Đề thi và đáp án môn tin học văn phòng (ôn thi công chức nhà nước)

Đề thi HK II đáp án môn Tin học 8

Đề thi HK II và đáp án môn Tin học 8
... năm thay đổi học sinh giỏi khối tăng rõ rệt nhìn chung tổng cộng lớp 7a có số học sinh giỏi cao giảm dần Bên cạnh số học sinh nữ lớp A củng cao số học sinh nam ngược lại lớp 7d có học sinh cao ... ĐÁP ÁN Câu 1: lọc liệu chọn hiển thị hàng thoả mản tiêu chuẩn định Ví dụ lọc ba nước dành huy chương vàng nhiều -lọc trước in cho phép kiểm tra in ... học sinh nam ngược lại lớp 7d có học sinh cao giảm dần - sử dụng lệnh lọc để lọc lớp 7a có tổng học sinh giỏi cao ...
 • 2
 • 124
 • 0

Đề kiểm tra đáp án môn Tin học 10 pdf

Đề kiểm tra và đáp án môn Tin học 10 pdf
... gói tin bao gồm: A Thông kiểm tra soát lỗi thông tin phục vụ khác B Địa gửi địa nhận C Dữ liệu , độ dài Người thực hiện: Bùi Thị Thuỳ -K56A-CNTT-ĐHSP Hà Nội Đề kiểm tra đáp án môn Tin học 10- ... Đề kiểm tra đáp án môn Tin học 10- thời gian 15’ A Mọi máy tính mạng có quyền truy nhập B Dữ liệu truyền cáp theo ... C Nội dung sẵn máy phục vụ Người thực hiện: Bùi Thị Thuỳ -K56A-CNTT-ĐHSP Hà Nội Đề kiểm tra đáp án môn Tin học 10- thời gian 15’ D Không có hình ảnh động hiệu ứng âm Câu 9: Địa thư E-mail viết...
 • 4
 • 345
 • 0

Câu hỏi đáp án môn tin học đại cương

Câu hỏi và đáp án môn tin học đại cương
... File  New D Câu B, C Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 32 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – F C File  New D Câu B, C Câu 33 Trong ... câu sai Câu 89 Giả sử A3 = “A01B2”, Cho biết kết trả hàm sau: =IF(mid(A3,2,7)= “01B2”, “ABC”, “DEF”) Trang 12 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A ABC B DEF C AB D Các câu sai Câu ... Trang 10 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A Shift B Ctrl C Alt D Space Câu 78 Địa hổn hợp địa A Thay đổi chép B Không thay đổi chép C Gồm địa tương đối tuyệt đối D Các câu sai Câu...
 • 15
 • 299
 • 2

Đề thi đáp án môn chuyên ngành văn phòng thi công chức tỉnh thừa thiên huế 2013

Đề thi và đáp án môn chuyên ngành văn phòng thi công chức tỉnh thừa thiên huế 2013
... dân cấp tỉnh gửi đề nghị đến Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền đề nghị xây dựng nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi đề nghị đến Văn phòng ... tổ chức Người đứng đầu quan, tổ chức giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành người giao trách nhiệm thực công việc sau: a) Xem xét toàn văn đến báo cáo văn quan trọng, khẩn cấp; b) Phân văn ... quản lý quan chuyên môn theo quy định pháp luật Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực quản lý quan chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) Tổ chức ứng dụng...
 • 8
 • 240
 • 3

34 câu hỏi đáp án môn hành chính văn phòng

34 câu hỏi và đáp án môn hành chính văn phòng
... cách thủ tục hành phục vụ cho công đổi câu 4: đổi nghiệp vụ hành văn phòng có quan hệ với cải cách hành chính? khái niệm nghiệp vụ hành văn phòng phong phú bao gồm tác nghiệp thủ tục hành liên quan ... quản lý văn bản: 1-soát lại văn bản: -kiểm tra tính toán hoàn thiện văn 2-vào sổ đăng ký văn -ghi số văn bản: số văn ghi liên tục từ 01 ngày 01 tháng 01đến hết ngày 31 tháng 12 năm; đánh số chung ... động, quản lý nâng cao câu 3: văn phòng đại? ý nghĩa văn phòng đại cải cách hành văn phòng có chức tham mưu, tổng hợp, giúp việc quản trị hậu cần quan tổ chức.xây dựng văn phòng mạnh yếu tố quan...
 • 25
 • 1,816
 • 24

Chuyên đề thi công chức nhà nước

Chuyên đề thi công chức nhà nước
... công chức thi hành công vụ, thực đầy đủ chế độ, sách với công chức -Bố trí, phân công công tác cho công chức phải: phù hợp nhiệm vụ giao với ngạch công chức bổ nhiệm, công chức ngạch bố trí công ... nguyên tắc quản lý hành nhà nước: Nguyên tắc quản lý hành nhà nước tư tưởng đạo hành động, hành vi quản lý nhà nước quan cán bộ, công chức Nhà nước 1.Nguyên tắc quản lý hành nhà nước lãnh đạo Đảng ... hoạt động hành nhà nước III-Chủ thể khách thể quản lý hành nhà nước: 1.Chủ thể quản lý hành nhà nước: Chủ thể quản lý hành nhà nước quan hành nhà nước, viên chức lãnh đạo, cá nhân, tổ chức uỷ quyền...
 • 31
 • 289
 • 3

Đề thi Đáp án công chức thuế môn TIN học văn PHÒNG năm 2014

Đề thi và Đáp án công chức thuế môn TIN học văn PHÒNG năm 2014
... niệm công chức? Nghĩa vụ công chức Đảng, Nhà nước, nhân dân thi hành công việc Câu 3: Quy định đạo đức, văn hóa, giao tiếp cán bộ, công chức Nạn “hối lộ”, “tham nhũng” phân tích nguyên nhân đề ... phép toán 11 =date(8/3/2012)- date(9/1/2010)+1 =date(2012/3/8)- date(2010/1/9)+1 =day(8/3/2012)- day(9/1/2010)+1 12 ĐỀ THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2014 MÔN: KIẾN THỨC CHUNG Câu 1: Vị trí, chức năng, ... =day(8/3/2012)- day(9/1/2010)+1 Đáp án: Trong excel 2003 muốn đánh số trang 1000 làm cách nào: Ko đánh số lớn b Insert/Page Number–>gõ start at vào 1000 Insert/Large Number d Ko đáp án Tính =MOD(45,8) ĐA:...
 • 14
 • 5,810
 • 5

TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐÁP ÁN MÔN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN (CAO HỌC KINH TẾ)

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN (CAO HỌC KINH TẾ)
... khác + cao t i hóa kinh nghi m coi thư ng lý lu n, không coi thư ng kinh nghi m, không ph nh n kinh nghi m mà ch ng l i kinh nghi m, t i i hóa kinh nghi m coi thư ng lý lu n Kinh nghi m i thư ... d n d n, t nh l n, t qu c, ánh du kích cách m ng c bi n n l n, t nh ng tr n ánh nh n tr n ánh n tr n ánh quy Quá trình phát tri n c a phong trào i d n d n Trong kháng chi n ch ng th c dân Pháp ... i Hoàn thi n ch th trư ng v n ng bi n nh hư ng XHCN Vì kinh t th trư ng i òi h i m i thành ph n kinh t , ph i ph i thư ng xuyên bám sát th trư ng ng phó ch ng sáng t o, ng v quy t sách kinh doanh...
 • 44
 • 12,482
 • 129

ĐỀ THI ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KÌ II LỚP 5: 08-09

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KÌ II LỚP 5: 08-09
... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ PhầnI điểm( Mỗi câu 0,5 điểm) a d b d 9,25 0,24 40,05 5,00 40,050 9,250 0,2400 Phần ... 10 phút – 30 phút = 40 phút 0,5đ Đổi 40 phút = = 0,5đ Vận tốc xe gắn máy là: 80: = 30 (km/giờ) Đáp số (HS không ghi trừ 0,5đ) Bài 3) điểm a Thể tích thùng ; 36x 24 x 12 = 10 368 (cm3) Thể tích ... cục xà là: 384 x = 192 (cục) Mỗi cục xà nặng là: 9,6 :192 = 0,05 (kg) HS đổi 0,05 kg= 50g viết đáp số 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 0,5 đ ...
 • 3
 • 1,953
 • 45

đề thi HKI đáp án môn sinh học 6

đề thi HKI và đáp án môn sinh học 6
... nâng đỡ +Đế hoa : nâng đỡ cánh hoa +Đài làm thành bao hoa, bảo vệ nhị nhụy +Tràng hoa: có màu sắc sặc sỡ thu hút sâu bọ +Nhị chứa tế bào sinh dỡng đực +Nhụy chứa tế bào sinh dỡng => phận quan trọng...
 • 2
 • 147
 • 0

Đề thi thu ĐH va dap an mon sinh hoc 2010

Đề thi thu ĐH va dap an mon sinh hoc 2010
... dạng loài hệ sinh thái ao 055: Khong giỏ tr xỏc nh ca mt nhõn t sinh thỏi m ú sinh vt cú th tn ti v phỏt trin n nh theo thi gian c gi l A mụi trng B gii hn sinh thỏi C sinh thỏi D sinh cnh 056: ... 54: Khong giỏ tr xỏc nh ca mt nhõn t sinh thỏi m ú sinh vt cú th tn ti v phỏt trin n nh theo thi gian c gi l A mụi trng B gii hn sinh thỏi C sinh thỏi D sinh cnh Cõu 55: Qỳa trỡnh giao phi ó ... tiờu chun hoỏ sinh C tiờu chun hỡnh thỏi D tiờu chun a lý sinh thỏi 031: ng lc ca quỏ trỡnh chon lc t nhiờn l Trang 8/11 - Mó thi 132 A cỏc tỏc nhõn ca iu kin sng t nhiờn B s u tranh sinh tn ca...
 • 11
 • 226
 • 0

Đề thi đại học chính thức đáp án môn hóa học 2010

Đề thi đại học chính thức và đáp án môn hóa học 2010
... SO2 chất khử; Br2 chất oxi hóa B Phản ứng (1): Br2 chất oxi hóa; phản ứng (2): H2S chất khử C Phản ứng (2) SO2 vừa chất khử, vừa chất oxi hóa D Phản ứng (2) SO2 chất oxi hóa; H2S chất khử Câu 39: ... biết khí tác dụng với dung dịch NaOH ? Trang 6/7 - Mã đề thi 0493 A X, Y, Z, G, E, F B X, Y, G, E, F C X, Y, G, F D X, Y, G Trang 7/7 - Mã đề thi 0493 ... 0,24 mol CO2 m gam nước Lựa chọn công thức axit? A CH3COOH CH3CH2COOH B CH3COOH CH2=CH-COOH C CH2=CH-COOH CH2=C(CH3)COOH D HCOOH CH3COOH Trang 5/7 - Mã đề thi 0493 Câu 42: Tiến hành điện phân...
 • 7
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và đáp án môn tin học văn phòng thi tuyển công chức viên chức 2014câu hỏi và đáp án môn tin học văn phòngđề cương và đáp án môn tin học đại cươngdap an mon tin hoc van phongđề thi và đáp án môn tin học đại cươngđề thi và đáp án môn tin họcđề thi và đáp án môn tin học 9 đề tham khảode thi va dap an mon tin hoc lop 8de thi trac nghiem va dap an mon tin hoccau hoi va dap an mon tin hoc ung dungđề thi và đáp án môn quản trị văn phòngđề cương và đáp án môn triết họcđề cương và đáp án môn tín dụng ngân hàngcau hoi va dap an mon tin hocđề thi công chức nhà nước môn tin họcNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbia bds copytieu luan bds2003Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Prepare 4 work bookPrepare 7 teacher book500 thế võ tự vệ vojtechl levskytính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DONGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014nq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017nq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetBC002t Y kien kiem toan BCTC HN