Tài liệu xử lý nước cấp bằng Clorin

Tài liệu xử nước thải bằng bể lọc sinh học nhò giọt doc

Tài liệu xử lý nước thải bằng bể lọc sinh học nhò giọt doc
... sỏi Bể lọc thô: lưu lương nạp chất hữu lớn 1,6 kg/m3.d, lưu lượng nước thải 187m3/m2.d bể lọc thô dùng để xử nước thải trước giai đoạn xử thứ cấp Bể lọc hai pha: thường sử dụng để xử ... nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm cao cần nitrat hóa đạm nước thải Giữa bể lọc thường có bể lắng để loại bỏ bớt chất rắn sinh bể lọc thứ Bể lọc thứ dùng để khử BOD hợp chất chứa carbon, bể ... Psychoda Nguyên liệu lọc thường sử dụng đá sỏi, plastic Bể lọc cao tốc: có lưu lượng nạp nước thải chất hữu cao, khác với bể lọc vận tốc nhanh điểm có chiều sâu cột lọc sâu nguyên liệu lọc làm plastic,...
 • 6
 • 2,292
 • 37

Tài liệu xử nước thải bằng bể bùn hoạt tính pptx

Tài liệu xử lý nước thải bằng bể bùn hoạt tính pptx
... cho bùn bể lắng thứ cấp hoàn lưu trở lại bể bùn hoạt tính nhằm tăng lượng bùn hoạt tính bể để bể đạt hiệu suất cao Sơ đồ bể bùn hoạt tính (lưu ý file lớn bạn phải chờ lâu) Ảnh chụp bể bùn hoạt tính ... bước để thiết kế bể bùn hoạt tính: Chọn thời gian cư trú trung bình vi khuẩn bể Các yếu tố cần biết: BOD5 nước thải đầu SS nước thải đầu Khả chịu đựng bể biến động lớn nước thải đầu vào (lưu ... xúc với nước thải ống Ao thông khí, bể bùn hoạt tính Turbine phân phối Bao gồm turbine có vận tốc chậm bơm Tất loại bể khí nén khí bùn hoạt tính Thiết bị phun tia Khí nén đưa vào nước thải bơm với...
 • 11
 • 1,145
 • 9

Tài liệu Xử nước thải làng nghề chế biến lương thực bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước pptx

Tài liệu Xử lý nước thải làng nghề chế biến lương thực bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước pptx
... xử tốt phương pháp xử sinh học Bằng phương pháp lọc sinh học kị khí hiếu khí xử loại nước thải làng nghề chế biến lương thực đạt tiêu chuẩn Việt Nam nước thải công nghiệp phép chảy ... thoát nước Đây điều kiện tốt cho việc xây dựng trạm xử nước thải tập trung làng nghề sau Để có số liệu khoa học cho việc xử nước thải chung toàn xã, tiến hành xử nước thải chung phương pháp ... sinh học Tỷ số BOD/COD khoảng từ 0,5 đến 0,7 nên chúng thích hợp với phương pháp xử sinh học [1, 2, 3, 4] Thiết kế thí nghiệm Hình Sơ đồ hệ thống xử phương pháp lọc sinh học ngập nước Nước...
 • 9
 • 500
 • 4

Tài liệu XỬ NƯỚC THIÊN NHIÊN docx

Tài liệu XỬ LÝ NƯỚC THIÊN NHIÊN docx
... x làm kh màu, kh s t, kh trùng q trình x c bi t khác làm m m, làm ngu i, kh mu i… Các q trình x có th th c hi n theo phương pháp sau: - Phương pháp h c: Song lư i ch n rác, l ng t nhiên, ... c thiên nhiên thư ng h t cát, sét, bùn, sinh v t phù du, s n ph m phân h y c a ch t h u Các h t c n l n có kh t l ng nư c, c n bé tr ng thái lơ l ng Trong k thu t x nư c b ng bi n pháp x ... máy khu y IV – LÀÕNG L ng m t khâu x quan tr ng cơng ngh x nư c Là giai o n làm s ch sơ b trư c ưa nư c vào b l c hồn thành q trình làm nư c D a ngun rơi theo tr ng l c, vi c làm l ng...
 • 15
 • 329
 • 1

Tài liệu Xử nước thải - Phần 1 docx

Tài liệu Xử lý nước thải - Phần 1 docx
... (08) 515 018 1 Fax: (08) 811 4594 www.gree-vn.com PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HÓA HỌC Phương pháp hóa học sử dụng phản ứng hóa học để xử nước thải Các công trình xử hóa học thường kết hợp với công trình xử ... (08) 515 018 1 Fax: (08) 811 4594 www.gree-vn.com 1. 4.2 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ Quá trình xử sinh học hiếu khí nước thải gồm ba giai đoạn sau: - Oxy hóa chất hữu cơ: CxHyOz + O2 - Enzyme ... trước thải vào nguồn nhận sử dụng cho công nghệ xử Trung hòa nước thải thực nhiều cách nhau: - Trộn lẫn nước thải acid với nước thải kiềm; - Bổ sung tác nhân hóa học; - Lọc nước acid qua vật liệu...
 • 26
 • 308
 • 2

Tài liệu Xử nước thải - Phần 2 docx

Tài liệu Xử lý nước thải - Phần 2 docx
... 0 0-0 2 0 2- 0 6 0 6-1 0 1 0-1 4 1 4-1 8 1 8 -2 2 2 2- 2 4 Vào (m3) 180 600 1 320 600 1600 320 180 Ra (m3) 400 800 800 800 800 800 400 (m3) -2 20 -2 00 + 520 -2 00 +800 -4 80 -2 20 (m3) -2 20 -4 20 +100 -1 00 +700 +22 0 ... 0 ,27 5 21 ,55 23 ,78 26 ,0 28 , 82 237,5 0 ,25 18,45 20 ,5 22 ,5 24 ,6 21 4 ,2 219 ,2 0 ,20 12, 85 14,5 16,15 17,8 187,5 1 92, 5 197,5 0,15 7,87 9,15 10, 42 11,69 168 ,2 173 ,2 178 ,2 183 ,2 0,14 6, 92 8, 12 9, 32 10, 52 ... www.gree-vn.com GREE GREEN EYE ENVIRONMENT Các Thông Số Tính Toán Bể Lắng Đợt Giá trò Thông số Khoảng Đặc trưng 1,5 - 2, 5 2, 0 32 - 50 81 - 122 124 - 496 1 02 248 1,5 - 2, 5 2, 0 24 - 32 48 - 69 124 -...
 • 26
 • 298
 • 1

Tài liệu Xử nước thải - Phần 3 ppt

Tài liệu Xử lý nước thải - Phần 3 ppt
... lớp) - Chiều sâu, mm - Kích thước hữu hiệu, mm - Hệ số đồng * Antraxit (lớp môi trường lọc lớp) - Chiều sâu, mm Điển hình 30 0-6 00 0, 8-1 ,0 1, 3- 1 ,8 450 1,2 1,6 15 0 -3 00 0, 4-0 ,8 1, 2-1 ,6 8 0-4 00 30 0 ... www.gree-vn.com 1, 0-2 ,0 1, 4-1 ,8 20 0-4 00 0, 4-0 ,8 1, 3- 1 ,8 1,82 1,4 1,6 250 0,5 1,6 , 94 n c n ,88 Vận tốc lọc tính theo công thức thực nghiệm d60% KLR cát (kg/m3); c KLR nước (kg/m3); n Độ nhớt nước ... tính,… 2.7 .3 Bể lọc chậm Lọc nước thải không qua keo tụ -tạo bông; Tốc độ lọc SS: SS 25 mg/L v = 0,2 - 0 ,3 m/h; SS = 25 - 30 mg/L v = 0,1 - 0,2 m/h Rửa lọc lần/tháng or lần/tháng bỏ lớp cát 5 0-8 0 mm;...
 • 15
 • 400
 • 2

Tài liệu Xử nước cấp_chương 3 doc

Tài liệu Xử lý nước cấp_chương 3 doc
... P Cl Cl V C 30 .50 C C C C C C 30 .20 30 .00 29.70 29.65 29.60 29.65 29.50 29 .30 29.10 28.80 G 27.20 27.10 G G 27.00 T 25 .33 25.72 25.00 T 24 .30 24.10 G 23. 78 23. 10 T V 21.00 R T T 13 T T T T T ... 5.000 15 10 15 10 20 10 10 20 15 5.000 -30 .000 20 10 20 15 25 10 15 20 15 31 -000-50.000 30 15 30 15 35 15 15 25 20 Nh tm v phũng v sinh b trớ theo tng nh 3. 2.6 Nh húa cht: Cỏc nh kho d tr húa cht, ... cỏc cụng trỡnh x Trong nh mỏy phi b trớ nh v thit b v sinh phc v cho ngi hnh v qun lý, nhng mỏy ln phi cú nh v sinh phc v khỏch tham quan 3. 2 .3 Cỏc cụng trỡnh ph tr ng qun ng i vo nh mỏy...
 • 14
 • 258
 • 1

Tài liệu Xử nước cấp_chương 4 ppt

Tài liệu Xử lý nước cấp_chương 4 ppt
... đo • Trong hệ thống xử nước cấp thường phải đo thông số sau: Áp lực ống, mực nước công trình thu Nguyễn Lan Phương 163 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP • Trong công trình xử nước phải đo thông ... giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP thiết bị đo điều khiển cần thực để đảm bảo quy trình xử nước diễn theo mong muốn 4. 2.1 Bơm, động cơ, van thiết bị đo dùng hệ thống cấp nước Bơm Trong hệ thống cấp nước ... thông với khí trời cao mực nước cao bể • Đo mực nước áp lực khí (hình 4. 2) Nguyễn Lan Phương 165 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP + 4- H Hình 4. 2 Sơ đồ lắp thiết bị đo mực nước khí nén 1- Ống dẫn khí...
 • 18
 • 195
 • 1

Tài liệu Xử nước cấp_chương 1 ppt

Tài liệu Xử lý nước cấp_chương 1 ppt
... Đối với nước mặt mg/l 0 Đối với nước ngầm mg/l 3 10 Nitrat mg/l 10 10 11 Nitrit mg/l 0 12 Nhôm mg/l 0,2 0,2 13 Đồng mg/l 1 14 Sắt mg/l 0,3 0,5 15 Mangan mg/l 0 ,1 0 ,1 16 Natri mg/l 200 200 17 Sulphat ... giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 1. 1 .1. 4 Nước biển: Nguồn nước tương lai trữ lượng cực lớn độ mặn cao Phương pháp xử lý: + Chưng cất, bốc hơi: kinh tế + Cơ chế sinh học 1. 1.2 Nguồn nước ngầm: Nước mưa, nước ... ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 1. 3 .1 Các tiêu vật 1. 3 .1. 1 Nhiệt độ: (0C) Xác định nhiệt kế Nguyễn Lan Phương Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 1. 3 .1. 2 Độ màu: Đơn vị: Platin - coban (PtCo) Nước thiên nhiên...
 • 18
 • 296
 • 2

Tài liệu Xử nước cấp_chương 2 doc

Tài liệu Xử lý nước cấp_chương 2 doc
... 6,5 v 8-9 Al2(SO4)3 + Ca(HCO3 )2 2Al(OH)3 + 3CaSO4 + 6CO2 Al2(SO4)3 + 3Ca(OH )2 2Al(OH)3 + 3CaSO4 2FeCl3 + 3Ca(HCO3 )2 2Fe(OH)3 + 3CaCl2 + 6CO2 2FeCl3 + 3Ca(OH )2 2Fe(OH)3 + 3CaCl2 Nhit : Nhit ... gian Cmax (mg/l) gi gi gi gi (10- 12) gi n 100 6500 7500 8000 8500 95000 100 - 400 19000 21 500 24 000 25 000 27 000 400 - 1000 24 000 25 000 27 000 29 000 31000 1000 - 20 00 29 000 31000 33000 35000 37000 ... Cl2 Kh trựng Lc nhanh Kh trựng Cl2 Kh trựng Cl2 B cha nc sch Trm bm II MLCN Nguyn Lan Phng 19 Bi ging : X Lí NC CP 2. 2 .2 Cụng ngh x nc ngm: Hỡnh 2- 2: Cụng ngh x nc ngm Fe 9mg/l Nc thụ Fe...
 • 135
 • 265
 • 1

Tài liệu Xử nước thải - Phần 4 docx

Tài liệu Xử lý nước thải - Phần 4 docx
... NT sau xử Thể tích nước thải xử TS: Nguyễn Trung Việt TS: Trần Thò Mỹ Diệu 2-5 0 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREE GREEN EYE ENVIRONMENT Tel: (08)5150181 Fax: (08)81 145 94 www.gree-vn.com ... 1 04 - x 105 Vận tốc nước vào bể = 0,6 m/s; Vận tốc nước qua cửa thông = 1m/s TS: Nguyễn Trung Việt TS: Trần Thò Mỹ Diệu 2 -4 4 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH Tel: (08)5150181 Fax: (08)81 145 94 ... trộn nhanh thường dùng xử nước thải Khuấy trộn nhanh trình lọc tiếp xúc Tạo Quá trình tạo thường dùng xử nước thải Tạo trình lọc trực tiếp Tạo trình lọc tiếp xúc G (s-1) 20 – 80 20 – 100...
 • 15
 • 248
 • 0

Tài liệu Xử nước thải giấy pptx

Tài liệu Xử lý nước thải giấy pptx
... suất xử đạt 80% Phương pháp cho hiệu suất xử hiệu kinh tế cao, có tính khả thi nhà máy giấy, nhiên bước xử đầu tiên, muốn xử nước thải cách triệt để cần phải kết hợp cách hợp phương ... hiệu suất xử lên tới gần 95%, tải trọng 15 gCOD/l.ng cho hiệu suất xử ~82% (ứng với COD vào 7500mg/l, COD ~1500mg/l), tải trọng số COD đầu chấp nhận trình xử hiếu khí Còn việc xử tải ... pH đến trình xử cách cho từ từ lượng NaHCO3 1M vào nước thải đầu vào, thu kết hình Hình Ảnh hưởng ph đến hiệu suất xử tạo khí Sau thiết lập điều kiện ph tối ưu cho trình xử (6,8 - 7,2)...
 • 7
 • 155
 • 0

Tài liệu xử nước thải cho nhà máy giấy doc

Tài liệu xử lý nước thải cho nhà máy giấy doc
... nhiễm nước thải sản xuất giấy bột giấy ü Tổng quan phương pháp xử nước thải công nghiệp sản xuất giấy bột giấy ü Lựa chọn công nghệ xử nước thải phù hợp ü Tính toán thiết kế công trình xử ... XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY I Giai đoạn sản xuất bột giấy II Giai đoạn làm giấy III Các loại nước thải IV Nước thải từ công nghệ xeo giấy CHƯƠNG : CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP I Xử ... lượng giấy Kế tiếp bột giấy chuyển qua dây đai lưới chắn mang vào máy cán Nước loại bỏ giai đoạn nước thải xeo, màu nước nên người ta gọi nước thải dòng trắng Khuôn in giấy bao gồm máy cán sau: máy...
 • 48
 • 391
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu xử lý nước cấptài liệu xử lý nước cấp chương 3 ppttài liệu xử lý nước đụctài liệu xử lý nước thải cho khu dân cưtài liệu xử lý nướctài liệu xử lý nước thải đô thịtài liệu xử lý nước thải cao sutài liệu xử lý nước thải bệnh việntài liệu xử lý nước thải công nghiệptài liệu xử lý nước thải sinh hoạttài liệu xử lý nước thải khu công nghiệptài liệu xử lý nước thải hóa mỹ phẩmtài liệu xử lý nước ngầmxử lý nước cấp bằng phương pháp cơ họcxử lý nước cấp bằng phương pháp hóa lýQuy cach quyen luan vandown load CV đi số 358(1)down load CV đi số 365Down CV đi số 366 2down load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANLich hoc lop rieng dot 1 2016đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 201525 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Game show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Đất Cà MauViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanol