ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI TẬP 10

Đề cương bài tập có đáp án Đại 10 kì 1

Đề cương và bài tập có đáp án Đại 10 kì 1
... 1|  |2 x  1| d, y = x7 +x Bài 3: Tìm m để đồ thị hàm số y  mx  (m  1) x  x  trục đối xứng Oy Bài 4: Khảo sát biến thiên hàm số a) y  x  x b) y   x  3x  x3 c) y  x 1 x 1 Bài ... Chương II: HÀM SỐ Bài 1: Tìm tập xác định hàm số (1 ) a) y  x 1  x 1 2x c) y  x  16 5 x  x 5 3x  ( x  2) x  b) y  d) y  x x x2  Bài2 Xét tính chẵn, lẻ hàm số sau: ... -8 b) Tìm m để pt nghiệm kép Tìm nghiệm kép c) Tìm m để PT hai nghiệm trái dấu , dấu , dương , âm 1 d) Tìm m để phương trình nghiệm x1,x2 thỏa mãn    x1  x2  x2 x1 II/ HỆ PHƯƠNG...
 • 6
 • 335
 • 0

ĐỀ CƯƠNG bài tập ôn LUYỆN TIẾNG ANH học kì 1 lớp 10

ĐỀ CƯƠNG và bài tập ôn LUYỆN TIẾNG ANH học kì 1 lớp 10
... is not going to give 21 B CÁC DẠNG BÀI TẬP: I Ngữ Âm: a c b d a a a A II Vocabulary and structure: a c d d c d d d b 10 b 11 a 12 d 13 a 14 a 15 c 16 d 17 b 18 a 19 a 20 a 21 b 22 b 23 a 24 b 25 ... infinitive: Exercise 1: making to send wearing to drive to meet to take to book taking to receive 20 10 opening 13 learning 16 to go 11 reading 14 to study 17 studying 12 driving 15 to get 18 to take Exercise ... form: entertainment satisfied 11 information illness inconvenience 12 documentary healthy admits 13 sgortage calculator mute 14 effective exactly 10 encouraged 15 permission IV cleaning smoke...
 • 23
 • 733
 • 2

Đề cương bài tập anh lớp 10

Đề cương và bài tập anh lớp 10
... vần vừa động từ vừa danh từ thì: Động từ: trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Danh từ: trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 12 ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI TẬP ÔN LUYỆN TIẾNG ANH HỌC KÌ LỚP 10 EX: 'rebell(n), ... going to put 22 ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI TẬP ÔN LUYỆN TIẾNG ANH HỌC KÌ LỚP 10 is not going to give B CÁC DẠNG BÀI TẬP: I Ngữ Âm: a c b d a a a A II Vocabulary and structure: a c d d c d d d b 10 b 11 a 12 ... > He said he was writing a letter Bài tập áp dụng: Exercise 1: Rewrite the sentences, using reported speech ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI TẬP ÔN LUYỆN TIẾNG ANH HỌC KÌ LỚP 10 " I won't have enough money to...
 • 24
 • 510
 • 0

De cuong bài tập mẫux

De cuong và bài tập mẫux
... nhiễu? Câu hỏi tập nhỏ (mỗi đề có câu điểm) (ở có ví dụ) Tính biểu đồ tần suất h(g) cho ảnh I sau: [ ] I= 6 4 3 5 3 1 Nếu ảnh A có biểu đồ tần suất ha(g) sau ha(g)= 012357 452414 ha'(g) biểu ... Câu hỏi lý thuyết (mỗi đề có câu, câu 1.5 điểm) (ở có ví dụ) Bức ảnh mầu chụp với phim đen trắng? làm để xem lại ảnh? Phối mầu cộng gì? Phối mầu trừ gì? Trong trường hợp sử dụng phối mầu cộng, ... Thực cân tần suất cho ảnh I,được biết ảnh gốc ảnh kết ảnh cấp xám [ ] I= 3 2 4 0 5 2 5 1 Câu hỏi tập lớn (mỗi đề có câu điểm) (ở có ví dụ) Cho ảnh I sau: [ ] 2 I= 4 4 3 4 13 13 12 2 15 12 15 3...
 • 3
 • 528
 • 7

Đề cương bài tập HKI-Av 8

Đề cương và bài tập HKI-Av 8
... Let’s I need a favor Could you ? 10 You should study hard You ought Bài tập tổng hợp My friend always does his homework ………………………… a careful b carefully c very careful ... Lan I want to have a trip to Singapore on June 28 Can you tell him to call me after 9.00 am? Mrs Van:What's your telephone number? Mrs Lan: 0 98 2525252 Mrs Van: Ok, Mrs Lan I'll tell him when ... boards Preposition of time( giới từ thời gian) - AT : giờ, buổi trưa, ban đêm, dịp( at noon/ at 8. 00/ at Christmas) - IN : tháng/năm / mùa/ buổi/thế kỷ ( in the morning/ in 1999) - ON: tháng +...
 • 7
 • 276
 • 5

ĐỀ CƯƠNG bài tạp KT vĩ mô

ĐỀ CƯƠNG và bài tạp KT vĩ mô
... phương pháp nghiên cứu kinh tế 2.1 Khái niệm, đối tượng nghiên cứu kinh tế  Khái niệm: Kinh tế học môn khoa học nghiên cứu, phân tích lựa chọn vấn đề kinh tế mang tính tổng thể ... Tìm hiểu nguyên lý hoạt động kinh tế, - Nghiên cứu vai trò phủ điều tiết kinh tế Các khái niệm kinh tế 3.1 Sản lượng tiềm (Yp – Potential Yield) Sản lượng tiềm mức sản lượng tối ưu ... điều kiện làm việc tốt chưa tính vào GDP GNP + Hại chưa trừ hoạt động gây hại cho đời sống dân chúng ô nhiễm môi trường, hệ cân sinh thái bị phá vỡ BÀI TẬP Bài tập : Trên lãnh thổ quốc gia có...
 • 58
 • 288
 • 0

Tài liệu Đề cương bài tập quạt máy nén doc

Tài liệu Đề cương và bài tập quạt máy nén doc
... ý máy nén hướng trục (khác bơm, quạt) + Các dạng kết cấu, cấp máy nén hướng trục +Đặc điểm khí động học máy nén (công nén, hiệu suất, hệ số cột áp tĩnh) 4.Điều chỉnh chế độ làm việc IV Máy nén ... điểm thủy lực Q, vtbpíttông , 4 .Máy nén roto 5 .Máy nén pít tông roto Điều chỉnh chế độ làm việc 7.Tính toán kích thước V.Trạm máy nén, an toàn Bài tập Quạt 1.Dùng quạt để vận chuyển khí có khối ... không) máy nén pít tông cấp nén khí metan có thêt tích chết 8,5% Không khí đước nén từ áp suất at lên at máy nén pít tông 1cấp cấp có làm lạnh trung gian, thể tích chết 8% Dùng máy nén khí để nén...
 • 4
 • 724
 • 14

ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP ÔN TẬP TIENG ANH 8 HKII (2).

ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP TIENG ANH 8 HKII (2).
... has / be done * the passive form of present perfect tense: S + has / have been + V-pp+ (by + O) 18 to America yet? a Have you ever been b Were you been c Were you d Are you 19 The work was...
 • 2
 • 807
 • 7

DE CUONG VA BAI TAP vat ly 6

DE CUONG VA BAI TAP vat ly 6
... 5: Khối lượng voi 6tấn, khối lượng kiến 1mg, khối lượng voi gấp lần kiến: A triệu B 60 triệu C 60 0 triệu D tỉ Câu 6: Người ta đo thể tích chất lỏng bình chia độ có ĐCNN 0,6cm3 Cách ghi kết sau ... - Vẽ đường biểu diễn vào giấy kẻ vng theo HD GV - Trả lời câu hỏi SGK 80 80 80 79 77 75 72 69 66 63 60 lỏng rắn lỏng rắn lỏng rắn rắn rắn rắn rắn rắn rắn rắn rắn HOẠT ĐỘNG 4: (5ph) Rút kết luận ... độ đun (ph) (t0C) lỏng - Cách biểu diễn giá trị trục 60 rắn - Cách xác định 1điểm b/diễn đồ thị 63 rắn - Cách nối điểm thành đường biểu 66 rắn diễn nóng chảy TRƯỜNG THCS TRIỆU TRẠCH 49 VÕ THẠCH...
 • 62
 • 1,512
 • 3

Đề cương bài tập ôn thi ĐH môn lý -THPT Phan Chu Trinh

Đề cương và bài tập ôn thi ĐH môn lý -THPT Phan Chu Trinh
... THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang Đề cương ơn tập Vật 12 Câu 57 Với lò xo, gắn nặng m1 dao động với chu kỳ T1 = 3s Khi gắn nặng m2 dao động với T2 = 4s Nếu gắn đồng thời vật vào lò xo chu ... n B Máy thu chuyển động xa nguồn âm đứng n Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 20 Đề cương ơn tập Vật 12 C Máy thu chuyển động lại gần nguồn âm đứng n D Máy thu chuyển động ... lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 38 Đề cương ơn tập Vật 12 A Một từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường xốy biến thi n điểm lân cận B Một điện trường biến thi n theo...
 • 63
 • 194
 • 0

Đề cương bài tập ôn tập môn xác suất thống kê

Đề cương và bài tập ôn tập môn xác suất thống kê
... 0,95 b) Nếu công nhân hoàn thành sản phẩm 34 phút gọi có tay nghề cao Hãy tìm khoảng tin cậy số công nhân có tay nghề cao với độ tin cậy 0,95 Đề cương ôn tập môn xác suất thống toán c) Với ... sinh sống sử dụng sản phẩm ga công ty A B Điều tra ngẫu nhiên 600 hộ khu phố thấy có 400 hộ dùng ga, có 260 hộ sử dụng ga công ty A Đề cương ôn tập môn xác suất thống toán a) Với độ tin cậy 95% ... Đề cương ôn tập môn xác suất thống toán c) Gọi Y số chi tiết đạt tiêu chuẩn khilấy ngẫu nhiên 100 chi tiết Tính E(Y ) 1.5 Thời gian X (phút) hoàn thành sản phẩm công nhân nhà...
 • 4
 • 4,757
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: giải chọn tuyển bộ đề thi và bài tập hóa học lớp 8 thi học sinh giỏichuyen de ly thuyet va bai tap hoa hoc 10de cuong ly thuyet va bai tap on thi thpt 2015các đề và bài tập ôn thi tuyển sinh 10 môn anh văncác đề và bài tập ôn thi tuyển sinh 10 môn anh 2015đề cương ôn tập và bài tập môn tài chính công ty đa quốc giadùng một số tiền tố phủ định để dạy phần word study trong các tiết language focus bài 2 5 12 tiếng anh 10 và 12 nâng cao và một số kinh nghiệm để làm các bài tập biến đổi từxây dựng sử dụng bài giảng và bài tập theo hướng phân hoá nêu vấn đề để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài khái quát về nhóm halogen hoá học 10 thptlý thuyết và bài tập vật lý lớp 10lý thuyết và bài tập hóa học đại cươnglý thuyết và bài tập toán lớp 10lý thuyết và bài tập toán 10kế toán đại cương lý thuyết và bài tậpcâu hỏi và bài tập địa lí lớp 10ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng anh 10chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảm