Phương pháp MCMC và một số ứng dụng

Phương pháp MCMC một số ứng dụng

Phương pháp MCMC và một số ứng dụng
... lượng h (x) Phương pháp tỷ số Phương pháp tỷ số phương pháp thông dụng để sinh số ngẫu nhiên nhiều phân phối thông dụng phân phối Gamma, chuẩn, student-t Ý tưởng tổng quát phương pháp tỷ số tìm cặp ... Các phương pháp hiệu mô tả phần sau luận văn Sau số phương pháp thường sử dụng để lấy mẫu từ các phân phối trường hợp công thức hàm phân bố ngược áp dụng 1.3.1 Phương pháp biến đổi Phương pháp ... Chương Phương pháp biến phụ trợ MCMC Giới thiệu mặt lý thuyết vài thuật toán phương pháp MCMC có sử dụng biến phụ trợ: Phương pháp mô nhiệt luyện, mô điều chỉnh nhiệt,Moller, thuật toán trao đổi, phương...
 • 55
 • 420
 • 3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ phương pháp MCMC một số ứng dụng

Tóm tắt luận văn thạc sĩ phương pháp MCMC và một số ứng dụng
... Luận văn với mục đích trình bày phương pháp MCMC số ứng dụng .Luận văn xây dựng dựa lý thuyết suy luận Bayes,tích phân Monte Carlo xích Markov Luận văn gồm có chương: Chương Tổng quan Suy luận ... Chương Phương pháp biến phụ trợ MCMC Giới thiệu mặt lý thuyết vài thuật toán phương pháp MCMC có sử dụng biến phụ trợ: Phương pháp mô nhiệt luyện, mô điều chỉnh nhiệt,Moller, thuật toán trao đổi, phương ... nhiên: Phương pháp biến đổi, phương pháp chấp nhận - bác bỏ, phương pháp tỷ số Xích Markov: Các định nghĩa kí hiệu, Sự hội tụ phân phối, giới hạn giá trị trung bình Chương Mẫu Gibbs Giới thiệu phương...
 • 25
 • 134
 • 0

Phương pháp SCAMPER một số ứng dụng của phương pháp này

Phương pháp SCAMPER và một số ứng dụng của phương pháp này
... mật phương pháp chưa cao tính thú vị Window − Window hỗ trợ hiển thị hai ứng dụng thời điểm cách chia hình Kết luận Phương pháp SCAMPER giúp nhiều tồn có sẵn Đây số nhiều phương pháp Phương pháp ... thuật SCAMPER Một số ứng dụng SCAMPER công nghệ thông tin Bài viết tìm hiểu SCAMPER ứng dụng dễ thấy công nghệ thông tin Cuối cùng, em xin cảm ơn thầy truyền đạt kiến thức phương pháp nghiên cứu ... uses (Đưa vào sử dụng với mục đích khác) 2.5 Kỉ thuật tạo cách đưa giải pháp, sản phẩm trình vào mục đích sử dụng khác; sử dụng lại để giải vấn đề Một số câu hỏi giúp cho kỉ thuật này: − − −...
 • 12
 • 1,188
 • 5

Phương pháp Galerkin một số ứng dụng

Phương pháp Galerkin và một số ứng dụng
... giải mà phải sử dụng phương pháp gần Sai số áp dụng phương pháp cụ thể Sai số số liệu- Các số liệu thường thu thực nghiệm có sai số Sai số tính toán- Các số vốn có sai số, thêm sai số thu gọn nên ... biệt hai loại phương pháp giải gần đúng: phương pháp giải tích phương pháp số Các phương pháp giải tích tìm nghiệm gần dạng biểu thức phương pháp xấp xỉ liên tiếp Picard, phương pháp Newton – ... trình bày trình bày định nghĩa, ứng dụng phương pháp Galerkin không gian hàm Spline, chứng minh số tính chất hàm Spline; minh họa phương pháp Galerkin cho số phương trình vi phân thường 8 Chương...
 • 68
 • 245
 • 0

Đề tài nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEM

Đề tài nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEM
... nghệ GIS để thành lập đồ hình số độ cao Nghiên cứu số ứng dụng hình số độ cao 3.Phạm vi nghiên cứu Khu vực tỉnh Thái Nguyên 4 .Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phần mềm ArcGIS số liệu thu ... phương pháp thành lập hình số độ cao DEM, số phương pháp sử dụng chủ yếu như: thành lập DEM từ chụp ảnh lập thể, xây dựng DEM từ đường đồng mức, phương pháp tiên tiến phức tạp xây dựng DEM ... (độ cao) Hình 1.3 DEM dạng Vecter Kĩ thuật Trắc địa_Bản đồ Nghiên cứu khoa học Trung tâm Địa_Tin học 1.2 Phương pháp thành lập ứng dụng DEM 1.2.1 Các phương pháp thành lập DEM Hiện có nhiều phương...
 • 24
 • 640
 • 2

skkn ứng dụng phương pháp phonics một số quy tắc phát âm để nâng cao khả năng tự đọc tiếng anh của học sinh lớp 11a2 trường thpt quan sơn 2

skkn ứng dụng phương pháp phonics và một số quy tắc phát âm để nâng cao khả năng tự đọc tiếng anh của học sinh lớp 11a2 trường thpt quan sơn 2
... .Trang 1 .2. 2 Cu to ca t Ting Anh Trang GIO VIấN: Lấ TH H 19 T X HI Trng THPT Quan Sn Sỏng kin kinh nghim - 20 13 1 .2. 3 S phõn t Ting Anh Trang 1 .2. 4 Mu t cõm Ting Anh Trang ... 11 A2, trng THPT Quan Sn ti ny (P DNG PHNG PHP PHONICS V MT S QUI TC PHT M NNG CAO KH NNG T C T TING ANH CHO HC SINH LP 11A2 TRNG THPT QUAN SN 2) l kt qu ca nhng gỡ m bn thõn ó c hc, c tri nghim, ... .Trang B Gii quyt Trang Mt s kin thc c bn v Phonics v phng phỏp Phonics Trang 1.1Phng phỏp Phonics Trang 1 .2 Mt s kin thc c bn v Phonics Trang 1 .2. 1 m ca ch cỏi Ting Anh ...
 • 21
 • 943
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam
... cứu tổng hợp, đặc trưng số ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp lắng đọng hóa học pha khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam Nội dung nghiên cứu luận án - Chế tạo xúc tác Fe/γ-Al2O3 để ... hướng nghiên cứu cần thiết có tính Việt Nam Mục tiêu luận án: (i) tiếp cận công nghệ sản xuất vật liệu cacbon nano tiến đến làm chủ nó, nhằm tạo vật liệu cacbon nano mang nhãn hiệu Việt Nam mà ... thuộc vào nguồn cacbon nano từ nước (ii) nghiên cứu ứng dụng bước đầu vật liệu vào lĩnh vực hấp phụ, xúc tác nhằm xử lý chất hữu độc hại gây ô nhiễm môi trường với đề tài Nghiên cứu tổng hợp, đặc...
 • 26
 • 379
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam
... là: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng số ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp xúc tác lắng đọng hoá học pha khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam Các khảo sát tính chất hấp phụ xúc tác, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC  HUỲNH ANH HOÀNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƢNG VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU CACBON NANO ỐNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP XÚC TÁC LẮNG ĐỌNG ... hệ thiết bị tổng hợp vật liệu cacbon nano phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha (CVD) 41 2.1.3 Chế tạo xúc tác theo phương pháp tẩm 42 2.1.3.1 Chế tạo xúc tác cho trình tổng hợp CNT...
 • 154
 • 411
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " MÀNG MỎNG FERÍT CẤU TRÚC NANÔ: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẠ FERÍT MỘT SỐ ỨNG DỤNG " ppt

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Masanori Abe , Màng mỏng ferít coban ( CoFe2O4) với lực kháng từ cao chế tạo phương pháp mạ ferít phun quay Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ. ( ĐH Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh), tập 8, số 01, trang ... Tổng hợp màng mỏng ferit Ni-Zn phương pháp mạ ferít Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ ( ĐH Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh), tập 8, số 01, trang 17-20, 2005 5.2 Các công trình hoàn thành công bố ... cứu sinh học, Tạp Cí Phát triễn Khoa học Công nghệ, Đại học QG Tp HCM [2] Nguyễn Công Phương Nam, Nguyễn Cửu Thị Hương Giang, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Công Hào, Nghiên cứu gắn kết ferít kích...
 • 3
 • 254
 • 0

phương pháp sai phân một số ứng dụng trong giải toán

phương pháp sai phân và một số ứng dụng trong giải toán
... dãy số , Sai phân ứng dụng sai phân phần quan trọng góp phần giải toán dãy số mà giúp giải số toán khác như: phương trình hàm, đa thức, bất đẳng thức Về chất sai phân tìm cách tách số hạng dãy số ... Sai phân cấp I 2) Sai phân cấp I suy rộng (một số dạng bản) 3) Sai phân cấp II 4) Sai phân cấp II suy rộng ( số dạng bản) 5) Một số toán ứng dụng sai phân ( muốn cung cấp thêm ví dụ, mang tính ... Vấn đề sai phân ứng dụng sai phân giải toán dãy số giải toán nói chung nhiều người quan tâm, cho dù mức độ dạng loại có phần khác Người viết để tâm sưu tầm, tìm tòi nghiên cứu sâu sai phân, –...
 • 25
 • 270
 • 0

Bước đầu nghiên cứu phương pháp Sol-Gel một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính một số ứng dụng

Bước đầu nghiên cứu phương pháp Sol-Gel và một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính và một số ứng dụng
... S.TS (~^ìn/IL sẨCýẨì) BÁO CÁO TÓM TẮT Bước đầu nghiên cửu phương pháp sol-gel số phương p h p khác tổng hợp vật liệu kích thước cỡ ÌIC IO T i biến tính U sô ứng dụng a T ê n đề tài: M Ã S O : Q T ... họp vật liệu kích thư ớc cõ' nano T i biến tính số ứ n s dụng" M ục tie It để tài: • Tổng hợp vật liệu kích thước cỡ nano T iO : biến lính phương pháp solsel • Khảo sát đạc trims xúc tác: hoạt tính ... sol-sel dans tron" phương pháp tiêu sir dụng nhiổu dể tổng hợp vật liệu có câu trúc nano Một trons; ứng dụng phươns; pháp sol- el đan s nghiên cứu rộng rãi với qui mô toàn cầu tons hợp -X C tác quan®...
 • 40
 • 243
 • 1

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PROLOG TRONG BIỂU DIỄN TRI THỨC

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PROLOG TRONG BIỂU DIỄN TRI THỨC
... -    - GVHD: PGS TS ĐỖ VĂN NHƠN BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC 1.1 Tri thức gì? Tri thức có nhiều ý nghĩa tùy theo văn cảnh, lúc có ... ỨNG DỤNG Hệ sở tri thức: Cơ sở tri thức tập hợp tri thức liên quan đến vấn đề mà chương trình quan tâm giải 1.5 Biểu diễn tri thức sử dụng luật dẫn xuất Phương pháp biểu diễn tri thức luật sinh ... chọn tri thức thích hợp số tri thức giải vấn đề HV: TRƯƠNG HOÀI PHONG – CH1301048 – LỚP CAO HỌC KHÓA Trang GVHD: PGS TS ĐỖ VĂN NHƠN 1.3 Sự phân lớp tri thức: 1.4 BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG...
 • 62
 • 181
 • 0

Phương pháp spline collocation một số ứng dụng

Phương pháp spline collocation và một số ứng dụng
... Các hàm spline, phương pháp spline collocation, ứng dụng phương pháp spline collocation giải số lớp phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp phân ... đề tài: Phương pháp spline collocation số ứng dụng. ” Mục đích nghiên cứu Tổng hợp kiến thức phương pháp spline collocation Ứng dụng phương pháp để giải gần số lớp phương trình vi phân, phương ... cần thiết sử dụng luận văn 8 Chương Phương pháp spline collocation Trình bày hệ thống hàm spline, phương pháp spline collocation Minh họa phương pháp cho số lớp phương trình vi phân, phương trình...
 • 68
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vành địa phương nửa địa phương và một số ứng dụngmột số nghiên cứu về các lũy đẳng trong các vành địa phương nửa địa phương và một số ứng dụngpic16f84 và một số ứng dụngcây và một số ứng dụnglogic mờ và một số ứng dụnggiới thiệu công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực và một số ứng dụng trong xây dựng giao thông thuỷ lợicác định lí về hàm khả vi và một số ứng dụngnội suy ảnh và một số ứng dụngbài toán dạng cauchy kovalepskaya và một số ứng dụngđặc điểm tính chất và một số ứng dụng của vàngmot so ung dung cua phuong phap dinh gia cac cong cu phai sinh va mot so goi y cho vnmột số ứng dụng hệ thống thiết bị định vị toàn cầu vào ngành quản lý phương tiệnvận tải ở việt nam và trên thế giớiphương pháp khảo sát một số vấn đề liên quan đến phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư cổ tử cungmột số ứng dụng phương pháp đo quangphương pháp soạn thảo một số văn bản thông dụngUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 9. Undersea worldchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014Unit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018nghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?Tìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NIMESULIDHọc thuyết kinh tế của adam smithNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dàiBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEO