Nghiên cứu phát hiện virus gây bệnh thối đen mũ chúa (black queen cell virus) trên ong mật ở miền bắc việt nam

Nghiên cứu phát hiện virus gây bệnh thối đen chúa (black queen cell virus) trên ong mật miền bắc việt nam

Nghiên cứu phát hiện virus gây bệnh thối đen mũ chúa (black queen cell virus) trên ong mật ở miền bắc việt nam
... Black queen cell virus trờn ong mt - Xỏc nh s phõn b ca Black queen cell virus ti cỏc tri nuụi ong mt Bc Vit Nam - Xỏc nh ngun gc tin húa ca Black queen cell virus gõy bnh trờn ong mt Bc Vit Nam ... cho ngh nuụi ong ca nc ta l virus, c bit l virus gõy bnh thi en m chỳa (Black queen cell virus) Do cũn thiu kin thc v bnh ong mt, hoc khụng bit chớnh xỏc nguyờn nhõn gõy bnh, ngi nuụi ong thng s ... phỏt trin bn vng ngnh nuụi ong Xut phỏt t cỏc c s trờn, chỳng tụi thc hin ti: "Nghiờn cu phỏt hin virus gõy bnh thi en m chỳa (Black queen cell virus) trờn ong mt Bc Vit Nam" vi cỏc mc ớch nghiờn...
 • 74
 • 138
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến đa dạng của bọ nhảy (Insecta Collembola) trên đất nông nghiệp miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến đa dạng của bọ nhảy (Insecta Collembola) trên đất nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam
... 2.4.2 Ảnh hưởngcủa số nhân tố sinh thái đến đa dạng bọ nhảy Sử dụng phương pháp nghiên cứu cấp quần xã để đánh giá ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến đa dạng quần xã bọ nhảy dựa biến đổi giá trị số ... phân bọ nhảy đất trồng số nông nghiệp chủ yếu 10 tỉnh thành miền Bắc Việt Nam; ghi nhận loài cho khu hệ bọ nhảy Việt Nam + Đã kết luận ảnh hưởng số nhân tố sinh thái (nhân tố loại đất, nhân tố ... sản xuất nông nghiệp, thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến đa dạng bọ nhảy (Insecta: Collembola) đất nông nghiệp miền Bắc Việt Nam Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI...
 • 27
 • 462
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm và trồng thông nhựa (pinus merkusii jungh et de vriese) trên đất thoái hoá miền bắc việt nam

Nghiên cứu cơ sở khoa học sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm và trồng thông nhựa (pinus merkusii jungh et de vriese) trên đất thoái hoá ở miền bắc việt nam
... xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm trồng Thông nhựa (Pinus merkusii Jungh Et de Vriese) đất thoái hoá Miền Bắc Vi t Nam MỤC TIÊU 2.1 Mục tiêu tổng quát - Xác định sở khoa học sản xuất ... hưởng CP VSV đa chủng tới Thông nhựa đất thoái hoá 3.4.1 Hiệu chế phẩm vi sinh vật đa chủng tới Thông nhựa 3.4.1.1 Hiệu chế phẩm vi sinh vật đa chủng tới Thông nhựa vườn ươm Số liệu đo đếm chiều ... (2011) nghiên cứu, tổ hợp chủng VSV để sản xuất phân hữu vi sinh đa chức cho chè Kết thu chủng vi sinh vật có ích an toàn sinh học, chủng A11, chủng KT7, chủng PI6, chủng ĐK 14, chế phẩm vi sinh vật...
 • 30
 • 137
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm và trồng thông nhựa (Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese) trên đất thoái hoá Miền Bắc Việt Nam (TT)

Nghiên cứu cơ sở khoa học sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm và trồng thông nhựa (Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese) trên đất thoái hoá ở Miền Bắc Việt Nam (TT)
... xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm trồng Thông nhựa (Pinus merkusii Jungh Et de Vriese) đất thoái hoá Miền Bắc Vi t Nam MỤC TIÊU 2.1 Mục tiêu tổng quát - Xác định sở khoa học sản xuất ... 3.41: Chế phẩm đa chủng vi sinh vật 3.4 Kết ảnh hưởng CP VSV đa chủng tới Thông nhựa đất thoái hoá 3.4.1 Hiệu chế phẩm vi sinh vật đa chủng tới Thông nhựa 3.4.1.1 Hiệu chế phẩm vi sinh vật đa chủng ... (2011) nghiên cứu, tổ hợp chủng VSV để sản xuất phân hữu vi sinh đa chức cho chè Kết thu chủng vi sinh vật có ích an toàn sinh học, chủng A11, chủng KT7, chủng PI6, chủng ĐK 14, chế phẩm vi sinh vật...
 • 29
 • 123
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm và trồng thông nhựa (pinus merkusii jungh et de vriese) trên đất thoái hoá miền bắc việt nam

Nghiên cứu cơ sở khoa học sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm và trồng thông nhựa (pinus merkusii jungh et de vriese) trên đất thoái hoá ở miền bắc việt nam
... xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm trồng Thông nhựa (Pinus merkusii Jungh Et de Vriese) đất thoái hoá Miền Bắc Vi t Nam MỤC TIÊU 2.1 Mục tiêu tổng quát - Xác định sở khoa học sản xuất ... Bước CHẾ PHẨM VI SINH VẬT ĐA CHỦNG 20 Dung dịch sinh khối loại vi khuẩn Hình 3.41: Chế phẩm đa chủng vi sinh vật 3.4 Kết ảnh hưởng CP VSV đa chủng tới Thông nhựa đất thoái hoá 3.4.1 Hiệu chế phẩm ... (2011) nghiên cứu, tổ hợp chủng VSV để sản xuất phân hữu vi sinh đa chức cho chè Kết thu chủng vi sinh vật có ích an toàn sinh học, chủng A11, chủng KT7, chủng PI6, chủng ĐK 14, chế phẩm vi sinh vật...
 • 27
 • 235
 • 0

Đề tài nghiên cứu “phát hiện sớm bệnh đtđ typ2 bằng nghiệm pháp tăng đường huyết”

Đề tài nghiên cứu “phát hiện sớm bệnh đtđ typ2 bằng nghiệm pháp tăng đường huyết”
... nghiên cứu : Phát sớm bệnh ĐTĐ typ2 nghiệm pháp tăng đờng huyết nhằm mục đích: Chẩn đoán sớm bệnh ĐTĐ Điều trị , t vấn, có hớng sử trí phù hợp Chơng Tổng quan tài liệu Bệnh ĐTĐ 1.1 Định nghĩa ... phát bệnh nhân ĐTĐ nhóm thừa cân chiếm tỷ lệ 24,2% Trong 33 bệnh nhân ĐTĐ có 14 bệnh nhân ĐTĐ phát nhóm có BMI bình thờng chiếm tỷ lệ 42,4% Trong 33 bệnh nhân ĐTĐ bệnh nhân ĐTĐ phát nhóm bệnh ... ĐTĐ, 20 bệnh nhân tiền ĐTĐ, bệnh nhân đờng máu bình thờng * 16 bệnh nhân lipid máu bình thờng sau làm NFTĐM có bệnh nhân ĐTĐ, bệnh nhân tiền ĐTĐ, bệnh nhân đờng máu bình thờng * Nh vậy, 33 bệnh...
 • 35
 • 265
 • 2

Phát hiện Virus Viêm Não mới từ dịch não tủy của bệnh nhân có hội chứng não cấp miền Bắc Việt Nam pdf

Phát hiện Virus Viêm Não mới từ dịch não tủy của bệnh nhân có hội chứng não cấp ở miền Bắc Việt Nam pdf
... phân lập năm 2002 từ DNT bệnh nhân HCNC từ muỗi kỹ thuật RT-PCR Xác định chủng virut dơng tính với cặp mồi chủng virut phân lập từ DNT bệnh nhân HCNC (chủng virut ký hiệu 02VN193, ... 150.000 ) 14 TCNCYH 29 (3) - 2004 tồn phản ứng đặc hiệu với chủng virut ký hiệu 02VN208 Từ 148 mẫu dịch não tuỷ bệnh nhân HCNC năm 2002, không phát đợc kháng thể IgM kháng virut VNNB ... nhân, chủng virut ký hiệu 02VN208 tên virut Nam Định Hai chủng virut Arbo phân lập từ bệnh nhân HCNC mùa dịch viêm não hè năm 2002, hai bệnh nhân hồi phục hoàn toàn sau điều trị Do chẩn đoán...
 • 5
 • 267
 • 0

Luận văn nghiên cứu bệnh đốm vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) miền bắc việt nam

Luận văn nghiên cứu bệnh đốm vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) ở miền bắc việt nam
... a TS Hà Vi t Cư ng, ti n hành ñ tài: Nghiên c u b nh vàng l i lúa (Rice yellow stunt virus) mi n B c Vi t Nam Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………………… ... h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………………… T NG QUAN TÀI LI U 2.1 B nh vàng l i th gi i Vi t Nam B nh vàng lùn lúa (rice yellow stunt disease) ñư c phát hi n ñ ... b nh lúa g i b nh vàng t m th i (rice transitory yellowing disease) ñã gây thành d ch ðài Loan (Chiu et al., 1965) virus gây b nh ñư c g i RTSV (Rice transitory yellowing virus) T i Vi t Nam, ...
 • 74
 • 591
 • 2

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn streptococcus spp gây bệnh xuất huyết cá rô phi miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn streptococcus spp gây bệnh xuất huyết ở cá rô phi ở miền Bắc Việt Nam
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM HỒNG QUÂN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SPP GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT CÁ RÔ PHI NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VI T NAM Chuyên ... nghiên cứu sản xuất vacxin phòng bệnh vi khuẩn Streptococcus spp phi nuôi Vi t Nam Với mục tiêu vậy, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Streptococcus spp gây bệnh ... phòng bệnh Streptococcosis gây bệnh phi nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất Vi t Nam Vì vậy, vi c phân lập xác định đặc tính sinh học Streptococcus spp cần thiết, sở khoa học để giúp cho vi c nghiên...
 • 83
 • 204
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... công ty Quy mô công ty quy mô tổng tài sản doanh nghiệp Theo thuyết đánh đổi, quy mô công ty nắm giữ tiền có mối tƣơng quan âm công ty lớn dễ dàng tiếp cận với nguồn tài trợ giá rẻ, lý công ty ... 2005 Kết nghiên cứu cho thấy công ty có hội đầu tƣ tƣơng lai tiền nắm giữ quan trọng yếu tố quan trọng để công ty cải thiện khả linh hoạt tài chính, công ty có xu hƣớng nắm giữ nhiều tiền Nghiên ... thời gian quan sát - Không chọn công ty thuộc lĩnh vực tài công ích Bài nghiên cứu đƣợc tiến hành mẫu chọn ngẫu nhiên 117 công ty đƣợc niêm yết sàn giao dịch chứng khoán HOSE, HNX Các công ty đƣợc...
 • 95
 • 195
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... cho số tương quan âm với tiền nắm giữ 2.3.6 Quy mô công ty Quy mô công ty quy mô tổng tài sản doanh nghiệp Theo thuyết đánh đổi, quy mô công ty nắm giữ tiền có mối tương quan âm công ty lớn dễ dàng ... tiền doanh nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Lợi nhuận vốn cổ phần kỳ vọng cổ phiếu có ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền công ty nghiên cứu Palazzo (2011) công ty niêm yết Mỹ, nghiên cứu ông đưa ... tài nghiên cứu trình bày gồm chương: Chương 1: Tổng quan lý thuyết Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Bàn luận kết nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Khi nghiên...
 • 26
 • 147
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... cho số tương quan âm với tiền nắm giữ 2.3.6 Quy mô công ty Quy mô công ty quy mô tổng tài sản doanh nghiệp Theo thuyết đánh đổi, quy mô công ty nắm giữ tiền có mối tương quan âm công ty lớn dễ dàng ... tiền doanh nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Lợi nhuận vốn cổ phần kỳ vọng cổ phiếu có ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền công ty nghiên cứu Palazzo (2011) công ty niêm yết Mỹ, nghiên cứu ông đưa ... tài nghiên cứu trình bày gồm chương: Chương 1: Tổng quan lý thuyết Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Bàn luận kết nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Khi nghiên...
 • 26
 • 217
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và một số biện pháp phòng trừ loài Ong đen (Leptocybe invasa Fisher La Salle) gây u bướu bạch đàn tại một số địa điểm miền Bắc Việt Nam.

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và một số biện pháp phòng trừ loài Ong đen (Leptocybe invasa Fisher La Salle) gây u bướu bạch đàn tại một số địa điểm ở miền Bắc Việt Nam.
... thái loài Ong đen gây u u bạch đàn • • Một số đặc điểm sinh học loài OĐGUBBĐ Một số đặc điểm sinh thái loài OĐGUBBĐ 2.1.4 Nghiên c u số biện pháp phòng trừ loài Ong đen gây u u bạch đàn • • ... nghiên c u số đặc điểm sinh học sinh thái loài Ong đen gây u u bạch đàn 2.2.3.1 Phương pháp nghiên c u số đặc điểm sinh học loài Ong đen gây u u bạch đàn - Thời gian pháp triển phavà vòng ... 2 Xuất phát từ vấn đề trên, luận án Nghiên c u đặc điểm sinh vật học số biện pháp phòng trừ loài Ong đen (Leptocybe invasa Fisher & La Salle) gây u u bạch đàn số địa điểm miền Bắc Việt...
 • 24
 • 269
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và một số biện pháp phòng trừ loài Ong đen (Leptocybe invasa Fisher & La Salle) gây u bướu bạch đàn tại một số địa điểm miền Bắc Việt Nam (TT)

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và một số biện pháp phòng trừ loài Ong đen (Leptocybe invasa Fisher & La Salle) gây u bướu bạch đàn tại một số địa điểm ở miền Bắc Việt Nam (TT)
... thái loài Ong đen gây u u bạch đàn • • Một số đặc điểm sinh học loài OĐGUBBĐ Một số đặc điểm sinh thái loài OĐGUBBĐ 2.1.4 Nghiên c u số biện pháp phòng trừ loài Ong đen gây u u bạch đàn • • ... nghiên c u số đặc điểm sinh học sinh thái loài Ong đen gây u u bạch đàn 2.2.3.1 Phương pháp nghiên c u số đặc điểm sinh học loài Ong đen gây u u bạch đàn - Thời gian pháp triển phavà vòng ... địa điểm đi u tra, chọn địa điểm Phù Ninh để nghiên c u sinh học, sinh thái biện pháp phòng trừ 14 14 3.2 Nghiên c u số đặc điểm hình thái loài Ong đen gây u u bạch đàn 3.2.1 Một số đặc điểm...
 • 28
 • 150
 • 0

Nghiên cứu khả năng đối kháng của một số chủng vi sinh vật phân lập từ đất trồng rừng đối với một số loại nấm vật gây bệnh thực vật phổ biến miền bắc Việt Nam

Nghiên cứu khả năng đối kháng của một số chủng vi sinh vật phân lập từ đất trồng rừng đối với một số loại nấm vật gây bệnh thực vật phổ biến ở miền bắc Việt Nam
... vững Xuất phát từ lý trên, chúng em thực đề tài: Nghiên cứu khả đối kháng số chủng vi sinh vật phân lập từ đất trồng rừng số loại nấm vật gây bệnh thực vật phổ biến miền bắc Vi t Nam CHƯƠNG I ... vật phổ biến miền Bắc - Phân lập tuyển chọn chủng xạ khuẩn, vi khuẩn Bacillus có hoạt tính kháng nấm gây bệnh 25 - Tuyển chọn chủng xạ khuẩn, vi khuẩn Bacillus đối kháng với số chủng nấm gây bệnh ... nấm gây bệnh thực vật - Khảo sát ảnh hưởng điều kiện nuôi cấy đến khả sinh trưởng số chủng vi sinh vật đối kháng phân lập 2.3 Đối tượng nghiên cứu - Cây đu đủ bị bệnh thối gốc, chè bị bệnh phồng...
 • 58
 • 353
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay qua thực tế các trường đại học khối xã hội nhân văn ở miền bắc việt namkết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa đào mãn thiên hồng ở miền bắc việt nam potkết quả chọn tạo và phát triển giống cây ăn quả ở miền bắc việt namgóp phần nghien cứu nguồn gốc nguyên liệu lá xoài ở miền bắc việt namnghiên cứu chuyển vụ trồng rong câu sớm ở miền bắc việt namđánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng và phát triển logistics ở miền bắc việt namsơ lược lịch sử nghiên cứu chim ở miền bắc việt nam và vqgsơ lược lịch sử nghiên cứu chim ở miền bắc việt nam và việt nam nói chungkiểm tra độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp pcr đa mồi trong phát hiện salmonella gây bệnh tiêu chảytài liệu qui trình nestedpcr phát hiện virút gây bệnh đốm trắng wssv và nội chuẩn giáp xác mười chân trên nhiều đối tượng cảm nhiễm pptnâng cao chất lượng cơ cấu sản phẩm đâu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mớicách phát hiện virus trên máy tínhcách phát hiện virus trên iphoneli nghiên cứu hoạt động của các định chế tài chính và vai trò của chúng trên thị trường chứng khoán việt namđặc tính kháng nguyên và vai trò gây bệnh của vi khuẩn e e coli gây bệnh tiêu chảy lợn con ở một số tỉnh miền bắc việt namCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcHCM voi CNMarx leninĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMKien truc thoi lyVan hoa dog bang bac boVan hoa nam boVăn hoá mặc việt nam truyền thốngvh qua ca dao4 nạp chồng toán tử7 thiet ke huong doi tuong9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTAỨNG DỤNG VSV TRONG CNTP