tài liệu quản trị chiến lược

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược Học docx

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược Học docx
... Xây dựng mục tiêu dài hạn Phân bổ nguồn lực éiều chỉnh NVKD doanh nghiệp Xác định NVKD & chiến lợc Lựa chọn chiến lợc để theo đuổi Phân tích bên để xác định mạnh & điểm yếu Xây dựng mục tiêu hàng ... dựng sách Thụng tin phn hi Hoch nh chin lc BM Qun tr chin lc i hc Thng Mi Thc thi chin lc éánh giá chiến lợc 24 Chng 1.4) V trớ, i tng, ni dung & phng phỏp nghiờn cu 1.4.1) V trớ: Mụn hc c s trc...
 • 28
 • 245
 • 0

Tài liệu Quản trị chiến lược theo thời gian docx

Tài liệu Quản trị chiến lược theo thời gian docx
... một chiến lược quản trị kinh doanh mang lại thành công cho nhà sản xuất vi xử lý bo mạch số giới Chiến lược tạm gọi quản trị theo thời gian , tức cố gắng tạo sản phẩm, ... theo thị trường mà phải chủ động tạo khách hàng trước nhu cầu thị trường Không có công ty lớn áp dụng quản trị theo thời gian Nếu thực tâm doanh nghiệp áp dụng Để thực thành công chiến lược quản ... trình sản xuất có nguy bị loại khỏi đường đua thương trường Tóm lại, quản trị theo thời gian tuân theo hai tính chất thời gian: tính liên tục, tính chu kỳ Tính liên tục đòi hỏi cố gắng không...
 • 5
 • 396
 • 0

Tài liệu Qủan trị chiến lược doc

Tài liệu Qủan trị chiến lược doc
... lõi) Chiến lược chức Chiến lược chức Chiến lượckinh doanh Chiến lượckinh Chiến lược toàn cầu Chiến lược toàn cầu Chiến lược công ty Chiến lược công Cấu trúc tổ chức Cấu Làm phù hợp chiến lược, ... DỰ ĐỊNH VÀ PHÁT SINH Chiến lược cân nhắc Chiến lược dự định Chiến lược dự định Chiến lược thực Chiến lược thực Chiến lược không thực tế Chiến lược phát sinh QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VIỄN CẢNH & SỨ ... hoạch chiến lược • Giai đoạn - Quản trị chiến lược: – – – Thông tin chiến lược ược chuyển qua khắp tổ chức Thảo luận chiến lược theo nhóm nhà quản trị cấp cao khởi trình chiến lược, chiến lược...
 • 66
 • 270
 • 1

Tài liệu Quản trị chiến lược trong kinh doanh ngân hàng pptx

Tài liệu Quản trị chiến lược trong kinh doanh ngân hàng pptx
... : Quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng Ni dung phn I Tổng quan quản trị chiến lược KDNH Chiến lược KDNH 1.1 Khái niệm 1.2 Vai trò Quản trị chiến lược KDNH 2.1 Khái niệm ... thực mục tiêu, chương trình chiến lược thực tế 2 Quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng 2.2 Vai trò quản trị chiến lược @ h3 NH hiểu mục đích định hướng hoạt động kinh doanh Tăng tính chủ động, ... dung quản trị chiến lược Xây dựng mục tiêu chiến lược kinh doanh 1.1 Sứ mệnh kinh doanh Sứ mệnh kinh doanh NH mục đích hoạt động kinh doanh nó, lý cho đời, tồn phát triển NH Sứ mệnh kinh doanh...
 • 44
 • 263
 • 0

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược - Chương 2 Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL và trách nhiệm xã hội của doanh nhân docx

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược - Chương 2 Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL và trách nhiệm xã hội của doanh nhân docx
... Assignable, Realistic, and Time-bounded) BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 Chương 2. 5) Trách nhiệm hội đạo đức kinh doanh 2. 5.1) Trách nhiệm hội DN - Trách nhiệm hội DN (Corporate Social ... gặp: - Lợi nhuận - Hiệu kinh doanh - Vị cạnh tranh - Phát triển đội ngũ nhân - Quan hệ với nhân viên - Khả dẫn đầu công nghệ - Trách nhiệm hội BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 11 Chương ... kinh doanh Bước Tiến hành thực sứ mạng kinh doanh Bước Xem xét điều chỉnh sứ mạng kinh doanh Chương 2. 3) Thiết lập mục tiêu chiến lược Mục tiêu CL = Mục tiêu dài hạn + Mục tiêu thường niên 2. 3.1)...
 • 16
 • 414
 • 1

Tài liệu Quản trị chiến lược - Chương 4: Phân tích môi trường bên trong và chẫn đoán DN doc

Tài liệu Quản trị chiến lược - Chương 4: Phân tích môi trường bên trong và chẫn đoán DN doc
... tng quỏt Phân tích bên để xác định hội & nguy Xây dựng mục tiêu dài hạn Phân bổ nguồn lực éiều chỉnh NVKD doanh nghiệp Xác định NVKD & chiến lợc Lựa chọn chiến lợc để theo đuổi Phân tích bên để ... tranh ca DN a) Nng lc cnh tranh phi Marketing - V th ti chớnh - Nng lc qun tr v lónh o - Ngun nhõn lc - Nng lc R&D - Nng lc sn xut tỏc nghip b) Nng lc cnh tranh Marketing - T chc Marketing - H thụng ... lc ct lừi Nng lc Ngun lc -Hu hỡnh -Vụ hỡnh BM Qun tr chin lc tiờu chun xỏc nh - Tớnh giỏ tr - Khan him - Khú bt chc - Khụng th thay th i hc Thng Mi Phõn tớch chui giỏ tr - Cỏc ngun lc bờn ngoi...
 • 32
 • 413
 • 0

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp ppt

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp ppt
... 6.1 Các cấp chiến lược doanh nghiệp Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp kinh doanh Chiến lược Chiến lược cấp chức BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6.1.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp ... lược quản lý nguyên vật liệu Chiến lược nghiên cứu phát triển (R&D) Chiến lược tài Chiến lược nguồn nhân lực Chiến lược phát triển sở hạ tầng BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6.2.1 Chiến ... tác nghiệp Thứ hai, việc phối hợp với sách chức khác BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6.2 Chiến lược chức lựa chọn Bao gồm : Chiến lược sản xuất tác nghiệp Chiến lược Marketing Chiến lược...
 • 26
 • 351
 • 1

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược Chương 7 Hoạch định tài chính chiến docx

Tài liệu Quản Trị Chiến Lược Chương 7 Hoạch định tài chính chiến docx
... able to it.” BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại Chương 7. 2) Các số tài 7. 2.1) Mục đích sử dụng số tài 7. 2.2) Bốn nhóm số tài 7. 2.3) Một số vấn đề lưu ý sử dụng số tài 7. 2.4) Phân tích ... thời tương lai DN Ngân quỹ chiến lược (Strategic funds) : Thực thi chiến lược để đạt mục tiêu chiến lược DN BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 17 Chương Hoạch định ngân quỹ CL tiến hành ... thường bước cuối hoạch định chiến lược Vốn nguồn lực khác cần phải xác định cụ thể để chuyển định hướng chiến lược thành chương trình hành động cụ thể Hoạch định ngân quỹ chiến lược thực chất hệ...
 • 19
 • 205
 • 0

Tài liệu Quản trị chiến lược: Từ lý thuyết tới thực hành pptx

Tài liệu Quản trị chiến lược: Từ lý thuyết tới thực hành pptx
... làm dựa công nghệ thông tin công nghệ sáng tạo, tức sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ việc thực đào tạo tư vấn, kết hợp với phương pháp, chương trình đào tạo sáng tạo đổi học, dạy, chuyển...
 • 2
 • 240
 • 0

Tài liệu Qủan trị chiến lược Bài 3 docx

Tài liệu Qủan trị chiến lược Bài 3 docx
... theo thời gian? -79 - 3. 1 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI 3. 1.1 Công ty thực chiến lược nào? Để đánh giá công ty thực chiến lược tốt đến mức nào, nhà quản trị phải chiến lược mà công ty theo đuổi ... chiến lược Chúng nghiên cứu cách định lượng thông qua hiệu suất tài chiến lược công ty Các số nói lên nhiều điều Hai số quan trọng thực chiến lược là: Công ty có đạt trạng thái tài mục tiêu chiến ... Pacific Journal of Management, 19 :35 3 37 2 14 -90 - mẽ sản phẩm ảnh Thách thức người làm định hiểu giá trị chiến lược nguồn lực vô hình hữu hình Giá trị chiến lược nguồn lực xác định mức độ ảnh...
 • 33
 • 176
 • 0

Tài liệu Qủan trị chiến lược Bài 1 ppt

Tài liệu Qủan trị chiến lược Bài 1 ppt
... với chiến lược dự định Chiến lược cân nhắc Chiến lược d đị h Chiến lược hiệ th Chiến lược không thực Chiến lược phát sinh Hình 1- 6:Các chiến lược phát sinh chiến lược cân nhắc kỹ Trên thực tế, chiến ... trình chiến lược chiến lược phát sinh quan trọng không chiến lược dự định Sự khác biệt chủ yếu quản trị chiến lược với chiến lược dự định với chiến lược phát sinh diễn tả hình 1- 4 Việc xây dựng chiến ... cạnh khác chiến lược tùy theo cấp, chất, chiến lược tùy thuộc vào quan điểm Tối thiểu có ba cấp chiến lược : Chiến lược cấp công ty, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chiến lược chức Chiến lược cấp...
 • 31
 • 305
 • 0

tài liệu quản trị chiến lược bổ ích!!

tài liệu quản trị chiến lược bổ ích!!
... 1.2.2 Quy trình quản trị chiến lược kinh doanh Quản trị chiến lược tiến trình bao gồm bốn giai đoạn: - Nghiên cứu toàn diện môi trường - Hình thành chiến lược - Thực thi chiến lược - Đánh giá ... quản trị chiến lược Các mô hình xây dựng chiến lược kinh doanh: 2.1 Mô hình Delta Mô hình Delta mô hình quản trị chiến lược tổ, nhằm hỗ trợ cho nhà quản lý có giải pháp thích hợp, thực hiệu chiến ... trọng giúp nhà quản trị phát triển loại Chiến lược sau: - Các chiến lược điểm mạnh – hội (SO); - Các chiến lược điểm yếu – hội (WO; - Các chiến lược điểm mạnh – đe dọa (ST; - Các chiến lược điểm yếu...
 • 129
 • 154
 • 0

Tài liệu quản trị chiến lược

Tài liệu quản trị chiến lược
... thành chiến lược, trì lợi cạnh tranh tạo nên tảng trình quản trị chiến lược Mục tiêu chương làm rõ: Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược Lợi ích tiến triển quản trị chiến lược Nội dung quản trị ... họ Nội dung Giới thiệu quản trị chiến lược Khái niệm chiến lược Quản trị chiến lược Các thách thức quản trị chiến lược 5/28 Khái quát hoạch định chiến lược Các loại chiến lược Các bên hữu quan ... chóng khoa học quản trị, quản trị chiến lược giới Họ có thành công nhanh hơn, trả giá họ học tập kinh nghiệm quản trị chiến lược, tiếp cận vận dụng sáng tạo kiến thức quản trị chiến lược vào hoàn...
 • 30
 • 168
 • 0

Tài liệu Quảnchiến lược sử dụng balanced scorecard doc

Tài liệu Quản lý chiến lược sử dụng balanced scorecard doc
... đến số tài tổ chức nỗ lực bị giảm bớt giá trị Thông thường quan tâm tới số truyền thống như: lợi nhuận, tăng doanh thu, giá trị kinh tế khác Balanced Scorecard hệ thống quản chiến lược Đối ... ngắn hạn với chiến lược công ty Thực theo cách này, BSC làm giảm nhiều vấn đề liên quan đến việc áp dụng chiến lược cách hiệu mà đề cập Vượt qua rào cản định hướng cách giải thích chiến lược: BSC ... tiêu Chiến lược học hỏi để khắc phục rào cản quản lý: Ngày phải đối mặt với thay đổi nhanh môi trường kinh doanh, tổ chức cần làm nhiều phân tích biến động thực tế số tài để định chiến lược BSC...
 • 4
 • 362
 • 2

Xem thêm