hop chau mau huu co

tỏng hợp chất màu hữu 2

tỏng hợp chất màu hữu cơ 2
... metan, chất vô thiết bị,dụng cụ cần thiết tổng hợp phẩm màu brilliant blue FCF CaC 3C2H2 + Ca(OH) 2H2 O + C2 H2 C 0 °C C6 H6 C2 H2 C2 H4 CH4 H2 + + C2 H4 HCl C2 H5 Cl N O 0 -6 0 ° C O2 + HNO3 NO2 ... O2 + HNO3 NO2 H 2S O HCHO + H2 O NO2 NH2 F e /H C l CH3 HN NH2 + + C2 H5 Cl + A lC l3 CH3 Cl HCl + HCl CH SO 3H + H2 SO4 CH CH SO 3H SO 3H [O ] CHO CH SO 3H + H2 SO4 SO 3H + + H2 O SO 3H x /t ... 3 Tính chất vật lý • Dạng bột hạt màu xanh lam • Nó hòa tan tốt nước, tan ethanol • Độ hấp thụ tối đa bước sóng khoảng 630 nm Tính chất hóa học • Phản ứng thủy phân...
 • 6
 • 276
 • 5

hợp chất màu hữu

hợp chất màu hữu cơ
... ftaloxianin R-C=O hợp chất màu hữu không hòa tan nước, có cấu tạo hóa học màu sắc khác chúng có chung tính chất Phẩm màu indigoit gồm indigo dẫn xuất - Phẩm màu hoàn nguyên đa vòng phân tử phẩm màu phân ... phẩm màu hòa tan chất béo, phẩm màu hòa tan dung môi hữu cơ, phẩm màu hoàn nguyên không tan phẩm màu phân tán Nhuộm giấy: dùng chủ yếu loại pigment, dùng loại phẩm màu hòa tan nước phẩm màu bazơ, ... hoạt tính, liên kết với xơ liên kết hóa trị hợp chất có chứa nhóm có đủ gam màu, màu tươi, sắc cường độ màu mạnh, cho màu bền với giặt ánh sáng có đủ màu, màu tươi ánh, giá thành cao có độ bền cao...
 • 3
 • 330
 • 3

HỢP CHẤT MÀU HỮU

HỢP CHẤT MÀU HỮU CƠ
... học, màu đặc trưng bước sóng định từ 380nm đến 760nm gọi màu đơn sắc (màu tươi sắc)  Màu vô sắc màu đặc trưng cường độ màu tất bước sóng Màu vô sắc màu trắng, màu ghi, màu đen  Màu đa sắc màu ... 1.2.1.1 Thuyết mang màu Dựa quan điểm Butlerov Alektsev năm 1876 O.Witt lập nên thuyết mang màu hợp chất hữu cơ, coi thuyết Theo thuyết hợp chất hữu màu chúng chứa nhóm mang màu phân tử, nhóm ... giải thích màu sắc (hợp chất màu nhóm quinoit) 1.2.1.3 Thuyết nguyên tử chưa bão hoà thuyết tạo màu chuyển hợp chất hữu dạng muối Năm 1902 Bayer tìm tượng gọi “Galacromy”, thể hợp chất chứa...
 • 124
 • 3,122
 • 4

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 1 pps

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 1 pps
... là: -CH=CH- nhóm etylen - N=N- nhóm azo -CH=N- nhóm azo metyl - N=O nhóm nitrozo - NO2 nhóm nitro =C=O nhóm cacbonyl Theo O.Witt hợp chất hữu chứa nhóm mang màu gọi chất mang” Ngoài nhóm mang màu ... giải thích màu sắc (hợp chất màu nhóm quinoit) 1. 2 .1. 3 Thuyết nguyên tử chưa bão hoà thuyết tạo màu chuyển hợp chất hữu dạng muối Năm 19 02 Bayer tìm tượng gọi “Galacromy”, thể hợp chất chứa ... tử hợp chất hữu kéo dài màu sâu - Tăng số nhân thơm hợp chất từ cấu trúc đơn giản thành cấu trúc đa nhân phức tạp màu sâu - Tăng số nhóm cacbonyl liên kết trực tiếp với hợp chất dẫn đến sâu màu...
 • 23
 • 347
 • 1

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 2 pdf

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 2 pdf
... + re d a t P H < O-glucose OH +H + -H + OH O HO O v io l e t a t P H = - O-glucose OH +H + -H + O - O HO O b lu e a t P H > 1 O-glucose OH - Chuyển hóa hợp chất indigo: Khi tiến hành Halogen ... 12' -octahydro-gamma, gamma-caroten) (XIX) , sở carotenoit  Sự đehdrogenaza hoá Phytoen tạo phytofluene (15Z, 7, 8,11, 12, 7 ', 8'hexahydro-gamma, gamma-caroten (XX), zeta-caroten (7,8,7', 8 '- ... (7,8,7', 8 '- tetrahydro-gamma, gamma-caroten) (XXI), neurosporene (7,8-dihydrogamma, gamma-caroten) (XXII)  Cuối tạo Lycopen (I) Hình 2. 2 Sinh tổng hợp Lycopen Phản ứng diệp lục Các chất dự trữ Các...
 • 9
 • 271
 • 3

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 3 pdf

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 3 pdf
... nhuộm in ảnh màu 3. 10 Phẩm màu azometyn Trong phân tử có chứa hệ mang màu Ar-CH=N-Ar' Lớp thuốc nhuộm sản xuất sử dụng để nhuộm tơ axetat, tơ sợi tổng hợp in ảnh màu 3. 11 Phẩm màu hoàn nguyên ... mang màu phân tử hợp chất đa tụ antraquinon (hoặc dẫn xuất) với vòng dị thể khác, tạo nên mạch đa vòng Hợp chất đa tụ lớp thuốc nhuộm gồm nhóm sau: O O O N N O O O 1,2-antraquinonoxazol 2 , 3- antraquinonaxazol ... pigment, tiến hành tạo phức với Cr +3 cho màu gạch, với Ni2+ Zn2+ cho màu vàng Lớp thuốc nhuộm có ý nghĩa thực tế 3. 7 Phẩm màu polymetyn Có công thức tổng quát Ar-(CH=CH)-CH=Ar', Ar, Ar' tương ứng phải...
 • 6
 • 457
 • 1

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 4 pps

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 4 pps
... trường kiềm tạo sản phẩm khác nhau: NaOH Ar-NO2 + Zn  Ar-N=O NaOH Ar-NO2 + Zn  Ar-N=O + Ar-NH-OH Ar-N=N+-Ar Ar-NH-OH OAr-N=N+-Ar 2[H] Ar-N=N-Ar 2[H] Ar-NH-NH-Ar ODùng muối sunfua kiềm: Khi dùng NaOHSO3 ... Dẫn xuất 2,6-dihydroxyl piridin: CH3-CO-CH2-COOC2H5 + HC CN + R-NH2 COOC2H5 CH3 CH3 CN N O CN R=H OH N HO R OH Hoặc: CH3 CN CH3-CO-CH2-COOC2H5 + X-CO-CH2-NHR N OH O R - Dẫn xuất 2,6-diamino piridin: ... phản ứng phân ly HSO 4- khó khăn - Nhiệt độ phải đảm bảo làm lạnh thiết bị phản ứng nitro hóa phản ứng tỏa nhiệt c Tính chất hợp chất nitro: - Các hợp chất nitro-aren chất độc, số chất dễ gây cháy...
 • 31
 • 218
 • 0

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 5 ppt

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 5 ppt
... OH N(C2 H5)2 (C2H5)2N O + 155 0C-1600C C 4h C O C O O N(C2H5)2 O (C2H5)2N N(C2H5)2 O (C2H5)2N C C NaOH, 3 0-3 50 C O ONa C C O HCl O N(C2H5)2Cl O (C2H5)2N C OH C O Đây phẩm màu bazơ màu đỏ có ánh phát ... nóng chảy = 14 7-1 50 C) * Tổng hợp toluidinered: Toluidinered tổng hợp từ M - nitro - p - toluidine với naphthol sau: Hòa tan vào cốc becher 50 0 ml 7,6g M - nitro - p - toluidine với 15 ml HCl đặc, ... Tổng hợp parared: Parared tổng hợp từ p - nitroanilyn  - naphthol p - nitro anilin diazo hóa sau ghép đôi với  - naphthol theo phản ứng: p - O2N C6H5 NH2 + NaNO2 + 2HCl  O2N C6H5 - N2+Cl- +...
 • 17
 • 351
 • 1

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 6 pps

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 6 pps
... 4- hydroxyl-etylsunfonyl-2-aminoanizol sunfonat có công thức H2N-R-SO2CH2-CH2-O-SO3Na để tận dụng khả phản ứng với xơ nhóm vinylsunfon (H2N-R- SO 2- CH=CH2) xử lý môi trường kiềm 6. 4.8 Phẩm màu ... tổng quát Ar-SO3Na (Ar gốc hữu mang màu phẩm màu) Khi hòa tan vào nước, phẩm màu phân ly sau: Ar-SO3Na → Ar-SO 3- + Na+ Ion Ar-SO 3- ion mang màu, tích điện âm Khả tự bắt màu phẩm màu trực tiếp ... Các hợp chất thơm dùng nhiều để nhuộm lông thú nhuộm tóc p-fenylđiamin (nhuộm màu đen), 2,4-ddiaminootooluen (nhuộm màu nâu), 4-nitro-1,2-fenylđiamin hợp chất tương tự Đặc điểm chung hợp chất...
 • 38
 • 252
 • 1

HỢP CHẤT MÀU HỮU CƠ. MÀU CÂY LÁ CẨM 1 131014

HỢP CHẤT MÀU HỮU CƠ. MÀU CÂY LÁ CẨM 1 131014
... lượng anthocyanin nguyên liệu 15 II.2 Các phản ứng tổng hợp II.2 .1 Tổng hợp flavonoid II.2.2 Tổng hợp anthocyanyl TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 vi.wiktionary.org/wiki/anthocyanin ... Chậu Cẩm Hoa Cẩm Cây hoá Cẩm tự nhiên Xôi Cẩm I.2 Thành phần hóa học I.2 .1. Thành phần hoá học Cây Cẩm mà cho màu anthocyanin Anthocyanins (theo tiếng Hy Lạp: Anthos=ra hoa; Cyanos =màu ... họ Ô rô .1 I .1. 1 Khái quát chung họ Ô rô Phân loại khoa học .1 .1 I .1. 1.2 Đặc điểm I .1. 1.3 Một số chi II .1. 1 Nguyên liệu phương...
 • 23
 • 310
 • 0

Đồ án tốt nghiệp:“Nghiên cứu tổng hợp chất hấp phụ ứng dụng xử lý hợp chất màu hữu trong nước thải dệt nhuộm”.

Đồ án tốt nghiệp:“Nghiên cứu tổng hợp chất hấp phụ ứng dụng xử lý hợp chất màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm”.
... Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất MC LC Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất DANH MC CC HèNH V STT ... cụng nghip dt nhum Quỏ trỡnh x húa hc vt liu gm x t v x khụ X t gm: x trc, ty trng, lm búng nhum, in hoa Cụng on x t s dng nhiu nc, núi chung x hon tt 1kg hng dt cn 50 - 300lớt ... antraquinon: Trong phõn t thuc nhum cha mt hay nhiu nhúm antraquinon hoc cỏc dn xut ca nú: Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất H thuc nhum...
 • 54
 • 418
 • 4

Tiểu luận hợp chất màu hữu

Tiểu luận hợp chất màu hữu cơ
... dẫn đến sâu màu -Khi ankyl hoá nhóm hiđroxyl tronh nhân thơm chuyển nhóm trợ màu vào liên k ết vòng màu hợp chất nhạt Tuy chưa có giải thích thoả đáng chất màu hợp chất hữu cơ, kết luận rút dựa ... học, màu đặc trưng bước sóng định từ 380nm đến 760nm gọi màu đơn sắc (màu tươi sắc)  Màu vô sắc màu đặc trưng cường độ màu tất bước sóng Màu vô sắc màu tr ắng, màu ghi, màu đen Màu đa sắc màu ... 1.2.1.1 Thuyết mang màu Dựa quan điểm Butlerov Alektsev năm 1876 O.Witt lậpnên thuyết mang màu hợp chất hữu cơ, coi thuyết Theo thuyết hợp chất hữu màu chúng chứa nhóm mang màu phân tử, nhóm...
 • 40
 • 317
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG BIẾN TÍNH CỦA AMINOPOLYSACHARIDE TỰ NHIÊN ỨNG DỤNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ HỢP CHẤT MÀU HỮU TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Báo cáo nghiên cứu khoa học NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG BIẾN TÍNH CỦA AMINOPOLYSACHARIDE TỰ NHIÊN ỨNG DỤNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ HỢP CHẤT MÀU HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
... Chitosan chitosan biến tính ứng dụng để - Hấp phụ cation kim loại nước Hấp phụ hợp chất hữu no Hấp phụ chất béo, lipid, …… Hấp phụ số hợp chất màu hữu Tuy nhiên khả hấp phụ chitosan biến tính cải thiện ... tự nhiên, ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất màu hữu " thực nhằm đạt mục đích sau: Mục đích nghiên cứu Aminopolysacharide khả biến tính Aminopolysacharide hấp phụ hợp chất màu hữu Đối tượng nghiên ... QUAN 1.1 .Hợp chất màu hữu 1.1.1.Khái niệm Hợp chất màu hữu Hợp chất màu hữu hợp chất hữu màu, khả nhuộm màu vật liệu vải, giấy, nhựa, da Ngoài nhóm mang màu (quinon, azo, nitro), phẩm nhuộm...
 • 59
 • 132
 • 0

Nghiên cứu sử dụng hợp lý phân hữu kết hợp phân khoáng đối với cây lúa trên đất bạc màu Bắc Giang

Nghiên cứu sử dụng hợp lý phân hữu cơ kết hợp phân khoáng đối với cây lúa trên đất bạc màu Bắc Giang
... nhiờn Khớ hu thi tit tnh Bc Giang 3.1.1 iu kin t nhiờn V trớ a lý: Bc Giang l tnh nỳi, nm to Bn hnh chớnh tnh Bc Giang Administrative map of Bac Giang Province a 210 v Bc, 1060 kinh éụng, ... Trần Minh Tiến, phòng Phân tích Trung tâm - Viện Thổ nh-ỡng Nông hoá, ng-ời thầy tận tâm h-ớng dẫn suốt thời gian thực đề tài Ban Giám đốc tập thể cán Trung tâm Nghiên cứu Đất Phân bón vùng Trung ... trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa đào tạo Sau đại học, Khoa Nông học tr-ờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ng-ời truyền thụ cho kiến thức ph-ơng pháp nghiên cứu quý báu...
 • 118
 • 346
 • 1

Xem thêm