XÂY DỰNG QUY TRÌNH THU THẬP tài LIỆU vào TRUNG tâm THÔNG TIN lưu TRỮ địa CHẤT TỔNG cục địa CHẤT và KHOÁNG sản

Xây dựng quy trình thu thập tài liệu vào trung tâm thông tin lưu trữ địa chất - Tổng cục địa chất khoáng sản

Xây dựng quy trình thu thập tài liệu vào trung tâm thông tin lưu trữ địa chất - Tổng cục địa chất và khoáng sản
... thu thập, bổ sung vào Trung tâm Thông tin, Lƣu trữ Địa chất 2.1.1 Nguồn thu thập tài liệu vào Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất Việc xác định nguồn thu thập tài liệu vào Trung tâm Thông tin Lưu ... thu thập tài liệu Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, vấn đề xây dựng quy trình thu thập tài liệu Nhà nước ban hành tiến hành bước xây dựng quy trình thu thập tài liệu vào Trung tâm thông tin ... sản; - Khảo sát thực trạng công tác thu thập, bổ sung tài liệu địa chất vào Trung tâm thông tin lưu trữ Địa chất thu c Tổng cục Địa chất Khoáng sản; - Xây dựng quy trình thu thập, bổ sung tài liệu...
 • 98
 • 266
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào lưu trữ lịch sử địa phương

Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào lưu trữ lịch sử địa phương
... công tác thu thập tài liệu lƣu trữ nói chung tài liệu khoa học kỹ thu t nói riêng lựa chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng qui trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thu t vào Lƣu trữ lịch sử địa phƣơng ... TRỊ TÀI LIỆU KHOA HỌC KỸ THU T Ở TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Khái quát tài liệu khoa học kỹ thu t 1.1.1 Khái niệm khoa học, kỹ thu t tài liệu khoa học kỹ thu t 1.1.2 Các loại tài liệu khoa học ... XÂY DỰNG QUY TRÌNH THU THẬP TÀI LIỆU KHOA HỌC KỸ THU T VÀO LƢU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH ĐỒNG NAI: Trên sở nghiên cứu tình hình thực tế lƣu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai việc xây dựng quy trình thu thập tài...
 • 132
 • 177
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào lưu trữ lịch sử địa phương

Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào lưu trữ lịch sử địa phương
... công tác thu thập tài liệu lƣu trữ nói chung tài liệu khoa học kỹ thu t nói riêng lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu xây dựng qui trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thu t vào Lƣu trữ lịch sử địa phƣơng ... TRỊ TÀI LIỆU KHOA HỌC KỸ THU T Ở TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Khái quát tài liệu khoa học kỹ thu t 1.1.1 Khái niệm khoa học, kỹ thu t tài liệu khoa học kỹ thu t 1.1.2 Các loại tài liệu khoa học ... XÂY DỰNG QUY TRÌNH THU THẬP TÀI LIỆU KHOA HỌC KỸ THU T VÀO LƢU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH ĐỒNG NAI: Trên sở nghiên cứu tình hình thực tế lƣu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai việc xây dựng quy trình thu thập tài...
 • 136
 • 179
 • 0

Nghiên cứu xây dựng qui trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào lưu trữ lịch sử địa phương(nghiên cứu trường hợp tỉnh đồng nai)

Nghiên cứu xây dựng qui trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào lưu trữ lịch sử địa phương(nghiên cứu trường hợp tỉnh đồng nai)
... công tác thu thập tài liệu lưu trữ nói chung tài liệu khoa học kỹ thu t nói riêng lựa chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng qui trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thu t vào Lƣu trữ lịch sử địa phƣơng ... học kỹ thu t vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai, nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập bổ sung tài liệu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hiệu suất công tác thu thập tài liệu lưu trữ khoa học kỹ ... quy trình lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thu t hình thành địa bàn tỉnh Đồng Nai mà dừng lại việc nghiên cứu thực trạng công tác thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ nói chung tài liệu khoa học kỹ thu t...
 • 19
 • 305
 • 0

Tổ chức bảo quản tài liệu tại trung tâm thông tin lưu trữ địa chất, tổng cục địa chất khoáng sản việt nam

Tổ chức và bảo quản tài liệu tại trung tâm thông tin lưu trữ địa chất, tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam
... HỘI VÀ NHÂN VĂN ****** VÕ THỊ HẢI CHÂU TỔ CHỨC VÀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT, TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Chuyên ngành: Khoa học Thông tin ... TỔ CHỨC VÀ BẢO QUẢN VỐN TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - LƢU TRỮ ĐỊA CHẤT 46 2.1 Thực trạng tổ chức, xếp tài liệu kho Trung tâm Thông tin Lƣu trữ Địa chất 46 2.1.1 Th c tr ng tổ ... Tổ chức, bảo quản vốn tài liệu Trung tâm Thông tin Lƣu trữ Địa chất -P : Phạm vi kh ng gi n: C ng tác tổ chức bảo quản vốn tài liệu TTTTLTĐC Phạm vi thời gi n: C ng tác tổ chức bảo quản vốn tài...
 • 119
 • 57
 • 0

