Luận văn nghiên cứu chuyển pha từ và hiệu ứng từ nhiệt lớn của hợp kim heusler (ni, co) mn (sn, al)

Nghiên cứu chuyển pha từ hiệu ứng từ nhiệt lớn của hợp kim heusler (ni, co) mn (sn, al) (LV01894)

Nghiên cứu chuyển pha từ và hiệu ứng từ nhiệt lớn của hợp kim heusler (ni, co) mn (sn, al) (LV01894)
... chất từ nhiệt hợp kim Heusler (Ni, Co)- Mn- (Sn, Al): Ni50xCoxMn37Sn13, Ni50-xCoxMn50-yAly - Chế tạo hợp kim Heusler (Ni, Co)- Mn- (Sn, Al): Ni50-xCoxMn37Sn13, Ni50-xCoxMn50-yAly có hiệu ứng từ nhiệt ... vi nghiên cứu: Khảo sát chuyển pha từ hiệu ứng từ nhiệt hợp kim Heusler (Ni, Co)- Mn- (Sn, Al): Ni50-xCoxMn37Sn13, Ni50-xCoxMn50-yAly Những đóng góp đề tài Đưa qui luật, chế chuyển pha từ hiệu ứng ... luận văn chọn là: Nghiên cứu chuyển pha từ hiệu ứng từ nhiệt lớn hợp kim Heusler (Ni, Co)- Mn- (Sn, Al) Mục đích nghiên cứu - Tìm công nghệ thích hợp, ổn định để chế tạo hợp kim có thành phần...
 • 63
 • 224
 • 0

Luận văn nghiên cứu chuyển cơ sở sản xuất ngành nghề từ khu dân cư đến nơi sản xuất tập trung ở thị xã từ sơn bắc ninh

Luận văn nghiên cứu chuyển cơ sở sản xuất ngành nghề từ khu dân cư đến nơi sản xuất tập trung ở thị xã từ sơn bắc ninh
... nghiên c u 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N CHUY N CƠ S XU T NGÀNH NGH T 2.1 S N KHU DÂN CƯ ð N KHU SXTT s lý lu n chuy n ngành ngh s n xu t phân tán khu dân khu ... t ngành ngh phân tán khu dân khu s n xu t t p trung 82 4.1.3 Hi u qu c a chuy n ngành ngh s n xu t khu t p trung 88 4.1.4 Th c tr ng gi i pháp kích thích chuy n ngành ngh phân tán dân khu ... vào khu SXTT? Xu t phát t th c t này, quy t ñ nh l a ch n ñ tài: Nghiên c u chuy n s s n xu t ngành ngh t khu dân ñ n nơi s n xu t t p trung th T Sơn, t nh B c Ninh 1.2 M c tiêu nghiên...
 • 162
 • 182
 • 0

Luận văn nghiên cứu thành phần loài sinh khối thực vật phù du ở một số khu vực nuôi hầu thái bình dương (crassostrea gigas) vịnh bái tử long, quảng ninh

Luận văn nghiên cứu thành phần loài và sinh khối thực vật phù du ở một số khu vực nuôi hầu thái bình dương (crassostrea gigas) vịnh bái tử long, quảng ninh
... ti n hành: Nghiên c u thành ph n sinh kh i th c v t phù du khu v c nuôi H u Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) v nh Bái T Long - Qu ng Ninh nh m góp ph n t o s ñ nh hư ng cho vi c nuôi H u t ... nghiên c u: - N m ñư c s bi n ñ ng thành ph n loài, sinh kh i TVPD qua tháng năm t i khu v c nuôi H u Thái Bình Dương, v nh Bái T Long, Qu ng Ninh - Tìm hi u m i tương quan gi a thành ph n, sinh ... tri n vi c nuôi H u t i v nh N i dung nghiên c u: - Xác ñ nh thành ph n sinh kh i TVPD qua tháng t i khu v c nuôi H u, v nh Bái T Long, Qu ng Ninh - Xác ñ nh m i quan h gi a thành ph n sinh kh i...
 • 67
 • 514
 • 1

LUẬN VĂN : NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP pptx

LUẬN VĂN : NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP pptx
... TOẢN Lớp : 95KĐĐ Ngành : Điện - Điện tử Tên đề tài: Nghiên cứu điện tử công suất ứng dụng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Các số liệu ban đầu: ... thống truyền động có dùng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Luận văn trình bày gồm ba chương: Chương I: Giới thiệu điện tử công suất Chương II: Nghiên cứu trình bày ... cứu trình bày phương pháp điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Chương III: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập có dùng điện tử công suất Do điều kiện thời gian, kiến...
 • 74
 • 578
 • 2

Luận văn:Nghiên cứu chuyển đổi phần mềm grass từ nền unix lên windows pdf

Luận văn:Nghiên cứu chuyển đổi phần mềm grass từ nền unix lên windows pdf
... dụng GIS hỗ trợ Từ nhu cầu nói trên, chúng em đầu tư xây dựng đề tài “NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI PHẦN MỀM GRASS TỪ NỀN UNIX LÊN WINDOWS Đề tài phải giải số cơng việc chính: Nghiên cứu GIS chuẩn OpenGIS ... Với ý tưởng trên, chúng em tập trung thực đề tài “NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI PHẦN MỀM GRASS TỪ NỀN UNIX LÊN WINDOWS Trang Lời nói đầu Nội dung luận văn chia làm chương: Chương 0: Mở đầu giới thiệu chung ... Cài đặt GRASS LINUX 97 2.10.2 Cài đặt GRASS Windows thơng qua giả lập Cygwin 99 Chương : Q trình chuyển đổi GRASS5 từ Linux lên Windows 101 3.1 Sự khác biệt Windows Unix/ Linux...
 • 158
 • 298
 • 0

luận văn nghiên cứu hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất mì ăn liền

luận văn nghiên cứu hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất mì ăn liền
... nhóm nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền với công suất 200,00 gói 230,00 gói / 8h Hình Quy trình sản xuất mỳ ăn liền Quy trình sản xuất mỳ ăn liền Dây chuyền sản ... Hình Mô hình dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền Mô hình hệ thống dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền Hệ thống dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền phải đảm bảo tiêu kỹ thuật sau: * Công suất dây chuyền: 200,000 ... đó, nghiên cứu thiết kế thành công hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền với công suất 200,000 gói - 230,000 gói/8h Mở đầu Mỳ ăn liền (instant noodle) người Nhật coi biểu tượng văn...
 • 16
 • 718
 • 1

[Luận văn]nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá

[Luận văn]nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá
... hởng trực tiếp đến việc chuyển đổi cấu trồng theo hớng hàng hoá huyện Cẩm Thuỷ Các hệ thống canh tác trồng đợc sử dụng xu hớng chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hoá (nằm quy hoạch phát ... su huyện Cẩm Thủy (đang đợc xây dựng) nhiệm vụ trọng tâm cần đợc thực Xuất phát từ yêu cầu trên, thực đề tài "Nghiên cứu chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh ... Bảng 3.30: Phơng án chuyển đổi cấu trồng huyện Cẩm Thuỷ giai đoạn 2005 - 2015 92 Đồ thị 4: cấu sử dụng đất sử dụng đất năm 2015 huyện Cẩm Thuỷ, sau chuyển đổi cấu trồng (%) 94 Mục...
 • 109
 • 1,761
 • 8

Luận văn nghiên cứu sự đóng góp hưởng lợi của người dân trong tài chính công cấp cơ sở ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Luận văn nghiên cứu sự đóng góp và hưởng lợi của người dân trong tài chính công cấp cơ sở ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh
... GÓP VÀ HƯ NG L I C A NGƯ I DÂN TRONG TÀI CHÍNH CÔNG C P CƠ S 2.1 s lý lu n 2.1.1 Khái ni m ñóng góp hư ng l i c a ngư i dân tài công c p s 2.1.2 Vai trò c a ñóng góp c a ngư i dân tài công ... VÀ HƯ NG L I C A NGƯ I DÂN TRONG TÀI CHÍNH CÔNG C P CƠ S 2.1 s lý lu n 2.1.1 Khái ni m ñóng góp hư ng l i c a ngư i dân tài công c p s 2.1.1.1 Tài công * Khái ni m tài công: Theo ñ nh nghĩa ... m c ñ ñóng góp c a ngư i dân tài công qua năm So sánh m c ñóng góp c a ngư i dân vào tài công c p s c a xã phát tri n v i xã phát tri n So sánh m c ñóng góp c a ngư i dân vào tài công c p s gi...
 • 112
 • 228
 • 0

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động nữ nông thôn huyện gia lâm

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động nữ nông thôn huyện gia lâm
... xã h i, tr lao ñ ng n nông thôn 2.1.1.2 Quan ni m v lao ñ ng n nông thôn Lao ñ ng n nông thôn nh ng n lao ñ ng cư trú khu v c nông thôn, có kh tham gia lao ñ ng Ngu n lao ñ ng n nông thôn bao g ... LAO ð NG N NÔNG THÔN 2.1 Cơ s lý lu n v chuy n ñ i ngh nghi p c a lao ñ ng n nông thôn 2.1.1 Quan ni m v lao ñ ng n nông thôn 2.1.1.1 Quan ni m v lao ñ ng nông thôn Lao ñ ng nông thôn t t c lao ... ng 4.2 Lao ñ ng ngành ngh c a lao ñ ng n nông thôn huy n Gia Lâm giai ño n 2007 - 2010 50 B ng 4.3: Cơ c u lao ñ ng nông thôn huy n Gia Lâm ñ tu i lao ñ ng phân theo gi i tính giai...
 • 120
 • 442
 • 0

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá
... hởng trực tiếp đến việc chuyển đổi cấu trồng theo hớng hàng hoá huyện Cẩm Thuỷ Các hệ thống canh tác trồng đợc sử dụng xu hớng chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hoá (nằm quy hoạch phát ... su huyện Cẩm Thủy (đang đợc xây dựng) nhiệm vụ trọng tâm cần đợc thực Xuất phát từ yêu cầu trên, thực đề tài "Nghiên cứu chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh ... 38 2.2.2 Nghiên cứu luận cho phép chuyển đổi cấu trồng 38 2.2.3 Nghiên cứu xây dựng cấu trồng 38 2.2.4 Đề xuất giải pháp thực cấu trồng 38 2.3 Phơng pháp nghiên cứu ...
 • 109
 • 684
 • 2

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động nông thông tại huyện ý yên, tỉnh nam định

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động nông thông tại huyện ý yên, tỉnh nam định
... LðNT t nh Nam ð nh 47 4.1.1 Lao ñ ng c u lao ñ ng nông thôn t nh Nam ð nh 47 4.1.2 Lao ñ ng ngành ngh c a lao ñ ng nông thôn huy n Ý Yên 50 4.1.3 Lao ñ ng ngành ngh c a LðNT t i xã nghiên c u ... nghi p cho lao ñ ng nông thôn t i huy n Ý Yên theo hư ng t nông nghi p sang phi nông nghi p 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u Nghiên c u lao ñ ng nông thôn huy n Ý Yên 1.3.2 ... i tư ng ph m vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u 1.3.2 Ph m vi nghiên c u CƠ S 2.1 Cơ s lý lu n v chuy n ñ i ngh nghi p lao ñ ng nông thôn 2.1.1 Lao ñ ng nông thôn 2.1.2 Lý lu n v ngh nghi...
 • 138
 • 318
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu xác định giá trị tiềm năng mêtan sinh hóa của một số loại chất thải hữu cơđối tượng nghiên cứu của luận văn nghiên cứu chủ yếu về xây dựng chiến lược kinh doanh của công tytên đề tài luận văn nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng áp dụng cho công trình lotte centerluận văn nghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensisfarjonluận văn nghiên cứu tìm lỗi phát âm tiếng anh của sinh viên năm thứ tư khoa ngoại ngữ đại học vinh và gợi ý một số biện pháp khắc phụcluận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigerđối tượng luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động các hình thức và giải pháp đầu tư tín dụng của ngân hàng no amp ptnt quảng nam vào kktm chu lailuận văn nghiên cứu hành vi ứng xử trong sản xuất kinh doanh của nông hộ trong điều kiện phát triển công nghiệp và đô thị ở vùng giữa thường tín hà nộiluận văn nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệmluận văn nghiên cứu một số chữ ký số đặc biệt và ứng dụngnghiên cứu chuyển pha sắt từ trong mô hình hubbard hai chiều liên kết mạnh bằng phương pháp nghịch đảoluận văn nghiên cứu ứng dụng các bài tập nhằm phát triển tố chất sức bền và tố chất khéo léo mềm dẻoluận văn nghiên cứu các giải pháp về qos và chất lượng mạng của các hãng pdfluận văn nghiên cứu vấn đề an ninh mạng internet không dây và ứng dụng pdfluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 07 11 1522263ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 01 11 1522267ufma so kx 03 11 15222691f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUBài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnKT1TDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNTài liệu Ashrae 62 1BAI 2 xac dinh dungcu dienBiomass gasification and pyrolysis practical design and theoryon tap lich su hoc thuyet kinh te3.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Bao cao thuong nien Hoa Phat 2016Tài liệu xây dựng nông thôn mớiTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013