Văn hóa ứng xử của người quan họ thông qua lời ca dân ca quan họ cổ

Văn hóa ứng xử của người quan họ thông qua lời ca dân ca quan họ cổ

Văn hóa ứng xử của người quan họ thông qua lời ca dân ca quan họ cổ
... hình thành phát triển văn hoá ứng xử ngƣời Quan họ nói chung văn hoá ứng xử ngƣời Quan họ thông qua lời ca dân ca Quan họ cổ nói riêng 1.1 Văn hóa văn hóa ứng xử Nói đến văn hóa nói đến hàng nghìn ... lục, luận văn gồm chƣơng: Chƣơng Tổng quan đề tài Chƣơng Văn hóa ứng xử ngƣời Quan họ đời sống Chƣơng Văn hóa ứng xử ngƣời Quan họ qua lời ca Quan họ cổ 12 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Văn hoá ... luận văn văn hoá ứng xử ngƣời Quan họ không gian sinh hoạt văn hoá Kinh Bắc Trọng tâm văn hoá ứng xử ngƣời Quan họ thông qua lời ca dân ca Quan họ cổ 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu văn hoá ứng...
 • 102
 • 1,102
 • 1

Văn hóa ứng xử của người Nhật thể hiện qua thái độ, cử chỉ - hành động và ngôn ngữ

Văn hóa ứng xử của người Nhật thể hiện qua thái độ, cử chỉ - hành động và ngôn ngữ
... đẩu Phần / Ị V ăn hóa ứ ng x người Nhật thể qua thái độ, cử hành đ ộn g ngôn ngữ I Văn hóa chào hỏi ỉ Văn hóa chào hỏi người Việt 1.2 Văn hóa chào hỏi người Nhật 7 I I Văn hóa giao tiếp 2.1 Phong ... học hỏi 5.13Lòng Nhăn VI Văn hóa 6.1 Văn hóa 6.2 Văn hóa VII Văn hóa ứng x điện thoại ứng xử điện thoại người Việt ứng xử điện thoại người Nhật ứng xử với môi trường người Nhật 32 33 35 36 36 37 ... i? Văn hóa ứng xù Phần I VĂN HÓA ỨNG X Ử CỦA NGƯỜI NHẬT THẺ HIỆN QUA THÁI ĐỘ, c CHỈ HÀNH ĐỘNG T ro n g đời sống hàng ngày, người ta thường đánh giá người hai từ n h â n cách N h ân cách thể qua...
 • 118
 • 802
 • 2

Văn hóa ứng xử của người lãnh đạo doanh nghiệp với những người dưới quyền

Văn hóa ứng xử của người lãnh đạo doanh nghiệp với những người dưới quyền
... hệ người lãnh đạo người quyền Như vậy, uy tín người lãnh đạo nâng cao, nhân cách người lãnh đạo cấp tôn trọng Trong ứng xử với người quyền khả thuyết phục phẩm chất tâm lý thiếu Có thể nói, lãnh ... làm việc người lãnh đạo Trong ứng xử người lãnh đạo doanh nghiệp với người quyền phong cách làm việc người lãnh đạo vấn đè cần quan tâm Người lãnh đạo nên làm việc với phong cách có hiệu nhất? ... Từ phân tích số khía cạnh ứng xử người lãnh đạo doanh nghiệp người quyền, ta thấy công việc phức tạp khó khăn Chúng ta hoàn toàn có sở để nói rằng, ứng xử người lãnh đạo cấp nghệ thuật – nghê...
 • 9
 • 1,959
 • 8

Cái đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt

Cái đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt
... CHƯƠNG I CÁI ĐẸP TRONG VĂN HOÁ ỨNG XỬ ĐƯỢC HÌNH THÀNH TRONG QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM BẢN CHẮT CỦA CÁI ĐẸP Cái đẹp phạm trù trung tâm mỹ học Cái đẹp có mặt khắp nơi ... tốt giao tiếp ứng xử ĐIều thay đổi số phận cuốc đời CÁI ĐẸP TRONG VĂN HOÁ ỨNG XỬ Cái đẹp văn hóa ứng xử người việt hình thành trình giao tiếp từ sớm ngày phong phú Những giá trị cao đẹp ông cha ... tiếp ứng xử người với người vô quan trọng Vì cần có thái độ, cách xử sử cho phù hợp với vị gia đình xã hội 11 CHƯƠNG II BIỂU HIỆN CỦA CÁI ĐẸP TRONG VĂN HOÁ ỨNG XỬ Trong văn hoá ứng xử, đẹp biểu...
 • 20
 • 2,320
 • 8

luận văn văn hóa ứng xử của người hà nội trong thời kỳ đổi mới hiện

luận văn văn hóa ứng xử của người hà nội trong thời kỳ đổi mới hiện
... văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi 1.1 Quan niệm, đặc điểm văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi 1.1.1 Quan niệm văn hóa ứng xử xây dựng văn ... điểm văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi kết kế thừa truyền thống văn hóa ứng xử Thăng Long - Nội thể giá trị văn hóa hình thành thời kỳ đổi Vai trò xây dựng văn hóa ứng xử thời kỳ đổi ... ), để văn hóa ứng xử “sống” phát triển cộng đồng 1.1.2 Một số đặc điểm văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội Đặc điểm văn hóa ứng xử người Nội phần tách rời đặc điểm văn hóa tinh...
 • 102
 • 3,073
 • 8

Văn hóa ứng xử của người lãnh đạo doanh nghiệp với những người dưới quyền (Phần 1) pot

Văn hóa ứng xử của người lãnh đạo doanh nghiệp với những người dưới quyền (Phần 1) pot
... hệ người lãnh đạo người quyền Như vậy, uy tín người lãnh đạo nâng cao, nhân cách người lãnh đạo cấp tôn trọng Trong ứng xử với người quyền khả thuyết phục phẩm chất tâm lý thiếu Có thể nói, lãnh ... phục người lãnh đạo cần thiết việc cảm hóa sử dụng người ứng đầu nhóm đối lập tổ chức, để biến họ trở thành người có định hướng hành động với tập thể Để cảm hóa cá nhân này, đòi hỏi người lãnh đạo ... nhẫn giúp người lãnh đạo có thời gian để tìm hiểu vấn đề cách đầy đủ hơn, toàn diện hơn, nguyên nhân nảy sinh biện pháp giải - Trong ứng xử với cấp dưới, kiên nhẫn giúp cho người lãnh đạo hiểu...
 • 3
 • 342
 • 0

Văn hóa ứng xử của người lãnh đạo doanh nghiệp với những người dưới quyền (Phần 2) docx

Văn hóa ứng xử của người lãnh đạo doanh nghiệp với những người dưới quyền (Phần 2) docx
... cách làm việc người lãnh đạo Trong ứng xử người lãnh đạo doanh nghiệp với người quyền phong cách làm việc người lãnh đạo vấn đè cần quan tâm Người lãnh đạo nên làm việc với phong cách có hiệu nhất? ... ứng xử với cấp dưới, người lãnh đạo không cần sử dụng lời khen mà cần có thái độ mực Người lãnh đạo không nên lệnh với cấp Một giám đốc không nên nói với văn thư: “Này, cô mang đánh máy cho văn ... mà người lãnh đạo làm Sử dụng lời khen với cấp Lời khen ngợi chân thành người lãnh đạo có tác dụng động viên, khuyến khích người quyền phấn khởi, làm việc hăng hái giảm khuyết điểm họ Trong ứng...
 • 3
 • 377
 • 0

LUẬN VĂN: Văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong thời kỳ đổi mới hiện nay docx

LUẬN VĂN: Văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong thời kỳ đổi mới hiện nay docx
... văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi 1.1 Quan niệm, đặc điểm văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi 1.1.1 Quan niệm văn hóa ứng xử xây dựng văn ... điểm văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi kết kế thừa truyền thống văn hóa ứng xử Thăng Long - Nội thể giá trị văn hóa hình thành thời kỳ đổi Vai trò xây dựng văn hóa ứng xử thời kỳ đổi ... triển văn hóa ứng xử Thăng Long - Nội 1.2 Vai trò xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi Trong thời kỳ đổi nay, từ thập niên 90, Nội bước vào giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH, đô thị hóa...
 • 101
 • 445
 • 0

LUẬN VĂN:Văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong thời kỳ đổi mới hiện potx

LUẬN VĂN:Văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong thời kỳ đổi mới hiện potx
... hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi 1.1 Quan niệm, đặc điểm văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi 1.1.1 Quan niệm văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ... điểm văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi kết kế thừa truyền thống văn hóa ứng xử Thăng Long - Nội thể giá trị văn hóa hình thành thời kỳ đổi Vai trò xây dựng văn hóa ứng xử thời kỳ đổi có ... văn hóa ứng xử Thăng Long - Nội 1.2 Vai trò xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi Trong thời kỳ đổi nay, từ thập niên 90, Nội bước vào giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH, đô thị hóa...
 • 102
 • 434
 • 0

LUẬN VĂN: Văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong thời kỳ đổi mới hiện nay pdf

LUẬN VĂN: Văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong thời kỳ đổi mới hiện nay pdf
... văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi 1.1 Quan niệm, đặc điểm văn hóa ứng xử xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi 1.1.1 Quan niệm văn hóa ứng xử xây dựng văn ... điểm văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi kết kế thừa truyền thống văn hóa ứng xử Thăng Long - Nội thể giá trị văn hóa hình thành thời kỳ đổi Vai trò xây dựng văn hóa ứng xử thời kỳ đổi ... triển văn hóa ứng xử Thăng Long - Nội 1.2 Vai trò xây dựng văn hóa ứng xử người Nội thời kỳ đổi Trong thời kỳ đổi nay, từ thập niên 90, Nội bước vào giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH, đô thị hóa...
 • 102
 • 365
 • 0

Văn hóa ứng xử của người Âu - Mỹ và châu Á potx

Văn hóa ứng xử của người Âu - Mỹ và châu Á potx
... thực vai trò sống cách hài hòa với môi trường xã hội Người châu Á thường tin vào pháp luật, mà coi áp đặt từ bên vào sống lợi ích họ Vì mức độ tôn trọng luật pháp họ phụ thuộc vào địa vị xã hội, ... thời gian Cư dân châu Á Cư dân châu Á gặp gỡ, chào hỏi thường dè dặt có xu hướng tôn trọng địa vị xã hội cá nhân Họ luôn tôn kính người lớn tuổi hoặng người có địa vị xã hội cao Thái độ biểu cảm ... để hoàn toàn tự Họ coi trọng quan hệ láng giềng người châu Á Khi rảnh rỗi, họ vui thú với bạn bè câu lạc không thiết thăm hỏi người xung quanh Người Âu Mỹ coi trọng tri thức khoa học tư tuyến...
 • 6
 • 1,157
 • 0

Văn hoá ứng xử của người kinh doanh potx

Văn hoá ứng xử của người kinh doanh potx
... trách nhiệm việc giới thiệu để khách nước hiểu thêm văn hoá ứng xử người Hà Nội nói chung, phụ nữ Hà Nội nói riêng cách giao tiếp ứng xử văn hoá bán hàng, học tập thêm ngoại ngữ để giao tiếp ... da cam, quỹ trẻ em Bằng suy nghĩ, việc làm, mong muốn góp phần vào xây dựng "Văn minh lịch Hà Nội" "Văn hoá ứng xử người phụ nữ Thủ đô" Hạnh Dung ... coi thường Khi định giá sản phẩm, người kinh doanh tính toán bù đầy đủ chi phí phát sinh nên không nói thách cao để bắt chẹt người mua giá Trong thời kỳ mở cửa kinh tế thị trường, khách nước quốc...
 • 4
 • 392
 • 0

Văn hóa ứng xử của người Việt trẻ thời nay pot

Văn hóa ứng xử của người Việt trẻ thời nay pot
... thế, minh chứng cho lối ứng xử thiếu văn hóa người Việt trẻ dẫy đầy mà liệt kê vài trăm hay vài nghìn trang giấy Điều thể gì? Nhiều người Việt trẻ tự đẩy vào góc người thiếu văn hóa Trên chatroom, ... chuẩn văn hóa thấp khiến bạn bè nước miệt khinh ta Không miệt khinh mà rõ ràng cô gái trẻ, đầy nhan sắc ngày ngồi net để "câu" ngoại kiều, cố sống cố chết moi cho đồng đô xanh đỏ Văn hóa ứng xử ... Một tiếng rít rợn người thắng xe trước câu gắt: "Đui sao, ông già?" Nhìn người đàn ông lắc đầu, vội vã bước đi, chạnh lòng bạn trẻ lại hành xử với người đáng tuổi cha được? Chẳng...
 • 4
 • 742
 • 8

văn hóa ứng xử của người nam bộ và người Mỹ qua lời khen và hồi đáp khen

văn hóa ứng xử của người nam bộ và người Mỹ qua lời khen và hồi đáp khen
... Văn hóa Nam Bộ qua lời khen hồi đáp khen Trình bày kết đạt trình nghiên cứu thực tế LK lời đáp người Nam Bộ, xét bình diện ngôn ngữ văn hóa XH VN Chương 3: Văn hóa Mỹ qua lời khen hồi đáp khen ... nhận lời khen để việc giao tiếp người Việt người Việt, người Việt người Mỹ, người Mỹ người Việt, người Mỹ người Mỹ trở nên thuận lợi đạt hiệu cao 21 KẾT LUẬN Văn hóa ứng xử người Việt Nam Bộ người ... CHƯƠNG 3: VĂN HÓA MỸ QUA LỜI KHEN VÀ HỒI ĐÁP KHEN 3.1 Văn hóa Mỹ qua lời khen hồi đáp khen xét góc độ sử dụng từ ngữ cấu trúc Người Mỹ có khuynh hướng phát âm viết từ ngữ đơn giản so với người Anh...
 • 12
 • 561
 • 1

ĐỀ CƯƠNG LUẬN văn THẠC sĩ văn hóa ỨNG xử của NGƯỜI dẫn CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐỀ CƯƠNG LUẬN văn THẠC sĩ văn hóa ỨNG xử của NGƯỜI dẫn CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY
... XÃ HỘI & NHÂN VĂN KHOA VĂN HÓA HỌC ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: VĂN HOÁ HỌC Mã số: 60.31.70 Hướng dẫn khoa học: ... dẫn chương trình gameshow (trò chơi truyền hình) talkshow (trò chuyện – giao lưu) Như vậy, Văn hóa ứng xử người dẫn chương trình truyền hình Việt Nam nay tìm hiểu văn hóa ứng xử người dẫn chương ... trình truyền hình Việt Nam giới, yếu tố văn hóa liên quan đến người dẫn chương trình truyền hình - văn hóa ứng xử người dẫn chương trình truyền hình Ý nghĩa thực tiễn: Trong công trình, người...
 • 15
 • 432
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa ứng xử của người lãnh đạovăn hóa ứng xử của người phápvăn hóa ứng xử của người nhật bảnvăn hóa ứng xử của người thái lanvề văn hóa ứng xử của người phápvăn hóa ứng xử của người hàn quốcvăn hóa ứng xử của người việtnét đẹp trong văn hóa ứng xử của người việtsốc với văn hóa ứng xử của người việtcái đẹp trong văn hóa ứng xử của người việtbàn về văn hóa ứng xử của người việt namvăn hóa ứng xử của người úcvăn hóa ứng xử của người châu ávăn hóa ứng xử của người miền trungvăn hóa ứng xử của người hà nội ngày naychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây