Phieu dieu tra nong ho

Tài liệu BIỂU MẪU"PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ" ppt

Tài liệu BIỂU MẪU
... 1000đ 1000đ Công 1000đ Công 1.3 Tình hình tiêu thụ nông sản hộ: Loại sản phẩm ĐVT Đơn giá (1000đ) Thành tiền (1000đ) Người mua Lúa Lạc Ngô Màu Nông sản khác III,CÁC DỊCH VỤ GIA ĐÌNH TIẾP CẬN Loại ... trồng Loại D.tích trồng (sào) N.suất (tạ) Số lượng (tạ) Bán TT (%) Đơn giá (1000đ) Ghi Lạc Lúa Ngô Nông sản khác 2.2 Chi phí sản xuất: ĐVT A Chi phí vật tư Giống Phân chuồng Đạm Lân Kali NPK Vôi ... bạn bè Tư nhân Nguồn khác Mục đích vay: ‫ ٱ‬Trồng trọt ‫ ٱ‬chăn nuôi 3.2 Tư liệu sản xuất hộ Loại ĐVT số lượng Trâu, bò kéo Lợn Chuồng trại chăn nuôi Máy cày Máy tuốt lúa Xe...
 • 5
 • 9,357
 • 139

Phiếu điều tra nông hộ

Phiếu điều tra nông hộ
... PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ PHIẾU ĐIỀU TRA Người vấn ………………………………………… Thời gian vấn: Ngày tháng năm 2014 Xin Ông/ Bà vui ... 14: Khi sử dụng thuốc BVTV ông (bà) bảo hộ nào? Sử dụng đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động Chỉ sử dụng số loại dụng cụ bảo hộ lao động Không sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động Câu 15: Ông (bà) xử lý bao ... dụng thuốc BVTV đâu? Do cán khuyến nông phát Qua công ty chuyên thuốc BVTV Tại đại lý cửa hàng Câu 13: Khi sử dụng thuốc BVTV ông (bà) có sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động không? Có Không Câu 14:...
 • 6
 • 7,435
 • 44

PHIẾU điều TRA NÔNG hộ

PHIẾU điều TRA NÔNG hộ
... thông tin, thị trường phục vụ sản xuất nông nghiệp Thị trường mua, trao đổi giống, vật tư phục vụ sản xuất hộ Năm 2014 hộ ông/ bà có mua vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp X Mua đối tượng nào? - ... - Bón phân - Phun thuốc - Phơi, sấy - Công việc hộ tự làm khác 1000đ Cây trồng c Chi phí khác - tính bình quân sào Hạng mục ĐVT Cây trồng - Thuế nông nghiệp - Thuỷ lợi phí - Dịch vụ BVTV - Đầu ... y Hiện nay, việc tiêu thụ nông sản gia đình nào? - Thuận lợi = - Thất thường = - Khó khăn = 3 Ông (bà) thường nhận kiến thức, kỹ năng, phương pháp kỹ thuật sản xuất nông nghiệp từ đâu? T Từ gia...
 • 7
 • 276
 • 0

điều tra nông hộ về nông thôn mới

điều tra nông hộ về nông thôn mới
... 100,0% hộ điều tra xã Xuân Trường thị trấn Gia Ray); nông hộ chưa có nhu cầu (85,7% hộ điều tra xã Xuân Hiệp) 46 Nhu cầu hỗ trợ người dân khác địa phương điều tra: xã Xuân Trường, nông hộ cần ... cho nông sản (với tỷ lệ 26,7 ; 33,3 40,0% hộ điều tra) Trong số hộ trả lời vấn thị trấn Gia Ray, phần lớn hộ có nhu cầu hỗ trợ vốn giống trồng (36,7 40,0% số hộ điều tra) Trong đó, hộ điều tra ... điều tra (người /hộ) 41 Bảng 4.10 Diện tích (m2) đất thổ cư hộ điều tra 41 Bảng 4.11 Diện tích (m2) đất nông nghiệp hộ điều tra 42 Bảng 4.12 Cơ cấu (%) loại trồng xã/thị trấn điều tra ...
 • 90
 • 2,293
 • 26

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân) pptx

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân) pptx
... Xin cảm ơn gia đình Ông (Bà) cho biết số thông tin! , ngày tháng năm 20 Người vấn ...
 • 6
 • 15,196
 • 265

Phiếu điều tra hộ nông dân

Phiếu điều tra hộ nông dân
... quan hội thảo không? Không Có • Khi tham gia buổi tham quan hội thảo đầu bờ ông(bà) thấy có thường xuyên tham dự? Người nông dân địa phương Người nông dân địa phương khác Cán khuyến nông tram ... nông địa phương không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Không • Ông(bà) biết hoạt động thông tin tuyên truyền đây? Khuyến nông truyền hình Khuyến nông báo Tin khuyến nông loa truyền Bản tin khuyến nông ... theo yêu cầu nông dân không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa * Ông(bà) có ý kiến gì, hay nhận xét buổi tập huấn không? 1.2 Tham quan hội thảo • Ông(bà)...
 • 6
 • 385
 • 7

phương pháp qua phiếu điều tra, qua chất lượng học tập của học sinh

phương pháp qua phiếu điều tra, qua chất lượng học tập của học sinh
... - Qua tiết thực nghiệm lớp - Điều tra hiệu phương pháp qua phiếu điều tra, qua chất lượng học tập học sinh GV: Võ Ngơ Thị Lưu Ngọc Giàu Trang Trường THPT Hồng Văn Thụ Giải pháp khoa học năm học ... đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh Bên cạnh việc đổi phương pháp dạy việc đổi phương pháp học học sinh quan trọng Nó góp phần làm cho tiết học ... tỉ lệ học sinh giỏi, tăng cao, tỉ lệ học sinh yếu giảm nhiều Đa số học sinh hứng thú việc sử dụng sơ đồ tư q trình học tập, học sinh ý thức tầm quan trọng việc xác định nội dung trọng tâm học trình...
 • 37
 • 3,536
 • 7

phiếu điều tra khảo sát hoạt động tái chế chất thải

phiếu điều tra khảo sát hoạt động tái chế chất thải
... bán Nơi bán An toàn lao động - Hợp đồng lao động Có - Bảo hộ lao động Có không Môi trường - HĐ xử lý chất thải sở : Có - hệ thống xử lý: khí thải - cs không không nước thải - cs Đònh hướng phát ... xuất/ngày: ………………………………………………………………………………………………… - Đánh giá công nghệ: ( Mức độ tự động/ tuổi thọ thiết bò/an toàn lao động/ môi trường): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... sách khuyến khích/ công nghệ): ……………………………………… GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH : Nguyễn Thò Nhung Trang ...
 • 2
 • 2,105
 • 26

phiếu điều tra hiện trạng môi trường tại nhà máy và các cơ sở hoạt động kinh doanh trong KCN

phiếu điều tra hiện trạng môi trường tại nhà máy và các cơ sở hoạt động kinh doanh trong KCN
...  Có  Không Nhà máy có biết quy chế 155/1999/QD-TTg?  Có  Không Đơn vị nhà nước giám sát họat động quản lý xử lí chất thải công nghiệp chất thải nguy hại nhà máy? Nhà máy có làm báo ... xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại nhà máy năm tới: Nước thải: Hệ thống thóat nước sản xuất, thóat nước sinh hoạt thóat nước mưa nhà máy hệ thống thóat nước:  Chung  Riêng ... sinh chất…) hoạt Chứa nhà máy (2)  Có Tái sinh, tái chế (5)  Không Tái sử dụng Công ty có tách riêng chất thải rắn công nghiệp chất thải rắn sinh họat không? (3) Chơn lấp Xử lý nhà Xử lý trung...
 • 7
 • 4,594
 • 88

Phiếu điều tra Thư viện trường học

Phiếu điều tra Thư viện trường học
... 2.3.3 Thư viện có trang bị máy hút bụi: Có  Không  2.3.4 Thư viện có trang bị máy điều hoà không khí: Có  Không  2.3.5 Thư viện có trang bị phương tiện khác: Có  ... Tổ học sinh làm công tác thư viện: Có  Không  4.2 Nền nếp hoạt động 4.2.1 Công tác thư viện đưa vào nhiệm vụ năm học trường: Có  Không  (nếu có, đình kèm nhiệm vụ năm học) 4.2.2 Hằng năm, trường ... tác thư viện có xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động học kỳ, năm học: Có  Không  (nếu có, phải đính kèm văn bản) 4.2.6 Tổ công tác thư viện có đánh giá kết hoạt động thư viện theo học kỳ,...
 • 8
 • 1,055
 • 16

Bài soạn Phiếu điều tra thu nhập của hộ gia đình năm 2010

Bài soạn Phiếu điều tra thu nhập của hộ gia đình năm 2010
... 5: Thu nhập hộ gia đình 12 tháng qua: Đơn vị tính: 1.000đồng Chi tiêu 5.1 Tổng thu nhập hộ gia đình Giá trị (= Tổng thu câu Tổng chi câu 4) 5.2 Thu nhập bình quân/ngời/tháng (= Tổng thu nhập ... quân/ngời/tháng (= Tổng thu nhập câu 5.1/ số hộ/ 12 tháng) Ngày tháng năm 2010 Đại diện hộ gia đình (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2010 Cán điều tra (Ký, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 1,468
 • 6

Tài liệu Phiếu điều tra giành cho Hiệu trưởng khối quản lí trường học doc

Tài liệu Phiếu điều tra giành cho Hiệu trưởng khối quản lí trường học doc
... vực quản lý nhân ảnh hưởng tới hiệu quản lý 4.2 Thiếu quyền hạn lĩnh vực quản tài ảnh hưởng tới hiệu quản Phiếu Điều tra dành cho Hiệu trưởng (khối quản trường học) Thanh tra kiểm tra ... không ý cần cần kiến khác Phiếu Điều tra dành cho Hiệu trưởng (khối quản trường học) (04) Xin Ông (bà) cho biết, muốn cao hiệu công tác giáo viên trường, Hiệu trưởng cần phải có vai trò nào? ... theo tiêu hoàn thành kế hoạch 7.4 Môi trường giáo dục thiếu lành mạnh 7.5 Áp lực chế thị trường Phiếu Điều tra dành cho Hiệu trưởng (khối quản trường học) Điều kiện làm việc 8.1 Ngân sách không...
 • 9
 • 905
 • 5

Phieu đieu tra hoc sinh

Phieu đieu tra hoc sinh
... xuất nhân mới: - Do GVCN: + Lớp trưởng: ., bí thư , tổ trưởng tổ KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH III Về tình hình học tập: Tình hình: + Phong trào học tập lớp: □ Rất trầm □ Trầm □ Bình ... trật tự thường xuyên lớp => Chỉ bạn mà em cho HS cá biệt Nguyên nhân: □ Không sinh hoạt lớp thường xuyên + □ Chưa có trách nhiệm, hết lòng HS + □ Chưa hiểu tâm lí, nguyện vọng ... 2.Nguyên nhân: □ PPDH không phù hợp - □ Chưa tâm huyết, quan tâm tới HS - □ Không thường xuyên kiểm tra, rèn luyện HS - □ Còn lười không muốn học - □ Thích học chưa có phương pháp học hiệu - □ Chưa...
 • 5
 • 362
 • 3

Xem thêm