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... quy trình quản tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV)” làm đề tài luận văn cao học với sau: Một là, công tác lưu trữ ... quan hệ thống TLLT hình thành từ hoạt động BIDV 1.2 Vai trò công tác quản TLLT hình thành hoạt động doanh nghiệp 1.3 Sự cần thiết việc xây dựng quy trình quản TLLT hình thành hoạt động hệ thống ... cứu xây dựng danh mục hồ sơ xác định Danh mục tài liệu số hồ sơ ngân hàng nhà nước Việt Nam, LV.55 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (2012): Lịch sử Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam...
 • 12
 • 236
 • 0

Xây dựng quy trình kiểm soát tài liệu cho một công ty cụ thể (áp dụng ISO 9001 2008)

Xây dựng quy trình kiểm soát tài liệu cho một công ty cụ thể (áp dụng ISO 9001 2008)
... lực áp dụng Công ty Tài liệu kiểm soát: tài liệu có hiệu lực áp dụng cho hoạt động Công ty có đóng dấu "Tài liệu kiểm soát" màu đỏ trang bìa dấu Công ty Tài liệu không kiểm soát: tài liệu hiệu ... thống tài liệu, việc ban hành, phân phối, kiểm soát tài liệu vào, để công ty áp dụng vào trình quản lý tài liệu Vì tính chất quan trọng vậy, hôm nhóm chọn đề tài: Xây dựng quy trình kiểm soát tài ... LỜI MỞ ĐẦU Bất công ty dù lớn hay nhỏ có hệ thống tài liệu riêng Thường tài liệu nhiều phức tạp, tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, tài liệu ,tài liệu mới,… Do đó, ISO 9001: 2008 cho đời tiêu...
 • 23
 • 252
 • 5

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển việt nam

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
... TẮT BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam TMCP: Thương mại cổ phần TLLT: Tài liệu lưu trữ PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Sự đời phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam bước ... lƣợng, thành phần nội dung TLLT hình thành hoạt động hệ thống BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) ngân hàng lớn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, với bề dày lịch sử hoạt động, ... sử hình thành phát triển BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) mà tiền thân Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam ngân hàng thành lập sớm Việt Nam (24/06/1957) Từ thành...
 • 108
 • 122
 • 0

Xây dựng chương trình thu thập dữ liệu, nhận thông tin cảnh báo dk ngược lại với mạng cảm biến z1 bằng SMS

Xây dựng chương trình thu thập dữ liệu, nhận thông tin cảnh báo và dk ngược lại với mạng cảm biến z1 bằng SMS
... nối gửi /nhận tin nhắn từ máy tính chủ đến điện thoại người dùng Đồ án Xây dựng chương trình thu thập liệu, nhận thông tin cảnh báo điều khiển ngược lại với mạng cảm biến Z1 tin nhắn SMS. ” tập ... thiết kế chương trình thu thập liệu điều khiển thiết bị mạng cảm biến Z1 kết hợp với mạng viễn thông thông qua modem GSM để gửi thông tin cảnh báo dò dỉ khí ga cảnh báo trộm tin nhắn SMS sử dụng ... tác với mạng cảm biến, đơn gateway mà nối với mạng khác lớn Internet nơi mà yêu cầu thực thông tin lấy từ vài nút cảm biến mạng Hình Cấu trúc mạng cảm biến 1.3.2 Đặc điểm cấu trúc mạng cảm biến...
 • 70
 • 551
 • 1

Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin du lịch Việt Nam Tổng cục Du lịch

Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin du lịch Việt Nam Tổng cục Du lịch
... TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM THÔNG TIN CƠ BẢN Tài liệu Hướng dẫn vận hành Trung tâm thông tin Du lịch Việt Nam Dự án EU xây dựng sau kiện Trung tâm thông tin ... động) TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM CÁC TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH Ở VIỆT NAM Tại Việt Nam, bản, Trung tâm thông tin Du lịch tồn ba loại hình là: Trung tâm thông ... triển Trung tâm thông tin Du lịch địa phương TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH Nhu cầu Trung tâm thông tin Du lịch...
 • 40
 • 293
 • 1

Xây dựng quy trình điều chế vật liệu polyme xốp (spatial globular structure polyme) SGS NT8 dùng để xử lý nước thải, bước đầu tách thử UO

Xây dựng quy trình điều chế vật liệu polyme xốp (spatial globular structure polyme) SGS NT8 dùng để xử lý nước thải, bước đầu tách thử UO
... cứu xây dựng đề tài nghiên cứu với mục tiêu sau: a) Nghiên cứu xây dựng quy trình điều chế vật liệu hấp phụ polyme xốp SGSNT8 (hay nhựa SGS- NT8( H+)), loại vật liệu hấp phụ có đặc tính tương tự SGS- 81 ... nhựa SGS- NT8 sau xử với H3PO4 26 SP - sản phẩm 27 SV - dung lượng cột 28 SGSNT8(H+) - ký hiệu nhựa SGS- NT8 sau xử với axít 29 SGSNT8(SH+) - ký hiệu nhựa SGS- NT8 sau xử H2SO4 với 30 SGSNT8(PH+) ... Một ưu điểm bật vật liệu hấp phụ polyme xốp SGS sử dụng lại chúng nhiều lần Để tái sinh vật liệu lọc polyme xốp SGS, người ta dùng cách thổi ngược khí nén hay nước; xử nước thải, chúng tái...
 • 81
 • 474
 • 2

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu xây dựng mô hình thu thập dữ liệu thực địa phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trường

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu xây dựng mô hình thu thập dữ liệu thực địa phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trường
... kết nghiên cứu Dữ liệu thực địa Client Serve r Nghiên cứu xây dựng hình thu thập liệu thực địa phục vụ công tác quản tài Mở Đầu Tình hình nghiên cứu thu c lĩnh vực đề tài Nghiên cứu xây dựng ... đề Nghiên cứu xây dựng hình thu thập liệu thực địa phục vụ công tác quản tài Cơ sở thuyết đề tài Thư viện OpenLayers công nghệ Ajax-jQuery Nghiên cứu xây dựng hình thu thập liệu thực ... hiệu công tác quản liệu Nghiên cứu xây dựng hình thu thập liệu thực địa phục vụ công tác quản tài CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN Nghiên cứu xây dựng hình thu thập liệu...
 • 18
 • 352
 • 0

nghiên cứu xây dựng quy trình thu nhận phlorotannin từ một số loài rong nâu sargassum vùng biển nam trung bộ, đạt tiêu chuẩn làm dược liệu

nghiên cứu xây dựng quy trình thu nhận phlorotannin từ một số loài rong nâu sargassum vùng biển nam trung bộ, đạt tiêu chuẩn làm dược liệu
... TRANG LÊ MINH C NGHIÊN C U XÂY D NG QUY TRÌNH THU NH N PHLOROTANNIN T M T S LOÀI RONG NÂU SARGASSUM VÙNG BI N NAM TRUNG B , T TIÊU CHU N LÀM DƯ C LI U Chuyên ngành : Công ngh Sau thu ho ch Mã s ... n l i rong bi n 7000 150 Vi t Nam Theo th ng kê Vi t Nam có kho ng 794 loài rong, c phân b mi n B c 310 loài, mi n Nam 484 loài 156 loài ã phát hi n th y vùng bi n c hai mi n Trong ó 90 loài ã ... rong khô tùy thu c loài rong, v trí a lý môi trư ng sinh s ng c a rong nâu - Cellulose: thành ph n t o nên rong, hàm lư ng cellulose rong nâu nhi u rong 12 1.2.2.3 Protein Protein c a rong nâu...
 • 84
 • 420
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: áp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sửquy trình thu thập dữ liệunội dung công tác thu thập tài liệu lưu trữnghien cuu xay dung quy trinh thu nghiem mut nhuyen bi do dong hopxây dựng quy trình thử nghiệm hoạt tính rhgcsf recombinant humangranulocyte colony stimulating factor và mô hình khảo sát tác động của rhgcsf theo phác đồ điều trịxây dựng quy trình thử nghiệm hoạt tính rhg csf recombinant humangranulocyte colony stimulating factor và mô hình khảo sát tác động của rhg csf theo phác đồ điều trịxây dựng quy trinh bán hàng tại công ty vinacafe bien hoaxây dựng quy trình theo dõi trị liệu dựa trên nồng độ của một số thuốc có giới hạn trị liệu hẹp ở người việtbước 3 xây dựng quy trình tập hợp dữ liệu để đánh giá kết quả hoạt độngxây dựng công cụ thu thập số liệu hoàn chỉnhhệ thống văn bản quy định về thu thập tài liệu vào kho lưu trữ huyện uỷthu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sửxây dựng quy trình chẩn đoán bảo dưỡng sửa chữa hệ thống đánh lửa điện tửxây dựng quy trình chuẩn mực cho công tác thẩm định dự án để rút ngắn thời gian tránh thiếu sót và tạo căn cứ cho chủ đầu tư xác định mục tiêu khi lập dự ángiải pháp 3 xây dựng quy trình vận hành hợp lý cho toàn hệ thốngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học