Đặc điểm của ca dao dân ca đối đáp ở đồng bằng bắc bộ

Đặc điểm của ca dao dân ca đối đáp đồng bằng Bắc Bộ

Đặc điểm của ca dao dân ca đối đáp ở đồng bằng Bắc Bộ
... đặc điểm chung vùng đồng Bắc Bộ ca dao dân ca đối đáp 18 Chƣơng 2: Một số đặc điểm nội dung ca dao dân ca đối đáp đồng Bắc Bộ Chƣơng 3: Một số đặc điểm nghệ thuật ca dao dân ca đối đáp đồng Bắc ... xƣớng ca dao dân ca đối đáp 43 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA CA DAO DÂN CA ĐỐI ĐÁP ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Ca dao dân ca phản ánh đời sống tinh thần nhƣ đời sống lao động ngƣời dân miền đồng Bắc ... cứu ca dao dân ca đối đáp Việt Nam nói chung, đồng Bắc Bộ nói riêng Chính vậy, lựa chọn đề tài nghiên cứu Đặc điểm ca dao dân ca đối đáp đồng Bắc Bộ cho luận văn Lịch sử vấn đề Ca dao dân ca...
 • 196
 • 160
 • 1

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù đồng bằng bắc bộ tại việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng bắc bộ tại việt nam phục vụ phát triển du lịch
... khai thác tối đa giá trị kinh tế mang lại Vì chọn nghệ thuật ca trù làm đối tượng nghiên cứu cho đề tài: Khai thác giá trị văn hóa nghệ thuật ca trù đồng Bắc Bộ Việt Nam phục vụ phát triển du ... nghệ thuật ca trù tên gọi, lịch sử phát triển, giá trị văn hóa nghệ thuật ca trù Trong chương 1, tìm hiểu trình ca trù trở thành di sản văn hóa giới khẳng định rõ giá trị văn hóa loại hình nghệ thuật ... 2: Thực trạng khai thác giá trị nghệ thuật ca trù áp dụng vào du lịch Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu khai thác giá trị văn hoá nghệ thuật ca trù phát triển du lịch Đóng góp...
 • 31
 • 754
 • 4

hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ

hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
... biết ? - Hội Lim Bắc Ninh - Hội Cổ Loa Đông Anh ( Hà Nội) - Hội Đền Hùng Phú Thọ - Hội Gióng Sóc Sơn ( Hà Nội) - Hội Chùa Hương HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tiết 13 CHÂU ... mạ Quá trình sản xuất lúa gạo Cấy lúa Gặt lúa Chăm sóc lúa Em có nhận xét công việc sản xuất lúa gạo người dân đồng Bắc Bộ ? Để có hạt gạo ngon, người nông dân phải nhiều công sức đồng ruộng II.Cây ... nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa nên đồng Bắc Bộ trở thành vựa lúa thứ hai nước Hãy kể số câu tục ngữ, ca dao nói kinh nghiệm trồng lúa người dân đồng Bắc Bộ mà em biết...
 • 44
 • 1,879
 • 11

Địa L4 hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng bắc bộ

Địa L4 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ
... cầm Hoạt động sản xuất người dân đồng bắc Thứ năm ngày tháng năm 200 Địa Hoạt động sản xuất người dân đồng bắc 1.Học thuộc phần ghi nhớ (trang 105) Chuẩn b hoạt động sản xuất đồng Bắc Bộ (tiếp ... năm ngày tháng năm 200 Địa Hoạt động sản xuất người dân đồng bắc 1- Đồng Bắc Bộ- vựa lúa lớn thứ hai nước Đồng Bắc Bộ - vùng trồng nhiều rau xứ lạnh Mùa đông đồng Bắc Bộ dài tháng ? Vào mùa ... năm ngày tháng năm 200 Địa Hoạt động sản xuất người dân đồng bắc Nhờ có đất phù sa màu mỡ , nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất nên đồng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ...
 • 24
 • 712
 • 0

Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ

Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
... KHỞI ĐỘNG Em kể nhà làng xóm Em kể nhà làng xóm người dân đồng Bắc ? người dân đồng Bắc ? Kể tên lễ hội tiếng đồng Kể tên lễ hội tiếng đồng Bắc Bộ Những lễ hội thường Bắc Bộ Những lễ ... nào? tổ chức vào thời gian nào? Địa lý: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Vựa lúa lớn thứ hai nước: Nhóm Hãy kể công việc phải làm việc sản xuất lúa gạo ? Làm đất Gieo mạ Cấy lúa ... lạnh Đồng Bắc Bộ kéo dài tháng ? Khi nhiệt độ ? Nhóm 3, 4: Nhiệt độ thấp vào mùa đông có thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp Đồng Bắc Bộ ? Nhóm 5, 6: Kể tên loại rau xứ lạnh trồng nhiều Đồng Bắc Bộ...
 • 18
 • 1,522
 • 10

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
... Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Hoạt động 1: Vựa lúa lớn thứ hai nước Lược đồ đồng Bắc Bộ Hoạt động 1: Vựa lúa lớn thứ hai nước CÂU HỎI THẢO LUẬN: Đồng Bắc Bộ có điều ... lạnh trồng đồng Bắc Bộ ? Trại nuôi lợn tỉnh Thái Bình thuộc đồng Bắc Bộ Bài học: Nhờ có đất phù sa màu mỡ,nguồn nước dồi dào ,người dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất nên đồng Bắc Bộ trở thành vựa ... mạ Quá trình sản xuất lúa gạo Cấy lúa Gặt lúa Chăm sóc lúa Câu hỏi thảo luận : Kể tên số loại trồng, vật nuôi thường gặp đồng Bắc Bộ ? Một số trồng đồng bắc Một số vật nuôi Đồng Bắc Bộ Trại chăn...
 • 30
 • 537
 • 0

Hoat động sản xuất của người dân Đồng bằng Bắc bộ

Hoat động sản xuất của người dân ở Đồng bằng Bắc bộ
... năm 2011 Địa lí :HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ SGK TRANG 103 Thứ ngày 23 tháng 11 năm 2011 Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Vựa lúa lớn thứ hai ... HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Vựa lúa lớn thứ hai nước Cấy lúa Thứ ngày 23 tháng 11 năm 2011 Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Vựa lúa lớn thứ ... lạnh trồng đồng Bắc Bộ ? THẢO LUẬN NHĨM (5 phót) Thứ ngày 23 tháng 11 năm 2011 Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Vùng trồng nhiều rau xứ lạnh - Mùa đơng đồng Bắc Bộ dài...
 • 40
 • 178
 • 2

Vai trò của nghệ nhân dân gian trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa rối nước đồng bằng Bắc Bộ

Vai trò của nghệ nhân dân gian trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa rối nước ở đồng bằng Bắc Bộ
... HỘI VÀ NHÂN VĂN LƯƠNG THANH THỦY VAI TRÒ CỦA NGHỆ NHÂN DÂN GIAN TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (Nghiên cứu trường hợp chi hội rối Minh Tân làng Bảo ... nghiên cứu nhỏ vai trò nghệ nhân dân gian cụ thể vấn đề bảo tồn phát huy nghệ thuật rối nƣớc, “case study” Nghệ nhân dân gian ngƣời đóng vai trò nòng cốt, yếu nhân quan trọng vấn đề bảo tồn giá trị ... tài: “ Vai trò nghệ nhân dân gian bảo tồn phát huy nghệ thuật rối nước đồng Bắc Bộ làm luận văn tốt nghiệp Trong vấn đề nghiên cứu này, luận văn không sâu nghiên cứu tính nghệ thuật rối nƣớc...
 • 129
 • 329
 • 0

slide thuyết trình lớp 4 - Bài 14 Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ (tiép theo

slide thuyết trình lớp 4 - Bài 14 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiép theo
... Chợ phiên đồng Bắc Bộ nơi diễn hoạt động mua bán tấp nập Hàng hoá bán chợ phần lớn sản phẩm sản xuất địa phương Địa lí: Bài 14: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ (tiếp theo) Nơi có hàng ... ĐỒNG KỊ (BẮC NINH) ĐỒNG SÂM (THÁI BÌNH) KIM SƠN (NINH BÌNH) gốm sứ lụa đồ gỗ chạm bạc chiếu cói Em có nhận xét “nghề thủ công” đồng Bắc Bộ? Địa lí: Bài 14: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc ... lí: Bài 14: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ (tiếp theo) NỘI DUNG BÀI HỌC Nơi có hàng trăm nghề thủ công truyền thống - Có nhiều sản phẩm thủ công tiếng như: lụa, gốm sứ, chiếu cói… - Nơi...
 • 33
 • 594
 • 0

Ảnh hưởng của phật giáo và đạo giáo đến tín ngưỡng thờ mẫu đồng bằng bắc bộ

Ảnh hưởng của phật giáo và đạo giáo đến tín ngưỡng thờ mẫu ở đồng bằng bắc bộ
... giá tổng quát ảnh hưởng Phật giáo Đạo giáo đến tín ngưỡng thờ Mẫu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Ảnh hưởng Phật giáo Đạo giáo đến tín ngưỡng thờ Mẫu đồng Bắc Bộ - Phạm vi ... thờ Mẫu tiêu biểu 26 1.2.2 Tín ngưỡng thờ Mẫu đồng Bắc Bộ 34 CHƢƠNG II: DẤU ẤN ẢNH HƢỞNG CỦA PHẬT GIÁO VÀ ĐẠO GIÁO ĐẾN TÍN NGƢỠNG THỜ MẪU ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 43 2.1 Sự ảnh ... giáo ngoại lai để lại dấu ấn trực tiếp sâu đậm phải kể đến Phật giáo Đạo giáo 42 CHƢƠNG II: DẤU ẤN ẢNH HƢỞNG CỦA PHẬT GIÁO VÀ ĐẠO GIÁO ĐẾN TÍN NGƢỠNG THỜ MẪU ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2.1 Sự ảnh hƣởng...
 • 119
 • 187
 • 0

Giáo án địa lý 4 bài 14 hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng bắc bộ 2

Giáo án địa lý 4 bài 14 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ 2
... Giáo án Địa GIAN phút phút phút HS Khởi động: Bài cũ: Người dân đồng Bắc Bộ - Nêu đặc điểm nhà ở, làng xóm người dân - HS trả lời đồng Bắc Bộ? - Lễ hội người dân đồng - HS nhận xét Bắc Bộ ... học giúp em biết hoạt động sản xuất người dân nơi có khác với người dân miền núi Trồng lúa gạo công việc người dân đồng Bắc Bộ Nhờ có nhiều thuận lợi nên đồng Bắc Bộ trở thành vựa lúa (nơi trồng ... hai nước phút Hoạt động1 : Hoạt động cá nhân - Đồng Bắc Bộ có thuận lợi để trở Giáo án Địa thành vựa lụa lớn thứ hai đất nước? phút - Nêu thứ tự công việc cần phải làm trình sản xuất lúa gạo,...
 • 4
 • 228
 • 0

Giáo án địa lý 4 bài 14 hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng bắc bộ 3

Giáo án địa lý 4 bài 14 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ 3
... rốt,cà chua, xà lách, Bài học SGK IV/ CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - GV yêu cầu HS trình bày hoạt động sản xuất đồng Bắc Bộ - Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ (tiết 2) - Đại diện ... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Nêu đặc điểm nhà ở, làng xóm người dân đồng Bắc Bộ? - HS trả lời - Lễ hội người dân đồng Bắc Bộ tổ chức vào thời gian ... lạc , đỗ , ăn Trâu bò , vịt gà … GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bước :HS dựa vào SGK thảo luận * GDBVMT : Trồng rau xứ lạnh vào màu đông đồng Bắc Bộ lợi dụng khí hậu người phát triển kinh tế - Nhiệt độ...
 • 4
 • 227
 • 0

Giáo án địa lý 4 bài 14 hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng bắc bộ

Giáo án địa lý 4 bài 14 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ
... gạo người nông dân ? - GV giải thích thêm đặc điểm lúa nước; số công việc trình sản xuất lúa gạo để HS hiểu rõ nguyên nhân giúp cho đồng Bắc Bộ trồng nhiều lúa gạo; vất vả người nông dân việc sản ... khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ? + Kể tên loại rau xứ lạnh trồng đồng Bắc Bộ - GV gợi ý: nhớ lại xem Đà Lạt có loại rau xứ lạnh nào? Các loại rau có trồng đồng Bắc Bộ không ? 4. Củng cố : - ... gạo; vất vả người nông dân việc sản xuất lúa gạo *Hoạt động 2: Làm việc lớp - GV cho HS dựa vào SGK, tranh, ảnh nêu tên trồng , vật nuôi khác - HS nêu đồng Bắc Bộ - GV giải thích nơi nuôi nhiều...
 • 4
 • 240
 • 2

Giáo án địa lý 4 bài 15 hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng bắc bộ (TT) 2

Giáo án địa lý 4 bài 15 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ (TT) 2
... Giáo án Địa phút phút sản xuất nhiều lúa gạo? - Em nêu thứ tự công việc trình sản xuất lúa gạo người dân đồng Bắc Bộ? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1 : Hoạt động nhóm ... đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? (hoạt động mua bán, ngày họp chợ, hàng hoá bán chợ) - Mô tả chợ theo tranh ảnh: Chợ nhiều người hay người? Trong chợ có loại hàng hoá nào? - GV: Ngoài sản phẩm sản xuất ... tráng men cho gốm Tất sản phẩm gốm có độ bóng đẹp nhờ việc tráng men - GV yêu cầu HS nói công việc nghề thủ công điển hình địa phương nơi HS sinh sống Hoạt động 3: Hoạt động nhóm - Chợ phiên đồng...
 • 4
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chợ phiên ở đồng bằng bắc bộ có đặc điểm gìhoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộđịa l4 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộhoat dong san suat cua nguoi dan o dong bang bac bocủa người dân ở đồng bằng bắc bộ tiếp theochính sách của nhà nguyễn đối với ruộng đất khai khẩn hoang doanh điền ở đồng bằng bắc bộngười dân ở đồng bằng bắc bộđịa lý 4 người dân ở đồng bằng bắc bộbài người dân ở đồng bằng bắc bộgiáo án bài người dân ở đồng bằng bắc bộhình ảnh người dân ở đồng bằng bắc bộngười dân ở đồng bằng bắc bộ lớp 4bài 12 người dân ở đồng bằng bắc bộtín ngưỡng phồn thực của người việt ở đồng bằng bắc bộmột số dân tộc ở đồng bằng bắc bộgiáo án đạo đức lớp 3 học kỳ 1Ôn tập bài tập Kĩ Thuật Số FULL ChươngVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCÔn tập tư tưởng hồ chí minhHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Namslide môn pháp luật đại cương (full)Thuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận phân tích tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách tiền tệTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngPhân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiCHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCGiáo trình quản lý nhà nước về kinh tếGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Chuyên đề vật lý hiện đạiMAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamAnh ngữ sinh động phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1