Luận văn nghiên cứu một số phương pháp hồi quy dữ liệu và ứng dụng vào bài toán tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuế

Nghiên cứu một số phương pháp hồi quy dữ liệu ứng dụng vào bài toán tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuế (LV01913)

Nghiên cứu một số phương pháp hồi quy dữ liệu và ứng dụng vào bài toán tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuế (LV01913)
... toán tính điểm rủi ro doanh nghiệp phục vụ tra thuế Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu số phương pháp hồi quy liệu, tập trung vào phương pháp hồi quy tuyến tính (đơn biến, đa biến) Ứng dụng vào toán ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THỊ PHƢƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP HỒI QUY DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN TÍNH ĐIỂM RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ THANH TRA THUẾ Chuyên ... toán tính điểm rủi ro doanh nghiệp phục vụ tra thuế Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu phương pháp hồi quy liệu, tập trung vào phương pháp hồi quy tuyến tính đơn biến, đa biến Tìm hiểu toán tính điểm rủi...
 • 83
 • 273
 • 1

Một số phương pháp khai phá dữ liệu ứng dụng trong bài toán lập thời khoá biểu

Một số phương pháp khai phá dữ liệu và ứng dụng trong bài toán lập thời khoá biểu
... I HC QUC GIA HNI KHOA CễNG NGH Ngụ Vn Bỡnh Một số ph-ơng pháp khai phá liệu ứng dụng toán lập thời khoá biểu Chuyờn ngnh : Cụng ngh thụng tin Mó s : 1.01.10 NGI HNG DN KHOA ... ngnh hc khỏc Hỡnh 2.4 Khai phỏ d liu v tri thc 2.7 TRNG TM CHNH TRONG KHAI PH D LIU Cỏc phng phỏp khai phỏ v tng tỏc ngi s dng - Khai phỏ cỏc loi tri thc khỏc ca c s d liu - Khai phỏ tng tỏc cỏc ... T Kho d liu n khai phỏ d liu 23 CHNG KHAI PH D LIU 26 Gii thiu khai phỏ d liu 26 2.1.1 Khai phỏ d liu l gỡ ? 26 2.1.2 ng c thỳc y dựng khai phỏ d liu...
 • 126
 • 300
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu thiết kế, xây dựng ứng dụng khai phá dữ liệu trên kho dữ liệu khách hàng của bưu điện thành phố hà nội

Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu và thiết kế, xây dựng ứng dụng khai phá dữ liệu trên kho dữ liệu khách hàng của bưu điện thành phố hà nội
... Khám phá tri thức ? 2.2.3 Vai trò m ục tiêu KDD 2.2.4 Q trìn h phất tri thức Chng 3: Khai phá liệu 3.1 Tóns quan khai phá liệu 3.1.1 Khai phá liệu 1.2 Phán mềm khai phá liệu 3.1.3 Các thành phán ... xu hướng nghiên cứu phát trien h iệ n k lu ii phá liệu Chương 2: Kho (lũ liệu cõng nghệ khám phá tri thức 2.1 Kho liệu (Datawarehouse) 2.1 Tons quan kho liệu ỉ iMột số đặc điếm kho liệu 2.1 ... mục tiêu kho liệu 2.1 Kho liệu với cơng nghệ Data mining (khai phád liệu) 2.1 Mơi trườn2 hoạt động kho liệu 6 .Một số hướng tiếp cận DWH KDD ngành Bưuchính Vién thơn« 2.2 Còn2 112 hệ khám phá tri...
 • 88
 • 259
 • 0

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP DỮ LIỆU ỨNG DỤNG PHÂN LỚP DỊCH VỤ WEB

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG PHÂN LỚP DỊCH VỤ WEB
... toán phân lớp cho toán cụ thể phân lớp dịch vụ Web 2.1 Bài toán phân lớp dịch vụ Web 2.1.1 Đặt vấn đề Ngày nay, ứng dụng dựa dịch vụ web lập trình giao diện /ứng dụng ngày phổ biến Các ứng dụng ... >=0 dịch vụ Web thuộc lớp +1 Nếu f(d) ...
 • 21
 • 273
 • 0

Một số phương pháp phân cụm dữ liệu ứng dụng trong phân tích lương của cán bộ trường cao đẳng nghề hà nam

Một số phương pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụng trong phân tích lương của cán bộ trường cao đẳng nghề hà nam
... hình Chương III: Ứng dụng phương pháp phân nhóm liệu vào phân tích lương cán trường Cao đẳng Nghề Nam 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÂN CỤM DỮ LIỆU 1.1 Khai phá liệu 1.1.1 Giới ... với cụm có hình dạng lồi Thực tế áp dụng, có nhiều trường hợp kết hợp hai phương pháp phân cụm phân hoạch phân cụm phân cấp, nghĩa kết thu phương pháp phân cấp cải tiến thông qua bước phân cụm phân ... 11 1.2.4.1 Phương pháp phân hoạch: 11 1.2.4.2 Phương pháp phân cụm phân cấp 12 1.2.4.3 Phương pháp phân cụm dựa mật độ 13 1.2.4.4 Phương pháp phân cụm dựa lưới ...
 • 77
 • 246
 • 0

LUẬN VĂN Nghiên cứu một số phương pháp xác thực thông điệp

LUẬN VĂN Nghiên cứu một số phương pháp xác thực thông điệp
... 67 3.3 XÁC THỰC THÔNG ĐIỆP BẰNG MÃ XÁC THỰC .68 3.3.1 Định nghĩa mã xác thực thông điệp 68 3.3.2 Ý tƣởng phƣơng pháp xác thực xác thực 69 3.3.3 Phƣơng pháp 70 KẾT LUẬN ... 2.2 XÁC THỰC DỮ LIỆU 2.2.1 Xác thực thông điệp 1) Khái niệm Xác thực thông điệp hay Xác thực tính nguyên liệu (Data Origin Authentication) kiểu xác thực đảm bảo thực thể chứng thực nguồn gốc thực ... loại xác thực điện tử 34 2.1.2.1 Xác thực liệu .34 2.1.2.2 Xác thực thực thể 34 2.2 XÁC THỰC DỮ LIỆU 35 2.2.1 Xác thực thông điệp 35 2.2.2 Xác thực...
 • 75
 • 601
 • 1

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM CHO DỮ LIỆU GENE MICROARRAY pdf

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM CHO DỮ LIỆU GENE MICROARRAY pdf
... dụng cho toán phân cụm liệu gene microarray Trong chương trước trình bày vấn đề phân cụm cho liệu gene microarray, phương pháp phân cụm cho liệu gene microarray hướng giải cho toán phân cụm Như ... Chương 2: Một số phương pháp phân cụm cho liệu gene microarray Chương trình bày phương pháp hay giải thuật phân cụm sử dụng tiếp cận phân cụm giám sát (unsupervised) Các phương pháp phân cụm trình ... phân cụm cho liệu gene microarray Chương 3: Hướng giải toán phân cụm cho liệu gene microarray Chương đưa phương pháp phân cụm chọn để cài đặt số phương pháp khắc phục nhược điểm phương pháp Chương...
 • 46
 • 223
 • 0

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT TRONG MẠNG KHÔNG DÂY MESH doc

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT TRONG MẠNG KHÔNG DÂY MESH doc
... mà chế bảo mật mạng không dây mesh nên có để ngăn chặn, phát chống lại thành công công Ở liệt kê đặc tính phân biệt chế bảo mật mạng không dây mesh với chế bảo mật mạng dây mạng không dây khác ... 2.2 Bảo mật mạng không dây mesh [1]-[6]-[14]-[16]-[18] 2.2.1 Đặc điểm giải pháp bảo mật mạng không dây mesh Phần trước thảo luận công khai thác lỗ hổng tầng MAC tầng mạng mạng không dây mesh Phần ... định tuyến mạng không dây mesh 44 2.4.3 Một số giao thức bảo mật cho mạng không dây mesh 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHỐNG LẠI TẤN CÔNG LỖ ĐEN TRONG GIAO THỨC AODV CỦA MẠNG KHÔNG DÂY MESH ...
 • 90
 • 280
 • 4

nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu theo tiếp cận lý thuyết tập thô

nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu theo tiếp cận lý thuyết tập thô
... Trong thuyết tập thô, liệu biểu diễn thông qua hệ thông tin IS = ( U , A ) với U tập đối tượng A tập thuộc tính Phương pháp tiếp cận thuyết tập thô dựa quan hệ không phân biệt để đưa tập ... phá liệu chương Phương pháp nghiên cứu luận án nghiên cứu thuyết nghiên cứu thực nghiệm Về nghiên cứu thuyết: định lý, mệnh đề luận án chứng minh chặt chẽ dựa vào kiến thức kết nghiên cứu ... gọn phương pháp thực việc nghiên cứu mối liên hệ tập rút gọn Tập rút gọn phương pháp thuộc tính độ hỗ trợ tập luật dựa tập rút gọn cao phương pháp hiệu Độ phức tạp thuật toán tìm tập rút gọn phương...
 • 142
 • 418
 • 1

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện chất liệu ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện chất liệu và ứng dụng
... ảnh, toán phát chất liệu cách giải Đồng thời trình bày cách tổng quan nội dung ảnh chất liệu với số kỹ thuật phát chất liệu Chương 2: Các kỹ thuật phát chất liệu Các kỹ thuật trình bày dựa vào đặc ... TRONG PHÁT HIỆN CHẤT LIỆU Phần trình bày số phương pháp sử dụng hiệu cách tiếp cận để giải toán phát chất liệu Trong bao gồm kỹ thuật dựa vào đặc trưng chất liệu cách tiếp cận phát chất liệu dựa ... VỀ PHÁT HIỆN CHẤT LIỆU TRONG ẢNH Chương trình bày tổng quan toán phát chất liệu ảnh, đề cập đến hai vần đề đặc trưng ảnh chất liệu độ đo tương ứng 1.1 Bài toán phát chất liệu ảnh 1.1.1 Chất liệu...
 • 83
 • 292
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu một số giải pháp sản xuất khoai tây giống chất lượng cao góp phần hoàn thiện hệ thống sản xuất giống khoai tây cho các tỉnh phía bắc

[Luận văn]nghiên cứu một số giải pháp sản xuất khoai tây giống chất lượng cao góp phần hoàn thiện hệ thống sản xuất giống khoai tây cho các tỉnh phía bắc
... việc giải vấn đề vừa nêu tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số giải pháp sản xuất khoai tây giống chất lợng cao góp phần hoàn thiện hệ thống sản xuất giống khoai tây cho tỉnh phía Bắc 1.2 ... Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu số giải pháp nhằm khắc phục số mặt hạn chế sản xuất khoai tây giống chất lợng cao góp phần hoàn thiện hệ thống sản xuất khoai tây giống cho tỉnh phía Bắc 1.2.2 Yêu ... đợc vấn đề mở cho kỹ thuật hớng sản xuất khoai tây giống, đồng thời góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất khoai tây giống cho tỉnh phía Bắc (nơi tập trung 98% diện tích khoai tây nớc ta) 31...
 • 97
 • 528
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm điện đối với doanh nghiệp công nghiệp

[Luận văn]nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm điện đối với doanh nghiệp công nghiệp
... TRONG DOANH NGHI P CÔNG NGHI P 1.1 ð C ðI M QUÁ TRÌNH S N XU T DOANH NGHI P CÔNG NGHI P 4 1.1.1 Các quan ñi m v doanh nghi p 1.1.2 ð c ñi m ho t ñ ng c a doanh nghi p 1.1.3 Doanh nghi p công nghi ... A CÔNG TY 62 3.3 CÁC GI I PHÁP TI T KI M ðI N ÁP D NG CHO CÔNG TY PHƯƠNG LINH 63 3.3.1 Gi i pháp t ch c k thu t 63 3.3.2 Gi i pháp v công ngh 67 PH N 4: ðÁNH GIÁ HI U QU KINH T C A CÁC GI I PHÁP ... ñi n c a Công ty TNHH Phương Linh, phân tích ñ xu t gi i pháp ti t ki m ñi n công ty công ty TNHH Phương Linh Ph n 4: ðánh giá hi u qu kinh t c a gi i pháp ti t ki m ñi n doanh nghi p công nghi...
 • 118
 • 353
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lan hoàng thảo lai (dendrobium hybrid)

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lan hoàng thảo lai (dendrobium hybrid)
... nh nuôi trồng lan Ho ng Thảo lai có hiệu miền Bắc Việt Nam, tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lợng hoa lan Ho ng Thảo lai Dendrobium hybrid 1.2 ... trồng hoa nớc Song song với việc su tập, nhập nội nhân nhanh giống lan Ho ng Thảo lai (Dendrobium hybrid) việc nghiên cứu, ho n thiện biện pháp kỹ thuật để tạo điều kiện nâng cao suất, chất lợng lan ... hình nghiên cứu hoa lan Việt Nam 45 Vật liệu, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 52 3.1 Thời gian v địa điểm nghiên cứu 52 3.2 Vật liệu nghiên cứu 52 3.3 Nội dung nghiên cứu 53 3.4 Phơng pháp nghiên...
 • 175
 • 572
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng nhãn trồng tại thuận châu,sơn la

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nhãn trồng tại thuận châu,sơn la
... ñư c tr ng nhi u Nhãn tiêu da bò, Nhãn xu ng cơm vàng, Nhãn tiêu b u, Nhãn long, Nhãn gi ng da bò, Nhãn Vĩnh châu Trong ñó Nhãn xu ng cơm vàng, Nhãn tiêu b u ñã ñư c Trung tâm nghiên c u ăn qu ... lý nhãn Do ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp kĩ thu t nh m nâng cao su t ch t lư ng nhãn tr ng t i Thu n Châu – Sơn La 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Nghiên ... u: + Nhóm nhãn cùi: Bao g m Nhãn l ng, Nhãn cùi, Nhãn cùi g , Cùi hoa nhài, Cùi ñi c, Hương chi, Bàm bàm, ðư ng phèn + Nhóm nhãn nư c: Nhãn nư c, Nhãn ñ u nư c cu i cùi, Nhãn thóc nhãn trơ ð...
 • 105
 • 439
 • 2

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lạc xuân tại huyện hoằng hoá thanh hoá

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lạc xuân tại huyện hoằng hoá thanh hoá
... (t l 1:3:2) ủ n tiêu sinh trởng gi ng lạc L14 v xuõn 2007-2009 63 3.14 nh h ng c a li u l ng phõn bún NPK (t l 1:3:2) ủ n chi u cao thõn chớnh v s cnh gi ng lạc L14 v xuõn 2007-2009 64 Tr ng i ... phỏp k thu t nh m nõng cao nng su t l c xuõn t i huy n Ho ng Húa - Thanh Húa M c ủớch - yờu c u 2.1 M c ủớch - Xỏc ủ nh y u t h n ch nng su t l c, b gi ng l c cú nng su t cao, th i v gieo tr ng ... vựng ủ t cỏt ven bi n Ho ng Húa -Thanh Húa Cỏc k t qu nghiờn c u l c s khoa h c gúp ph n hon thi n quy trỡnh thõm canh l c cú nng su t cao t i huy n Ho ng Húa -Thanh Húa 3.2 í ngha th c ti n -...
 • 122
 • 457
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng hoa lan hoàng thảo lai dendrobium hybridđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namluận văn tốt nghiệp nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch xe đạp tại thành phố cần thơluận văn nghiên cứu một số chữ ký số đặc biệt và ứng dụngluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu một số phương pháp xử trí thai dị dạng ở những sản phụ có sẹo mổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ươngde tai nghien cuu mot so phuong phap phat trien ngon ngu cho tre mau giao nholuận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigernghiên cứu một số phương pháp nhân giống cây đỗ trọng ở sa panghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc tại bệnh viện nhân dân 115nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắkmột số phương pháp phân cụm dữ liệukhóa luận mô hình quản lý dự trữ và ứng dụng cho bài toán cụ thểnghiên cứu một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại trường đại học giao thông vận tải đến năm 2020luận vănnghiên cứu một số phương pháp bảo mật trong mạng không dây meshBài 19. Các thế hệ trong một gia đìnhCV đi số 969 970CV đi số 2132Don xin hoc cao hoc 2013QTMTCau chien luoc phat trien san pham moi cho thi truong toan cauXây dựng thư viện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây tại trường cao đẳng y tế ninh bình (LV thạc sĩ)Chuong i §4 the tich khoi da dien + BT (3 tiet)Đánh giá hiệu năng một số thuật toán phân lớp cho phát hiện xâm nhập (tt)QTMTCau chien luoc marketing toan cauKhai phá dữ liệu hồ sơ bệnh nhân ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh tại bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ tư vấn hẹn hò trực tuyến ((tt)Nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm giải pháp phát hiện mã độc ransomware (LV thạc sĩ)Giáo án vật lý nâng cao chương (1)Giáo án vật lý nâng cao chương (2)Giáo án vật lý nâng cao chương (4)Bảng nhân 7Góc vuông, góc không vuôngTB BD TA da chuan dau ra cho SV ĐHLDXH CV1714mẫu đơn vay vốnThong bao tra ho so tot nghiep T46 doc