Một số đặc điểm truyện kiều dưới cái nhìn của một người pháp qua bài viết truyện kiều và xã hội á đôngcủa rené crayssac

Một số đặc điểm Truyện Kiều dưới cái nhìn của một người Pháp qua bài viết Truyện Kiều hội Á Đông của René Crayssac

Một số đặc điểm Truyện Kiều dưới cái nhìn của một người Pháp qua bài viết Truyện Kiều và xã hội Á Đông của René Crayssac
... René Crayssac người cá nhân qua viết Truyện Kiều hội Á Đông Bài viết René Crayssac Truyện Kiều hội Á Đông có lẽ nhận xét (của người nước ngoài) có phương pháp luận đáng ý Phương pháp ... sở so sánh văn hóa, văn học Đông- Tây Qua phép so sánh, luận văn số đặc điểm Truyện Kiều điểm nhìn đặc biệt trí thức phương Tây, khái quát số đặc trưng thi pháp trung đại biểu qua Truyện Kiều - ... thi pháp Truyện Kiều 53 3.1 Nhìn qua đặc trưng thi pháp văn học trung đại Việt Nam………… 53 3.2 Nhìn qua lịch sử nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều ……………… 3.3 Ý kiến René Crayssac thi pháp Truyện Kiều, ...
 • 89
 • 275
 • 0

BÁO CÁO " MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ BỆNH XETON HUYẾT CỦA BÒ SỮA CAO SẢN NUÔI TẠI HÀ NỘI VÙNG PHỤ CẬN. BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ " pptx

BÁO CÁO
... chứng xeton huyết, từ có sở khoa học để đưa phác đồ điều trị hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Một số đặc điểm bệnh bệnh xeton huyết sữa cao sản đàn nuôi Nội vùng phụ cận” ... đàn sữa nuôi Nội vùng phụ cận Kết trình bày bảng Bảng Tỷ lệ mắc bệnh xeton huyết đàn sữa nuôi Nội vùng phụ cận Địa điểm Tổng số điều tra (con) Số mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%) Nội 198 ... hưởng bệnh xeton huyết tới sản lượng sữa mắc bệnh Qua theo dõi sản lượng sữa 79 xác định mắc bệnh xeton huyết, kết trình bày bảng Bảng Ảnh hưởng bệnh xeton huyết đến sản lượng sữa mắc bệnh...
 • 8
 • 240
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài bọ xít bắt mồi eocanthecona furcellata (wolff) trên rau cải bắp vụ đông xuân 2013 - 2014 tại quảng yên, quảng ninh

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài bọ xít bắt mồi eocanthecona furcellata (wolff) trên rau cải bắp vụ đông xuân 2013 - 2014 tại quảng yên, quảng ninh
... BXBM rau cải bắp vụ đông xuân 201 3- 2014 Quảng Yên, Quảng Ninh 3.3 26 Diễn biến mật độ loài bọ xít bắt mồi E furcellata rau cải bắp vụ đông xuân 201 3- 2014 Quảng Yên, Quảng Ninh 3.4 27 Biến động số ... THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRỊNH THỊ NGA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI BỌ XÍT BẮT MỒI Eocanthecona furcellata (Wolff) TRÊN RAU CẢI BẮP VỤ ĐÔNG XUÂN 201 3- 2014 ... loài E furcellata rau cải bắp vụ đông xuân 201 3- 2014 Quảng Yên, Quảng Ninh 3.3 28 Mối quan hệ số lượng loài bọ xít bắt mồi E furcellata loài sâu tơ P xylostella rau cải bắp vụ đông xuân 201 3- 2014...
 • 92
 • 238
 • 0

Một số đặc điểm dịch tễ học, sinh học của Fasciola spp truyền lây giữa trâu, bò, dê người tại hai huyện Gia Viễn, Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiệu lực tẩy sán của phar dectocid

Một số đặc điểm dịch tễ học, sinh học của Fasciola spp truyền lây giữa trâu, bò, dê và người tại hai huyện Gia Viễn, Nho Quan tỉnh Ninh Bình và hiệu lực tẩy sán của phar dectocid
... nuôi quan tâm Xuất phát từ thực tế lựa chọn đề tài: Một số đặc điểm dịch tễ học, sinh học Fasciola spp truyền lây trâu, bò, ngời hai huyện Gia Viễn, Nho Quan tỉnh Ninh Bình biện hiệu lực tẩy sán ... nhiễm Fasciola spp sinh trâu, bò, huyện Gia Viễn, Nho Quan tỉnh Ninh Bình qua mổ khám * Thành phần loài Fasciola spp vùng nghiên cứu - Thu thập sán trởng thành từ trâu, bò, huyện Gia Viễn ... Fasciola gigantica trâu, bò, phơng pháp mổ khám hai huyện Gia Viễn Nho Quan 40 4.2 Tỷ lệ nhiễm Fasciola spp trâu, bò, hai vùng sinh thái 46 4.3a Cờng độ nhiễm Fasciola spp trâu, bò, qua xét...
 • 93
 • 255
 • 0

một số đặc điểm truyện thơ thái lan

một số đặc điểm truyện thơ thái lan
... giới thiệu hai số đặc điểm sáng tác truyện thơ Thái Lan: đặc điểm đội ngũ sáng tác đặc điểm nội dung sáng tác Đặc điểm đội ngũ sáng tác Truyền thống say mê văn chương cung đình Thái Lan thời có ... nhiều truyện thơ Thái Lan chịu ảnh hưởng ngôn ngữ chí thể thơ Chẳng hạn Samuthakhot viết theo thể thơ chanda Ấn Độ 2.2 Các truyện thơ Thái Lan có nguồn gốc truyện kể dân gian Thái Lan Bên cạnh truyện ... đa số văn Ramakien Thái Lan giới nghiên cứu Thái Lan đánh giá cao 2.1.2 Các truyện thơ Thái Lan có nguồn gốc văn học Phật giáo Ấn Độ Một nguồn du nhập đáng kể khác văn học Ấn Độ vào Thái Lan...
 • 16
 • 533
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần loài, một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của muỗi truyền bệnh sốt rét tại một số địa phương ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu (2000 - 2013)

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần loài, một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của muỗi truyền bệnh sốt rét tại một số địa phương ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu (2000 - 2013)
... quần thể muỗi truyền bệnh sốt rét với số yếu tố khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa địa điểm nghiên cứu đề xuất giải pháp giám sát muỗi truyền sốt rét sốt rét bối cảnh biến đổi khí hậu 2 NHỮNG ... bệnh muỗi Anopheles địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Thành phần loài, mật độ, số đặc điểm sinh học, sinh thái học muỗi Anopheles từ 200 0-2 012 3.1.1.1 Thành phần loài, mật độ muỗi sốt rét từ 200 0-2 012 ... yếu tố khí hậu từ đề giải pháp giám sát phòng chống thích hợp Chúng tiến hành đề tài Nghiên cứu thay đổi muỗi truyền bệnh sốt rét số địa phương Việt Nam bối cảnh biến đổi khí hậu (2000 - 2013) ...
 • 27
 • 270
 • 0

NGUYỄN DU TRUYỆN KIỀU DƯỚI CÁI NHÌN CỦA TRƯƠNG TỬU

NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU DƯỚI CÁI NHÌN CỦA TRƯƠNG TỬU
... cá tính Nguyễn Du Và, vậy, người đích thực Nguyễn Du, người Nguyễn Du Nguyễn Du người xã hội nặng mang tâm hoài Lê Mà kẻ mang tâm bệnh Trước hết, người ta thấy qua thơ chữ Hán, Nguyễn Du người ... trung" Rồi Văn chiêu hồn Rồi Truyện Kiều Đâu đâu thấy tiếng khóc Nguyễn Du Ông sống thành thực văn thơ văn thơ Người ta thích đọc Nguyễn Du, phần, thành thực Nguyễn Du trở thành đại thi hào, ... tiếp vào tác phẩm được, mà phải qua ảo giác, qua tưởng tượng Nếu không, thực trở thành giả Cuối cùng, tính ảo giác trí tưởng tượng Nguyễn Du, thể đậm đặc Truyện Kiều "Ta nói vai truyện Thúy Kiều, ...
 • 4
 • 432
 • 0

Nguyễn Du ''''Truyện Kiều'''' dưới cái nhìn của Trương Tửu

Nguyễn Du và ''''Truyện Kiều'''' dưới cái nhìn của Trương Tửu
... cá tính Nguyễn Du Và, vậy, người đích thực Nguyễn Du, người Nguyễn Du Nguyễn Du người xã hội nặng mang tâm hoài Lê Mà kẻ mang tâm bệnh Trước hết, người ta thấy qua thơ chữ Hán, Nguyễn Du người ... khóc Nguyễn Du Ông sống thành thực văn thơ văn thơ Người ta thích đọc Nguyễn Du, phần, thành thực Nguyễn Du trở thành đại thi hào, phần, thành thực Nhưng, cảm xúc thành thực mãnh liệt Nguyễn Du ... mộng tôn vinh đẳng cấp mình, Nguyễn Du nhỏ Nhà thơ phải với người anh cha khác mẹ Nguyễn Khản Thăng Long Khi Kiêu Binh lên, Nguyễn Khản bỏ chạy, cửa nhà tan tác, Nguyễn Du phải sống đâu mai đó, chứng...
 • 5
 • 291
 • 0

Một số đặc điểm bệnh lý chứng xeton huyết của bò sữa cao sản trên đàn bò nuôi tại hà nội vùng phụ cận

Một số đặc điểm bệnh lý chứng xeton huyết của bò sữa cao sản trên đàn bò nuôi tại hà nội và vùng phụ cận
... chăn nuôi s a 4.2 T N i vùng ph c n 40 L M C CH NG XETON HUY T TRÊN ðÀN BÒ S A NUÔI T I HÀ N I VÀ VÙNG PH C N 46 4.3 ð C ðI M B NH LÝ CH NG XETON HUY T TRÊN ðÀN BÒ S A NUÔI T I HÀ ... T I HÀ N I VÀ CÁC VÙNG PH C N 4.1.1 Cơ c u ñàn s a hi n ñang ñư c nuôi t i N i vùng ph c n ð bi t ñư c th c tr ng chăn nuôi s a liên quan ñ n ch ng xeton huy t ñàn t i N i vùng ... xeton huy t ñàn s a nuôi t i N i vùng Ph c n 46 B ng 4.5 Bi u hi n lâm sàng s a m c ch ng xeton huy t 48 B ng 4.6 Hàm lư ng th xeton máu, s a nư c ti u s a m c ch ng xeton...
 • 87
 • 671
 • 5

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý bệnh phân trắng ở bê tại huyện kong chro tỉnh gia lai biện pháp điều trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý bệnh phân trắng ở bê tại huyện kong chro tỉnh gia lai và biện pháp điều trị
... tích ch t b nh ñ xác ñ nh m c b nh a phân tr ng ñàn t i huy n Kong Chro Gia Lai Phương pháp ñi u tra ng u nhiên ñàn t i nông h s chăn nuôi c a huy n Kong Chro b nh nh ng có ... n hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u m t s ñ c ñi m b nh b nh phân tr ng t i huy n Kong Chro t nh Gia Lai bi n pháp ñi u tr ” 1.2 M c tiêu c a ñ tài - Xác ñ nh t l m c b nh a phân tr ... ng T l m c b nh a phân tr ng Trang m t s xã huy n Kong Chro (t tháng 10/2009 ñ n tháng 7/2010) 4.2 38 T l m c b nh a phân tr ng theo ñ tu i ñàn c a huy n Kong Chro 4.3 39 T l m c...
 • 96
 • 324
 • 0

Luận văn một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sán lá gan nhỏ trên địa bàn tỉnh hải dương biện pháp phòng trừ

Luận văn một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sán lá gan nhỏ trên địa bàn tỉnh hải dương và biện pháp phòng trừ
... (1981), cho r ng sán gan nh có th gây ung thư ng d n m t, ung thư gan Theo bác s Tr n Văn Phúc: sán gan nh gây t n thương nhu mô gan r t n ng viêm gan c p, viêm gan m n, xơ gan, ung thư gan Trong ñư ... c b nh sán gan nh ñ a bàn t nh H i Dương biên pháp phòng tr ” 1.2.M c ñích c a ñ tài: - Xác ñ nh t l , cư ng ñ nhi m tr ng sán trư ng thành chó, mèo, t i H i Dương - Mô t ñ nh lo i loài sán nh ... tìm th y sán t i m t m có niên ñ i t th k th trư c công nguyên Jianing, t nh H B c Trung Qu c nên sán có tên g i sán gan Trung Qu c, hay sán gan vi n ñông Hình 2.1 Hình nh m t s loài sán gan nh...
 • 88
 • 818
 • 4

Luận văn nghiên cứu về một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài ong opius phaseoli fischer ký sinh trên ruồi đục lá đậu rau liriomyza sativae blanchard vụ đông xuân 2008 2009

Luận văn nghiên cứu về một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài ong opius phaseoli fischer ký sinh trên ruồi đục lá đậu rau liriomyza sativae blanchard vụ đông xuân 2008 2009
... Hymenoptera) loài ong n i sinh có ti m ki m soát sinh h c sâu non ru i ñ c L sativae theo hư ng ñ tr ng sinh ăn v t ch Nghiên c u ñ c ñi m sinh h c, sinh thái c a loài ong sinh cho th y kh sinh, ... ñây k t qu nghiên c u v loài ong sinh 4.5.1 V trí phân lo i c a ong Opius phaseoli Fischer Opius phaseoli Fischer loài ong n i sinh sâu non - nh ng ru i ñ c L sativae thu c h ong kén nh ... V trí phân lo i c a ong Opius phaseoli Fischer 42 4.5.2 ð c ñi m hình thái pha ong sinh Opius phaseoli Fischer 42 4.5.3 T p tính ho t ñ ng c a ong sinh Opius phaseoli Fischer 47 4.5.4 Th...
 • 82
 • 488
 • 1

Luận văn khảo sát tình hình nhiễm giun tròn ký sinh đường tiêu hoá chó ở huyện gia lâm hà nội một số đặc điểm sinh học, bệnh lý học của bệnh giun đũa chó do toxocara canis

Luận văn khảo sát tình hình nhiễm giun tròn ký sinh đường tiêu hoá chó ở huyện gia lâm  hà nội một số đặc điểm sinh học, bệnh lý học của bệnh giun đũa chó do toxocara canis
... NGHI P HÀ N I -*** - LÊ TH H I KH O SÁT TÌNH HÌNH NHI M GIUN TRÒN KÝ SINH ðƯ NG TIÊU HÓA CHÓ M TS HUY N GIA LÂM – HÀ N I ð C ðI M SINH H C, B NH LÝ H C C A B NH GIUN ðŨA CHÓ DO TOXOCARA ... nh h c c a giun ñũa chó Chúng th c hi n ñ tài: “ Kh o sát tình hình nhi m giun tròn sinh ñư ng tiêu hóa chó huy n Gia Lâm - N i M t s ñ c ñi m sinh h c, b nh h c c a b nh giun ñũa chó ... nh thành ph n loài giun tròn sinh ñư ng tiêu hóa c a chó - M khám 40 chó t i khu v c Gia Lâm, tìm giun tròn ñư ng tiêu hóa, b o qu n ñ nh lo i giun - Ch tiêu theo dõi: ñ nh lo i giun tròn...
 • 84
 • 754
 • 6

Nghiên cứu một số đặc điểm phân bố, ký chủ, sinh học vμ biện pháp phòng trừ cỏ ma ký sinh (striga lutea lour ) ở việt nam

Nghiên cứu một số đặc điểm phân bố, ký chủ, sinh học vμ biện pháp phòng trừ cỏ ma ký sinh (striga lutea lour ) ở việt nam
... tài: "Nghiên cứu số đặc điểm phân bố, chủ, sinh học biện pháp phòng trừ cỏ ma sinh (Striga lutea Lour. ) Việt Nam" 13 1.2 Mục đích, yêu cầu: 1.2.1 Mục đích Thu thập dẫn liệu khoa học cỏ Striga ... nghiên cứu số đặc điểm hình thái cỏ Striga 35 lutea Lour Việt Nam 4.3.2 Kết nghiên cứu chủ cỏ Striga lutea Lour 41 4.3.3 Kết nghiên cứu đặc điểm sinh trởng, phát triển 46 cỏ Striga lutea Lour ... Striga lutea Lour 2.1.2 Phân bố cỏ Striga lutea Lour 2.1.3 Tác hại cỏ Striga lutea Lour 2.1.4 Một số đặc điểm hình thái, sinh học cỏ Striga lutea Lour 2.1.5 Biện pháp phòng trừ cỏ Striga lutea Lour...
 • 96
 • 385
 • 0

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh tăng huyết áp ở người lớn tuổi

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh tăng huyết áp ở người lớn tuổi
... MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP NGƯỜI LỚN TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tăng huyết áp bệnh phổ biến nước phát triển, nước phát triển bệnh có xu hướng ngày gia tăng trở thành vấn ... dưỡng ảnh hưởng lên huyết áp người người Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ đặc điểm dịch tể mức độ số khối thể bệnh tăng huyết áp người lớn cộng đồng dân cư Tp.HCMnăm 2005 Phương pháp nghiên ... ảnh hưởng lên huyết áp người người Từ nhóm nghiên cứu Khoa y tế cộng cộng với số câu hỏi đặt là: Sự phân bố tỷ lệ tăng huyết áp theo yếu tố dân số xã hội nào? Tỷ lệ tăng huyết áp mức độ số khối...
 • 58
 • 887
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến công tác duy trì và mở rộng thị trườngmột số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng tới công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị của công tymột số đặc điểm về tình hình tài chính của công tymột số đặc điểm về kinh tế kỹ thuật của công tyôn thi đại học môn văn một số đặc điểm trong tư duy tự sự của nam cao qua apos chí phèo apos ts đặng lưumô tả một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của bệnh nhân glôcôm góc mở điều trị tại khoa glôcôm trong 5 năm từ 2004 2008Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học