tecpen hydrocacbon thơm

Tài liệu CHƯƠNG VII: TECPEN - HYDROCACBON THƠM (AREN) ppt

Tài liệu CHƯƠNG VII: TECPEN - HYDROCACBON THƠM (AREN) ppt
... (CH3)2CHCH2CH2OH e CH2=CH-CH2-OH g C6H5CH2OH Viết cơng thức alcol sau: a Ancol isobutylic b 3-Metylbutan-1-ol c 2-metylhexan-3-ol d Xiclohexanol e But-3-en-1-ol f 2-phenyletan-1-ol Hãy viết cơng thức ... n-butylic Rượu iso-butylic Rượu sec-butylic Rượu tert-butylic Nhiệt độ sôi( C) 117.4 108 100 83 Giải thích sao: a Rượu (X) CH3-CH2-CH2-OH có nhiệt độ sôi cao rượu (Y) CH3-CHOH-CH3? b Ortho - ... chất sau B 37 a Formandehit b Benzaldehit c axeton d 2-metylbutanal e But-2-en-1-al f Axetophenon g Etyl vinyl xeton h 3-phenylprop-2-en-1-al (trong tinh dầu quế) 10 Cơng thức phân tử CnH2nO thuộc...
 • 52
 • 1,257
 • 4

Tài liệu Giáo trinh TECPENHYDROCACBON thơm pdf

Tài liệu Giáo trinh TECPEN và HYDROCACBON thơm pdf
... 60-100°C (nhiên liệu cho tơ) Xăng nặng: 100-150°C (nhiên liệu cho tơ) Dầu hỏa nhẹ: 120-150°C (nhiên liệu dung mơi gia đình) Dầu hỏa: 150-300°C (nhiên liệu ) Dầu điêzen: 250-350°C (nhiên liệu cho động ... Trong PTN để tiêu hủy mẫu natri dư, cách đây, cách đúng? a Cho vào máng nước thải b Cho vào dầu hỏa d Cho vào dung dịch NaOH c Cho vào cồn ≥ 960 Trong cơng nghiệp, glixerol điều chế sau: Propen ... chọn ngun liệu (phân đoạn nào, ts) phương pháp (chưng cất, crackinh nhiệt, crackinh xúc tác) thích hợp cho mục đích ghi bảng sau: Mục đích Ngun liệu Phương pháp Xăng cho mơtơ, taxi… Nhiên liệu cho...
 • 52
 • 840
 • 3

Phân lập tuyển chọn và nghiên cứu, khả năng phân hủy sinh học hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại quảng ninh

Phân lập tuyển chọn và nghiên cứu, khả năng phân hủy sinh học hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại quảng ninh
... thi im mi b ụ nhim v vi lng ln vi sinh vt trng thỏi sinh trng tt trc cỏc vi sinh vt bn a kp thớch nghi, tn cụng v lm thay i cu trỳc c cht Tuy nhiờn, vic lờn men vi sinh vt vi lng ln l iu khụng ... khụng m bo vi sinh vt gi nguyờn c cỏc c tớnh phõn hy ụ nhim [26], [27] 1.4 Phõn hy sinh hc cỏc PAH bi vi sinh vt 1.4.1 Vi sinh vt phõn hy PAH Hin nay, cú nhiu nghiờn cu v kh nng ca vi sinh vt s ... vi sinh vt v an ton i vi mụi trng, cn cú s giỏm sỏt cht ch a cỏc vi sinh vt t ni ny sang ni khỏc x lý ụ nhim, nht l vi cỏc vi sinh vt ó c chuyn gen quỏ trỡnh b sung vi sinh vt t hiu qu, cn phi...
 • 78
 • 681
 • 5

Bài giảng điện tử: luyện tập hyđrocacbon thơm

Bài giảng điện tử: luyện tập hyđrocacbon thơm
... Tiết 52: LUYỆN TẬP HIĐROCACBON THƠM NỘI DUNG LUYỆN TẬP A Kiến thức cần nắm vững: I Đồng phân, danh pháp II Tính chất hoá học hiđrocacbon thơm B Bài tập A Kiến thức cần nắm vững: ... Kiến thức cần nắm vững: I Đồng phân, danh pháp: A B C D B C D Câu hỏi 1: Số đồng phân hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10 là: Câu hỏi 2: Đọc tên ankyl benzen sau theo tên hệ thống? CH3 CH3 ... 3-metyl-1-etyl benzen 1-etyl-3-metyl benzen 2-etyl-4-metyl benzen 4-metyl-2-etyl benzen Phiếu học tập số 2: Hoàn thành phương trình phản ứng sau ...
 • 5
 • 680
 • 6

Tổ hợp sản xuất Hydrocacbon thơm của UOP

Tổ hợp sản xuất Hydrocacbon thơm của UOP
... sản xuất hợp chất thơm nói nguồn nào??? II Các nguồn sản xuất  Nguồn từ trình CCR  Nguồn từ xăng nhiệt phân  Nguồn từ cốc hóa than đá III Tổ hợp sản xuất Ar UOP Sơ đồ tổng quát Các trình Tổ ... 4: Sản lượng sản phẩm tối đa điều kiện trình Tatoray  Vị trí tổ hợp sản xuất Ar  Sơ đồ công nghệ Hình 5: Sơ đồ công nghệ Tatoray UOP 3.4 Quá trình Parex Hình 6: Tổ hợp sản xuất hydrocacbon thơm ... tổ hợp sản xuất Ar  Sơ đồ công nghệ Hình 10: Sơ đồ công nghệ UOP Isomar KẾT LUẬN  Thực tế giới công nghệ sản xuất hợp chất thơm ngày đại dần đạt tới hiệu xuất tối đa Ngành công nghiệp sản xuất...
 • 43
 • 1,069
 • 17

Thiết kế phân xưởng Cyclar sản xuất Hydrocacbon thơm từ LPG năng suất 1.000.000 tấn LPG/năm

Thiết kế phân xưởng Cyclar sản xuất Hydrocacbon thơm từ LPG năng suất 1.000.000 tấn LPG/năm
... NGHIỆP Thiết Kế Phân Xƣởng sản xuất Aromatic Từ LPG _ Tổng quát phản ứng quan trọng Benzen: Nguyễn Văn Hiếu_HD1001 15 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết Kế Phân Xƣởng sản xuất Aromatic Từ LPG ... TỐT NGHIỆP Thiết Kế Phân Xƣởng sản xuất Aromatic Từ LPG _ thay đổi công nghệ khí hoá lỏng LPG làm nguyên liệu cho sản xuất xăng có trị số octan cao hydrocacbon thơm LPG bao gồm ... Thiết Kế Phân Xƣởng sản xuất Aromatic Từ LPG _ Hydrocacbon thơm có ngồn gốc từ dầu mỏ Thực tế khoảng 10% lƣợng hydrocacbon thơm tiêu thụ toàn giới ngày đƣợc sản xuất từ than đá...
 • 123
 • 439
 • 0

Luận văn: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH doc

Luận văn: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH doc
... thi im mi b ụ nhim v vi lng ln vi sinh vt trng thỏi sinh trng tt trc cỏc vi sinh vt bn a kp thớch nghi, tn cụng v lm thay i cu trỳc c cht Tuy nhiờn, vic lờn men vi sinh vt vi lng ln l iu khụng ... khụng m bo vi sinh vt gi nguyờn c cỏc c tớnh phõn hy ụ nhim [26], [27] 1.4 Phõn hy sinh hc cỏc PAH bi vi sinh vt 1.4.1 Vi sinh vt phõn hy PAH Hin nay, cú nhiu nghiờn cu v kh nng ca vi sinh vt s ... vi sinh vt v an ton i vi mụi trng, cn cú s giỏm sỏt cht ch a cỏc vi sinh vt t ni ny sang ni khỏc x lý ụ nhim, nht l vi cỏc vi sinh vt ó c chuyn gen quỏ trỡnh b sung vi sinh vt t hiu qu, cn phi...
 • 78
 • 277
 • 0

công nghệ chiết hydrocacbon thơm

công nghệ chiết hydrocacbon thơm
... NỘI DUNG I TỔNG QUAN DẦU GỐC II DUNG MÔI TRONG QUÁ TRÌNH CHIẾT TÁCH HYDROCACBON THƠM III CÔNG NGHỆ CHIẾT HYDROCACBON THƠM I TỔNG QUAN DẦU GỐC Dầu gốc gọi dầu nhờn gốc chưng cất từ sản ... lọc hydrocacbon thơm cao • Bền oxy hóa hơn, chất lượng dung môi ổn định • Nhiệt độ trích ly thấp tiết kiệm lượng • Độ độc hại nhỏ III ẢNH HƯỞNG VÀ CÔNG NGHỆ CHIẾT HYDROCACBON THƠM  Ảnh hưởng hydrocacbon ... hydrocacbon thơm  Các hydrocacbon thơm có số độ nhớt thấp, có độ nhớt lớn  Kém bền  Dễ bị oxy hóa làm tăng khuynh hướng tạo cốc = > Do trình sản xuất dầu gốc người ta phải loại hydrocacbon thơm CÔNG...
 • 11
 • 193
 • 1

SOẠN GIÁO án lớp 11 CHƯƠNG VI, VII HYDROCACBON THƠM, NGUỒN gốc HYDROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN

SOẠN GIÁO án lớp 11 CHƯƠNG VI, VII  HYDROCACBON THƠM, NGUỒN gốc HYDROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN
... Hiểu biết nguồn hidrocacbon thiên nhiên , tài sản thiên nhiên Sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên Con người có tri thức khoa học chinh phục thiên nhiên , sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên phục ... tra Trang 60 Giáo án HÓA HỌC HỮU CƠ lớp 11 –Tổ CM Hoá sinh – Trường THPT Nguyễn Chí Thanh - V ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM VI RÚT KINH NGHIỆM Trang 61 Giáo án HÓA HỌC HỮU CƠ lớp 11 –Tổ CM Hoá sinh ... tiết ôn tập ( chương VI ) , 01 tiết tổng kết chương trình Mục đích yêu cầu chung chương : Ä Các nguồn hidrocacbon thiên nhiên – thành phần công dụng Ä Hệ thống kiến thức hóa học lớp 11 Ä Hướng...
 • 24
 • 124
 • 0

NITRO HOÁ CÁC HYDROCACBON THƠM

NITRO HOÁ CÁC HYDROCACBON THƠM
... -NO2 nguyên tử C, N, O N -nitro hóa C nitro hoá O -nitro hóa C Nitro hóa quan trọng Nitro hóa hydrocacb on thơm Nitro hóa hydrocac bon parafin NITRO HOÁ CÁC HYDROCACBON THƠM CƠ CHẾ Dùng tác nhân ... HSO4- + Nitroni ion công vào hợp chất nhân thơm tác nhân Ái điện tử theo chế SE XÚC TÁC Nitro hóa hydrocacbon thơm (cơ chế điện tử ) CƠ CHẾ  Nitroni ion tạo thành công vào hợp chất nhân thơm ... thành công vào hợp chất nhân thơm là tác nhân điện tử theo chế điện tử SE NITRO HOÁ CÁC PARAFIN CƠ CHẾ NITRO HOÁ HYDROCACBON PARAFIN Tác nhân là HNO3 loãng (35%-40%) HNO3 thể khí ở to cao...
 • 29
 • 450
 • 2

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH
... cho vi cỏc vựng khụng ụ nhim Cỏc loi vi sinh vt vựng ụ nhim cú xu on vi sinh vt bn a hot ng Nh vy, hot ng ca on vi sinh hng thớch nghi, bng cỏch thay i cu trỳc di truyn hng n vic phõn hy PAH Vi ... vt bn a 1.4 Phõn hy sinh hc cỏc PAH bi vi sinh vt vic phõn hy sinh hc PAH ti vựng ụ nhim tng cng quỏ trỡnh 1.4.1 Vi sinh vt phõn hy PAH phõn hy sinh hc, vic b sung cỏc ngun dinh dng nh ngun cacbon, ... ụ nhim v vi x lý ụ nhim theo phng phỏp phõn hy sinh hc [26] Trong hot ng lng ln vi sinh vt trng thỏi sinh trng tt trc cỏc vi sinh vt bn sng, vi sinh vt cn nguyờn t N, P, mt s cht dinh dng khỏc...
 • 39
 • 248
 • 0

đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 phần hydrocacbon không no và thơm

đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 phần hydrocacbon không no và thơm
... Đề kiểm tra tiết lớp 11 – môn Hóa học thầy : Phạm Xuân Tâm – THPT BMT a 30g b 32g c 29g d 31g 18 / Tổng số đồng phân (cấu tạo đồng phân hình học) C4H8 a b c d 19 / Trong phòng thí ... stiren, etylbenzen? a dung dịch brom b oxi không khí c dung dịch HCl d dung dịch KmnO4 26/ Dẫn khí propilen vào dung dịch HBr sản phẩm thu : a 1, 3-điBrompropan b 1- Brompropan c 2-Brompropan d 2-Brompropilen ... mạch hở thu số mol CO2 nhau, tỉ lệ số mol H2O CO2 chúng 1, 5 X Y có công thức phân tử là: a C4H8 C4H10 b C3H8 C3H6 c C2H6 C2H4 d C5H10 C5H12 23/ Có đồng phân ankin có công thức phân tử C5H8? a...
 • 2
 • 1,655
 • 69

Xem thêm

Từ khóa: sự biến đổi của các hydrocacbon thơm 3 93hợp chất hydrocacbon thơmphản ứng thế nucleophin sn của hyđrocacbon thơmtừ năm 1996 đến nay công nghiệp dầu khí đã thay đổi công nghệ để sử dụng naphta nhẹ và khí hóa lỏng làm nguyên liệu cho sản suất xăng cao trị số octan và hydrocacbon thơmđ oligome đ hydrocacbon vòng đ hydrocacbon thơmdehydro hóa hợp chất vòng tạo thành hydrocacbon thơmsản xuất hydrocacbon thơmgiống lúa thơmchất lượng mùi thơmthomas friedmanthomas l.friedmanhướng dẫn trồng rau thơmgieo trồng rau thơmhương thơm của hoaluyện tập hiđrocacbon thơmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại