bai giang cacao (2)

Luat thue - De cuong bai giang - Phan 2.doc

Luat thue - De cuong bai giang - Phan 2.doc
... Trang - Thuế Luỹ kế số thuế thuế khấu trừ tháng phát sinh tháng phải nộp đầu vào chưa khấu trừ Tháng 12/2008 200 100 - 100 - 100 Tháng 1/2009 300 350 +50 - 50 Tháng 2/2009 300 200 - 100 - 150 ... GTGT Trang - - - Trang - Chương III PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP A Giới thiệu chung pháp luật thuế thu vào thu nhập: Khái niệm pháp luật thuế thu vào thu nhập: - Con người muốn tồn - phải tiến ... lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; - Hoàn nhập khoản dự phòng; - Thu khoản nợ khó đòi xoá đòi được; - Thu khoản nợ phải trả không xác định chủ; - Khoản thu nhập từ kinh doanh năm trước...
 • 24
 • 510
 • 0

Bài giảng chương 2 Mô hình hệ phân tán

Bài giảng chương 2 Mô hình hệ phân tán
... Kiến trúc hình  Đặc điểm – Kiến trúc hình gì? Một kiến trúc hình Hệ phân tán mối quan hệ vị trí thành phần mối quan hệ thành phần Được đinh nghĩa thành phần hệ thống tương tác ... lý Client • Xử lý ngang hàng Hệ thống Client-Server Hệ thống Peer-to-Peer – Sự phân loại để phân biệt kiến trúc hình Kiến trúc hình  Tính chất – Ví dụ: • hình Client Server – Vị trí: ... cách chuyển truyền liệu hệ thống mạng máy tính Kiến trúc hình  Đặc điểm – Một hệ phân tán hợp thành trình xử lý thông tin hệ thống mạng – Đầu tiên, phân loại thực dựa phân biệt kiểu xử lý:...
 • 39
 • 770
 • 11

BÀI GIẢNG LỚP 2

BÀI GIẢNG LỚP 2
... tính 82 22 _ Nhận xét cho điểm HS Bài Giới thiệu: 52 - 28 Các hoạt động v Hoạt động 1: Phép trừ 52 28 Ÿ Mục tiêu: HS nắm cách trừ dạng 52 28 Bước 1: Nêu vấn đề _ Có 52 que tính Bớt 28 que ... que tính rời 24 que tính (HS làm cách bớt khác, coi có kết 24 que tính) _ Vậy 52 que tính bớt 28 que tính - Còn lại 24 que tính lại que tính? - 52 trừ 28 24 _ Vậy 52 28 bao nhiêu? 52 Bước 3: Đặt ... Vì 12 = 12 = + - Yêu cầu giải thích 12 2 có kết 12 – - Nhận xét Bài 2: - HS làm bài, em ngồi cạnh đổi Yêu cầu HS tự làm kiểm tra cho Bài 3: - Yêu cầu HS nêu lại cách tìm hiệu biết - HS làm bài, ...
 • 32
 • 294
 • 0

Bài giảng Powerpoint 2

Bài giảng Powerpoint 2
... Ví dụ: #1 p.m Fall 20 01 #1 p.m Fall 20 01 #1 11 p.m Fall 20 02 #1 p.m Spring 20 02 #1 p.m Fall 20 02 #1 #1 Noon p.m Spring 20 03 Spring 20 03 #1 #1 p.m 11 p.m Spring 20 03 Spring 20 03 Nhóm đối tượng ... mờ sang bóng mờmờ xuống bóng mờ sang dướiítmột phải ít Undo trái Undomột Cách 1: dùng lệnh Cách 2: chọn đối tượng > chọn No Shadow bảng chọn bóng mờ Bóng mờ (tiếp)  Ví dụ: Text Hiệu ứng 3D  ... Settings độ xiên, … Hiệu ứng 3D (tiếp)  Loại bỏ hiệu ứng 3D:    Cách 1: Dùng lệnh Undo Undo Cách 2: Chọn đối tượng > chọn No 3D bảng hiệu ứng 3D Ví dụ: Hình chữ nhật Thứ tự đối tượng  Thao tác:...
 • 28
 • 381
 • 0

Bài giảng Toán 2

Bài giảng Toán 2
... năm 20 09 Toán TIỀN VIỆT NAM a) b) 20 0 đồng 20 0 đồng 20 0 đồng 20 0 đồng 20 0 đồng 600 đồng ? 20 0 đồng ? 700 đồng 100 đồng ? 800 đồng 20 0 đồng 1000đồng ? đồng 100 đồng c) d) 500 đồng 500 đồng 20 0 ... năm 20 09 Toán TIỀN VIỆT NAM *Hình số tờ giấy bạc 100 đồng? Thứ sáu ngày 17 tháng năm 20 09 Toán Kiểm tra cũ Đặt tính tính a) 100 + 100 = ? 00 b) 500 – 20 0 = 300 ? Thứ sáu ngày 17 tháng năm 20 09 Toán ... hành TIỀN VIỆT NAM 100 đồng + 100 đồng = 20 0 đồng *20 0 đồng đổi tờ giấy bạc 100 đồng? 20 0 đồng đổi tờ giấy bạc 100 đồng Thứ sáu ngày 17 tháng năm 20 09 Toán TIỀN VIỆT NAM 500 đồng đổi tờ giấy bạc...
 • 11
 • 247
 • 0

bài giảng lớp 2 tuần 9

bài giảng lớp 2 tuần 9
... Số điền vào chỗ chấm: 89, , 91 là: A 99 B 90 C 88 C 92 Câu 3: (0,5đ) Kết phép tính: 95 kg + kg = là: A 100 B 90 kg C 100 kg Câu 4: (0,5đ) Số điền vào ô trống: + A B 19 D 45 kg = 13 là: C D ... luận: Câu 1: (2 đ) Đặt tính tính: 27 + 54 48 + 27 75 + 25 99 + Câu 2: (4đ) Lớp 2A có 28 học sinh, lớp 2B có lớp 2A học sinh Hỏi lớp 2B có học sinh? Luỵên từ câu Ôn tiết I Mục tiêu - Ôn luyện tập ... 12 cm = là: A 60 B 50cm C 36 cm D 6dm Câu 6: (1đ) Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm: + .+ = 53 là: A 44 B 34 C 50 D 24 II Phần tự luận: Câu 1: (2 đ) Đặt tính tính: 27 + 54 48 + 27 75 + 25 99 ...
 • 18
 • 674
 • 0

bai giang lop 2 dao duc

bai giang lop 2 dao duc
... sớm chiều không quên Thứ ba ngày tháng 12 năm 20 09 Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ( Tiết 1) Hoạt Quan sát tranh Động Thứ ba ngày tháng 12 năm 20 09 Đạo đức Bài tập 3: Đánh dấu cộng vào ... gì? Tình 2: Đang gặp kiểm tra , cô giáo lớp Nam làm xong có làm không Nam muốn trao đổi với bạn xung quanh * Nếu em Nam em có làm theo mong muốn không? Vì sao? Thứ ba ngày tháng 12 năm 20 09 Đạo ... hàng cần thiết + đ/ Đi vệ sinh nơi quy đònh e/ Đổ nước thải xuống đường Thứ ba ngày tháng 12 năm 20 09 Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng( tiết1) Kết luận GDBVMT Để g ta tố u phả biế...
 • 16
 • 250
 • 0

BAI GIANG PASCAL 2

BAI GIANG PASCAL 2
... Record VD 8 .2 (Dùng sai biến Record) Type HSSV = record hoten:string [20 ]; dtb:real; end; var s1, s2: HSSV; begin s1.hoten:= 'Mot'; s1.dtb:= 1.1; s2.hoten:= 'Hai'; s2.dtb:= 2. 2; if (s1=s2) then writeln('s1 ... tệp SN.DAT) ASSIGN(f, ’SN.DAT’); REWRITE(f); x:= 28 , y:= 8; z:= 20 06; {x,y,z - biến Integer} WRITE(f, x, y, z); {Sai: WRITE(f ,28 ,8 ,20 06);} 28 20 06 EOF Cửa sổ tệp Đóng tệp CLOSE(BienTep); BienTep ... tr 187) Một máy chứa tối đa 25 0 hành khách, với ghế đánh số 1, 2, , 25 0 Lập trình bán vé máy bay, yêu cầu lên số ghế trống để khách lựa chọn Hướng dẫn: Tạo tập V = [1 25 0] tương ứng với số ghế...
 • 32
 • 245
 • 2

BÀI GIẢNG " CHUONG 2 VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG 2D"

BÀI GIẢNG
... dạng đợc vẽ xác Cad đợc tự Nguyễn Hồng Thái Hình 2. 19 Hình 2. 20 Hình 2. 21 28 Bài giảng thiết kế kỹ thuật động link sang Solidwork đợc coi đối tợng Solidwork để chỉnh sửa hay kéo thành đối tợng ... biên dạng đợc vẽ Autocad kết chơng trình Autolisp sau kéo biên dạng thành chi tiết 3D Các thao tác đợc thực nh trình bày ta có kết nh hình 2. 22 dới chi tiết 3D nh hình 2. 23 Hình 2. 22 Nguyễn Hồng ... bảng thuộc tính đối tợng để có thông số kích thớc xác nh hình 2. 11 hình vẽ Toạ độ điểm đầu Toạ độ điểm cuối Bán kính Hình 2. 11 nh hình 2. 12 2.7 Vẽ cung tròn nối tiếp từ điểm cuối đối tợng khác...
 • 8
 • 240
 • 0

bai giang toan 2

bai giang toan 2
... 12 15 18 21 24 27 30 15 : = 18 : = 21 : = 24 : = 27 : = 30 : = 10 Nhận xét: - Số bị chia phép tính bảng chia dãy số đếm thêm 3, - S chia l - Thng bng chia l cỏc s t nhiờn t n 10 12 ... 18 21 24 27 30 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 = = = = = = = = = = 10 :3 = : = :3 = = 15 : = 18 : = 21 : = :3 = 27 : = : = 10 Luyện tập Bài a) : = :3 = 18 : = Tớnh nhm: b) : = 12 : = 21 : ... Bài 2: 24 học sinh chia thành tổ Hỏi tổ có học sinh? Tóm tắt: tổ: 24 học sinh tổ: học sinh? Bài giải Mỗi tổ có số học sinh là: 24 : = (học sinh) Đáp số: học sinh Số ? Bài Số bị chia 12 21 27 ...
 • 16
 • 221
 • 0

Bài giảng Lớp 2 học 2 buổi/ngày CKTKN

Bài giảng Lớp 2 học 2 buổi/ngày CKTKN
... Cđng cè dỈn dß 2' 14 20 §¸p sè: 51 c©y a, - Cã h×nh tam gi¸c lµ: H1, H3, H1 +2+ 3 -b, Cã h×nh tø gi¸c: H2, H (2, 3), H(1, 2) - NhËn xÐt ch÷a bµi - NhËn xÐt tiÕt häc KĨ chun: TiÕt 2: § 8: Ngêi mĐ ... 31kg - HS nªu yªu cÇu - Cã h×nh: H1, H2, H3, - Cã h×nh: H1 +2, H (2+ 3), H(1 +2+ 3) - Thi häc thc lßng b¶ng céng - NhËn xÐt giê häc dß 2' TiÕt2 TËp ®äc- htl § 28 :Bµn tay dÞu dµng I Mơc tiªu : KT: - ... gi¶i 12 + 15 = 27 (l ) bµi §¸p sè: 27 LÝt *b.10l-2l =8l ; c .20 l- 10l - Nh¾c l¹i néi dung bµi =10l - Nghe - V/n lµm bµi vë bµi C C - D ( 2' ) - Nhí tËp -Chn bÞ bµi giê sau TiÕt + : TËp ®äc 25 ...
 • 69
 • 213
 • 0

bai giang toán 2

bai giang toán 2
... Tớch 21 24 D 21 10 24 24 D 28 Chaỏm ủieồm Laứm laùi 2: 2=1 4 :2= 2 6 :2= 3 8 :2= 4 10 : = 2x4=8 8 :2= 4 12 : = 14 : = 16 : = 18 : = 10 20 : = Hot ng 3: LUYN TP Bi 1: Tớnh nhm 6 :2 = 10 : = 8 :2 = 18 ... = Bi 2:12 cỏi ko chia iu cho bn Hi mi bn c my cỏi ko? Bi gii: S ko mi bn c chia l: 12 : = ( cỏi ko) ỏp s: cỏi ko PHM TH BCH CHI NGUYN TH KIU LOAN 109 125 014 109 125 004 Lấ TH NHIấN 109 125 038...
 • 8
 • 191
 • 0

Bài giảng Toán 2, CkI

Bài giảng Toán 2, CkI
... 36 46 + 34 90 - 47 Câu 6: Tìm X ( điểm ) X + 40 = 90 X - 16 = 58 Câu : Giải toán: ( điểm ) a, Quang cân nặng 38 kg Minh cân nặng Quang kg Hỏi Minh cân nặng ki-lô-gam? b,...
 • 2
 • 239
 • 0

Xem thêm