TẬP bản đồ, bài tập và bài THỰC HÀNH địa lý lớp 9

BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ 1 MÔN ĐỊA LỚP 9 pptx

BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 pptx
... dựng Nông, lâm, ngư nghiệp 23 40,5 29, 9 20 19 91 199 3 19 95 19 97 19 99 20 01 2002 BIỂU ĐỒ MIỀN THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP 19 91 - 2002 Nhận xét: Sự giảm mạnh tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp từ 40,5% xuống 20,3% ... Bài tập 15 : Dựa vào bảng số liệu đây: Năm 19 95 19 98 2000 2002 Dân số đồng sông Hồng 10 0 10 3,5 10 5,6 10 8,2 Sản lượng lương thực 10 0 11 7,7 12 8,6 13 1 ,1 Lương thực bình quân đầu người 10 0 11 3,8 12 1,8 ... 10 0,0 40,5 23,8 35,7 19 93 10 0,0 29, 9 28 ,9 41, 2 19 95 10 0,0 27,2 28,8 44,0 19 97 10 0,0 25,8 32 ,1 42 ,1 199 9 10 0,0 25,4 34,5 40 ,1 20 01 100,0 23,3 38 ,1 38,6 2002 10 0,0 23,0 38,5 38,5 Trang a) Hãy vẽ...
 • 13
 • 3,904
 • 10

BÀI TẬP TẬP ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LỚP 9 potx

BÀI TẬP TẬP ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 potx
... 2002 2004 so với năm trước Bài tập 23: Qua bảng số liệu cấu ngành kinh tế Tây Ninh: Năm 199 5 199 6 199 7 199 8 51,6 52,18 49, 52 48,5 Công nghiệp – xây dựng 16,64 17,18 19, 05 18,7 Dịch vụ – du lịch ... khoáng sản Giao thông vận tải Bài tập 9: Dựa vào bảng số liệu sản lượng thủy sản Đồng sông Cửu Long (nghìn tấn) Tiêu chí Đồng sông Cửu Long Cả nước 199 5 8 19, 2 1584,4 2000 11 69, 1 2250,5 2002 1354,5 ... trồng hải sản Bài tập 16: Dựa vào bảng thống kê sau: Năm Tiêu chí Dầu thô khai thác Dầu thô xuất Xăng dầu nhập 199 9 2000 2001 2002 15,2 14 ,9 7,4 16,2 15,4 8,8 16,8 16,7 9, 1 16 ,9 16 ,9 10,0 a/ Vẽ...
 • 19
 • 12,253
 • 68

Gián án Bai thực hành môn Sinh lớp 9

Gián án Bai thực hành môn Sinh lớp 9
... Lớp chia thành nhóm, nhóm 10 HS, thành viên nhóm thảo luận tìm nhiều thành tựu giống Hãy xếp tranh ảnh theo chủ đề: Thành tựu chọn giống vật nuôi, trồng ghi nhận vào bảng 39 SGK trang ... TẬP VỀ NHÀ - Viết bảng tường trình lại nội dung tiết thực hành - Chuẩn bò tốt cho chương Sinh Vật Môi Trường – Bài 41 Môi Trường Nhân Tố Sinh Thái - Nghiên cứu thông tin chuẩn bò bảng 41.2 ... - Thích hợp với vùng thâm canh - Cà chua P375 - Năng suất cao II Kiểm tra - đánh giá - Đại diện nhóm nêu lại số thành tựu giống trồng, vật nuôi Đặt biệt giống đòa phương - Các nhóm lại theo dỗi...
 • 12
 • 2,126
 • 1

Bài giảng Bai thực hành môn Sinh lớp 9

Bài giảng Bai thực hành môn Sinh lớp 9
... bật Các giống lợn Ỉ Móng Cái Lấy thòt Khả kháng bệnh làm giống va økhả sinh sản cao * Nguồn gốc từ nước Anh * Chòu nóng , sinh sản cao , chất lượng thòt cao , dùng làm giống để lai với lợn nái ... •* Cá nhà chăn nuôi nuôi nhiều lớn nhanh Cá nuôi VN Xuất xứ từ Trung Quốc , nhập vào VN năm 199 8 Cá chim trắng Là loài cá ăn tạp , dễ nuôi STT TÊN GIỐNG Các giống cá nước nước : - Cá rô phi ... -Cá chim trắng Hướng dẫn sử dụng Tính trạng bật * Có nguồn gốc từ Hà Lan (miền ôn đới ) lai tạo thành dòng nuôi miền nhiệt đới * Khả sản xuất sữa cao ( khoảng 10 kg / / ngày ) STT TÊN GIỐNG Hướng...
 • 25
 • 1,831
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm "Phương pháp soạn - giảng bài thực hành địa lý" doc

Sáng kiến kinh nghiệm
... TIẾN SKKN 2005 - 2006 Trang : PHƯƠNG PHÁP SOẠN - GIẢNG BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ - Học sinh hoàn thành thực hành nhà theo cách Chuẩn bị : Phần - Mục V : Các nước phát triển châu Á - Sgk - trang 20 Ví ... PHƯƠNG PHÁP SOẠN - GIẢNG BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ / Kiểm tra cũ ( Nên kiểm tra việc chuẩn bị học sinh cho tiết thực hành ) / Bài : I / Yêu cầu : - Học sinh đọc xác định yêu cầu thực hành ( có yêu cầu - ... SKKN 2005 - 2006 Trang : PHƯƠNG PHÁP SOẠN - GIẢNG BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ + Nhận xét : nước xuất siêu ,nhập siêu vào năm ? II / Hướng dẫn : / Kiểm tra kiến thức lí thuyết hành động học sinh : - Yêu...
 • 6
 • 524
 • 1

Hướng dẫn dạy bài thực hành địa 9 pot

Hướng dẫn dạy bài thực hành địa lý 9 pot
... khăn biện pháp sách dân số B BÀI LÀM THỰC HÀNH Phân tích so sánh hai tháp dân số năm 198 9 năm 199 9 Đặc điểm Hình dạng Tháp dân số năm 198 9 Tháp dân số năm 199 9 - Đáy mở rộng - Chân đáy tháp ... R( 199 0) = 2,0 cm, R(2002) = 2,4 cm 97 Năm 2002 2002 199 0 Cây lương thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, rau Biểu đồ cấu diện tích gieo trồng loại cây, thời kì 199 0 - 2002 b) Nhận xét : Từ 199 0 ... kinh tế tăng nhanh ? Thực tế phản ánh điều ? B BÀI LÀM THỰC HÀNH Vẽ biểu đồ miền thể cấu GDP thời kì 199 1 – 2002 Nhận xét Từ 199 1 đến 2002, cấu GDP nước ta chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực :...
 • 37
 • 1,034
 • 0

BÀI THỰC HÀNH ĐỊA pptx

BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÝ pptx
... gian dài biến đổi địa chất tạo thành Các nhà địa chất khẳng định khu Tràng An xưa vùng biển cổ, qua trình vận động địa chất mà kiến tạo nên Những khe nứt sinh vận động hình thành dòng chảy hang ... trị địa chất- địa mạo: “Di sản ví dụ bật đại diện cho giai đoạn quan trọng lịch sử trái đất, bao gồm việc ghi chép lại sống, trình địa chất lớn tiếp diễn phát triển địa mạo, hay đặc điểm địa ... sử thuộc thành nam cố đô Hoa Lư.Khu sinh thái Tràng An đại diện Việt Nam ứng cử di sản thiên nhiên giới với giá trị bật cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh thái kiến tạo địa chất, địa danh đầu...
 • 14
 • 321
 • 0

so sánh khả năng ứng dụng của ảnh spot landsat để thành lập bản đồ lớp phủ vùng ngập nước khu vực vân đồn, tỉnh quảng ninh luận văn ths. bản đồ viễn thám hệ thông tin địa

so sánh khả năng ứng dụng của ảnh spot và landsat để thành lập bản đồ lớp phủ vùng ngập nước khu vực vân đồn, tỉnh quảng ninh luận văn ths. bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
... ĐỨC MẠNH SO SÁNH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ẢNH SPOT LANDSAT ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ LỚP PHỦ VÙNG NGẬP NƢỚC KHU VỰC VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám hệ thông tin địa Mã số: ... So sánh khả ứng dụng ảnh Spot Landsat để thành lập đồ lớp phủ vùng ngập nướckhu vực Vân Đồn -Quảng Ninh Mục tiêu nghiên cứu: Thử nghiệp so sánh khả ứng dụng ảnh Spot Landsat việc nghiên cứu vùng ... 3- SỬ DỤNG TƢ LIỆU ẢNH SPOT LANDSAT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ LỚP PHỦ VÙNG ĐẤT NGẬP NƢỚC KHU VỰC 43 3.1 Tư liệu sử dụng 43 3.1.1 Tư liệu ảnh Spot 43 3.1.2 Tư liệu ảnh Landsat...
 • 75
 • 1,020
 • 1

ứng dụng gis trong quản csdl giáo dục quận hoàng mai - hà nội luận văn ths. bản đồ viễn thám hệ thông tin địa

ứng dụng gis trong quản lý csdl giáo dục quận hoàng mai - hà nội luận văn ths. bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
... mục tiêu ứng dụng GIS quản giáo dục 40 2.3.1 Khả ứng dụng GIS quản giáo dục 40 2.3.2 Mục tiêu ứng dụng GIS ngành giáo dục 41 2.4 Xây dựng CSDL GIS ngành GD-ĐT cấp quận huyện ... có đồng hoàn chỉnh việc ứng dụng phần mềm quản lý, tư quan niệm hệ thống sở liệu Với đây, luận văn tốt nghiệp lựa chọn với đề tài: Ứng dụng GIS quản CSDL giáo dục quận Hoàng Mai Nội ... nói mô hình quản thông tin đối tượng GIS hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đặt quản giáo dục 2.3.2 Mục tiêu ứng dụng GIS ngành giáo dục Để đáp ứng yêu cầu đặt việc ứng dụng GIS vào quản lý, trước...
 • 97
 • 2,547
 • 2

skkn ứng dụng cntt giảng dạy các bài thực hành địa trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh vĩnh phúc

skkn ứng dụng cntt giảng dạy các bài thực hành địa lý trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh vĩnh phúc
... thực hành Địa c Thông qua việc nghiên cứu thực giảng dạy, kết hợp tốt phương tiện đại với phương pháp dạy học tích cực giáo viên đạt hiệu cao việc ứng dụng CNTT dạy học Địa Trung tâm GDTX ... số liệu rút nhận xét, sử dụng atlat địa để giải thích tượng cụ thể Bài 29 (Chương trình chuẩn) – (Bài 26 – Hướng dẫn dạy học địa lớp 12 Giáo dục thường xuyên) Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận ... tế giảng dạy, đúc rút thành kinh nghiệm viết lên với đề tài: “Sử dụng phương tiện đại nhằm nâng cao hiệu dạy thực hành Địa trung tâm GDTX” (Bài 29- Địa l í 12) B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- CÁC...
 • 20
 • 283
 • 0

Ứng dụng CNTT giảng dạy các bài thực hành Địa

Ứng dụng CNTT giảng dạy các bài thực hành Địa lý
... dạy thực hành Địa c Thông qua việc nghiên cứu thực giảng dạy, kết hợp tốt phương tiện đại với phương pháp dạy học tích cực giáo viên đạt hiệu cao việc ứng dụng CNTT dạy học Địa Trung tâm ... dụng phương tiện đại giảng dạy Một số kiến nghị: - Trong dạy học Địa lí việc việc ứng dụng CNTT đem lại hiệu cao trình dạy học Vì vậy, cần thực quan tâm đầu tư đùng mực thực cách đồng - Cần phải ... đại dạy học , xây dựng số biểu đồ phù hợp với nội dung, yêu cầu dạy sử dụng đạt hiệu cao b Từ kết đạt trình giảng dạy khẳng định tính khả thi đề tài việc sử dụng phương tiện dạy học dạy thực hành...
 • 16
 • 245
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH ĐỊALỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
... pháp dạy học thực hành Địa lớp 12 theo định hướng phát triển lực học sinh đề tài nghiên cứu II CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT ... kĩ năng, lực hoạt động thực tiễn Một biện pháp quan trọng giáo viên học sinh dạy học Địa phải đổi phương pháp dạy học thực hành, thực hành Địa 12 theo định hướng phát triển lực học sinh ... xác định cách thức thực thực hành Địa Theo khảo sát điều tra cho thấy hình thức tổ chức dạy học với phương pháp dạy -7- học thực hành Địa lớp 12 theo định hướng phát triển lực học sinh...
 • 33
 • 731
 • 9

Phương pháp dạy các bài thực hành địa 9

Phương pháp dạy các bài thực hành địa lý 9
... kĩ để thực dạng tập thực hành cách có hiệu quả, GV có đ-ợc ph-ơng pháp giảng dạy thích hợp với tiết dạy thực hành Địa 9? Đó câu hỏi làm trăn trở suốt trình giảng dạy môn Từ yêu cầu thực tế ... học thực hành môn Địa lí Tr-ờng THCS Phù Cừ d-ới dạng câu hỏi trắc nghiệm Cụ thể là: a Điều tra thực trạng việc học học thực hành địa lí : Tự thực Làm tập Làm tập Mức độ tập thực hành địa thực hành ... 2013 21 SKKN : Ph-ơng pháp dạy học thực hành Địa lí - Đánh giá kết quả: Nh- vậy, sau hai tiết dạy thực nghiệm hai dạy thực hành khác môn Địa 9, nhận thấy: Với ph-ơng pháp đề tài nêu có tác...
 • 29
 • 255
 • 0

skkn phương pháp dạy học bài thực hành địalớp 12 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

skkn phương pháp dạy học bài thực hành địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... pháp dạy học thực hành Địa lớp 12 theo định hướng phát triển lực học sinh đề tài nghiên cứu II CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT ... thực tiễn Một biện pháp quan trọng giáo viên học sinh dạy học Địa phải đổi phương pháp dạy học thực hành, thực hành Địa 12 theo định hướng phát triển lực học sinh Bài học thực hành Địa ... việc xác định cách thức thực thực hành Địa Theo khảo sát điều tra cho thấy hình thức tổ chức dạy học với phương pháp dạy học thực hành Địa lớp 12 theo định hướng phát triển lực học sinh giáo...
 • 33
 • 265
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LỚP 9 pptx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 pptx
... dạng sinh học - Địa hình thấp, phẳng, diện tích tương đối rộng - Nguồn nước sông Mê Kông dồi * Vấn đề ngành nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long cần thực là: - Quy hoạch cư trú nông thôn để chủ ... 17,1 90 ,3 70 ,9 23,6 233 1,4 13,3 295 ,0 Trang Qua bảng số liệu số tiêu phát triển dân cư, xã hội đồng sông Cửu Long, em nhận xét tình hình dân cư, xã hội đồng sông Cửu Long so với nước (năm 199 9) ... đồng sông Cửu Long phát triển mạnh ngành nông nghiệp ? Vấn đề ngành nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long cần thực ? Trả lời: * Những yếu tố thiên nhiên để đồng sông Cửu Long phát triển ngành nông...
 • 14
 • 39,365
 • 266

Xem thêm

Từ khóa: giai bai thuc hanh dia ly lop 9 bai 10giai bai thuc hanh dia ly lop 9 bai 5bài thực hành địa lý lớp 9 bài 19giai bai tap va bai thuc hanh dia ly lop 7giai bai tap va bai thuc hanh dia li lop 9bài thực hành địa lý lớp 10 bài 34 thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuấtbài thực hành địa lý lớp 12 bài 29bài thực hành địa lý lớp 11 bài 9bài thực hành địa lý lớp 12 bài 23bài 40 thực hành địa lý lớp 9bài 22 thực hành địa lý lớp 9bài thực hành địa lý lớp 10 bài 4bài thực hành địa lý lớp 10 bài 34bài 30 thực hành địa lý lớp 9bài thực hành địa lý lớp 12 bài 3820140516 20140516 KSH Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 201420090213 KSH BCTC tom tat quy4 200820100125 KSH KQKD quy 4 2009CVT Company%2bVisit%2bNote Chuy%e1%bb%83n%2bs%c3%a0n%2bni%c3%aam%2by%e1%ba%bft%2btrong%2bth%c3%a1ng%2b10%2b201720170831 BSC Vietnam Company Visit Note VN JVC2 cac noi dung can thong qua tai dhcd bat thuong 2011ban cao bach nov201020170816 BSC Vietnam Company Updates VN LASAPI 2013.7.2 db06ad0 Bao cao thuong nien 2012 signed1 uy quyen du hop dai hoi co dong bat thuong6 ly lich tom tat thanh vien hdqt mr kimura01. chuong trinh du kien03. hdqt bao cao su dung ns 2016 2017 tviet7. bks to trinh ngan sach 2014nghiquyet dhcd lan1 20071. thong bao de cu hdqt bks 2017nq 02 thay doi dia diem dat tru so chinh tpbank1chuong trinh dh22042011Sơ yếu lý lịch của ủy viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sungBáo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2009