BAI GIANG QLTC KINH TE HO

bài giảng về kinh tế hộ

bài giảng về kinh tế hộ
... thu thu nhập cao 2 Đặc trưng kinh tế nông hộ - Về mặt kinh tế: nông hộ vừa đơn vị sản xuất vừa đơn vị tiêu dùng sản xuất biểu trình độ kinh tế nông hộ Các nông hộ việc hoạt động nông nghiệp tham ... niệm: Kinh tế nông hộ đơn vị sản xuất tiêu dùng kinh tế nông thôn Kinh tế nông hộ dựa chủ yếu vào lao động gia đình để khai thác đất đai yếu tố sản xuất khác nhằm thu thu nhập cao 2 Đặc trưng kinh ... động kinh tế- xã hội thành viên Họ quan tâm đến việc làm, giáo dục, chăm sóc lẫn nhau, xây dựng phát triển truyền thống gia đình Phân loại mô hình kinh tế nông hộ 3.1 Phân loại kinh tế nông hộ: ...
 • 69
 • 241
 • 0

slide bài giảng luật kinh tế chương 5 pháp luật về dntn và hộ kinh doanh

slide bài giảng luật kinh tế chương 5 pháp luật về dntn và hộ kinh doanh
... Ngọc Duy M CHƯƠNG 5: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH- Giới thiệu 1.PHÁP LUẬT VỀ DNTN 2.PHÁP LUẬT VỀ VỀ HỘ KINH DOANH Novembe Nguyễn Ngọc Duy M DNTN Khái niệm Đặc điểm Đăng ký kinh doanh chấm ... CHƯƠNG 5: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU: Luật Doanh nghiệp năm 20 05 (Có hiệu lực từ ngày 1/7/2006) Luật Doanh nghiệp (năm 1999- hết ... KINH DOANH Sơ lược pháp luật điều chỉnh Khái niệm hộ kinh doanh Đặc điểm pháp lý Đăng ký kinh doanh Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, ngừng kinh doanh, chấm dứt kinh doanh Novembe Nguyễn Ngọc...
 • 24
 • 555
 • 3

Bài giảng luật kinh tế phần 2

Bài giảng luật kinh tế phần 2
... thương mại Pháp luật giải tranh chấp Khái quát Tranh chấp thương mại a.Khái niệm Luật Thương mại 20 05 đưa khái niệm hoạt động thương mại Bộ luật tố tụng dân năm 20 04 quy định tranh chấp kinh doanh ... thi hành, kể sức mạnh cưỡng chế Nhà nước Pháp luật giải tranh chấp II Giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại Theo Luật TTTM 20 10: Pháp luật giải tranh chấp Điều Thẩm quyền giải tranh ... định pháp luật Người xác lập thoả thuận trọng tài lực hành vi dân theo quy định Bộ luật dân Pháp luật giải tranh chấp Hình thức thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định Điều 16 Luật Một...
 • 148
 • 775
 • 13

Bài giảng luật kinh tế phần 1

Bài giảng luật kinh tế phần 1
... dung học phần Bài Khái quát chung thương mại & luật thương mại Bài Pháp luật loại hình doanh nghiệp Bài Pháp luật hợp đồng thương mại Bài Pháp luật giải tranh chấp Bài Pháp luật phá sản Bài Khái ... Nguồn luật thương mại Văn pháp luật BLDS Luật thương mại Luật chuyên ngành Tập quán thương mại Incoterm   Ngày 1/ 9/2 010 Trường đại học tư thục Tây Đô ký hợp đồng với công ty TPT chuyên kinh ... PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP II) Pháp luật doanh nghiệp Pháp luật doanh nghiệp hệ thống văn pháp luật ghi nhận tồn hoạt động loại hình doanh nghiệp Hệ thống pháp luật loại hình DN: -Luật DN 2005 -Luật...
 • 243
 • 1,520
 • 26

Bài giang mon kinh te định lượng.pdf

Bài giang mon kinh te định lượng.pdf
... Phân tích định lượng định Ra định Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.1 Phân tích định lượng định Tiến trình định mô tả qui trình gồm bước (1) Define the Problem (xác định vấn đề) ... thực định) (6) Evaluate the results (Đánh giá kết thực định) Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.1 Phân tích định lượng định Quan điểm phân tích định lượng quản trị  Lý thuyết định ... thiếu khả định lượng  Trong định, nhà quản trị sử dụng nhiều công cụ định lượng khác với trợ giúp máy tính Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.1 Phân tích định lượng định Quan...
 • 234
 • 356
 • 0

Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị

Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị
... KTCT nghiên cứu phạm trù quy luật kinh tế + Phạm trù K /tế khái niệm phản ánh chất tợng K /tế, VD: Hàng hoá, tiền tệ, giá trị giá b/ Quy lut kinh t - Khỏi nim: Quy lut kinh t l nhng mi quan h nhõn qu, ... trởng K /tế, phát triển K /tế tiến XH Quan hệ tăng trởng K /tế, phát triển K /tế tiến XH Phát triển K /tế d nội dung thảo luận: 1.Mối quan hệ khâu trình tái Sx XH? 2.Phân biệt tăng trởng K /tế phát ... chin lc phỏt trin kinh t - xó hi, lm cho nn kinh t tng trng nhanh ỳng hng Phỏt trin kinh t a/ Khái nim v biu hin phát triển kinh tế - Khỏi nim: 11 Ti liu hng dn hc KTCT Phỏt trin kinh t cú th hiu...
 • 114
 • 1,951
 • 25

slide bài giảng môn kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 5 - Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

slide bài giảng môn kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 5 - Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế
... 10/30/13 Vấn đề phát triển người 2.1 Quan điểm phát triển người 2.2 Chỉ số đánh giá phát triển người 10/30/13 2.1 Quan điểm phát triển người • “Không xã hội phồn thịnh hạnh phúc xã hội phần lớn dân ... ý nghĩa vào sống người (UN, Báo cáo phát triển người, 19 95) 10/30/13 2.1 Quan điểm phát triển người (tiếp) • Tài sản thực quốc gia người • Mục đích phát triển: tạo môi trường cho phép người dân ... Phúc lợi cho người: Nội dung TTKT mức độ đáp ứng phúc lợi cho người Vấn đề phát triển người Bất bình đẳng phân phối thu nhập Bất bình đẳng giới Nghèo khổ 10/30/13 Tăng trưởng kinh tế mức...
 • 53
 • 1,393
 • 7

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG
... thuyết kinh tế, giả thiết Lập mô hình (1) (2) Ước lượng tham số Kiểm định giả thiết Không (3) (4) Mô hình ước lượng tốt không ? Có Dự báo, định Sơ đồ phương pháp luận nghiên cứu Kinh tế lượng ... β1  β X i  ei ˆ Trong đó: Yi ước lượng điểm E(Y/Xi) ˆ ˆ β , β : ước lượng điểm 1,,2 ei (phần dư): ước lượng điểm Ui Chương Mô hình hồi qui hai biến Ước lượng kiểm định giả thiết Phương pháp ... hồi qui tuyến tính cổ điển, ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, không chệch có phương sai bé lớp ước lượng tuyến tính, không chệch 3 Phương sai sai số chuẩn ước lượng Phương sai ˆ Var(β1)  σ...
 • 140
 • 2,344
 • 0

Bài giảng môn kinh tế lượng

Bài giảng môn kinh tế lượng
... hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế. ”2 Sau số ví dụ ứng dụng kinh tế lượng Ước lượng quan hệ kinh ... THIỆU 1.1 Kinh tế lượng gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa đo lường kinh tế Thật phạm vi kinh tế lượng rộng đo lường kinh tế Chúng ta thấy điều qua định nghĩa kinh tế lượng sau: ... kê kinh tế có nội dung số liệu thống kê, kinh tế lượng môn độc lập với kết hợp lý thuyết kinh tế, công cụ toán học phương pháp luận thống kê Nói rộng hơn, kinh tế lượng liên quan đến: (1) Ước lượng...
 • 10
 • 225
 • 0

Tập bài giảng môn kinh tế lượng

Tập bài giảng môn kinh tế lượng
... Tập giảng mơn học: Kinh tế lượng Chương I NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG 1.1 KINH TẾ LƯỢNG LÀ GÌ? Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan ... kê kinh tế học Tuy nhiên, thống kê kinh tế, liệu thống kê yếu kinh tế lượng hợp lý thuyết kinh tế, cơng cụ tốn học phương pháp luận thống kê Mở rộng hơn, kinh tế lượng quan tâm đến : (1) Ước lượng ... hệ kinh tế, (2) Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế kiểm định giả thuyết liên quan đến hành vi kinh tế, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế Sau ví dụ thực tế minh họa hoạt động kinh tế lượng...
 • 66
 • 540
 • 1

Bài giảng luật kinh tế:Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Bài giảng luật kinh tế:Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
... hoà giải hiệu bên tranh chấp không thoả thuận đưa vụ tranh chấp giải trọng tài Giải tranh chấp kinh doanh thông qua tòa án 2.1 Khái niệm vụ án kinh tế Vụ án kinh tế tranh chấp kinh tế bên khởi ... 3.1 Giải tranh chấp kinh doanh thông qua trọng tài kinh tế 3.1.1 Trọng tài kinh tế • Là tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền giải tranh chấp kinh tế theo định pháp luật • Trọng tài kinh tế ... trọng tài kinh tế kèm theo văn thoả thuận bên việc đưa vụ tranh chấp giải trung tâm trọng tài kinh tế (Trung tâm trọng tài kinh tế nhận đơn yêu cầu giải tranh chấp trước sau xảy tranh chấp bên...
 • 11
 • 1,131
 • 3

Bài giảng luật kinh tế: Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bài giảng luật kinh tế: Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
... có vốn đầu nước Doanh nghiệp có vốn đầu nước Việt Nam hình thức đầu mà nhà đầu nước đầu phần toàn vốn để lập pháp nhân Việt Nam theo quy định luật đầu nước Việt Nam nhằm thực ... vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m33155 1.2 Các hình thức đầu Luật đầu nước nước ta quy định hình thức đầu Đầu thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh • Đầu thông qua việc thành ... kết quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam nhà đầu nước để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng Sau xây xong nhà đầu nước chuyển giao công trình cho nhà nước Việt Nam, phủ Việt Nam tạo điều...
 • 6
 • 393
 • 7

Bài giảng luật kinh tế:Pháp luật về hợp đồng kinh tế

Bài giảng luật kinh tế:Pháp luật về hợp đồng kinh tế
... hợp đồng kinh tế • Thanh lý hợp đồng kinh tế hành vi chủ thể hợp đồng kinh tế nhằm kết thúc quan hệ hợp đồng kinh tế • Các bên phải tiến hành lý hợp đồng trường hợp - Hợp đồng kinh tế thực xong ... kết hợp đồng kinh tế bên tham gia quan hệ hợp đồng kinh tế cử đại diện để ký vào hợp đồng kinh tế Theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế nghị định 17- HĐBT qui định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng ... dung hợp đồng bên phải thực Hợp đồng kinh tế vô hiệu 4.1 Hợp đồng kinh tế vô hiệu Là hợp đồng ký kết trái với quy định pháp luật Các quyền nghĩa vụ bên ký kết hợp đồng giá trị thực 4.2 Các loại hợp...
 • 10
 • 639
 • 4

Bài giảng luật kinh tế: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước

Bài giảng luật kinh tế: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước
... gồm • Doanh nghiệp Nhà nước độc lập: Là doanh nghiệp Nhà nước không cấu tổ chức doanh nghiệp khác • Doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước thành viên: Là doanh nghiệp ... lý doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào hình thức quy mô doanh nghiệp nhà nước Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp nhà nước 4.1 Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp nhà nước tài sản vốn nhà nước giao cho doanh nghiệp ... nghiệp 4.1.1 Quyền doanh nghiệp nhà nước tài sản vốn nhà nước giao Nhà nước giao vốn tài sản Nhà nước cho doanh nghiệp Nhà nước để doanh nghiệp Nhà nước tiến hành hoạt động kinh doanh hay hoạt động...
 • 11
 • 361
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn kinh tế học đại cươngbài giảng môn kinh tế học vi môbài giảng môn kinh tế học quản lýbài giảng môn kinh tế học giáo dụcbài giảng môn kinh tế học vĩ mô1 lê văn nam bài giảng môn kinh tế hợp tác khoa kn amp ptnt trường đại học nông lâm huế 2010slide bài giảng môn kinh tế nông nghiệp chương 6 sản xuất hàng hóa và thị trường nông sảnbài giảng luật kinh tếbài giảng môn kinh tế vi môbài giảng ngành kinh tếbài giảng môn kinh tế phát triểnbài giảng môn kinh tế quốc tếbài giảng toán kinh têbài tập lớn kinh tế họcslide bài giảng luật kinh tếPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường quang trung quận hà đông thành phố hà nộiLuyện tập chung Trang 47công vănNghiên cứu khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng bằng thực vật tại mỏ khai thác khoáng sản trại cau huyện đồng hỷ thái nguyênQD TrungTuyen Dot1 BoSung8 2017 CV1409CV đi số 1025CV đi số 21184- Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học năm 2017Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo luật hình sự việt nam (tt)Hoàn thiện pháp luật BHYT việt nam (tt)