... hoàn toàn, ứng suất vùng tông chịu nén đạt tới cường độ tính toán ứng suất cốt thép tròn đạt giới hạn chảy Tại vùng tông chịu kéo xem nứt bỏ qua khả chịu kéo tông vùng Giả thiết trạng ... cấu kiện đơn lẻ, với công trình phương pháp dẫn đến khối lượng công việc lớn, việc tính toán nhiều công sức thời gian Do ta tính toán cách từ công thức tính [M], [N] trên, cho [N] = Ntt, từ tính...
 • 34
 • 713
 • 4

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 4: tính toán các cơ cấu chính pptx

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 4: tính toán các cơ cấu chính pptx
... cảng Các cần trục khác tính cần trục - Tính kết cấu kim 400 250 250 150 50 50 loại, cấu tính đứng vững cần trục - Tính công suất động - Tính sức bền mỏi Bảng 2-3 : Áp lực gió tác dụng lên cần trạng ... làm việc - Ổ lăn 3.500 thời hạn - Bánh 7.000 trên,h - Trục chi tiết 10.000 khác 2.1.2 Chế Độ Tải Trọng Tính Toán Khi tính toán cấu máy trục người ta phân biệt ba trường hợp tải trọng tính toán trạng ... hãm Tải trọng gió tính toán máy trục làm việc trời cần phải tính toán đến tải trọng gió lấy theo bảng sau: Bảng 2-2 Áp lực gió lên cần trục trạng thái làm việc N/m2 Đặc điểm phép Cần trục cảng Các...
 • 8
 • 331
 • 3

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 14: tính toán kết cấu cần cẩu, cột cẩu docx

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 14: tính toán kết cấu cần cẩu, cột cẩu docx
... OCT 873 1-5 8 OCT 873 2-5 8, thép 09T 2- OCT 505 8-8 7, thép 2 0- OCT 105 0-5 7, thép M21a- OCT 38 0-5 7 thép có tính chất tương đương tính hàn tốt Từ lực nén N cần ta chọn kiểu cần III hình ( 3-2 ) có thông ... Với hệ cần Mo – Xlêvinh cột cẩu cột cẩu đơn giản Ngoại lực tác dụng lên cột cẩu hình ( 3-3 ) bao gồm: + Lực T palăng nâng cần tác dụng vào cụm ròng rọc đỉnh cột ST = 40018N + Lực nén dọc cần N tác ... 137370 N 3.1.2 Chọn Cần Cần derrick tiêu chuẩn hóa (OCT 8835 – 58) gồm kiểu: - Kiểu I- Cần có mặt cắt không đổi, lực nén từ 10  100 kN, chiều dài cần từ  10m - Kiểu II- Cần gồm đoạn ống lớn,...
 • 8
 • 719
 • 8

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 15: tính chọn các thiết bị phụ docx

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 15: tính chọn các thiết bị phụ docx
... dây nâng cần Tải cho phép, 63 A 75 D 55 A1 92 D1 85 A2 - H 265 b 36 h0 140 s 10 kN h1 40 R 42 h2 80 B 112 4.4 GỐI ĐỢ CẦN Gối đỡ cần tiêu chuẩn TOTC 883 4-5 8 Bảng 4-4 Thông số gối đỡ cần Lực nén cần, ... DÂY NÂNG CẦN Cụm mã bắt dây nâng cần hàn đỉnh tháp để lắp cụm ròng rọc palăng nâng cần Kết cấu cụm mã quay tiêu chuẩn hóa TOCT 883 4-5 8 theo lực nén ta sác đònh kích thướt bảng ( 4-4 ) Bảng 4-3 Kích ... 4.2 MÃ TREO HÀNG ĐẦU CẦN Mã cần tiêu chuẩn hóa(hình 4-2 ), ta dựa vào lực nén cần ta chọn cần theo tiêu chuẩn TOCT 883 4-5 8 theo bảng ( 4-2 ) Bảng 4-2 Kích thướt mã treo bảng Lực nén,...
 • 6
 • 318
 • 3

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 1: nhiệm vụ, yêu cầu và phương án thiết kế pdf

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 1: nhiệm vụ, yêu cầu và phương án thiết kế pdf
... Việc tính toán phải tuân thủ theo qui phạm thiết kế 1.1.2.2 Những yêu cầu cụ thể cần cẩu Yêu cầu việc thiết kế cần cẩu cần, cột tất máy móc thiết bò để cẩu hàng phải thiết kế cho đầy đủ cẩu hàng ... dừng tời nâng hàng cần cẩu phải thiết kế cho chúng có đủ độ bền an toàn, làm việc tốt khi: + Thử tónh với tải trọng 1,5 lần tải trọng làm việc đònh mức + Thử động với tải trọng 1,1 lần tải trọng ... tiện lợi Các thiết bò phụ kiện tời, phanh , phải có đủ độ bền để chúng chòu thử nghiệm tónh với tải trọng 2.2 lần tải trọng làm việc đònh mức Cần cẩu phải thiết kế cho chúng có kết cấu đơn giản...
 • 7
 • 315
 • 2

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy -chương 2: Lựa chọn phương án thiết kế pptx

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy -chương 2: Lựa chọn phương án thiết kế pptx
... đồ cần trục derrick đơn giản, loại nhẹ a Có dây nâng cần dây nâng hàng; b Có palăng nâng cần palăng nâng hàng; c, có tời nâng cần; cần; cột; mã quay dây nâng cần; 4,7,9,15 ma ní; dây nâng cần; ... cáp nâng hàng nâng cần; 10 ròng rọc nâng hàng; 11 đối trọng; 12 mắt xoay; 13 móc cẩu; 14 dây quay cần; 16 palăng quay cần; 17 mã cáp nâng cần boong; 18 gối cần chốt quay đuôi cần; 20 dây nâng ... đựơc tàu có độ nghiêng lớn Cẩu đôi có nhược điểm là: - Sức nặng thấp: sức nâng cẩu đôi (0.3  0.6) sức nâng cẩu cẩu đơn - Tính động cẩu suất đơn giản cẩu đôi đơn giản thấp cần trục quay derrick...
 • 13
 • 529
 • 4

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy- chương 3: chọn phương án thiết kế ppt

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy- chương 3: chọn phương án thiết kế ppt
... thư thiết kế cần trục tàu thủy trọng tải 3T Ta chọn tàu có thông số là: + LMax = 90 (m) + BMax = 13 (m) + H = 6.0 (m) Tàu bao gồm khoang hàng chiều dài khoang 15 (m) Mỗi khoang bố trí cần cẩu ... thước tời, chọn 3.5 (m) - Chiều cao chân cần tính từ sàn tời: h = 2,25 (m) - Chiều cao cột tính từ chân cần đến điểm treo dây nâng cần, dựa vào tỷ số h/l cần nhẹ h/l = 0.4  1.0 ta chọn chiều ... tốc độ nâng, vận tốc quay cần trục, vận tốc trung bình thay đổi tầm với Dựa vào mẫu ta xác đònh thông số sau: - Tải trọng nâng đònh mức: Q = 3T - Tốc độ nâng: = 20 (m/ph) - Vận tốc quay cần trục:...
 • 5
 • 422
 • 2

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 5: Chọn phương án và tính toán cơ cấu nâng pdf

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 5: Chọn phương án và tính toán cơ cấu nâng pdf
... Chọn sơ đồ cho cấu nâng hình vẽ ( 2-1 ) lắp cho cấu trục quay 2.2.2 Tính Toán Cấu Nâng 2.2.2.1 Chọn cáp Điều trước tiên việc tính toán cấu nâng chọn phần tử mềm dễ uốn dùng để nâng hạ ... lại với cấu nâng Trong cấu nâng cáp loại dây có nhiều ưu điểm so với loại dây khác xích tấm, xích hàn loại dây sử dụng phổ biến nghành máy trục Trong kiểu kết cấu dây cáp kết cấu kiểu K-P theo ... thước truyền động ta chọn sơ đồ palăng đơn với tải trọng nâng tấn, bội suất palăng a=2 để nâng hạ vật + Lực căng đònh mức xuất nhánh dây lên tang qua ròng rọc dẫn hướng nâng vật Được xác đònh...
 • 9
 • 314
 • 2

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 6: Tính chọn động cơ điện ppt

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 6: Tính chọn động cơ điện ppt
... nghành máy nâng vận chuyển thường dùng nhiều loại động điện xoay chiều chiều, hai động điện chuyên dùng động điện công dụng chung Loại động điện chuyên dùng với dòng điện chiều có ba loại: kích thích ... động điện làm việc phù hợp với điều kiện làm việc máy trục, sử dụng thực tế sẵn dòng điện chiều Động điện chuyên dùng với dòng điện xoay chiều có hai loại: động điện loại rôto dây quấn động điện ... ( 2-4 ) Theo sơ đồ cấu nâng làm việc với tải trọng: Q1 = Q; Q3 = 0,2Q; Q2 = 0,75Q tỷ lệ thời gian làm việc ứng với tải trọng 2:3:5 Để tính toán phải xác đònh số thông số sau: - Trọng lượng vật nâng...
 • 10
 • 997
 • 5

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 7: thiết kế phanh docx

Tài liệu Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 7: thiết kế phanh docx
... kính dây lò xo  k Dtb d 4  4  0, 2-0 ,4 0,4 5-1 ,0 1, 1-2 ,5 2, 8-6 7-1 4 1 6-8 1 2-6 1 0-5 1 0-4 8-4 1,0851,19 1,0851,25 1,1 1-1 ,25 1,0 5-1 ,1 1,0 7-1 ,15 Ứng suất cho phép giới hạn chòu lực lò xo: [] ... má phanh 12 Đai ốc điều chỉnh hành trình 13 Ống bao 14 Thanh đẩy 15 Cái hạn chế hành trình phanh Khi tính toán phanh phải đảm bảo mômen phanh cần thiết kế để cấu làm việc an toàn Nếu mômen phanh ... 0,0 9- Băng phanh có cao su 0,35 0,12 0,4 2- 0,1 2- 0,48 0,16 0,6 0,3 Đường kính nhỏ đóa phanh xác đònh theo công thức: D  1,53 Mp [ p] f m Để tính toán đường kính đóa phanh theo công thức trên, cần...
 • 11
 • 325
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tính toán kết cấu bê tôngtài liệu tính toán kết cấu bê tông cốt théptai lieu tinh toan thiet ke dong co dot trongtài liệu tính toán tỉ số truyềntài liệu tính toán mạch từtài liệu tính toán thiết kế vít tảitài liệu tính toán vít tảitài liệu tính toán thiết kế băng tảitài liệu tính toán kết cấu théptài liệu tính toán dầm bẹttài liệu tính toán thiết kế hệ thống dẫn điện cơ khí tập 2tai lieu tính toán sửa chữa dây quấn máy điệntài liệu tính toán thủy điệntài liệu tính toán chống séttính toán bể lọc sinh học nhỏ giọtđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâykết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)giáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngBC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSphương pháp nghiên cứu khoa họcE 10KT 1 tiet anh 8 2017-2018đề thi anh 8 phú ninhThiết bị media gatewayChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhLuyện tập chung Trang 42LỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN