TIN học DÀNH CHO học SINH TRUNG học cơ sở QUYỂN 3

Tin học sở-Chương 3: Bài 1 potx

Tin học cơ sở-Chương 3: Bài 1 potx
... dung Bài 1: Tổng quan Bài 2: Các hàm Bài 3: Định dạng bảng tính Bài 4: Các hàm điều khiển Bài 5: sở liệu Bài 6: Biểu đồ MICROSOFT EXCEL Bài 1: Tổng quan Bộ môn Tin học sở Trường Đại học Khoa học ... 20000 15 000 10 000 5000 Khoáng sản Nông sản Hải sản Dược phẩm Sử dụng trợ giúp Excel cung cấp Hệ thống trợ giúp, chứa thông tin thành phần chương trình, hàm, chức năng, … Ngoài ra, tìm thông tin ... giúp Help > Microsoft Excel Help (F1) Sử dụng trợ giúp Nội dung Giới thiệu Bảng tính Khái niệm Thao tác bảng tính Quản lý tập tin Địa tham chiếu Vùng tính Dữ liệu 16 Khái niệm Bảng tính gồm nhiều...
 • 52
 • 367
 • 0

Tin học sở-Chương 3: Bài 3 doc

Tin học cơ sở-Chương 3: Bài 3 doc
... Bài 1: Tổng quan Bài 2: Các hàm Bài 3: Định dạng bảng tính Bài 4: Các hàm điều khiển Bài 5: sở liệu Bài 6: Biểu đồ MICROSOFT EXCEL Bài 3: Trình bày bảng tính Bộ môn Tin học sở Trường Đại học ... MICROSOFT EXCEL Bài 3: Trình bày bảng tính Bộ môn Tin học sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Công nghệ Thông tin Nội dung Định dạng bảng tính Định dạng liệu số In ấn Giao tiếp với phần mềm ... dạng chữ Chèn số trang Chèn Chèn ngày Chèn tên tập tin Chèn tên bảng tính Chèn hình Định dạng hình Chèn tổng số trang Chèn đường dẫn tên tập tin Nội dung Định dạng bảng tính Định dạng liệu In...
 • 32
 • 115
 • 0

Tin học sở-Chương 3: Bài 4 doc

Tin học cơ sở-Chương 3: Bài 4 doc
... Bài 1: Tổng quan Bài 2: Các hàm Bài 3: Định dạng bảng tính Bài 4: Các hàm điều khiển Bài 5: sở liệu Bài 6: Biểu đồ Các hàm điều khiển MICROSOFT EXCEL Bài 4: Các hàm điều khiển Bộ môn Tin học ... khiển MICROSOFT EXCEL Bài 4: Các hàm điều khiển Bộ môn Tin học sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Công nghệ Thông tin Nội dung Nhóm hàm điều kiện Nhóm hàm tìm kiếm Các hàm điều khiển Nội dung ... Tìm kiếm Trị_dò_tìm cột Bảng_dò_tìm trả giá trị Cột_lấy giá_trị Bảng_dò_tìm Các hàm điều khiển 14 Hàm VLOOKUP • Trị_dò_tìm: giá trị bảng phải xử lý cho giống với giá trị Bảng_dò_tìm • Bảng_dò_tìm:...
 • 21
 • 223
 • 0

Tin học sở-Chương 3: Bài 6 doc

Tin học cơ sở-Chương 3: Bài 6 doc
... dung Bài 1: Tổng quan Bài 2: Các hàm Bài 3: Định dạng bảng tính Bài 4: Các hàm điều khiển Bài 5: sở liệu Bài 6: Biểu đồ Biểu đồ MICROSOFT EXCEL Bài 6: Biểu đồ Bộ môn Tin học sở Trường Đại học ... đồ Biểu đồ MICROSOFT EXCEL Bài 6: Biểu đồ Bộ môn Tin học sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Công nghệ Thông tin Nội dung Tạo biểu đồ Chỉnh sửa biểu đồ Biểu đồ Nội dung Tạo biểu đồ Chỉnh sửa ... Thay đổi kiểu biểu đồ Nhấp đúp chuột nhấp chuột phải vào thành phần biểu đồ> Chart Type… Biểu đồ 16 Chỉnh sửa đối tượng biểu đồ Chỉnh sửa tiêu đề: Nhấp chuột phải vào tên biểu đồ > Format Chart...
 • 19
 • 154
 • 0

Tin học sở - Bài 3 potx

Tin học cơ sở - Bài 3 potx
... h p Ctrl+V 31 Tin h c c s Di chuy n m t vùng v n b n t ch sang ch khác v n b n - B c 1: ánh d u ch n m t vùng v n b n - B c 2: Ch n menu Edit/Cut ho c nh n t h p phím Ctrl+X - B c 3: t tr text ... sang ch khác v n b n - B c 1: ánh d u ch n m t vùng v n b n - B c 2: Ch n Menu Edit/Copy ho c nh n t h p phím Ctrl+C - B c 3: t tr text m t v trí c n copy o n v n b n n - B c 4: Ch n Menu Edit/Paste ... word # Word # WORD N u không dùng l nh Replace xem cách vi t ch in cách vi t ch th ng nh 33 Tin h c c s - - Ví d : word = Word = WORD Find Whole Words Only – phân bi t c u trúc t N u có dùng replace...
 • 8
 • 128
 • 0

Hướng dẫn thực hiện chương trình sách giáo khoa tin học dành cho trung học sở quyển 4 pot

Hướng dẫn thực hiện chương trình sách giáo khoa tin học dành cho trung học cơ sở quyển 4 pot
... trúc SGK Tin học d nh cho Trung học sở - Quyển Sách GK Tin học d nh cho Trung học sở - Quyển gồm chơng: Mạng máy tính v Internet; Đa phơng tiện; Phần mềm trình chiếu v Bảo vệ thông tin máy tính ... dạy học Nội dung SGK Tin học d nh cho THCS - Quyển Dới l cấu trúc v nội dung sách giáo khoa Tin học d nh cho THCS, Quyển 4: TIN HọC dành cho THCS Quyển (35 tuần ì tiết/tuần = 70 tiết) 15 Chơng ... giá thực h nh l để học sinh tập trung, chăm v nghiêm túc học tập Việc kiểm tra, đánh giá môn Tin học cấp THCS đợc thực theo Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở v học sinh trung học...
 • 66
 • 745
 • 4

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN TIN HỌC SỞ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ SỞ  (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC)
... Thụng tin S tit: 02 (Lý thuyt: 02 tit) *) Mc tiờu: - Giỳp sinh viờn hiu c khỏi nim v thụng tin, phõn loi thụng tin, n v o thụng tin v cỏch mó hoỏ thụng tin - Cung cp cỏc kin thc c bn sinh viờn ... thụng tin, cũn nh ngha th hai cho chỳng ta hiu rừ hn v bn cht ca thụng tin v õy cng l nh ngha c da vo nh lng v thụng tin k thut 1.2 Biu din v x lý thụng tin 1.2.1 n v o thụng tin Trong tin hc, ... c bn sinh viờn nm c cỏch x lý thụng tin mỏy tớnh in t - Giỳp sinh viờn hiu rừ c cỏc thnh phn mỏy tớnh in t 1.1 Khỏi nim thụng tin Khỏi nim thụng tin hay tin tc l mt khỏi nim tru tng, phi vt...
 • 44
 • 798
 • 2

Bai thuc hanh Tin hoc co so cho GV

Bai thuc hanh Tin hoc co so cho GV
... các tiể u mu ̣c (nế u co ) Thực hành tin học sở Trang 44 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Khoa Công nghệ thông tin Bước : Đo ̣c tin bài Cho ̣n tin bài muố n đo ̣c Co cách để đo ̣c toàn ... website 2.1.4 Đọc tin Yêu cầu Đo ̣c mô ̣t số tin bài tùy thich ́ Lưu tin bài vào danh mu ̣c Favorites Lưu trữ tin bài dưới da ̣ng têp tin htm ̣ Thu thâ ̣p tiêu đề tin bài chuyên mu ... chứa liên ̣ kế t tới trang tin Thực hành tin học sở Trang 46 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Khoa Công nghệ thông tin Bước : Lưu trữ tin bài dưới da ̣ng têp tin htm ̣ Nhấ p chuô ̣t trái...
 • 234
 • 342
 • 3

Tin học sở để CNTT làm việc cho bạn

Tin học cơ sở để CNTT làm việc cho bạn
... nội dung cụ thể trình bày chuyên mục Để CNTT làm việc cho bạn thay đổi Để biết thêm cách thức khiến công nghệ thông tin làm việc cho bạn, truy cập www computing2011.com nhập từ khóa miw 41 Hình ... kết bạn với sở việc lập luận rằng, có chung người bạn, có khả trở thành bạn Ví dụ, mạng lưới mối quan hệ hình thành việc người quen bạn cung cấp thông tin cá nhân danh sách bạn bè Sau đó, bạn ... điện tử 39 Để CNTT làm việc cho bạn TWITTER Bạn có yêu thích trang tiểu blog riêng mình? Tiểu blog giúp bạn giữ liên lạc với bạn bè gia đình cộng tác làm dự án với sinh viên khác Mọi việc trở nên...
 • 63
 • 973
 • 0

Bài giảng tóm tắt Tin học sở

Bài giảng tóm tắt Tin học cơ sở
... việc dạy học tin học ngày phát triển nước ta Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Đà Lạt Trang Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà lạt Tin học sở MỤC LỤC CHƯƠNG I – THÔNG TIN VÀ XỬ ... nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà lạt Tin học sở CHƯƠNG I THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN I.1 CÁC KHÁI NIỆM THÔNG TIN Thông tin thường hiểu nội dung chứa thông báo văn hay lời nói Thông tin đến với ... Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà lạt Tin học sở LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình “ Tin học sở “ biên soạn theo chương đào tạo hệ thống tín trường Đại Học Đà Lạt Mục đích biên soạn...
 • 111
 • 632
 • 1

Đề cương môn học tin học sở 3

Đề cương môn học tin học cơ sở 3
... theo lịch dạy học trình cụ thể - Thi cuối kỳ (theo lịch thi chung) 13 TÀI LIỆU TRIỂN KHAI ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIN HỌC CƠ SỞ Trong đề cương môn học Tin học sở nêu nội dung chi tiết môn yêu cầu kiến ... khuyến khích cài đặt LMS ĐHQGHN Chính sách môn học - Sinh viên thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học Tự đọc tài liệu chuẩn bị theo hướng dẫn đề cương - Sinh viên phải tham dự 80% số buổi ... 1.5 2 2 13 30 13 Lịch trình dạy học cụ thể Tuần Nội dung Hình thức Thời gian, tổ chức dạy địa điểm học Lý Giảng thuyết đường Tuần Nội dung Hình thức tổ Thời gian, chức dạy địa điểm học Lý thuyết...
 • 31
 • 1,118
 • 2

Đề cương tin học sở 4

Đề cương tin học cơ sở 4
... khích cài đặt LMS ĐHQGHN Chính sách môn học 15 - Sinh viên thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học Tự đọc tài liệu chuẩn bị theo hướng dẫn đề cương - Sinh viên phải tham dự 80% số buổi ... hành kiểu liệu học) Tuần 14: Nội dung Bài tập tín (2 tiết thực học) Thực hành 1.5 tín (3 tiết thực học) Tuần 15: Nội dung 10 Lý thuyết tín Giảng đường Thực hành tín (2 tiết thực học) Phòng máy ... Tuần 8: Nội dung Lý thuyết tín Bài tập 0.5 tín (1 tiết thực học) Thực hành 1.5 tín (3 tiết thực học) Tự học 0.5 tín (1.5 tiết thực học) Giảng đường Nội dung Dữ liệu kiểu mảng (tiếp) Giới thiệu...
 • 16
 • 1,822
 • 5

Tài liệu triển khai đề cương môn tin học sở 4

Tài liệu triển khai đề cương môn tin học cơ sở 4
... tính Tuần 2: Nội dung 2, 18 Đọc tài liệu kiểu liệu, biểu diễn số thực ([2].Chương 1) Đọc tài liệu kiểu liệu, biểu diễn số thực ([2].p3550) Ghi Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Lý thuyết ... tiết thực học) Thực hành Phòng máy Thực hành hàm 1.5 tín (3 tiết thực học) 22 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Làm tập Đọc tài liệu ([2].chương 4) Ghi Giao tập Chuẩn bị tập thực hành Đọc tài liệu ([2] ... chương trình hàm Đọc trước tài liệu ([2] Chương 4) Nội dung Hàm (tiếp) Đọc trước tài liệu Giao tập Tuần 11: Nội dung Lý thuyết Giảng đường 10 Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội...
 • 33
 • 569
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu sách giáo khoa tin học dành cho trung học cơ sở quyển 3tin học trung học cơ sở quyển 3nội dung chương trình và chuẩn kiến thức kĩ năng môn tin học cấp trung học cơ sở quyển 3tin học dành cho trung học cơ sở quyển 4tin học dành cho trung học cơ sở quyển 2tin học dành cho trung học cơ sở quyển 1sách giáo khoa lớp 7 tin học dành cho trung học cơ sở quyển 4sách giáo khoa tin học dành cho trung học cơ sở quyển 4sách giáo khoa lớp 7 tin học dành cho trung học cơ sở quyển 2giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh trung gọc cơ sởtin học cơ sởtin học cơ sở 2trung học cơ sở quyển 4bài giảng môn tin học cơ sởbài giảng tin học cơ sở 1Phân công soạn thảo văn bản về đất đai, đầu tư, kinh doanhT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty C ph n u t x y d ng v ph t tri n du l ch H N iGi i ph p m r ng ho t ng thanh to n qu c t t i S giao d ch I Ng n h ng C ng th ng Vi t NamM r ng ho t ng kinh doanh th thanh to n t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n chi nh nh ng aTh c tr ng ho t ng u t t i ng n h ng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam Chi nh nh Th nh C ngTh c tr ng ho t ng t n d ng c a ng n h ng ngo i th ng chi nh nh Ba nh i v i khu v c kinh t t nh nHo n thi n k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i c ng ty c ph n XNK C ng Ngh M iTh c tr ng v k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i c ng ty TNHH Ph Th iQuy trinh lap de nghi xay dung luat, pL do CP trinh theo qd cua Luat BHVBQPPL 2015.docTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t NamTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nGi i ph p n ng cao kh n ng c nh tranh trong ho t ng cho vay ti u d ng t i S Giao D ch Ng n h ng u t v ph t tri n Vi t Nam (1)M t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t NamPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamBài 30. ua, ưaNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t Namth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng Anh