KHẢO sát CÁCH DÙNG từ NGỮ của THANH THIẾU NIÊN TRÊN một số CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ITV, VTV6, YAN từ 2010 2012

Khảo sát cách dùng từ ngữ của thanh thiếu niên trên một số chương trình truyền hình ITV, VTV6, YAN từ 2010 đến 2012

Khảo sát cách dùng từ ngữ của thanh thiếu niên trên một số chương trình truyền hình ITV, VTV6, YAN từ 2010 đến 2012
... NGỌC MINH KHẢO SÁT CÁCH DÙNG TỪ NGỮ CỦA THANH THIẾU NIÊN TRÊN MỘT SỐ CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ITV, VTV6, YAN TỪ 2010- 2012 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Học Mã số : 60220240 ... cách dùng từ ngữ thiếu niên số chƣơng trình truyền hình iTV, VTV6, YAN để thấy rõ thực trạng sử dụng ngôn ngữ giới trẻ 1.1 Khái niệm từ, ngữ số bình diện từ 1.1.1 Khái niệm từ, ngữ Từ là ... cách dùng từ ngữ thiếu niên số chương trình truyền hình ITV, VTV6, YAN từ năm 2010 - 2012 Việc khảo sát này nhằm mục đích tìm thấy cái nhìn chính xác, cụ thể loại hình ngôn ngữ này cố...
 • 105
 • 292
 • 1

nghiên cứu hành vi sử dụng mạng internet của thanh thiếu niên Hà Nội

nghiên cứu hành vi sử dụng mạng internet của thanh thiếu niên Hà Nội
... vụ mạng internet hay vấn đề xúc tiến truyền thông qua internet Do chọn đề tài nghiên cứu hành vi sử dụng mạng internet thiếu niên Nội ” Vì thời gian khả phân tích hạn chế nên nhiều mặt thiếu ... Nghiên Cứu Đề tài nghiên cứu với mục tiêu sau: • Nghiên cứu hành vi sử dụng mạng internet giới trẻ địa bàn nội: mục đích sử dụng, địa điểm, tần suất, mức độ kiên nhẫn, khả chi trả cho internet, ... thôn nghe nói Internet, nhiên tỷ lệ sử dụng thấp Chỉ có 17,3% tổng số dùng Internet, niên nông thôn sử dụng thiếu niên thành thị tới lần (12,8% 50,2%).”, Thanh thiếu niên sử dụng Internet làm...
 • 17
 • 1,530
 • 6

NGHIÊN cứu NHU cầu XEM PHIM 3d của THANH THIẾU NIÊN TRÊN địa bàn đà NẴNG

NGHIÊN cứu NHU cầu XEM PHIM 3d của THANH THIẾU NIÊN TRÊN địa bàn đà NẴNG
... THỊ LAN HƯƠNG NHU CẦU XEM PHIM 3D CỦA THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN Tp ĐÀ NẴNG BẢNG MÃ CÂU HỎI ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU Câu Đã xem phim 3D chưa? Chưa xem Đã xem Câu Dự định xem phim 3D thời gian tới ... HƯƠNG NHU CẦU XEM PHIM 3D CỦA THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN Tp ĐÀ NẴNG hướng phát triển xây dựng chiến lược nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng địa bàn cách tốt Cụ thể: - Biến số nghiên cứu: Nhu cầu ... nghiên cứu: Phân tích đánh giá nhu cầu xem phim 3D thiếu niên địa bàn thành phố Đà Nẵng Xem xét yếu tố liên quan, qua yếu tố định ảnh hưởng đến nhu cầu xem phim 3D niên Từ việc xác định nhu cầu, ...
 • 30
 • 496
 • 3

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: KHẢO SÁT CÁC GIỐNG THUỐC LÁ VÀNG NHẬP NỘI TRỒNG TRÊN MỘT SỐ VÙNG ĐẤT KHÁC NHAU pps

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: KHẢO SÁT CÁC GIỐNG THUỐC LÁ VÀNG NHẬP NỘI TRỒNG TRÊN MỘT SỐ VÙNG ĐẤT KHÁC NHAU pps
... giống có chiều cao thường lớn so với giống đối chứng K 326, trừ số giống số vùng trồng (Bình Long) Bảng Chiều cao (cm) số giống thuốc vàng trồng vùng đất khác Các Giống PV 08 PVH 03 PVH 09 NC 72 C ... suất thuốc đạt cao giống trồng Long Đất, Tân Biên đạt thấp Bình Long (bảng 3) Giống cho suất cao vùng PVH09 NC72 (trừ Bình Long) Bảng Năng suất thực thu (T/ha) giống thuốc vàng trồng vùng đất khác ... thuộc vào đặc tính giống, nhiên giống trồng vùng đất khác thay đổi (bảng 1) Chiều cao giống cao trồng Long Đất, thấp Bình Long Số đạt cao trồng Đònh Quán, thấp Bình Long Hầu hết giống có chiều cao...
 • 4
 • 251
 • 0

NGHIÊN cứu CHIẾN lược KHÍCH lệ được sử DỤNG bởi BAN GIÁM KHẢO TRONG HAI CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC tế AMERICAN IDOL 2010 và VIETNAM IDOL 2010

NGHIÊN cứu CHIẾN lược KHÍCH lệ được sử DỤNG bởi BAN GIÁM KHẢO TRONG HAI CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC tế AMERICAN IDOL 2010 và VIETNAM IDOL 2010
... the American and Vietnamese judging panels in the two reality shows: American Idol 2010 and Vietnam Idol 2010 The study, therefore, could identify potential distinctions between American and Vietnamese ... (http://www.youtube.com/), the official website of American Idol 2010 (www.americanidol.com/), and the official website of Vietnam Idol 2010 (www.vietnamidol.com.vn/) From the author’s point of view, ... strategies by the judging panels in the two reality shows: American Idol 2010 and Vietnam Idol 2010 Besides, both American Idol and Vietnam Idol have made many significant changes up to now Therefore,...
 • 47
 • 279
 • 1

Xây dựng và phát triển lớp công chúng chủ động trong chương trình truyền hình

Xây dựng và phát triển lớp công chúng chủ động trong chương trình truyền hình
... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT 102 TRIỂN LỚP CÔNG CHÚNG CHỦ ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 3.1 Một số giải pháp để tăng “tính chủ động khán giả chương 102 trình ... chương trình truyền hình Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhìn nhận, đánh giá công chúng chủ động chương trình truyền hình CHƯƠNG 1: CÔNG CHÚNG VÀ CÔNG CHÚNG CHỦ ĐỘNG 1.1 Công chúng: 1.1.1 ... theo chương sau: Chương 1: Công chúng công chúng chủ động Chương 2: Khảo sát seri “Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 – VietNam Idol 2010” để xây dựng phát triển lớp công chúng chủ động chương trình...
 • 125
 • 618
 • 3

Xây dựng và phát triển lớp công chúng chủ động trong chương trình truyền hình

Xây dựng và phát triển lớp công chúng chủ động trong chương trình truyền hình
... 102 TRIỂN LỚP CÔNG CHÚNG CHỦ ĐỘNG TRONG CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 3.1 Một số giải pháp để tăng “tính chủ động khán giả chương 102 trình truyền hình 3.2 Kiến nghị việc xây dựng phát triển lớp công ... theo chương sau: Chương 1: Công chúng công chúng chủ động Chương 2: Khảo sát seri “Thần tƣợng âm nhạc Việt Nam 2010 – VietNam Idol 2010” để xây dựng phát triển lớp công chúng chủ động chương trình ... chương trình truyền hình Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhìn nhận, đánh giá công chúng chủ động chương trình truyền hình 11 CHƢƠNG 1: CÔNG CHÚNG VÀ CÔNG CHÚNG CHỦ ĐỘNG 1.1 Công chúng: 1.1.1...
 • 127
 • 304
 • 0

Xây dựng và phát triển lớp công chúng chủ động trong chương trình truyền hình

Xây dựng và phát triển lớp công chúng chủ động trong chương trình truyền hình
... 102 TRIỂN LỚP CÔNG CHÚNG CHỦ ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 3.1 Một số giải pháp để tăng “tính chủ động khán giả chương 102 trình truyền hình 3.2 Kiến nghị việc xây dựng phát triển lớp công ... theo chương sau: Chương 1: Công chúng công chúng chủ động Chương 2: Khảo sát seri “Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 – VietNam Idol 2010” để xây dựng phát triển lớp công chúng chủ động chương trình ... chương trình truyền hình Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhìn nhận, đánh giá công chúng chủ động chương trình truyền hình CHƢƠNG 1: CÔNG CHÚNG VÀ CÔNG CHÚNG CHỦ ĐỘNG Công chúng: 1.1 1.1.1...
 • 22
 • 105
 • 0

NHẬN ĐỊNH của cựu học VIÊN về một số CHƯƠNG TRÌNH đào tạo SAU đại học CHUYÊN NGÀNH y

NHẬN ĐỊNH của cựu học VIÊN về một số CHƯƠNG TRÌNH đào tạo SAU đại học CHUYÊN NGÀNH y
... 22 Nhận định cựu học viên chương trình đào tạo Phản hồi cựu học viên tốt nghiệp trường nhận định khách quan để đánh giá lực đào tạo sở đào tạo Học viên hỏi ý kiến nhận định chương trình đào tạo, ... (5 chuyên ngành) , ĐH T y Nguyên ĐH YTCC chương trình đào tạo CKII Chương trình tiến sĩ có trường, trừ trường ĐH T y Nguyên Số lượng chuyên ngành chương trình tiến sỹ có số lượng gần giống chương ... ĐH Y TP HCM nơi có số chuyên ngành đào tạo nhiều nhất, 29 62 28 chuyên ngành, sau ĐH Y dược Cần Thơ ĐH Thái Nguyên với 10 12 chương trình khác Trường ĐH T y Nguyên ĐH YTCC có 12 chuyên ngành đào...
 • 4
 • 126
 • 0

Khảo sát lỗi văn bản viết của học sinh trung học cơ sở ở tỉnh hà tĩnh luận văn thạc sỹ ngữ văn

Khảo sát lỗi văn bản viết của học sinh trung học cơ sở ở tỉnh hà tĩnh luận văn thạc sỹ ngữ văn
... 2.3 Nghĩa biểu trưng từ nắng thành ngữ 2.3.1 Kết khảo sát số lượng thành ngữ chứa từ nắng Thống kê Từ điển thành ngữ, khảo sát 4000 thành ngữ thu kết quả: có 29 thành ngữ chứa từ nắng, số lần xuất ... Nghĩa biểu trưng từ gió thành ngữ 2.4.1 Kết khảo sát số lượng thành ngữ chứa từ gió Gió thành ngữ xuất nhiều tất thành ngữ có yếu tố thời tiết Qua khảo sát thu 76 thành ngữ chứa từ gió với tần ... gốc sở để tạo nên liên tưởng, tạo thành nghĩa biểu trưng Nghĩa biểu trưng thành ngữ khái quát từ nghĩa biểu trưng thành tố thành ngữ 2.2 Nghĩa biểu trưng từ mưa thành ngữ 2.2.1 Kết khảo sát số...
 • 138
 • 278
 • 0

Khảo sát chính sách ngôn ngữ của nhà nước phong kiến độc lập việt nam

Khảo sát chính sách ngôn ngữ của nhà nước phong kiến độc lập việt nam
... điểm sách ngôn ngữ Nhà nước phong kiến độc lập liên hệ với sách ngôn ngữ Đảng Nhà nước ta NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN VĂN Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm sách ngôn ngữ Khái niệm sách ngôn ngữ ... ĐẶC ĐIỂM CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ CỦA NHÀ NƢỚC PHONG KIẾN ĐỘC LẬP VIỆT NAM 2.1 Vài nét đặc điểm nhà nƣớc phong kiến độc lập 2.1.1 Những đặc điểm chung Lịch sử Việt Nam lịch sử trình dựng nước nước Năm ... cấp phong kiến Việt Nam xây dựng nhà nước Đại Việt Muốn củng cố vị trí độc lập giai cấp phong kiến Phương Bắc nhà nước Đại Việt cách dựa vào sức mạnh đoàn kết dân tộc Chính sách nhà nước phong kiến...
 • 13
 • 290
 • 1

Khảo sát chính sách ngôn ngữ của nhà nước phong kiến độc lập Việt Nam[135820][135820]

Khảo sát chính sách ngôn ngữ của nhà nước phong kiến độc lập Việt Nam[135820][135820]
... hóa ngôn ngữ 11 1.3.2 Chính sách ngôn ngữ với lập pháp ngôn ngữ 12 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN ĐỘC LẬP VIỆT NAM 17 2.1 Vài nét đặc điểm nhà nước phong kiến độc ... sách ngôn ngữ Nhà nước phong kiến độc lập Việt Nam Chương 3: Đánh giá quan điểm sách ngôn ngữ Nhà nước phong độc lập liên hệ với sách ngôn ngữ Đảng Nhà nước ta CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH ... sách ngôn ngữ Đề tài Khảo sát sách ngôn ngữ Nhà nước phong kiến độc lập Việt Nam”” góp phần vào nhìn lại sách ngôn ngữ nhà nước phong kiến từ có nhìn sách ngôn ngữ Đảng Nhà nước ta nay, tiếp nói...
 • 80
 • 381
 • 0

Khảo sát sử dụng thuốc đái tháo đường dạng uống trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa thành phố hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh

Khảo sát sử dụng thuốc đái tháo đường dạng uống trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa thành phố hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh
... 22 ,9 124 62, 00 Tha cõn 23 - 24 ,9 65 32, 50 Bộo phỡ 25 10 5,50 20 0 100,00 Tng s Trung bỡnh 20 ,05 2, 95 28 Nhn xột: - Ch s c th trung bỡnh: (20 ,05 2, 95) Kg/m2, thp nht: 19,54 Kg/m2, cao nht: 27 , 52 ... 3,40 20 ,20 9,09 3,15 Sau mt thỏng T1 4, 12 15 ,20 7,85 2, 33 Sau hai thỏng T2 3,60 16,60 7 ,20 2, 04 Sau ba thỏng T3 3,83 14,70 6,85 1, 92 P (T0 T1) 1 ,24 2, 23 (T0 T2) 1,89 2, 56 (T0 T3) 2, 24 2, 82 ... CU 20 2. 1 I TNG NGHIấN CU 20 2. 1.1 Tiờu chun la chn .20 2. 1 .2 Tiờu chun loi tr 20 2. 2 PHNG PHP NGHIấN CU .20 2. 2.1 Thit k nghiờn cu .20 2. 2 .2 Ni dung...
 • 84
 • 653
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trình trong phân tích lí hóanguyên nhân chính của thanh thiếu niên tự sátnhững nguyên nhân chính của thanh thiếu niên tự sát2 khảo sát từ ngữ tiếng việt nam bộ trên một số tƣ liệu đã xuất bản trong giai đoạn cuối thế kỷ xix đến đầu thế kỷ xxkết quả khảo sát năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiền giangbước đầu khảo sát sự tiếp nhận của khán giả với một số chương trình trò chơi truyền hình trên vtv3các khảo cứu về tác động của khiêu dâm trên internet đến thái độ và hành vi tình dục của thanh thiếu niênsự phát triển của thanh thiếu niênmất ngủ ở thanh thiếu niênvăn hóa ứng xử của thanh thiếu niên hiện naynâng cao ý thức pháp luật của thanh thiếu niêný thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niêný thức pháp luật của thanh thiếu niêný thức pháp luật của thanh thiếu niên hiện naythực trạng ý thức pháp luật của thanh thiếu niênĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học