Bài giảng Tài chính quốc tế slide pdf

slide bài giảng tài chính quốc tế chương 4 phương pháp xác định tỷ giá hối đoái

slide bài giảng tài chính quốc tế chương 4 phương pháp xác định tỷ giá hối đoái
... dng thc ny nu ln ngc s l du hiu giỏ s tip tc tng 60 - 40 vai - 45 u vai - 50 - Thaựng hỡnh 5.2 Mụ hỡnh u-vai ch chớnh thc hỡnh + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 Mụ hỡnh u vai cú th cú nhiu hỡnh dng khỏc ... (trendline) ni cỏc nh v ỏy ca hỡnh tam giỏc th thng ct cnh tam giỏc ti im th hoc th ca tam giỏc hoc 3 /4 , 2/3 cnh tam giỏc tớnh t ỏy tam giỏc 1/3/2013 III Cỏc mụ hỡnh th dng o chiu Mụ hỡnh u - vai ... Mụ hỡnh nh ỏy Mụ hỡnh ỏy v nh cng l mt nhng mụ hỡnh ph bin phõn tớch k thut 1/3/2013 hỡnh 5 .4, Sau th ct ng lừm thỡ mụ hỡnh ỏy chớnh thc c xỏc lp th cú khuynh hng i mt on ớt nht bng khong...
 • 8
 • 327
 • 0

slide bài giảng tài chính quốc tế chương 2 chu chuyển vốn quốc tế và mối liên hệ giữa lạm phát lãi suất và tỷ giá hối đoái

slide bài giảng tài chính quốc tế chương 2 chu chuyển vốn quốc tế và mối liên hệ giữa lạm phát lãi suất và tỷ giá hối đoái
... với quốc gia mà ta có sẵn thơng tin lạm phát Hình 2. 9: So sánh khác lạm phát hàng năm biến động tỷ giá hối đối Lạm phát mỹ trừ lạm phát Thụy sỹ (%) 30 Lạm phát mỹ trừ lạm phát Canada (%) 30 20 ... MỐI LIÊN HỆ GIỮA LẠM PHÁT, LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ngang giá sức mua tuyệt đối Ngang giá sức mua tương đối Đồ thò minh họa lý thuyết PPP Vận dụng lý thuyết PPP thực tế Tại PPP không trì liên ... khoảng 4,1 tỷ đơla 15000 10000 5000 -5000 -10000 Cán cân mậu dịch 1990 1991 19 92 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 Việc chu chuyển vốn quốc tế xảy để chi...
 • 43
 • 493
 • 0

Slide bài giảng Tài chính quốc tế

Slide bài giảng Tài chính quốc tế
... Tín dụng quốc tế, có đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện quan hệ Tài quốc tế nhiều quốc gia, đặc biệt nước nghèo Chương 1:Tổng quan TCQT 1.3 VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - Tài quốc tế vận động ... vốn quốc tế Mỗi quốc gia khâu tiến trình vận động luồng vốn Sự “lắng đọng” luồng vốn quốc tế quốc hình thành quỹ ngoại lệ tập trung không tập trung ngoại tệ quốc gia - Sự vận động Tài Quốc tế ... tệ Cán cân vãng lai quốc gia Chương 1:Tổng quan TCQT 1.2.2.4 Hoạt động tài tổ chức Tài – Tín dụng quốc tế: Các tổ chức tài – tín dụng quốc tế, thành lập sở đồng thuận số quốc gia khu vực, toàn...
 • 53
 • 244
 • 1

bài giảng tài chính quốc tế

bài giảng tài chính quốc tế
... GIÁ HỐI ĐÓAI CỐ ĐỊNH VÀ NỀN KINH TẾ 11/7/2007 Trương Quang Hùng Truong Quang Hung 24 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mơ - Bài giảng CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI CỐ ĐỊNH ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mơ - Bài giảng CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI CỐ ĐỊNH e e0 ROR* i L(Y1,i) L(Y2,i) M2/P M/P M1/P 29 Truong Quang Hung 11/7/2007 CHÍNH SÁCH ... NGOẠI HỐI 11/7/2007 Trương Quang Hùng Truong Quang Hung Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mơ - Bài giảng THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 11/7/2007 Truong Quang Hung THỊ TRƯỜNG...
 • 22
 • 599
 • 4

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1 tổng quan về tài chính quốc tế

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1 tổng quan về tài chính quốc tế
... chính- tiền tệ 1 Sự hình thành phát triển TCQT Biểu cụ thể: -Quan hệ kinh tế: Thương mại quốc tế; tín dụng quốc tế; Đầu tư quốc tế; dòch vụ quốc tế -Quan hệ văn hóa, xã hội: Hợp tác giáo dục; y tế; ... dung hoạt động TCQT 4 .1 Phân loại theo hình thức vận động luồng tiền vốn quốc tế: -Các quan hệ toán quốc tế: toán quan ngân hàng -Viện trợ quốc tế không hoàn lại -Tín dụng quốc tế: đầu tư gián tiếp, ... 1. 2 Quá trình phát triển: Thời kỳ CNTB: Thuế XNK tín dụng quốc tế tiếp tục tồn phát triển, hình thức quan hệ quốc tế xuất : đầu tư quốc tế trực tiếp gián tiếp, viện trợ, hợp tác quốc tế tài chính- tiền...
 • 27
 • 1,614
 • 5

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 2 thị trường ngoại hối

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 2 thị trường ngoại hối
... Đặc điểm TTNH -Thò trường lớn hoàn hảo thò trường -Là thò trường hoạt động hiệu -Là thò trường over-the-counter (OTC) -Có tính chất toàn cầu, họat động liên tục 24 /24 ngày -Thò trường liên ngân ... Khái niệm thò trường ngoại hối ng 1 .2 Khái niệm -Là thò trường đồng tiền quốc gia mua bán với - ối tượng mua bán chủ yếu khoản tiền gửi ngân hàng ghi đồng tiền khác 2 Đặc điểm TTNH -Ban đầu, NHTM ... thò trường ngoại hối Chức vai trò TTNH Các chủ thể tham gia thò trường Tỷ giá vấn đề tỷ giá Khái niệm thò trường ngoại hối ng 1.1 Sự cần thiết khách quan TTNH -Các hoạt động thương mại đầu tư quốc...
 • 19
 • 1,790
 • 2

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 3 cán cân thanh toán quốc tế

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 3 cán cân thanh toán quốc tế
... kinh t l cỏc giao dch v: - Xut nhp khu v dch v - Thu nhp ca ngi lao ng - Thu nhp t hat ng u t trc tip v u t giỏn tip - Chuyn giao vóng lai mt chiu - Chuyn giao mt chiu - Chuyn vo nc v chuyn nc ... v chuyn t nc ngoi vo nc v chuyn t nc nc ngoi lnh vc: - u t trc tip - u t vo giy t cú giỏ - Vay v tr n nc ngoi - Cho vay v thu hi n nc ngoi - Chuyn giao mt chiu Cỏn cõn Cỏn cõn (CCV): CCV cú th ... c trỳ cũn bao gm: - Vn phũng i din nc ngũai ca cỏc t chc nc - Cụng dõn nc c trỳ nc ngoi di 12 thỏng - Cụng dõn nc i du lch, hc tp, cha bnh v thm ving nc ngoi khụng thi hn - Ngi nc ngoi c trỳ...
 • 26
 • 2,037
 • 2

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4 chuyên gia

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4 chuyên gia
... TÁI ĐẦU TƯ GIÁ CHUYỂN GIAO (chuyển giá) TÀI TR NỘI BỘ TÀI TR TRONG TRƯỜNG HP THUẾ CAO SỬ DỤNG CƠ CẤU TRUNG GIAN GIÁ CHUYỂN GIAO Xét tình sau: Công ty chế biến gỗ Pissano 40 000 35000 30000 25000 ... (usd) -Thuế TNDN : 18% (Mỹ) Công ty bán sản phẩm thò trường nội đòa với giá: 6.000 (usđ)/sp - Mức tiêu thụ tối đa: 40 .000sp -Chi phí hoạt đọâng: 30.000.000 (usd) -Thuế TNDN: 25% (VN) Công ty 2: - ... nội đòa : 60.000 sp -Giá bán 1sp : 5.000 usd -Chi phí hoạt đông: 20.000.000(usd) -Thuế TNDN : 8.5% (Thụy Sỹ) 1 .4 Phương pháp xác đònh giá chuyển giao * Phương pháp so sánh giá giao dòch độc lập...
 • 21
 • 464
 • 2

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 5 khủng hoảng nợ quốc tế

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 5 khủng hoảng nợ quốc tế
... Khủng hoảng nợ quốc tế bắt đầu ngày 1 2-8 -1 982 Mexico tuyên bố đình trả nợ vay nước NGUYÊN NHÂN VÀ QUI MÔ KHỦNG HOẢNG NỢ QUỐC TẾ QUI MÔ CUỘC KHỦNG HOẢNG Sau tuyên bố Mexico, ngân hàng quốc tế nhận ... tổng nợ phải trả hàng năm so với GDP 4 NGUYÊN NHÂN VÀ QUI MÔ KHỦNG HOẢNG NỢ QUỐC TẾ NGUỒN GỐC CỦA KHỦNG HOẢNG NỢ - Cú sốc giá dầu lần vào tháng 1 0- 1973 Thu nhập từ XK vượt khả hấp thụ kinh tế ... NỘI DUNG - Đặc trưng nước LDC - Kinh tế học quan hệ nợ nước - Kinh tế học vỡ nợ chủ quyền chiến lược ứng phó quốc gia chủ nợ - Rủi ro quốc gia phương pháp đánh giá NHỮNG...
 • 55
 • 779
 • 2

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 6 các tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 6 các tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam
... NỘI DUNG CHÍNH NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CÁC HÌNH THỨC QUAN HỆ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM MỘT SỐ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHỦ YẾU CÓ QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM 6/ 3/2010www.themegallery.co ... đồng quốc tế 6/ 3/2010www.themegallery.co 15 Tài quốc tếCompany Logo II CÁC HÌNH THỨC QUAN HỆ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM LOGO II CÁC HÌNH THỨC QUAN HỆ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM Các hình ... LHQ 6/ 3/2010www.themegallery.co 35 Tài quốc tếCompany Logo III MỘT SỐ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHỦ YẾU CÓ QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM LOGO III Một số tổ chức tài quốc tế chủ yếu có quan hệ với Việt Nam...
 • 53
 • 611
 • 2

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 7 tài trợ quốc tế ngắn hạn

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 7 tài trợ quốc tế ngắn hạn
... trừ, mua đối lưu II TÀI TR NGẮN HẠN QUỐC TẾ Nguồn tài trợ ngắn hạn Tài trợ nội Xác đònh lãi suất tài trợ có hiệu lực Quyết đònh tài trợ ngắn hạn III QUẢN TRỊ TIỀN MẶT QUỐC TẾ Phân tích dòng tiền ... NỘI DUNG I TÀI TR THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ II TÀI TR NGẮN HẠN QUỐC TẾ III QUẢN TRỊ TIỀN MẶT QUỐC TẾ I TÀI TR TM QUỐC TẾ Thanh toán TMQT Tài trợ TMQT 1.Trả Trước 1.HÌNH THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 2.Thư tín ... uy tín người mua 1 Tài trợ khoản phải thu Bao toán tương đối TÀI TR THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Tín dụng thư Hối phiếu ngân hàng chấp nhận Tài trợ trung hạn cho tư liệu sản xuất Tài trợ vốn luân chuyển...
 • 19
 • 868
 • 1

Bài giảng tài chính quốc tế

Bài giảng tài chính quốc tế
... hồ Nội dung giảng dạy ng Tài Chính Quốc Tế Bài 1: Tài quốc tế thò trường tài quốc tế Bài 2: Chu chuyển vốn quốc tế (Chương 8) Bài 3: Arbitrage quốc tế ngang giá lãi suất (Chương 5) Bài 4: Mối ... dạy ng Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia Bài 1: Tài trợ thương mại quốc tế (Chương 15) Bài 2: Tài trợ ngắn hạn quốc tế (Chương 16) Bài 3: Quản trò tiền mặt đầu tư ngắn hạn quốc tế (Chương 17) Bài 4: ... quốc tế (Chương 18 19) Bài 5: Tài trợ dài hạn quốc tế (Chương 20) Bài 6: Cấu trúc vốn chi phí sử dụng vốn quốc tế (Chương 21) Bài 7: Đo lường độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá (Chương 13) Th trư ng tài...
 • 128
 • 282
 • 4

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương1

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương1
... quan Tài quốc tế Thị trường ngoại hối Thanh toán quốc tế Đầu tư quốc tế Tín dụng quốc tế Viện trợ phát triển thức Thị trường tài quốc tế Thuế quan liên minh thuế quan Cán cân toán quốc tế PGS., ... Liên TAI LIỆU THAM KHẢO        Giáo trình Tài quốc tế, ĐHTM Học viện Tài chính, Tài quốc tế, NXB Tài chính, 2002 Nguyễn Văn Tiến, Tài quốc tế, NXB Thống kê, 2007 Pilbean, K.S: International ... cầu Hoạt động tài = TC quốc gia + TC quốc tế TC quốc gia = TC đối nội + TC đối ngoại  Đứng phạm vi quốc gia Hoạt động TC = TC nội địa quốc gia + TCQT Trong đó: TCQT = TC đối ngoại quốc gia + TCQT...
 • 10
 • 209
 • 0

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 2

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 2
... chuẩn quốc tế + Đồng tiền quốc gia người không cư trú nắm giữ 8 /20 /20 12 PGS., TS Ng Thị Phương Liên 2. 1.1 Ngoại hối TT ngoại hối Thị trường ngoại hối (The Foreign Exchange Market - FOREX) - Theo ... 85% BANK-KH = 14% KH-KH=1% VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG = 99% 8 /20 /20 12 PGS., TS Ng Thị Phương Liên Chức FOREX      Cung cấp ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu toán giao dịch thương mại quốc tế Luân chuyển ... ngoại hối + Thực trạng cán cân toán quốc tế + Mức chênh lệch lãi suất nước + Những dự đoán thị trường + Các yếu tố khác  8 /20 /20 12 PGS., TS Ng Thị Phương Liên 18 2. 2.1 Tỷ giá phân loại TG hối đoái...
 • 20
 • 323
 • 1

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 3

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 3
... tác quốc tế Tăng cường thu hút kiều hối nguồn lực tài khác Thúc đẩy thị trường tài quốc gia hội nhập quốc tế 8/20/2012 PGS., TS Ng Thị Phương Liên 3. 1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò toán quốc tế ... thúc đẩy quan hệ quốc tế ngày phát triển, vừa điều kiện để hình thành hệ thống an ninh tài kinh tế 8/20/2012 PGS., TS Ng Thị Phương Liên 3. 1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò toán quốc tế      Vai ... 3. 1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò toán quốc tế  Khái niệm Thanh toán quốc tế trình thực khoản thu khoản chi đối ngoại để hoàn thành mối quan hệ kinh tế, thương mại, hợp tác...
 • 10
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tài chính quốc tếvideo bài giảng tài chính quốc tếbài giảng tài chính quốc tế trần ngọc thơbài giảng tài chính quốc tế haybài tập và bài giảng tài chính quốc tếslide bài giảng tài chính tiền tệslide bài giảng tài chính tiền tệ chương 1tổng quan về tài chính tiền tệbài giảng tài chính tiền tệbài giảng tài chính tiền tệ 2bài giảng tài chính tiền tệ ngân hàngbài tập tài chính quốc tế chương 2bài giảng tài chính tiền tệ lạm phátgiải bài tập tài chính quốc tế chương 2download bài giảng tài chính tiền tệvideo bài giảng tài chính tiền tệCrime victims an introduction to victimology 8th edition andrew karmen test bankCriminal investigation 11th edition swanson test bankCriminal investigation basic perspectives 12th edition lushbaugh test bankCriminal justice in america 7th edition cole test bankCriminal justice procedure 8th edition moak test bankCriminal law 10th edition joycelyn pollock test bankCriminology today an integrative introduction 6th edition schmalleger test bankCritical care nursing 6th edition urden test bankCultural anthropology the human challenge 14th edition haviland test bankCulture and values a survey of the humanities 8th edition cunningham test bankCurriculum leadership strategies for development and implementation 3rd edition glatthorn test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 14th edition kroenke test bankCustomer service skills for success 6th edition lucas test bankData communications and computer networks a business users approach 7th edition curt white test bankDigital business networks 1st edition dooley test bankDigital planet tomorrows technology and you complete 10th edition beekman test bankDiscovering computers essentials 2016 1st edition vermaat test bankDiscovery series human sexuality 1st edition carroll test bankTieu luan tệ nạn xã hộiufqd thanh lap hoi dong nghiem thu de tai nckh22350