HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ nước VIỆT NAM dân CHỦ CỘNG hòa GIAI đoạn 1954 1975

Hệ thống chính trị nước việt nam dân chủ cộng hòa giai đoạn 1954 1975

Hệ thống chính trị nước việt nam dân chủ cộng hòa giai đoạn 1954 1975
... triển hệ thống trị nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ 1945 - 1954 16 1.2.1 Sự hình thành thành tố hệ thống trị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 16 1.2.2 Hệ thống trị nước Việt Nam Dân ... niệm hệ thống trị, trình hình thành xác lập hệ thống trị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Mô tả cấu trúc, tổ chức chế vận hành thành tố hệ thống trị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà giai đoạn 19541 975, ... cảnh trị miền Nếu hệ thống trị cách mạng miền Nam hệ thống trị cách mạng tiền tuyến lớn hệ thống trị cách mạng miền Bắc, hệ thống trị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà lại hệ thống trị vững mạnh hậu...
 • 99
 • 165
 • 1

SKKN Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh thông qua dạy học lịch sử Bài 17 Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

SKKN Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh thông qua dạy học lịch sử Bài 17 Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
... giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh tiết dạy Lịch sử, thân rút số kinh nghiệm cho thân, vậy, chọn đề tài Giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh thông qua dạy học lịch ... ghép thông qua dạy học Lịch sử để giáo dục cho học sinh, đặc biệt giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đặc thù mạnh môn Tuy nhiên giáo viên phải biết lựa chọn nội dung tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ... nghị cho Đờgôn Đờgôn không nắm lấy bàn tay ấy” II/ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VÀO DẠY HỌC BÀI 17: NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2/9/1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19/12/1946 (SGK LỊCH...
 • 11
 • 358
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 23 tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 và sự thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa

bài giảng lịch sử 9 bài 23 tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 và sự thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa
... dốt: học bình dân học vụ 8 /9/ 194 5 lập quan bình dân học vụ -Tài chính: phát động “tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập”, phát hành tiền Việt Nam (23/ 11/ 194 6) IV Nhân dân Nam Bộ kháng ... cuộc kháng chiến gì ? -Tạm ước 14 -9- 194 6 CỦNG CỐ Trắc nghiệm: Thời gian sự kiện có ý nghĩa quan trọng: 6/1/ 194 6, 8 /9/ 194 5, 3 /9/ 194 6 ,23/ 11/ 194 6 Tự luận: Tình hình nước ta ... lịch sử dân tộc, bầu hội đồng nhân dân các cấp  chính quyền dân chủ nhân dân được xây dựng - 29/ 5/ 194 6, Hội Liên hiệp quốc dân được thành lập  đoàn kết toàn dân T 29- B24:...
 • 14
 • 558
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946

bài giảng lịch sử 12 bài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946
... khó khăn tài NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 02-9-1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 -12- 1946 I Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau 02-9-1945 Khó ... độ - Cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái tham gia cách mạng NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 02-9-1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 -12- 1946 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời Thuận lợi Khó khăn ... giới phát triển NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2-9-1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 -12- 1946 I Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945: NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NƯỚC VNDCCH SAU CÁCH MẠNG THÁNG...
 • 18
 • 1,779
 • 0

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
... tháng Tám năm 1945 a) Nguyên nhân thắng lợi - Nguyên nhân chủ quan: + Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc ; vậy, Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi dân tộc ... Dân tộc giải phóng cấp (4-1945) - Khu giải phóng Việt Bắc Uỷ ban lâm thời Khu giải phóng thành lập (6-1945) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban ... Tiếp đó, từ ngày 16 đến 17-8-1945, Đại hội quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sách Việt Minh, cử Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh làm Chủ tịch + Thời...
 • 9
 • 7,101
 • 61

Tiết 28. Tổng khởi nghĩa tháng 8 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Tiết 28. Tổng khởi nghĩa tháng 8 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
... 28/ 8, giành quyền thành công nước Vua Bảo Đại nộp ấn tín xin thoái vị ngày 30 /8/ 1945 TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ VIỆC THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA I-LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ... Phát động khởi nghĩa TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ VIỆC THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA I-LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC NHỮNG NGÀY SỤC SÔI Ở THỦkhởiHÀ NỘI BAN BỐ: Cuộc ĐÔ nghĩa giành ... tự do, độc lập HỒ CHÍ MINH TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ VIỆC THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA I-LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ: Là kiện vĩ đại lịch sử dân tộc Việt Nam Nó phá tan...
 • 11
 • 793
 • 0

Bài 23 Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bài 23 Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
... Đảng có chủ trương việc làm ? Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ I Lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố Hỡi quân dân toàn quốc! Giờ tổng khởi nghĩa ... nghĩa lịch sử nguyên nhân thành công Cách mạng tháng Tám Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ I Lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố 1- Hoàn cảnh: ... Bài 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ I/ Lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố II/ Giành quyền Hà Nội II/ Giành nước IV/ Ý nghĩa lịch sử...
 • 19
 • 1,094
 • 1

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (2)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (2)
... tay sai Giải phóng dân tộc lên hàng đầu Khẩu hiệu Tịch thu ruộng đất đế quốc địa chủ phản bội Mặt trận Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương Hình thức đấu tranh í ngha Khởi nghĩa vũ trang giành ... chin tranh - Thỏng 9/1940, quõn Nht tin vo Bc nc ta nhanh chúng u Phỏp hng Phỏp Nht cu kt vi thng tr nhõn dõn ta Lớnh Phỏp bo v i Nam Quan u hng quõn Nht (2 5-9 -1 940) I TèNH HèNH VIT NAM TRONG ... thỏng 11 1939: * Ni dung Hi ngh: - Xỏc nh nhim v, mc tiờu: trc mt l ỏnh quc v tay sai - khu hiu tch thu rung t ca quc v a ch phn bi - Mc tiờu, phng phỏp u tranh: - Ch trng thnh lp Mt trn Thng...
 • 26
 • 284
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (4)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (4)
... Phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng Tám (193 9- 1945) Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời ( TIếT ) III- KHởI NGHĩA Vũ TRANG GIàNH CHíNH QUYềN Bài tập nhận thức: Vì Đảng ta định tổng khởi ... cuối trước ngày tổng khởi nghĩa - 1 5- 20/4/1945 - 16/4/1945 - 15/5/1945 - 4/6/1945 Tân Trào - Quan sát lược đồ: + kể tên tỉnh khu giải phóng Việt Bắc - nhận xét: + Phạm vi ? + ý nghĩa ? Tại Nhật ... định tổng khởi nghĩa tháng 8? Nhận xét trình tổng khởi nghĩa tháng 8/1945? Bài tập nhà: Câu 1: Tìm hiểu khởi nghĩa giành quyền tháng 8/1945 Lạng Sơn Câu 2: Lập niên biểu diễn biến tổng khởi nghĩa...
 • 19
 • 262
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (5)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (5)
... ginh chớnh quyn ca Nguyn i Quc Tân Trào - Quan sát lợc đồ: + kể tên tỉnh khu giải phóng Việt Bắc - nhận xét: + Phạm vi ? + ý nghĩa ? Em có nhận xét gi tổng khởi nghĩa? Nhng thắng lợi định? Em nhận ... KIM TRA BI C Cõu hi Nờu ni dung v ý nghió Hi nghTrung ng VIII ca ng cng sn ụng Dng? Tit 26 Bi 16 PHONG TRO GII PHểNG DN TC V TNG KHI NGHA THNG TM (1939 1945) NC VIT NAM DN CH CNG HềA RA I ( ... lợi định? Em nhận xét không khí cách mạng nhân dân Sài Gòn? hình 41 Quần chúng cách mạng chiếm Phủ Khâm sai ( Hà Nội) Giành quyền Cách mạng tháng Tám - 1945 Vua Bo i 1945 Thanh gm quc truyn v n...
 • 18
 • 361
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (6)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (6)
... Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam III CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Khởi nghĩa phần: (3/1945 -> 8/1945) a Hoàn cảnh lịch sử: * ĐêmVậy khởi ... lệnh Tổng khởi nghĩa nước - Các ngày 14, 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng họp Tân Trào, định phát động Tổng khởi nghĩa nước III CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng ... minh lệnh tổng khởi nghĩa ban bố: * Chủ quan: - Từ ngày 16 đến 17/8/1945, Đại hội quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sách Việt Minh, cử UB dân tộc giải phóng VN...
 • 63
 • 320
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (7)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (7)
... c Xin-ga-po -n ê - MA-LAI-XI-A Cu-a-la Lam-pơ Đ.Xi-ma-tơ -ra Uây-cơ Q.đ Ma-ri-an Sài Gòn Cô-lôm-bô Đ Mít-uây Ô-ki-na-oa Đài Loan NG ĐÔ MIẾN ĐIỆN Thượng Hải IN-ĐÔ-NÊ-XI-A Tân Ghi-nê Đ.Gia-va Q ... TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 II PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG ... GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 II PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG...
 • 41
 • 338
 • 0

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời
... CHÍNH III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng năm 1945 IV NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2/9/1945) V NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LICH SỬ, BÀI HỌC KINH ... SỬ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CM THÁNG NĂM 1945 III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 a Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố - Ngày 15/8/1945, ... LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Nguyên nhân thắng lợi a/Nguyên nhân chủ quan: -Truyền thống yêu nước , tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất dân...
 • 25
 • 2,322
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đờinhà nước việt nam dân chủ cộng hòabộ máy nhà nước việt nam dân chủ cộng hòanước việt nam dân chủ cộng hòa từ sau ngàyhiến pháp nước việt nam dân chủ cộng hòa 1946hiến pháp nước việt nam dân chủ cộng hoàtên nước việt nam dân chủ cộng hòabài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòachủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòađổi tên nước việt nam dân chủ cộng hoànước việt nam dân chủ cộng hòa được thành lậpsự ra đời nước việt nam dân chủ cộng hòanước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời như thế nàobài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa từbài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa violetTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