AN SINH xã hội TRONG các HOẠT ĐỘNG GIẢM NGHÈO tại xã TAM dị HUYỆN lục NAM TỈNH bắc GIANG

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢM NGHÈO Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢM NGHÈO Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC
... người dân tham gia hoạt động giảm nghèo 255 Sự tham gia cộng đồng dân tộc hoạt động giảm nghèo số địa phương miền núi phía Bắc Bảng Phong tục tập quán ảnh hưởng phong tục tới tham gia cộng đồng ... yêu cầu hoạt động; 257 Sự tham gia cộng đồng dân tộc hoạt động giảm nghèo số địa phương miền núi phía Bắc đào tạo, dạy nghề tạo việc làm Khuyến khích, động viên em đồng bào dân tộc thiểu số việc ... cán tham gia người dân Cán đánh giá mức độ tham gia dân tộc vào hoạt động kinh tế phương tộc khác, dân tộc Đà Bắc tham gia hoạt động chủ động dân tộc Xín Mần (Bảng 10) Tuy nhiên, hầu hết dân tộc...
 • 11
 • 387
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO "SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢM NGHÈO Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... người dân tham gia hoạt động giảm nghèo 255 Sự tham gia cộng đồng dân tộc hoạt động giảm nghèo số địa phương miền núi phía Bắc Bảng Phong tục tập quán ảnh hưởng phong tục tới tham gia cộng đồng ... yêu cầu hoạt động; 257 Sự tham gia cộng đồng dân tộc hoạt động giảm nghèo số địa phương miền núi phía Bắc đào tạo, dạy nghề tạo việc làm Khuyến khích, động viên em đồng bào dân tộc thiểu số việc ... cán tham gia người dân Cán đánh giá mức độ tham gia dân tộc vào hoạt động kinh tế phương tộc khác, dân tộc Đà Bắc tham gia hoạt động chủ động dân tộc Xín Mần (Bảng 10) Tuy nhiên, hầu hết dân tộc...
 • 11
 • 195
 • 0

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
... hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hớng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phần II Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Trên giới Lịch sử QHSDĐ đợc xác nhận nh chuyên ... + hình Vờn ăn + hình Trồng rừng sản xuất 28 + hình Vờn nhà + hình trồng lúa hoa màu Quy mô, phân bố, chế quản lý kiểu sử dụng đất chủ yếu hình đợc thể biểu 02 Biểu 02: Bảng phân ... Bảng phân loại MHSDĐ chủ yếu Chu Điện Các hình STT sử dụng đất Kiểu sử dụng Quy đất chủ yếu ( ha) Vờn ăn Keo, Bạch sản xuất đàn Ruộng Lúa+ Hoa màu đầu t sản xuất Các Mẫu Sơn, Hà hộ đợc...
 • 59
 • 1,470
 • 4

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
... hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hớng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phần II Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Trên giới Lịch sử QHSDĐ đợc xác nhận nh chuyên ... + hình Vờn ăn + hình Trồng rừng sản xuất 28 + hình Vờn nhà + hình trồng lúa hoa màu Quy mô, phân bố, chế quản lý kiểu sử dụng đất chủ yếu hình đợc thể biểu 02 Biểu 02: Bảng phân ... Bảng phân loại MHSDĐ chủ yếu Chu Điện Các hình STT sử dụng đất Kiểu sử dụng Quy đất chủ yếu ( ha) Vờn ăn Keo, Bạch sản xuất đàn Ruộng Lúa+ Hoa màu đầu t sản xuất Các Mẫu Sơn, Hà hộ đợc...
 • 59
 • 500
 • 0

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 8 ppsx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 8 ppsx
... - Phân loại hình SDĐ Hiện Chu Điện có hình SDĐ chủ yếu sau: hình Vườn rừng, rừng trồng, hình SDĐ vườn nhà, hình ruộng Lúa + Hoa màu - Phân tích MHSDĐ 59 + hình Vườn rừng: ... tình hình quản lý SDĐ Hầu hết diện tích đất đai chủ sử dụng Trong tương lai có kế hoạch khuyến khích, hỗ trợ hộ đưa diện tích đất trống vào sử dụng Được giúp đỡ quan chuyên môn, hoàn ... Phát triển theo hướng vườn cải tạo đưa số ăn có giá trị vào trồng hình có khả mở rộng quy phải quy hoạch lại diện tích đất vườn tạp + hình Ruộng Lúa + Hoa màu: hình hình thành từ lâu...
 • 6
 • 208
 • 2

