tóm tắt báo cáo nghiên cứu khách hàng tiếng anh

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " BIẾN ĐỘNG HÀM LƯỢNG AZADIRACHTIN VÀ NIMBIN TRONG LÁ NEEM (AZADIRACHTA INDICA A. JUSS) VÀ HIỆU QUẢ XUA ĐUỔI, GÂY CHẾT VÀ BIẾN DẠNG CỦA DỊCH CHIẾT NHÂN HẠT NEEM ĐỐI VỚI RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal.) " docx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... nimbin neem Ninh Thuận có hàm lượng dẫn xuất azadirachtin cao Dịch chiết nhân hạt neem có khả xua đuổi, gây chết làm biến dạng rầy nâu trưởng thành Trong hiệu lực xua đuổi dịch chiết neem - hexane ... 1,21%), dịch chiết neemnước có hiệu lực gây chết yếu (LC50 = 5,67%) Dịch chiết neem - hexane gây biến dạng nhiều (31,5%), dịch chiết neem - nước gây biến dạng (21,6%) INVESTIGATION THE DERIVATIVE AZADIRACHTIN ... khu vực phía Nam năm 2005 Đánh giá hiệu lực xua đuổi, gây chết biến thái rầy nâu dịch chiết nhân hạt neem Đánh giá hiệu lực xua đuổi: thả 10 rầy nâu bị bỏ đói vào ống nhựa dài cm, đường kính 12...
 • 3
 • 212
 • 1

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT TRẦM TÍCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỈ LỆ 1:100.000 VÀ ỨNG DỤNG " ppsx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... tập báo cáo NCCB KHTN tỉnh lại : Long An, Bến Tre, Tiền giang, Đồng Tháp Do đó, việc thực đồ số hoá vùng có phần bị hạn chế Sản phẩm cuối đồ địa chất trầm tích ĐBSCL số hoá chi tiết có tỉ lệ 1/100,000 ... đại học Thạc sĩ : Số bảo vệ : hướng dẫn : Tiến s ĩ : Số bảo vệ : hướng dẫn : Sản phẩm khoa học hoàn thành 5.1 Các công trình công bố tạp chí KH Bản đồ địa chất trầm tích ĐBSCL tỉ lệ 1/100,000 ứng ... bùn 6) Phân tích cấu trúc trầm tích qua lỗ khoan để tái lập lại môi tr ường trầm tích khu vực Cầu Kinh An Hạ-huyện Bình Chánh-TPHCM Ứng dụng tìm kiếm khoáng sản 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị,...
 • 3
 • 384
 • 1

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " CÁC PHỨC HỆ TẢO SILIC (DIATOM) VÀ CỔ MÔI TRƯỜNG CỦA TRẦM TÍCH PLEISTOCEN MUỘN - HOLOCEN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " doc

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... khai nghiên cứu cổ sinh địa tầng trầm tích có tuổi cổ Neogen – Đệ Tứ đồng sông Cửu Long - Sự biến đổi phức hệ tảo silic môi trường nước trầm tích bề mặt góp phần hữu ích cho việc phát thay đổi môi ... 17 0-1 80 [2] Các phức hệ diatom môi trường trầm tích Pleistocene muộn- Holocen Bến Tre- Vĩnh Long, đồng sông Cửu Long Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, 2004, ... 5.1 Các công trình công bố tạp chí khoa học [1] Môi trường trầm tích Pleistocen muộn - Holocen vùng Cà Mau Nguyễn Văn Lập, Tạ Thị Kim Oanh, Tạp chí Các Khoa Học Trái Đất, 2004, 26, 2, 17 0-1 80...
 • 3
 • 406
 • 1

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " CÁC TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA MÀNG MỎNG ĐA LỚP TẠO BỞI PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON " pdf

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... [4] Chế tạo màng mỏng tungsten oxyt phương pháp phún xạ magnetron RF.Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN tháng 10-2004 [5] Pin mặt trời màng mỏng (ZnO:Al)/ p-Si (111) tạo phương pháp phún xạ magnetron ... độ cao rào Báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần [4] Tạo màng dẫn điện suốt ZnO: Al đế PET phương pháp phún xạ magnetron DC Báo cáo hội nghị vật lý toàn quốc lần 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị, ... nhiệm vụ đặt − Nghiên cứu chế tạo màng đa lớp khảo sát tính chất quang điện, ứng dụng chế tạo tế bào pin mặt trời chế tạo màng điện sắc − Đề nghị hổ trợ kinh phí để tiếp tục nghiên cứu ứng dụng...
 • 4
 • 311
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " CHỈNH HÓA BÀI TOÁN NGƯỢC PHI TUYẾN : ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC, ĐỊA VẬT LÝ VÀ XÂY DỰNG NGHIỆM " pot

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Các báo khoa học hội nghị, hội thảo khoa học: không 5.4 Sách chuyên khảo xuất bản: không ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài đạt nhiều kết lĩnh vực nhiều nhà toán học giới quan tâm khảo sát nhiều ứng dụng ... Tuyển tập báo cáo NCCB KHTN CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC ĐÃ HOÀN THÀNH 5.1 Các công trình công bố tạp chí khoa học [1] [2] [3] [4] [5] [6] D D Ang, R Mennicken, D N Thanh and D D Trong, Cavity Detection ... : SI (2004) 9-17 D D Ang, D D Trong and M Yamamoto, A Cauchy Like Problem in Plane Elasticity : Regularization by Quasi-Reversibility with Error Estimates, Vietnam Journal of Mathematics 32 :...
 • 4
 • 246
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÀNG MỎNG ITO VÀ MÀNG ĐA LỚP " doc

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... TIỄN VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU − Các màng oxide kim loại ứng dụng nhiều lãnh vực khoa học kỹ thuật đời sống Để đa dạng hoá khả ứng dụng màng oxide, số nghiên cứu màng oxide ... Nghĩa, Màng đa thành phần màng đa lớp sở oxide Si Oxide Ti (Báo cáo Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần III-Nha Trang 8/2002) ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ Thông qua đề tài nghiên cứu tập họp số ... triển Khoa học Công nghệ ĐHQG Tp HCM, Vol 7, No7 , 2004 5.2 Các báo cáo khoa học hội nghị [2] Trần Quang Trung Lê Khắc Bình Trương Quang Nghĩa, Ứng dụng phương pháp Sol-Gel tạo số màng oxide, (Báo...
 • 4
 • 249
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT TRẦM TÍCH GIỒNG VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU " ppt

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... quan đến nghiên cứu trầm tích giồng Kết nghiên cứu đề tài mặt khoa học 2.1 Tóm tắt kết nghiên cứu năm 2004 - Đã lập được sơ đồ phân bố trầm tích đầm lầy vùng ĐBSCL tỉ lệ 1/250.000 - Vùng thượng ... 1.2 Nội dung - Xây dựng sơ đồ phân bố trầm tích đầm lầy - Xác định đặc điểm địa chất, gồm : địa hình, địa mạo, cấu trúc, thành phần vật chất tạo giồng, di tích động thực vật, môi trường, thời ... 2.2 Ý nghĩa khoa học đề tài Góp phần khôi phục điềui kiện cổ địa lý lịch sử phát triển địa chất vùng ĐBSCL Trang 29 Tuyển tập báo cáo NCCB KHTN Kết ứng dụng vào thực tiễn: Kết nghiên cứu đề tài...
 • 3
 • 308
 • 3

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " GIẢ LẬP SỐ VÀ TỐI ƯU HOÁ CẤU TRÚC CHO VẬT LIỆU COMPOSITE " pps

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... báo cáo NCCB KHTN 5.3.2 Các báo cáo khoa học hội nghị Quốc gia [1] Ngô Thành Phong, Giải thuật phương pháp gần biến đổi Laplace ngược cho vật liệu composite đàn - nhớt, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học ... cứu mô hình vật rắn, vật liệu composite đàn hồi – dẻo tái bền, đàn hồi nhớt Phân tích thuật toán giải số, thuật toán tối ưu, thiết kế phần mềm mô số toán chiều, hai chiều Nghiên cứu học phá hủy, ... độ bền kết cấu vật liệu composite, Hội nghị Khoa học lần thứ 4, Trường ĐHKHTN- ĐHQG TP.HCM, 21/10/2004 [6] Kiều Trí Thịnh, Trịnh Anh Ngọc, Nghiên cứu toán uốn nhiều lớp, Hội nghị Khoa học lần thứ...
 • 5
 • 286
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " HIỆU ỨNG MEISSNER THUẬN TỪ VÀ TÍNH CHẤT TỰA THỦY TINH TRONG CÁC GỐM SIÊU DẪN CERAMIC " doc

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Các công trình công bố tạp chí khoa học quốc gia [1] Hoang Zung, M S Li, D Dominguez, Về khả phân biệt siêu dẫn có đối xứng tạo cặp sóng s sóng d, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Đại học ... Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM Tập 7, Số 4&5, trang 2126, năm 2004 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị 5.3.1 Các báo khoa học hội nghị Quốc tế [1] Hoang Zung, M S Li, D Dominguez, AC resistivity ... song song cho toán tính điện trở xoay chiều hệ siêu dẫn trật tự Luận án Thạc sỹ, Trường Đại học Bách Khoa TP HCM tháng 8/2003) Tiến sĩ bảo vệ: SẢN PHẨM KHOA HỌC ĐÃ HOÀN THÀNH 5.1 Các công trình công...
 • 3
 • 236
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " HỆ ĐỘNG LỰC PHI TUYẾN VÀ HỖN ĐỘN TRONG CƠ HỌC " ppsx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Kim Chi (Viện Học, Hà Nội), xuất sách chuyên khảo : “Nhập môn hệ động lực phi tuyến chuyển động hỗn độn “- Nguyễn Văn Đạo (chủ biên), Trần Kim Chi, Nguyễn Dũng Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà ... vệ sở 12-2005 Viện Học Ưng Dụng – Viện Khoa Học Công Nghệ Vịêt Nam) 3) Tên tác giả: Nguyễn Tấn Hoàng, Tên luận án : Ưng xử phi tuyến ngẫu nhiên công trình chịu kích động động đất (2005 - ) ... đại học Thạc sĩ : 05 1) Tên tác giả : Nguyễn Quốc Tuấn, Tên luận văn : Khảo sát dao động phi tuyến móng máy phương pháp số (sẽ bảo vệ tháng 12-2005 Viện Học Ưng Dụng – Viện Khoa Học Công Nghệ...
 • 3
 • 314
 • 1

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " HỢP TÁC VỚI THỰC NGHIỆM DZERO (PHÒNG THÍ NGHIỆM QUỐC GIA VỀ NĂNG LƯỢNG CAO – FERMILAB MỸ) ĐỂ NGHIÊN CỨU VẬT LÝ NĂNG LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM " doc

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Tuyển tập báo cáo NCCB KHTN [1] Báo cáo Fermilab (Viên khảo cứu quốc gia gia tốc Mỹ, đặt Batavia,Chicago) kết đo đạc Extra Dimention [2] Báo cáo trung tâm khảo cứu quôc gia gia tốc cộng hoà ... CỨU Thực tốt mục tiêu nghiên cứu cộng đồng thực nghiệm D0 đánh giá tốt CÁC KIẾN NGHỊ − Đề nghị cấp thêm kinh phí, kinh phí cấp cho đề tài hợp tác quốc tế Đề nghị cho thêm biên chế.Các nghiên cứu ... việc lượng tử hóa thời gian (quantization time ) KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Thạc sỹ: 02 Tiến sỹ: có cán nhóm trường ĐH lớn Mỹ nhận làm PhD làm việc có kết tốt Mỹ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU...
 • 2
 • 308
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN PHẦN NAM BỒN TRŨNG CỬU LONG " pps

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... triển khoa học công nghệ ĐHQG TP.HCM, tháng 11/2003 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo KH [1] Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ: Đặc điểm địa chất thủy văn phần Nam bể Cửu Long HNKH Nghiên ... Oligoxen Cần tiến hành nghiên cứu mở rộng cho toàn bồn trũng Cửu Long để có tranh toàn cảnh thủy địa hóa cho bồn trũng chứa dầu HYDROGEOLOGICAL CONDITION OF THE SOUTH PARTOF CUU LONG BASIN ABSTRACT ... địa chất thủy văn lưu vực sông Sài gòn – Đồng Nai Tạp chí phát triển khoa học công nghệ ĐHQG TP.HCM, tháng 11/2003 [3] Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ Đặc điểm địa hoá bể trầm tích thềm lục địa...
 • 2
 • 262
 • 1

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " MÔ HÌNH HÓA, MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH ỨNG BỀN VỮNG CHO THIẾT BỊ KHẢO SÁT ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ TỰ NHIÊN " docx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Pigging", KSME International Journal (Korea), Vol 17, No 9, pp.1349-1357, 2003 [2] Nguyễn Tấn Tiến Kim Dong-Kyu Nghiên cứu điều khiển vận tốc thiết bị khảo sát đường ống , Tạp chí Khoa học & ... Hội nghị tổng kết NCCB KHTN khu vực phía Nam năm 2005 3.1 Các công trình công bố tạp chí KH: Quốc gia Quốc tế [1] D.K Kim, S.H Cho, S.S Park, Y.W Rho, H.R Yoo, T.T Nguyen, ... Nghiên cứu điều khiển vận tốc thiết bị khảo sát đường ống , Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại học Kỹ thuật, chấp nhận đăng Trang 19 ...
 • 2
 • 259
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TAM GIÁC CHÂU SÔNG CỬU LONG TRONG GIAI ĐOẠN CUỐI PLEISTOCEN – HOLOCEN " pptx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... trầm tích phát triển tam giác châu sông Cửu Long giai đoạn Pleistocen muộn Holocen, vùng sông Tiền sông Hậu Nguyễn Văn Lập, Tạ Thị Kim Oanh Hội thảo KH “Công tác nghiên cứu lĩnh vự c khoa học ... đồng sông Cửu Long Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, 2004, 7/10, 46-50 [7] Môi trường trầm tích tuổi tuyệt đối 14C lỗ khoan CM vùng Cà Mau, đồng sông Cửu Long ... góp phần quan trọng nghiên cứu tướng trầm tích tiến hóa châu thổ sông Cửu Long giai đọan cuối Pleistocen- Holocen Nghiên cứu phương tiện thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời triển khai ứng dụng...
 • 4
 • 282
 • 1

Xem thêm