Luận văn đánh giá số chiều fractal của tập hút toàn cục trong không gian banach và ứng dụng

Đánh giá số chiều fractal của tập hút toàn cục trong không gian banach ứng dụng

Đánh giá số chiều fractal của tập hút toàn cục trong không gian banach và ứng dụng
... kết tồn tập hút toàn cục; khái niệm tính chất số chiều fractal tập hút toàn cục; thiết lập kết tổng quát đánh giá chặn số chiều fractal tập hút toàn cục không gian Banach 1.1 Tập hút toàn cục Mục ... đầu Đánh giá số chiều fractal tập hút toàn cục không gian Banach 1.1 Tập hút toàn cục 1.2 Khái niệm, tính chất số chiều fractal 1.3 Định lí đánh giá số chiều fractal ... kết tồn tập hút toàn cục; khái niệm tính chất số chiều fractal tập hút toàn cục; thiết lập kết tổng quát đánh giá chặn số chiều fractal tập hút toàn cục không gian Banach Luận văn áp dụng kết...
 • 24
 • 199
 • 0

dưới vi phân của hàm lồi trong không gian banach ứng dụng

dưới vi phân của hàm lồi trong không gian banach và ứng dụng
... thu kết quan trọng vi phân hàm lồi ứng dụng giải tích phi tuyến môn toán ứng dụng Luận văn trình bày cách có hệ thống nội dung vi phân hàm lồi không gian Banach số ứng dụng vào lý thuyết tối ưu ... Chương trình bày kiến thức tập lồi hàm lồi Chương trình bày vi phân hàm lồi không gian Banach Chương trình bày ứng dụng vi phân vào vi c nghiên cứu toán tối ưu lồi Số hóa Trung tâm Học liệu – ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 23 Chương Dưới vi phân hàm lồi Trong chương nghiên cứu vi phân hàm lồi không gian Banach E Những nội dung chương chủ yếu lấy từ [2], [5], [6], [7], [8] 2.1 Định nghĩa ví dụ Trong mục ta giả...
 • 61
 • 330
 • 2

Luận văn: Tìm Hiểu Các Phương Pháp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Ứng Dụng Trong Công Nghiệp ppt

Luận văn: Tìm Hiểu Các Phương Pháp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Và Ứng Dụng Trong Công Nghiệp ppt
... VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ Trang CHƢƠNG 2: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI MẠCH TRỞ PHỤ ROTO Trang 14 CHƢƠNG 3: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH ĐIỀU ... động điện GVHD: ThS Nguyễn Vinh Quan Hình 3-6 Các đặc tính điều chỉnh tốc độ động không đồng dùng điều chỉnh thyristor III.NHẬN XÉT VÀ ỨNG DỤNG Phƣơng pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng cách ... ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP .Trang 18 CHƢƠNG 4: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI TẦNG SỐ NGUỒN Trang 23 CHƢƠNG : ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH ĐIỀU CHỈNH...
 • 39
 • 440
 • 1

luận văn tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ứng dụng trong công nghiệp

luận văn tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp
... chỉnh tốc độ động phạm vi Điều chỉnh tốc độ động phương pháp điều chỉnh nhân tạo nhằm thay đổi tốc độ hệ thống, cấu sản xuất theo u cầu cơng nghệ Đề tài tìm hiểu phương pháp điều chỉnh tốc độ động ... Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đơi Cực Chương 4: Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Chương 5: Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách ... Điện Áp Chương 6: Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Tần Số Chương 7: Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Phương Pháp Nối Tầng Trong q trình tìm hiểu nghiên cứu...
 • 61
 • 249
 • 0

Toán tử chiếu suy rộng trên không gian banach ứng dụng

Toán tử chiếu suy rộng trên không gian banach và ứng dụng
... = B'** Vỡ khụng gian X** luụn luụn l khụng gian Banach, nờn mt khụng gian phn x phi l khụng gian Banach nh lý di õy cho thy no mt khụng gian Banach l phn x nh lý 1.7 Mt khụng gian Danach X l ... chiu suy rng v ng dng 2.1 Toỏn t chiu trờn khụng gian Hilbert 2.2 Toỏn t chiu suy rng trờn khụng gian Banach 2.2 Toỏn t chiu metric P khụng Toỏn t chiu suy rng TT khụng K 2.2 Toỏn t chiu suy rng ... 1.1 Mt s kin thc chun b 3 Khụng gian Banach 1.1 Khỏi nim khụng gian Toỏn t tuyn tớnh, toỏn t , 1.1 Khụng gian liờn hp, tụpụ yu v Khụng gian Banach 1.1 nh x a Khụng gian Hilbert nh x i ngu chun...
 • 60
 • 265
 • 0

Toán tử chiếu suy rộng trên không gian banach ứng dụng

Toán tử chiếu suy rộng trên không gian banach và ứng dụng
... bày toán tử chiếu metric PK không gian Hilbert, toán tử chiếu metric không gian Banach lồi đều, trình bày toán tử suy rộng toán tử chiếu sang không gian Banach phản xạ, xét hai lớp toán tử chiếu ... Chương Toán tử chiếu suy rộng ứng dụng 21 2.1 Toán tử chiếu không gian Hilbert 21 2.2 Toán tử chiếu suy rộng không gian Banach 27 2.2.1 Toán tử chiếu ... C σ 2.2 Toán tử chiếu suy rộng không gian Banach 2.2.1 Toán tử chiếu metric PK không gian Banach Mục nghiên cứu số tính chất toán tử chiếu metric mở rộng từ toán tử chiếu metric không gian Hilbert...
 • 64
 • 132
 • 0

Phép nhúng tập hút toàn cục vào không gian hữu hạn chiều (LV01844)

Phép nhúng tập hút toàn cục vào không gian hữu hạn chiều (LV01844)
... trưng tập tập hút toàn cục hệ phương trình vi phân không gian hữu hạn chiều 2.3 Tập hút hữu hạn chiều tập hút hệ hữu hạn chiều Trong mục này, ta chứng minh A tập hút hữu hạn chiều không gian ... cứu phép nhúng tập hút toàn cục hệ động lực tiêu hao vô hạn chiều vào không gian hữu hạn chiều Nhiệm vụ nghiên cứu • Trình bày phép nhúng tập hút toàn cục hệ động lực vô hạn chiều vào không gian ... hạn chiều 2.1 Phát biểu kết 2.2 Tập khối tập hút toàn cục hệ phương trình vi phân 11 2.3 Tập hút hữu hạn chiều tập hút hệ hữu hạn chiều 17 2.4 Phép nhúng động lực A vào không...
 • 29
 • 218
 • 0

Phép nhúng tập hút toàn cục vào không gian hữu hạn chiều

Phép nhúng tập hút toàn cục vào không gian hữu hạn chiều
... chiu vo m t khụng gian hu hn chiu N h i m v n gh iờn cu Trỡnh by phộp nhỳng hỳt ton cc ca h ng lc vụ hn chiu vo khụng gian hu hn chiu Cỏch xõy dng h ng lc rỳt gn trờn khụng gian hu hn chiu ... lc trờn vo khụng gian E u c lid 18 2.5 Chng minh nh 22 K t lu n Ti liu th a m kho lớ 1 25 26 M u Lớ chn t i Vic nghiờn cu dỏng iu tim cn nghim thi gian vụ cựng ca cỏc ... ó trỡnh by c phộp nhỳng hỳt ton cc ca h ng lc vụ hn chiu vo khụng gian hu hn chiu v cỏch xõy dng h ng lc rỳ t gn trờn khụng gian hu hn chiu ú 5 Chng M t s kin th c chun b Chng ny trỡnh by m...
 • 28
 • 293
 • 0

Luận văn : Đánh giá bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều (Acanardium occidentale L.) hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD AFLP part 6 pps

Luận văn : Đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều (Acanardium occidentale L.) hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP part 6 pps
... kỹ thuật AFLP Qua hình 4.18 thấy mẫu NP10 NH12 có hệ số đồng dạng di truyền khoảng 0 ,68 gần giống với kỹ thuật RAPD (0 ,61 ) Mẫu NS40 BA 46 có quan hệ di truyền giống khoảng 58% kỹ thuật RAPD 76% ... band đa hình Primer 11 có tính đa hình cao quần thể điều  Với việc phân tích RAPD sử dụng primer 11 quần thể điều trồng tỉnh Ninh Thuận có hệ số đồng dạng di truyền phát sinh chủng loại dao động ... dạng di truyền biến thiên từ 0,19 đến 0 ,67 , mẫu có quan hệ di truyền xa nhau, so với bảng 4.1 hệ số đồng dạng di truyền mẫu khác Điều nói lên mức độ tin cậy kỹ thuật Tuy nhiên kỹ thuật AFLP thực...
 • 9
 • 175
 • 0

Luận văn : Đánh giá bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều (Acanardium occidentale L.) hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD AFLP part 5 ppsx

Luận văn : Đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều (Acanardium occidentale L.) hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP part 5 ppsx
... tích hệ số đồng dạng di truyền 46 Bảng 4. 1: Hệ số đồng dạng di truyền mẫu đại di n kỹ thuật RAPD Mẫu NP2 NP2 1.000000 NP10 0.692307 1.000000 NH12 0.769230 0.6 153 84 1.000000 NS32 0 .53 8461 0.692307 ... hệ số đồng dạng di truyền thấp chiếm tỷ lệ lớn mẫu phân tích có quan hệ di truyền xa Ngược lại vài mẫu có hệ số đồng dạng di truyền thấp không kết luận Trên sở bảng hệ số đồng dạng di truyền, xây ... mẫu thuộc nhóm điều Ấn Độ tỉnh Ninh Thuận Qua hình 4.12 cho thấy hệ số đồng dạng di truyền mẫu thuộc nhóm điều Ấn Độ biến thiên từ 0,69 đến 1,00 Có quan hệ di truyền gần nhóm điều Việt Nam 49...
 • 10
 • 119
 • 0

Luận văn : Đánh giá bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều (Acanardium occidentale L.) hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD AFLP part 4 pps

Luận văn : Đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều (Acanardium occidentale L.) hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP part 4 pps
... bảo quản phản ứng PCR 4. 3 Xác định quy trình RAPD – PCR đánh giá mức độ đa dạng di truyền quần thể điều đƣợc trồng tỉnh Ninh Thuận 4. 3.1.Thí nghiệm 1: Khảo sát quy trình RAPD – PCR Samal ctv (2003) ... nghiệm người trồng điều chia làm hai loại: Một loại phân tán rộng, hoa chùm, non màu đỏ gọi điều Ấn Độ; loại phân tán hẹp trung bình, non màu xanh gọi điều Việt Nam Để đánh giá đa dạng di truyền thu ... ) Thêm vào cho đủ 25 ul H2 O Bảng 3. 6: Chƣơng trình nhiệt cho phản ứng RAPD – PCR thí nghiệm Số chu kỳ Nhiệt độ (0C) Thời gian (phút) 94 94 Ta 72 72 10 37 Hold 40 C  Chỉ tiêu đánh gi : Số lượng...
 • 10
 • 162
 • 0

Luận văn : Đánh giá bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều (Acanardium occidentale L.) hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD AFLP part 3 potx

Luận văn : Đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều (Acanardium occidentale L.) hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP part 3 potx
... thuật AFLP Kỹ thuật AFLP có ưu điểm:  Lượng DNA cần cho phản ứng  Cho kết nhanh, ổn định lần lặp lại có độ tin cậy cao kỹ thuật AFLP điều kiện nghiêm ngặt phản ứng PCR  Kỹ thuật AFLP thực ... giống 24 2 .3 Các nghiên cứu nƣớc 2 .3. 1 Các nghiên cứu nƣớc Về điều bước đầu có số nghiên cứu thành công nh : Samal ctv (20 03) phân tích mối quan hệ di truyền quần thể điều kỹ thuật RAPD với 40 ... tính đa hình cao phân biệt mối tương quan di truyền 20 giống điều nghiên cứu Sunil Archak ctv (20 03) nghiên cứu DNA đặc trưng giống điều Ấn Độ kỹ thuật RAPD ISSR Với primer dùng kỹ thuật RAPD...
 • 10
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn đánh giá sự hài lòng của khách hàngluan van danh gia su hai long cua nhan vien tai cong tyluận văn đánh giá sự hài lòng của du khách về dịch vụ tại khách sạn huế queenluận văn đánh giá tình hình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trìdạng và chiều của các đường sức từ trong dòng điện tròn và ứng dụng của quy tắc nắm tay phảilặp picard cho nghiệm của phương trình phi tuyến trong không gian banachcấu trúc của tập hút toàn cụctính liên tục của tập hút toàn cụctính trơn của tập hút toàn cụcluận văn đánh giá thực trạng công tác thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninhluận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn quận long biên thành phố hà nộiluận văn đánh giá chất lượng của dầu cáluan van danh gia tinh hinh sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu vôi của công ty tnhh hoàng diệpluận văn đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã sơn tây thành phố hà nộiluận văn đánh giá khả năng bắt aflatoxin g1 của cột sắc kí ái lực miễn dịch do viện pasteur tp hcm sản xuất part 1 ppsxTro cap nong nghiep va tac dong toi VNLiá ‡u Vòng đà m phán Doha có thá ƒ ảnh hÆ°á Ÿng nhÆ° thế nà o tá ›i Viá ‡t Nam - Claudio DordiChương II. §3. Số đo gócLịch công tác tuần 42 năm 2017 (1)Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quyGiấy cam đoanDC 14.pdfVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnMau ho so chuyen Dang chinh thucCông văn 145 BGDĐT-SEQAP V v: Bồi dưỡng giáo viên dạy môn tin học tiểu học | SEQAP.EDU.VN CV 145 BDGV Tin hocKế hoạch nghỉ Tết Ất Mùi 2015 Xem KE HOACH NGHI TETXÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC - THÀNH TỰU VÀ BẤT CẬP Hoi thao NTM 2012Bai 4 ve giao duc xa vienTong quan ve To chuc Nong dan GiangToT Quan ly CLB khuyen nong TL Hoc vienket qua dieu tra ho ngheo 2011ket qua dieu tra ho ngheo 2012Quyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signed