bai giang cacao (7)

bài giảng anh 7

bài giảng anh 7
... ( groupwork ) - Let some Ss talk about what they like doing in their free time LESSON Period : 37 Week :13 Unit PLAN : AFTER SCHOOL Date : Section B : LET’S GO ! ( B 3,4 ) 1/Objectives : By the ... home at half past ten No, I’ll be home at ten thirty * Notes: - 9: 40 Nine forty Twenty to ten - 7: 15 seven fifteen Fifteen past seven A quarter past seven - 10: 30 Ten thirty Half past ten Thirty ... I’d love to./ I’m sorry I can’t Homework Remark : - Write the exercises innotebook - Prepare Unit 7: A1 - Make questions with how often and answer ( pairwork) Ex: How often does Ba ride a bike to...
 • 10
 • 250
 • 0

bài giảng anh 7

bài giảng anh 7
... farmer everyday? Unit 7: THE WORLD OF WORK B.THE WORKER (B4) B4.Listen and take notes * Vocabulary: - amount of vacation (n) Hours Amount of Name Job per vacation week Peter doctor 70 weeks Susan nurse ... farmer everyday? Unit 7: THE WORLD OF WORK B.THE WORKER (B4) B4.Listen and take notes * Vocabulary: - amount of vacation (n) Hours Amount of Name Job per vacation week Peter doctor 70 weeks Susan nurse ... While-reading Chatting -How are you? -What you in your free time? -How many hours a day you study? Unit 7: THE WORLD OF WORK A A STUDENT’S WORK ( A4 ) A4.Read Then answer the questions: * Vocabulary:...
 • 19
 • 219
 • 0

bài giảng anh 7

bài giảng anh 7
... Prepare B , B - Write about Minh, the - Listen boy in Lai’s surgery 7/ Post reading : 8/ Homework: Teaching Plan Period : 67 Week: Date: LESSON PLAN Unit 10 : HEALTH AND HYGIENE Section: B4 , ... times) - Some students read the answer 3/Whlistening : Cold Flu Stomacha Headache Toothache 10 43 37 17 Total days lost: 112 - Listen to the tape the last time + New words : total, absent, absence, ... the pronunciation and intonation - SS play the game Teaching Plan 5/ Pr-reading : 6/ W.-writing: 7/ Po.-Writing: 8/ Homework: Ex : I go to the post office to buy - mine / Realia a post card T:...
 • 85
 • 333
 • 0

bai giang anh 7

bai giang anh 7
...
 • 11
 • 153
 • 0

BAI GIANG ANH 7 -HOI GIANGTINH

BAI GIANG ANH 7 -HOI GIANGTINH
... MEMORY GAME Wednesday, December 19th, 20 07 Unit 7: Read ORDERING PICTURES A B D 1/ 2/ 3/ 4/ C E 5/ NEW WORDS Their main crop ... hours per week 40 Days off days per week Vacation time a three – week summer vacation Mr Tuan 77 _ per year or days No real vacation HOMEWORK Learn new words by heart Write your daily activities...
 • 28
 • 167
 • 1

bài giảng tin 7

bài giảng tin 7
... TIỆN VÀ ĐỒ DÙNG DAY HỌC: •GV : –Phòng máy (2HS /máy) –Hình ảnh: hình 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 SGK –Máy chiếu, giảng điện tử •HS : –Xem lại cách khởi động, lưu kết quả, thoát khỏi Excel –Xem lại ... CON TRỎ TỚI Ô ĐÓ VÀ NHÁY CHUỘT NHÁY CHUỘT TẠI NHÁY CHUỘT TẠI NÚT TÊN CỘT NÚT TÊN HÀNG TRANG LỚP 7Acột ĐƯỢC Chọn ĐÃ Chọn hàng NHÁY CHUỘT KÉO THẢ CHUỘT TỪ Ô MỘT GÓC ĐẾN Ô Ở GÓC ĐỐI DiỆN Chọn khối...
 • 19
 • 199
 • 0

bai giang sinh 7 ca nam. rat hay

bai giang sinh 7 ca nam. rat hay
... cú c im va ca Tv va ca V( mụn V v TV u coi Trựng roi phm vi n/c ca mỡnh) õy cng l bng chng v s thng nht v ngun gc ca gii V v gii TV 3.Bi mi: HOT NG CA GV - Nm hc 2010-2011- HOT NG CA HS 10 D ... sung v a ỏp ỏn 3- Sinh sn: ỳng - N/c thụng tin ? KL v s sinh sn ca Trựng giy? - KL: Sinh sn vụ tớnh bng cỏch phõn ụi c th theo chiu ngang v sinh sn hu tớnh theo li tip hp - Sinh sn hu tớnh Trựng ... chui t/ ca t nhiờn ? VNS sng kớ sinh cú nhng c - C quan di chuyn tiờu gim hay im gỡ ? kộm phỏt trin, dinh dng kiu hoi sinh sinh sn vụ tớnh vi tc rt nhanh - Nm hc 2010-2011- 20 D ơng Thị Lợi sinh...
 • 159
 • 417
 • 1

Mục lục Bài giảng Tin 7

Mục lục Bài giảng Tin 7
... Trang chủ Giáo án gồm giảng phần bảng tính điện tử sách giáo khoa Tin học dành cho THCS, Giáo án gồm sách đĩa CD Nội dung đĩa CD gồm: • Các giảng điện tử gồm hai loại bài: Các lí thuyết thực...
 • 3
 • 337
 • 1

Bài giảng Anh 7 Đề thi HK I số 16

Bài giảng Anh 7 Đề thi HK I số 16
... lo i v i từ l i) A baseball B biology C physics D history Câu 18: The children often play card their free time A on B at C Ø D in C plays D playes Câu 19: John likes tennis A play B playing ... days free works shifts My brother is (1) mechanic He (2) machines in a factory He (3) fives days a week He often works in (4) , sometimes in the morning and sometimes in the afternoon ... works ; (4) shifts ; (5) day ; (6) free Câu 26 (1,0 đ) M i câu trả l i 0,5 đ What is your middle name? What time will they come back? Câu 27 (1,5 đ) M i câu trả l i 0,5 đ How far is it from Hue...
 • 5
 • 175
 • 0

Bài giảng Unit 7 Speaking

Bài giảng Unit 7 Speaking
... Comedy news v i s i o n Period 39: Unit 7: The mass media - Part B: Speaking - Teacher: Nguyen Xuan Tuan TELEVISION Period 39: Unit 7: The mass media - Part B: Speaking - Teacher: Nguyen Xuan Tuan ... VoV5 The internet films plays Period 39: Unit 7: The mass media - Part B: Speaking - Teacher: Nguyen Xuan Tuan Period 39: Unit 7: The mass media - Part B: Speaking - Teacher: Nguyen Xuan Tuan New ... media you like most? Why? Period 39: Unit 7: The mass media - Part B: Speaking - Teacher: Nguyen Xuan Tuan LUCKY NUMBER Period 39: Unit 7: The mass media - Part B: Speaking - Teacher: Nguyen Xuan...
 • 22
 • 674
 • 0

Bài giảng Dia 7- bai 35- khai quat

Bài giảng Dia 7- bai 35- khai quat
... lạ- mà ông khám phá lục địa thứ trái đất: Đó châu mĩ Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp Chương VII- CHÂU MĨ TUẦN 20 – TiẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ Một lãnh thổ rộng lớn: Vùng đất dân hập cư, thành ... nhiên giới cho biết vị trí địa lý châu Mĩ có đặc biệt ? Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp Chương VII- CHÂU MĨ TUẦN 20 – TIẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ Một lãnh thổ rộng lớn: Vùng đất dân hập cư, thành ... điểm khác biệt bản? Không kể đảo: Từ 71050’B - 55054’N Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp Chương VII- CHÂU MĨ TUẦN 20 – TIẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ Một lãnh thổ rộng lớn: Vùng đất dân hập cư, thành...
 • 36
 • 382
 • 0

Bài giảng Su 7 T37-38(C.KTKN)

Bài giảng Su 7 T37-38(C.KTKN)
... sau: Phần II.u cầu: đọc, trả lời câu hỏi Ngày soạn: 04/01/2011 Ngày giảng: 06/01/2011 Bài 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418-14 27) Tiết 38 II GIẢI PHĨNG NGHỆ AN, TÂN BÌNH,THUẬN HỐ VÀ TIẾN QN RA ... diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn (giai đoạn 1418-1423) Tại Lê Lơị lại hồ hỗn với qn Minh *HD học bài: - Suy nghĩ nhận xét lực lượng tinh thần chiến đấu nghĩa qn Lam Sơn (1418-1423) - Tại qn Minh khơng ... 85) Bài văn thề Lê Lợi … - Năm 1416 Lê Lợi huy tổ chức hội thề Lũng Nhai - Năm 7/ 2/1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn- Lê Lợi tự xưng...
 • 5
 • 345
 • 0

Bài giảng chương 7

Bài giảng chương 7
... đơn vị kg A mp = 1 ,76 2.10-27kg B mp = 1, 672 .10-27kg C mp = 16 ,72 .10-27kg D mp = 1 67, 2.10-27kg Câu 10.Số ngun tử Oxy gam khí CO2 (C=12,011 ; O=15,999) A 1 37. 1020 B 548.1020 C 274 .1020 D Một giá ... lượng nơtron mn = 1,008665u Khi tính theo đơn vị kg A mn = 0,1 674 .10-27kg B mn = 16 ,74 4.10-27kg C mn = 1, 674 4.10-27kg D mn = 1 67, 44.10-27kg Câu 12.Định luật phân rã phóng xạ khơng diễn tả theo cơng ... 11P → X + 10 Ne 17 37 cl + X → 01n + 18 Ar Bài số 18: Cho phản ứng hạt nhân: 37 T + X → He + 01 N + 17, 6MeV a-Viết đầy đủ phản ứng b-Tính lượng toả từ phản ứng (4) tổng hợp 1g He Bài số 19: 1/...
 • 9
 • 294
 • 0

Xem thêm