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 7 ppt

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 7 ppt
... hội, môi trường để đảm bảo cho việc sử dụng đất cách bền vững 5.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu xu hướng phát triển hình Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu xác định hình SDĐ chủ yếu Chu Điện ... sang đất Đối với đất chuyên dùng: Gồm đất giao thông, đất xây dựng bản, đất thuỷ lợi, đất nghĩa trang nghĩa địa quy hoạch theo định hướng Xã cần quy hoạch lại bãi chăn thả số địa điểm xác định ... kiến nghị định hướng công tác quy hoạch SDĐ sau: Đối với đất nông nghiệp: hình trồng lúa + hoa màu nên mở rộng quy chuyển đất chưa sử dụng vào trồng màu đẩy mạnh thâm canh số hoa màu cho giá...
 • 8
 • 212
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 6 docx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 6 docx
... kinh t : Phương pháp phân tích BCA áp dụng cho phân tích hiệu kinh tế hệ thống canh tác để từ làm sở để lựa chọn MHSDĐ có hiệu Các MHSDĐ nh : hình Vườn rừng, hình rừng trồng, hình Vườn ... nhận khoán để phát triển hình * hình Rừng trồng: Chu Điện có diện tích rừng trồng 124,4ha chủ yếu rừng Keo, rừng Bạch đàn số trồng khác Với hình rừng Bạch đàn chu kỳ kinh doanh năm thu ... tư thấp, dễ làm người dân chấp nhận, áp dụng rộng rãi ngược lại + Khả phát triển thành hàng ho : hình có khẳ cho sản phẩm bán thi trường hình coi có hiệu hội ngược lại + Kế hoạch phát...
 • 8
 • 207
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 5 ppsx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 5 ppsx
... Điện sau: *Mô hình SDĐ Vườn ăn hình rừng trồng: Với hai hình UBND tiến hành giao khoán cho hộ gia đình nên nằm quản lý hộ Huyện Lục Nam tiến hành cấp sổ đỏ, chứng nhận quy n sử dụng đất ... địa bàn tồn loại hình SDĐ vườn nhà vườn tạp vườn cải tạo Vườn tạp hình thức SDĐ chủ yếu người dân Quy đáp ứng cho nhu cầu gia đình Gần xuất số hình vườn nhà phát triển theo hướng vườn ... sau năm cho thu hoạch thu hoạch liên tục từ - năm 37 * hình rừng trồng: Rừng trồng chủ yếu loài Bạch đàn, Keo tràm số loài khác Bạch đàn có tốc độ sinh trưởng nhanh chủ yếu trồng nơi đất qua...
 • 8
 • 202
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 4 pptx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 4 pptx
... Điện l : + hình Vườn ăn + hình Trồng rừng sản xuất + hình Vườn nhà + hình trồng lúa hoa màu Quy mô, phân bố, chế quản lý kiểu sử dụng đất chủ yếu hình thể biểu 02 Biểu 0 2: Bảng phân ... loại MHSDĐ chủ yếu Chu Điện Các hình STT sử dụng đất Kiểu sử dụng Quy đất chủ yếu ( ha) Vườn ăn đầu tư sản xuất Mẫu Sơn, Hà Các hộ cấp Mỹ, Đồi Gai, 125ha Các hộ nhận khoán, yếu thôn Vải ... bảo ổn định ranh giới, làm sở tốt cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, hội - Công tác quản lý đất đai địa bàn bước đầu luật hoá, dần vào nề nếp Việc lập quy hoạch, kế hoạch...
 • 8
 • 163
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 3 doc

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 3 doc
... 1570m2/người cấu loại đất thể bảng sau: 22 Biểu 01:Hiện trạng sử dụng đất Chu Điện Hạng mục Diện tích( ha) Tỷ lệ( %) 1611 100 I Đất nông nghiệp 1021,8 63. 43 Đất trồng hàng năm 591,8 36 , 73 1.1 Đất ... đất: Chu Điện có tổng diện tích tự nhiên 1611ha, đ : - Đất nông 1021,8ha chiếm 63. 43% tổng diện tích đất tự nhiên - Đất lâm nghiệp 124.4ha chiếm 7,72% tổng diện tích đất tự nhiên - Đất ... chiếm 63, 43% tổng diện tích tự nhiên cấu sử dụng đất nông nghiệp sau: - Đất trồng hàng năm 591,8 chiếm 36 , 73% tổng diện tích tự nhiên, đất ruộng vụ 38 7ha, ruộng vụ + hoa màu 200 Trên diện tích...
 • 8
 • 194
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 2 ppt

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 2 ppt
... Mục tiêu nghiên cứu Phân tích tình hình quản lý sử dụng đất, phân loại phân tích MHSDĐ chủ yếu địa phương, từ đưa kiến nghị khả nhân rộng hình Đưa kiến nghị định hướng cho QHSDĐ địa phương ... dung sau: + Tình hình quản lý SDĐ Chu Điện + Phân loại MHSDĐ chủ yếu địa phương Phân tích MHSDĐ xác định mặt: lịch sử hình thành, mục tiêu, đặc điểm, quy mô, tổ chức quản lý, kỹ thuật, phân công ... đất theo nội dung sau: Lịch sử phát triển; Mục tiêu; Quy đặc điểm; Tổ chức quản lý; hình kỹ thuật; Hiệu hình: Kinh tế, hội, môi trường; Sự phân công lao động; Điểm mạnh điểm yếu mô...
 • 8
 • 208
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 1 doc

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 1 doc
... hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phần II Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2 .1 Trên giới Lịch sử QHSDĐ xác nhận chuyên ... kinh tế địa phương Chu Điện miền núi huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Hiện có nhiều MHSDĐ chưa xác định hình mang lại hiệu cao có khả lan rộng Vì cần có nghiên cứu, phân tích MHSDĐ nhằm ... triển hình phù hợp với khả mình, đem lại hiệu cao nhất, đồng thời việc phân tích, nghiên cứu MHSDĐ để làm sở định hướng cho việc QHSDĐ địa phương Từ lý trên, tiến hành thực đề tài :Phân tích mô...
 • 8
 • 229
 • 2

Vai trò của phụ nữ trong thực hiện tiêu chí môi trường tại Thanh Lâm huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang

Vai trò của phụ nữ trong thực hiện tiêu chí môi trường tại xã Thanh Lâm huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang
... tiễn kết phân tích vai trò phu nữ Thanh Lâm thực tiêu chí môi trƣờng đại bàn Thanh Lâm, em đƣa giải pháp nâng cao vai trò phụ nữ Thanh Lâm thực tiêu chí môi trƣờng: Chính quyền địa phƣơng ... đến vai trò phụ nữ việc thực tiêu chí môi trƣờng xây dựng nông thôn Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Đề xuất số giải pháp chủ yếu để nâng cao vai trò phụ nữ việc thực tiêu chí môi ... phụ nữ việcthực tiêu chí môi trƣờng 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu  Về nội dung: - Thực trạng vai trò phụ nữ thực tiêu chí môi trƣờng xây dựng nông thôn Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang...
 • 101
 • 207
 • 3

giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất chanh mai sưu tại bình sơn, huyện lục nam, tỉnh bắc giang

giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất chanh mai sưu tại xã bình sơn, huyện lục nam, tỉnh bắc giang
... Chanh Mai Sưu địa bàn Bình Sơn, từ đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sản xuất Chanh Mai Sưu Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá hiệu sản xuất ... giáp Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Phía Tây giáp Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phía Nam giáp Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phía Bắc giáp Tân Mộc, huyện Lục ... xuất Chanh Mai Sưu địa bàn Bình Sơn - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất Chanh Mai Sưu Bình Sơn, yếu tố thuận lợi, khó khăn sản xuất Chanh Mai Sưu - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao...
 • 40
 • 440
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xã vô tranh huyện lục nam tỉnh bắc giangxã thanh lâm huyện lục nam tỉnh bắc giangxã trường sơn huyện lục nam tỉnh bắc giangxã nghĩa phương huyện lục nam tỉnh bắc giangxã bảo sơn huyện lục nam tỉnh bắc giangcác xã thuộc huyện lục nam tỉnh bắc giangxã đông hưng huyện lục nam tỉnh bắc giangcác xã huyện lục nam tỉnh bắc giangcác xã của huyện lục nam tỉnh bắc giangthực trạng hoạt động cho vay và kế toán cho vay tại nhnn amp ptnt huyện lục ngạn tỉnh bắc giangxã giáp sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giangxã tân quang huyện lục ngạn tỉnh bắc giangxã quý sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giangxã phì điền huyện lục ngạn tỉnh bắc giangxã nghĩa hồ huyện lục ngạn tỉnh bắc giangNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngbản hợp đồng bốc mộNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu