Một số loại đấu giá online

Tổng quan về một số loại dầugiá trị dinh dưỡng cao

Tổng quan về một số loại dầu có giá trị dinh dưỡng cao
... liệu dầu GVHD: ThS Tôn Nữ Minh Nguyệt Dầu thô Cặn dầu Tổng quan số loại dầu giá trị dinh dưỡng cao I/ Tách nhân khỏi vỏ: a/ Nguyên nhân: _ Dầu mô hạt dầu phân bố không đều, phần dầu chủ ... Minh Nguyệt 16 Tổng quan số loại dầu giá trị dinh dưỡng cao Phần IV: Tách kiệt dầu từ nguyên liệu dầu _ Nguyên liệu dầu sau tách dầu sơ bộ, tiến hành bước thứ hai tách kiệt dầu từ nguyên ... 17,6-25,1 Xenlulo 13,8-26,9 Tro 2,5-6,8 Tổng quan số loại dầu giá trị dinh dưỡng cao 5/ Đậu tương: Đậu tương loại đạm dầu Protein hạt đậu hoạt tính sinh học cao hỗ trợ thiếu protein động vật...
 • 26
 • 315
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số loại dầu béo bằng lipaza

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số loại dầu béo bằng lipaza
... hợp cho sinh tổng hợp lipaza chủng nghiên cứu axit palmitic Kết phù hợp với kết nghiên cứu tác giả E.Dalmau (2000) nghiên cứu ảnh hởng nguồn cacbon khác đến sinh tổng hợp lipaza cuả chủng candida ... nuôi đến sinh tổng hợp lipaza Thời gian (giờ) Hoạt độ lipaza (U/ml) 24 30 5.2 36 7.5 42 8.33 48 6.9 54 3.9 Kết nghiên cứu cho thấy, chủng nghiên cứu có khả sinh tổng hợp lipaza từ đầu nuôi cấy ... axit không liên quan đến chất béo không làm tăng sản xuất lipase Hiệu suất thu đợc enzym cao với nguồn cacbon lipit axit béo Sự kết hợp loại chất hydratcacbon axit béo không cải thiện sinh tổng...
 • 67
 • 695
 • 6

Tìm hiểu một số loại dầu thô trong nước và thế giới. Mối liên hệ giữa phương pháp phân loại dầu thô theo tỷ khối và phân loại theo họ hydrocacbon

Tìm hiểu một số loại dầu thô trong nước và thế giới. Mối liên hệ giữa phương pháp phân loại dầu thô theo tỷ khối và phân loại theo họ hydrocacbon
... 0,866-0,905 -Dầu nặng, : d204 > 0,905 Mối liên hệ phương pháp phân loại dầu thô theo tỷ khối phân loại theo họ hydrocacbon: - Phân loại dầu mỏ theo họ hydrocacbon bắng cách đo tỷ trọng số phân đoạn chọn ... huỳnh dầu thô thấp nhờ đa số loại dầu thô Việt Nam ưa chuộng thị trường Dầu thô Sư Tử Đen Dầu thô Ruby Dầu thô Rạng Đông Dầu thô mỏ Rồng Dầu thô Bạch Hổ Dầu thô mỏ Đại Hùng Một số loại dầu thô ... dầu Saudi Arabia Arab Light , dầu Murban dầu Merey Giỏ OPEC bao gồm hỗn hợp dầu thô nặng nhẹ, dầu nặng dầu Brent WTI II Mối liên hệ phương pháp phân loại dầu thô theo tỷ khối phân loại theo họ...
 • 17
 • 850
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật việt nam bằng kỹ thuật sắc ký

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật việt nam bằng kỹ thuật sắc ký
... nh sau: Trong m cỏ basa cú cha n 25 axit bộo ú axit bộo chim hm lng cao nht l axit oleic (37%), tip n l axit palmitic (28%), axit linoleic (14%), axit stearic (8%), axit myristic (5%), axit palmitoleic ... Trong du lc cú cha 13 axit bộo, nhiu nht l cỏc MUFA, 42%, ch yu l axit oleic, tip n l cỏc PUFA, 35%, ch yu l axit linoleic v cha ớt hn cỏc SFA, 22%, ch yu l axit palmitic Du lc cng cha nhiu axit ... thi cỏc axit bộo hn hp, quỏ trỡnh chuyn i DMTV thnh metyl este axit bộo (FAME) lm c s khoa hc tỏch v xỏc nh cỏc axit bộo mu DMTV Vit Nam T ú xõy dng phng phỏp tiờu chun xỏc nh hm lng cỏc axit bộo...
 • 27
 • 431
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số loài dầu béo bằng Lipaza pot

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số loài dầu béo bằng Lipaza pot
... hợp cho sinh tổng hợp lipaza chủng nghiên cứu axit palmitic Kết phù hợp với kết nghiên cứu tác giả E.Dalmau (2000) nghiên cứu ảnh hởng nguồn cacbon khác đến sinh tổng hợp lipaza cuả chủng candida ... nuôi đến sinh tổng hợp lipaza Thời gian (giờ) Hoạt độ lipaza (U/ml) 24 30 5.2 36 7.5 42 8.33 48 6.9 54 3.9 Kết nghiên cứu cho thấy, chủng nghiên cứu có khả sinh tổng hợp lipaza từ đầu nuôi cấy ... kìm hãm hoạt tính lipase 3% - ó kho sỏt kh nng thuỷ phân dầu đậu tơng lipase cố định thu đợc dầu số axit đạt 80,5 - Sử dụng lipase sản xuất phomat kết cho thấy phomat có bổ sung lipase làm tăng...
 • 67
 • 385
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHỤ GIA SIÊU DẺO GỐC POLYCARBOXYLATE ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA VỮA TỰ CHẢY MÁC 30 MPA" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thời gian 300 0_10 Kết luận Với nguồn nguyên liệu Việt Nam, hoàn toàn chế tạo vữa tự chảy mác 300 PGSD có ảnh hưởng định đến tính chất vữa tự chảy Thứ tự giảm dần ảnh hưởng loại PGSD đến tính chất ... độ chảy vữa TRẦN BÁ VIỆT Chế tạo bê tông tự chảy cường độ cao sử dụng RHA, Tạp chí KHCN Xây dựng, số 7/2005 NGUYỄN TRẦN SƠN Nghiên cứu ảnh hưởng phụ gia siêu dẻo SP51 SP8S đến tính công tác vữa ... công tác vữa dùng loại PGSD Nghiên cứu ảnh hưởng PGSD tới tổn thất độ chảy vữa mang ý nghĩa lớn đến việc so sánh tính công tác vữa sử dụng loại PGSD khác đặc biệt đánh giá tính thi công công...
 • 8
 • 324
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THÀNH PHẦN AXÍT BÉO CỦA MỘT SỐ LOẠI DẦU THƯƠNG MẠI CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... năm loại dầu thương mại xác định, ba loại dầu nguồn gốc từ hải sản làm giàu mức độ khác (COD, UOD3 DHAC), hai mẫu dầu lại ngồn gốc từ thực vật dầu olive dầu dừa phân tích so sánh với dầu ... luận Dầu thương mại nguồn gốc từ cá biển (COD, UOD3 DHAC) hàm lượng a xít béo thiết yếu (EPA DHA) cao, dao động từ 11,31% đến 33,43% EPA từ 11,53% đến 50,88% DHA Ngược lại, dầu nguồn gốc ... đủ thành phần a xít béo sản phẩm Chính vậy, nghiên cứu thực hiện, phần dự án lớn đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thương mại thị trường Alaska, Mỹ Trong nghiên cứu này, thành phần a xít béo...
 • 7
 • 233
 • 0

Một số loại phụ gia thường dùng trong thực phẩm

Một số loại phụ gia thường dùng trong thực phẩm
... Khi phụ gia dùng cho chế biến thực phẩm cho nhóm người tiêu dùng đặc biệt cần xác định liều tương ứng với nhóm người 4.2 Thực trạng sử dụng phụ gia thực phẩm − Hiện nay, nguồn phụ gia thực phẩm ... Tạo hội lựa chọn thực phẩm nhiều hơn: • Việc sử dụng chất phụ gia thực phẩm cho phép sản xuất lượng lớn thực phẩm trái mùa sản phẩm thực phẩm đa dạng Cùng với xuất phụ gia thực phẩm, thức ăn nhanh, ... Quan điểm phụ gia Nhiều sở kinh doanh phụ gia thực phẩm chung với phụ gia công nghiệp nguy hiểm chẳng có văn pháp luật cấm chuyện Người kinh doanh phụ gia thực phẩm kiến thức hóa chất, phụ gia để...
 • 34
 • 857
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật Việt Nam bằng kỹ thuật sắc ký

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật Việt Nam bằng kỹ thuật sắc ký
... NHIÊN    VÕ THỊ VIỆT DUNG NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC AXIT BÉO TRONG MỘT SỐ LOẠI DẦU MỠ ĐỘNG, THỰC VẬT VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ Chuyên ngành: HÓA PHÂN TÍCH Mã số: 62 44 29 01 LUẬN ... thực đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định axit béo số loại dầu mỡ động, thực vật Việt Nam kỹ thuật sắc với đóng góp sau: - Đề tài áp dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm - xây dựng ... trình xác định axit béo dầu mỡ động thực vật Kết nghiên cứu thu tối ưu nhiều so với nghiên cứu phân tích axit béo trước - Đề tài sử dụng kỹ thuật sắc đại: sắc khí ion hóa lửa (GC/FID) sắc ký...
 • 213
 • 643
 • 3

Nghiên cứu quy trình chế và bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut.

Nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut.
... pháp chế thích hợp cho số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut - Nghiên cứu xác định bao bì phù hợp bảo quản rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut - Nghiên cứu nhiệt độ bảo ... độ phù hợp bảo quản số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut 47 4.4 Xây dựng quy trình chế bảo quản số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut ... rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut - Nghiên cứu dạng bao bì phù hợp (đục lỗ không đục lỗ) bảo quản số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut 3.3.3 Nghiên cứu nhiệt độ bảo...
 • 80
 • 444
 • 1

Tiểu luận môn dinh dưỡng học tìm hiểu về những hợp chất lignan trong hạt mè và trong một số loại dầu ăn

Tiểu luận môn dinh dưỡng học tìm hiểu về những hợp chất lignan trong hạt mè và trong một số loại dầu ăn
... dụng Có thể chia lignans thành loại: lignans tan dầu lignans tan nước 2.1 Lignans tan dầu 2.1.1 Sesamin [6] Sesamin hợp chất lignan bật tìm thấy hạt mè, hai nguồn lớn lignans chế độ ăn uống người ... [9] Lignans tinh chế dầu có khả hoạt động chống oxy hóa thấp lignans tự nhiên có tỏng hạt Dù ,nhưng khả chống oxy hóa dầu tốt loại dầu ăn khác, tốt mặt dinh dưỡng, cảm quan bảo quản, dầu ... trường dầu bán chợ Dầu thô dầu tinh chế có sẵn thành phần khác giới Dầu sử dụng loại nước sốt cho salad dầu ăn, hortenings, margarine ĐỀ TÀI 101 dùng làm nước ướp thịt rau Ở Ấn Độ dầu...
 • 15
 • 296
 • 3

Luận văn thực trạng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gà, bước đầu đánh giá tồn dư một số loại kháng sinh trong thịt gà được bán trên thị trường hải phòng

Luận văn thực trạng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gà, bước đầu đánh giá tồn dư một số loại kháng sinh trong thịt gà được bán trên thị trường hải phòng
... ng kháng sinh chăn nuôi ñ a bàn H i Phòng H i Phòng H i Phòng 43 4.2.1 M t s ñ c ñi m kinh doanh thu c thú y ñ a bàn H i Phòng 43 4.2.2 Tình hình s d ng kháng sinh chăn nuôi gia c m H i Phòng ... v n ñ trên, i s hư ng d n c a PGS.TS Bùi Th Tho, ñã ti n hành nghiên c u ñ tài: “Th c tr ng s d ng kháng sinh chăn nuôi gà, bư c ñ u ñánh giá t n m t s lo i kháng sinh th t ñư c bán th ... 2.1 Kháng sinh phân lo i kháng sinh 2.2 Tình hình s d ng kháng sinh chăn nuôi 2.3 V n ñ t n kháng sinh s n ph m có ngu n g c t ñ ng v t 2.4 Các phương pháp phát hi n ñ nh lư ng kháng sinh...
 • 86
 • 961
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thành phần hoá học tinh dầu của một số loài thuộc chi cinnamomum và litsea trong họ long não ( lauraceae) ở vườn quốc gia vũ quang, hà tĩnh

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thành phần hoá học tinh dầu của một số loài thuộc chi cinnamomum và litsea trong họ long não ( lauraceae) ở vườn quốc gia vũ quang, hà tĩnh
... trên, chọn đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thành phần hoá học tinh dầu số loài thuộc chi Cinnamomum Litsea họ Long não (Lauraceae) Vườn Quốc gia Quang, Tĩnh Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Nghiên ... Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm sinh học phân bố loài thực vật thuộc chi Cinnamomum chi Litsea họ Long não (Lauraceae) Vườn Quốc gia Quang, Tĩnh 2.2 Nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu ... sinh học, sinh thái số loài thực vật có tinh dầu chi Cinnamomum chi Litsea họ Long não Vườn quốc gia Quang - Xác định hàm lượng chất lượng tinh dầu số loài đặc trưng chi Cinnamomum Litsea họ Long...
 • 51
 • 674
 • 2

Xem thêm