Truyền thuyết và lễ hội hội chùa dâu

Truyền thuyết lễ hội hội Chùa Dâu

Truyền thuyết và lễ hội hội Chùa Dâu
... vấn đề "truyền thuyết lễ hội Chùa Dâu" dƣới góc nhìn văn hóa văn học dân gian Tổng hợp mô típ "truyền thuyết lễ hội Chùa Dâu" đánh giá dựa sở tiến khoa học nghiên cứu VHGD Lễ hội Chùa Dâu đƣợc ... thẩm mỹ qua truyền thuyết Man Nƣơng 55 Chƣơng Lễ hội chùa Dâu 59 Nguồn gốc lễ hội chùa Dâu 60 Thời gian không gian diễn lễ hội 62 2.1 Thời gian tổ chức lễ hội ... sử nghiên cứu truyền thuyết lễ hội 2.1.1 Lịch sử nghiên cứu truyền thuyết 2.1.2 Lịch sử nghiên cứu lễ hội 2.2 Lịch sử nghiên cứu Truyền thuyết lễ hội Chùa Dâu 10 Đối...
 • 103
 • 1,024
 • 0

Khảo sát truyền thuyết lễ hội đinh ở ninh bình

Khảo sát truyền thuyết và lễ hội đinh lê ở ninh bình
... Trương Đình Tưởng với Những nhân vật lịch sử thời Đinh Truyền thuyết Đinh Cuốn sách Truyền thuyết Đinh tập hợp số truyền thuyết tiêu biểu thời Đinh giới thiệu tập Truyền thuyết Hoa ... thuyết Đinh Chương 3: Lễ hội tín ngưỡng gắn với truyền thuyết Đinh Chương 1: TRIỀU ĐẠI ĐINH LÊ TRONG LỊCH SỬ VÀ TRONG TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN 1.1 Vua Đinh Tiên Hoàng vua Đại Hành lịch sử Thế ... Chương 3: Lễ hội tín ngưỡng gắn với truyền thuyết Đinh 3.1 Khái niệm lễ hội Lễ hội hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian phổ biến nước ta Nó đời từ sớm tồn phát triển qua nhiều thời đại Lễ hội phương...
 • 20
 • 393
 • 1

hệ thống truyền thuyết lễ hội về võ tướng dương tự minh ở thái nguyên

hệ thống truyền thuyết và lễ hội về võ tướng dương tự minh ở thái nguyên
... 22 1.2.2.2 Hệ thống lễ hội Dương Tự Minh Thái Nguyên 23 Chƣơng NỘI DUNG VÀ THI PHÁP CỦA TRUYỀN THUYẾT VỀ DƢƠNG TỰ MINH THÁI NGUYÊN 27 2.1 Nội dung truyền thuyết Dương Tự Minh ... truyền thuyết Dương Tự Minh chúng giúp cho có nhìn hệ thống truyền thuyết Dương Tự Minh thời đại Khái quát lịch sử nghiên cứu truyền thuyết Dương Tự Minh lễ hội Dương Tự Minh Thái Nguyên, thống kê ... 1.2.1.2 Truyền thuyết Dương Tự Minh hệ thống truyền thuyết Thái Nguyên Nghiên cứu truyền thuyết Dương Tự Minh Thái Nguyên bỏ qua mảng truyền thuyết dân gian kể đất người nơi này .Thái Nguyên có truyền...
 • 122
 • 383
 • 6

Truyền thuyết lễ hội về Tứ vị Thánh Nương ở Đền Lộ (Hà Nội) qua đối sánh với truyền thuyết lễ hội vè Dương Thái Hậu ở Điện Mẫu ( Tân Hội, Trung Quốc

Truyền thuyết và lễ hội về Tứ vị Thánh Nương ở Đền Lộ (Hà Nội) qua đối sánh với truyền thuyết và lễ hội vè Dương Thái Hậu ở Điện Mẫu ( Tân Hội, Trung Quốc
... Nội) với truyền thuyết Dương Thái Hậu điện Mẫu (Tân Hội, Trung Quốc) 1.4.1 Một số tương đồng truyền thuyết Tứ Vị Thánh Nương đền Lộ (Hà Nội) với truyền thuyết Dương Thái Hậu điện Mẫu (Tân Hội, Trung ... truyền thuyết Dương Thái Hậu điện Mẫu (Tân Hội, Trung Quốc) 33 1.4.2 Một số khác biệt truyền thuyết Tứ Vị Thánh Nương đền Lộ (Hà Nội) với truyền thuyết Dương Thái Hậu điện Mẫu (Tân Hội, Trung ... Căn vào tư liệu điền dã, dựng lại truyền thuyết lễ hội Tứ Vị Thánh Nương đền Lộ (Hà Nội) - Qua việc so sánh truyền thuyết lễ hội đền Lộ (Hà Nội) với truyền thuyết lễ hội điện Mẫu (Tân Hội, Trung...
 • 115
 • 481
 • 0

Khảo sát truyền thuyết lễ hội Đinh ở Ninh Bình

Khảo sát truyền thuyết và lễ hội Đinh Lê ở Ninh Bình
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN GIANG THỊ THU PHƯƠNG KHẢO SÁT TRUYỀN THUYẾT VÀ LỄ HỘI ĐINH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC HÀ NỘI - 2012 0979162328 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Đinh Tiên Hoàng Đại ... đại Đinh - lịch sử truyền thuyết dân gian Chương 2: Giải mã số biểu tượng văn hoá truyền thuyết Đinh Chương 3: Lễ hội tín ngưỡng gắn với truyền thuyết Đinh 17 Chương 1: TRIỀU ĐẠI ĐINH LÊ ... Tưởng với Những nhân vật lịch sử thời Đinh (NXB VHDT, 2001) Truyền thuyết Đinh (NXB VHDT, 2007) Các tác phẩm ông tặng giải thưởng Hội văn nghệ dân gian Cuốn sách Truyền thuyết Đinh Lê...
 • 111
 • 444
 • 1

Khảo sát truyền thuyết lễ hội của các di tích Thăng Long tứ trấn

Khảo sát truyền thuyết và lễ hội của các di tích Thăng Long tứ trấn
... nhìn hệ thống, toàn di n truyền thuyết lễ hội di tích Tứ trấn Thăng Long lý mà chọn đề tài Một lý khác thúc đẩy đến với đề tài Khảo sát truyền thuyết lễ hội di tích Thăng Long tứ trấn vừa qua, năm ... tâm linh Thăng Long tứ trấn Chương 2: Các tầng ý nghĩa văn hóa truyền thuyết Thăng Long tứ trấn Chương 3: Lễ hội di tích Thăng Long tứ trấn PHẦN NỘI DUNG Chương 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ SỰ HÌNH ... truyền thuyết đền Bạch Mã, có sát nhập truyền thuyết thần Long Đỗ thần sông Tô Lịch Đây điều đặc biệt, thú vị truyền thuyết Thăng Long tứ trấn 2.2.1 Một số motif truyền thuyết Thăng Long tứ trấn...
 • 119
 • 2,264
 • 8

So sánh truyền thuyết lễ hội Hai Bà Trưng ở Mê Linh Phú Thọ

So sánh truyền thuyết và lễ hội Hai Bà Trưng ở Mê Linh và Phú Thọ
... chuỗi truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trưng Linh Phúc Thọ 33 2.1.2 Phân loại truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trưng Linh Phúc Thọ 36 2.2 Những điểm tƣơng đồng chuỗi truyền thuyết ... ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG LỄ HỘI HAI BÀ TRƢNG LINH VÀ PHÚC THỌ 70 3.1 Thống kê lễ hội Hai Trƣng tƣớng lĩnh địa bàn huyện Linh Phúc Thọ 70 3.2 Những điểm tƣơng đồng lễ hội ... VÀ KHÁC BIỆT TRONG CHUỖI TRUYỀN THUYẾT VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƢNG LINH VÀ PHÚC THỌ 33 2.1 Thống kê phân loại chuỗi truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trƣng Linh Phúc Thọ...
 • 137
 • 1,089
 • 0

Truyền thuyết lễ hội về Lợi ở Thanh Hóa

Truyền thuyết và lễ hội về Lê Lợi ở Thanh Hóa
... truyền thuyết Lợi Thanh Hóa 25 1.3.1 Anh hùng Lợi 25 1.3.2 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 28 CHƢƠNG TRUYỀN THUYẾT VỀ LÊ LỢI THANH HÓA 32 2.1 Truyền thuyết Lợi Thanh Hóa ... thuyết Lợi Thanh Hóa Chƣơng 3: Lễ hội gắn với truyền thuyết Lợi Thanh Hóa 13 CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ VÙNG ĐẤT THANH HÓA VÀ BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA TRUYỀN THUYẾT LÊ LỢI 1.1 Khái quát vùng đất Thanh Hóa ... biểu truyền thuyết Đã hình thành nên phận truyền thuyết Lợi Thanh Hoá phong phú đa dạng nội dung, nghệ thuật 31 CHƢƠNG TRUYỀN THUYẾT VỀ LÊ LỢI THANH HÓA 2.1 Truyền thuyết Lợi Thanh Hóa...
 • 123
 • 1,201
 • 0

Truyền thuyết lễ hội làng La (Hà Nội) : Luận văn ThS. Văn học

Truyền thuyết và lễ hội làng La (Hà Nội) : Luận văn ThS. Văn học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ NGUYỆT TRUYỀN THUYẾT VÀ LỄ HỘI CÁC LÀNG LA (HÀ NỘI) LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC Chuyên ngành: Văn học dân gian Mã s : ... khác nh : lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian, Gọi để phân biệt với lễ hội đại Lễ hội hai khái niệm khác Theo Lê Văn Kì Lê Trung Vũ công trình Lễ hội cổ truyền khái niệm hiểu sau: Lễ lễ hội hệ ... văn hóa làng La Cả, La Dƣơng, La Phù Theo lưu truyền dân gian hai làng La Nội Ỷ La (tức làng La Cả ngày nay) vốn Đại La trang La Dương La Nhuế trang, La Phù ấp La Nước Tất làng La liệt vào hệ...
 • 121
 • 182
 • 1

Tục thờ tứ pháp ở đồng bằng bắc bộ lễ hội chùa dâu

Tục thờ tứ pháp ở đồng bằng bắc bộ và lễ hội chùa dâu
... Đạo, chùa Vua, chùa Bà, chùa Pháp Vũ) thờ Pháp Vũ, chùa Pháp Vân Tại Hưng Yên có chùa Thái Lạc (thờ Pháp Vân), chùa Hồng Cầu thờ Pháp Vũ, chùa Hồng Thái thờ Pháp Điện, chùa Nhạc Miếu thờ Pháp ... hợp với tâm thức người Việt để biến chúng trở thành nét đặc trưng văn hóa riêng II, TỤC THỜ TỨ PHÁP ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VÀ LỄ HỘI CHÙA DÂU Tục thờ Tứ pháp tín ngưỡng dân gian Việt Nam tồn từ hàng ... thuộc Đồng Bắc Bộ Có thể kể đến số chùa sau Tại Hà Nội có số hệ thống chùa thờ Tứ Pháp thờ Pháp Vân chùa Keo (Dâu) , chùa Nành (Gia Lâm), chùa Pháp Vân, Pháp Vũ Thanh Trì Hà Tây có chùa Đậu (chùa...
 • 15
 • 280
 • 0

SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT lễ hội HAI bà TRƯNG ở mê LINH PHÚC THỌ

SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT và lễ hội HAI bà TRƯNG ở mê LINH và PHÚC THỌ
... hai huyện Linh Phúc Thọ (Thành phố Hà Nội) Riêng phần lễ hội tập trung chủ yếu lễ hội Hai Trưng hai làng Hạ Lôi – Linh Hát Môn – Phúc Thọ Bởi hai làng tiêu biểu việc thờ tự tổ chức lễ ... biệt truyền thuyết lễ hội Hai Trưng địa phương tiêu biểu có thờ tự Hai vấn đề mới, chưa có khai thác Đó ý tưởng để lựa chọn đề tài luận văn Thạc sĩ So sánh truyền thuyết lễ hội Hai Trưng ... Trưng Linh Phúc Thọ 33 Chương 2: NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CHUỖI TRUYỀN THUYẾT VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG LINH VÀ PHÚC THỌ 2.1 Thống kê phân loại chuỗi truyền thuyết khởi...
 • 128
 • 230
 • 0

Tìm hiểu Lễ hội truyền thống Lễ hội hiện đại Việt Nam qua Báo chí

Tìm hiểu Lễ hội truyền thống và Lễ hội hiện đại Việt Nam qua Báo chí
... thiếu hiểu biết sâu sắc truyền thống dân tộc thể qua lễ hội truyền thống lễ hội đại Các phương tiện truyền thông tỏ cứng nhắc việc phản ánh lễ hội đại Hầu hết lễ hội đại chuyển tải báo chí theo ... loại hình lễ hội văn hoá sau: Lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử; lễ hội tôn giáo; lễ hội du nhập từ nước vào Việt Nam …Nói tóm lại, lễ hội nét văn hoá thiếu người Việt Nam Hình ảnh lễ hội truyền ... chúng, giúp họ có nhìn trọn vẹn lễ hội Việt Nam Qua báo chí công chúng có nhãn quan tổng thể lễ hội Việt Nam đổi thay lễ hội truyền thống thời đại Một mặt báo chí thực chức thông tin mặt khác...
 • 68
 • 2,238
 • 16

Dòng họ hà công ở mường khô lễ hội chùa mèo tại làng muỗng do xã điền trung huyện bá thước tỉnh thanh hoá

Dòng họ hà công ở mường khô và lễ hội chùa mèo tại làng muỗng do  xã điền trung  huyện bá thước  tỉnh thanh hoá
... Nguồn gốc dòng họ Công Mờng Khô 2.3 Di tích Chùa Mèo làng Muỗng Do Điền Trung, huyện Thớc, tỉnh Thanh Hoá Chơng 3: lễ hội Chùa Mèo 3.1 Phần Lễ Chùa Mèo 3.2 Phần Hội Chùa Mèo Kết luận ... cho dòng họ Mờng, giữ vững sắc văn hoá dân tộc Trong phải kể đến dòng họ Công Mờng Khô huyện Thớc tỉnh Thanh Hoá Do chọn đề tài : Dòng họ Công Lễ hội Chùa Mèo M ờng Khô huyện Thớc tỉnh ... Ngôn, Công Ngoan, Công Thái, Công Cơ, Công Ten, Công Chấn, Công Kinh, Văn Mao Vậy Văn Mao thuộc dòng họ Công, Văn Vì cha đẻ Công Chấn đẻ Công Nguyệt lấy họ Công...
 • 107
 • 691
 • 4

Khảo sát hiện tượng từ đạo hạnh ở hà nội (qua truyện kể lễ hội)

Khảo sát hiện tượng từ đạo hạnh ở hà nội (qua truyện kể và lễ hội)
... hóa Nội, Tây (cũ) nguồn gốc tượng Từ Đạo Hạnh Chương 2: Khảo sát truyền thuyết Từ Đạo Hạnh Chương 3: Khảo sát lễ hội Từ Đạo Hạnh PHẦN NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN VỀ VÙNG VĂN HÓA HÀ NỘI, HÀ ... Qua việc khảo sát tượng Từ Đạo Hạnh phương diện truyện kể lễ hội, nhận thấy tượng văn học, văn hóa độc đáo Cùng với truyền thuyết, ngày lễ hội Từ Đạo Hạnh gìn giữ bảo tồn Từ tượng Từ Đạo Hạnh nói ... tượng Từ Đạo Hạnh cách khái quát, tổng hợp, phương diện văn học, văn hóa, tín ngưỡng tượng phần đề cập tới Trên sở kế thừa thành người trước từ việc khảo sát tượng Từ Đạo Hạnh qua truyện kể lễ...
 • 17
 • 419
 • 0

truyền thuyết trong lễ hội dân gian truyền thống

truyền thuyết trong lễ hội dân gian truyền thống
... thuyết lễ hội dân gian truyền thống nhân dân ta thông qua số lễ hội tiêu biểu dân tộc Phạm vi nghiên cứu mà nhóm tập trung ba lễ hội dân gian truyền thống dân tộc, lễ hội Gióng Phù Đổng, lễ hội ... thần thánh với người xã hội Truyền thuyết lễ hội dân gian truyền thống 2.1 Một số lễ hội tiêu biểu 2.1.1 Lễ hội Gióng Phù Đổng Lễ hội Gióng Phù Đổng lễ hội tiêu biểu dân tộc Việt Nam, ca ngợi ... xuất nhân dân vùng miền nghề trồng lúa có lễ hội lúa, nghề ngư dân lễ hội cúng tế ông Nam Hải vùng ven biển… Trong số lễ hội đậm màu sắc dân gian truyền thống lễ hội Nghinh Ông lễ hội tiêu...
 • 21
 • 1,425
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: thuyết minh về lễ hội chùa thầylễ hội chùa thầy ở đâuthuyết minh về lễ hội chùa yên tửvề tín ngưỡng và lễ hội cổ truyềnthuyết minh về lễ hội chùa bái đínhthuyet minh ve le hoi chua bo dasuy nghi cua minh ve phong tuc le tet va le hoi truyen thong cua nuoc tachùa chiền và lễ hộiphần i làng nộn khê và lễ hội báo bản truyền thốngchùa lạc khoái và lễ hội mùa thulễ hội truyền thống lễ hội chùa hương tíchtrang phục và lễ hộilễ hội chùa keolễ hội chùa bà thiên hậulễ hội chùa hươngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học