Nghiên cứu ô nhiễm các kim loại nặng trong bụi khí ở hà nội bằng phương pháp phân tích PIXE trên máy gia tốc pelletron 5SDH 2

Nghiên cứu ô nhiễm các kim loại nặng trong bụi khí nội bằng phương pháp phân tích pixe trên máy gia tốc pelletron 5SDH 2

Nghiên cứu ô nhiễm các kim loại nặng trong bụi khí ở hà nội bằng phương pháp phân tích pixe trên máy gia tốc pelletron 5SDH 2
... (ng/cm2) 648.65 6. 72 1 420 .60 6. 42 153.90 6.79 29 .89 14. 72 26 .21 15. 62 3 128 .63 5.40 84.45 8.98 117.14 8.76 30.64 87.86 Giỏ tr chun (ng/cm2) 481.8835 1160.835 124 .756 20 .64659 32. 08986 26 49.191 ... 2. 3.4 Detector 29 2. 3.5 Tm lc 30 2. 4 Phn mm ghi nhn v x lý s liu 32 2.4.1 Phn mm ghi nhn ph RC43 32 2.4 .2 Phn mm phõn tớch ph PIXE GUPIX 33 2. 5 Tin ... 31.16466 42 Ngng phỏt hin (ng/cm2) 16.3 14 8. 02 4.14 4.56 5.4 4.6 4.05 10.1 Lun Thc s Nguyn Vn Hiu 3500 y=1.1 921 6x; R =0.99 926 3000 Giá trị đo (ng/cm ) 25 00 20 00 1500 1000 500 0 500 1000 1500 20 00 25 00...
 • 63
 • 356
 • 1

nghiên cứu phân tích một số kim loại nặng trong sản phẩm chè phú lương bằng phương pháp von – ampe hòa tan

nghiên cứu phân tích một số kim loại nặng trong sản phẩm chè phú lương bằng phương pháp von – ampe hòa tan
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM VŨ HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG SẢN PHẨM CHÈ PHÚ LƢƠNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP VON - AMPE HOÀ TAN Chuyên ngành: Hóa phân tích số: 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC ... trên, phương pháp Von Ampe hoà tan có phạm vi ứng dụng lớn, đặc biệt phân tích lượng vết kim loại nặng Có thể kể đến số ứng dụng sau [3]: * Phân tích môi trường Phương pháp von ampe hoà tan phương ... đường von- ampe hòa tan Trong giai đoạn khuấy ngừng khuấy dung dịch Nếu trình hòa tan trình anot phương pháp phân tích phương pháp von- ampe hòa tan anot (ASV) ngược lại trình hòa tan xảy catot phương...
 • 123
 • 253
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VẤN ĐỀ TIẾP XÚC TRONG VIỆC THIẾT KẾ MÔ PHỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Khi thiết kế toán học có tiếp xúc (ví dụ vật xuống tiếp xúc với vật 2, hình 3) phần mềm ANSYS, việc chọn kiểu phần tử cho vật vật 2, ta phải chọn kiểu phần tử tiếp xúc cho nút có khả tiếp xúc ... hợp: R tiếp xúc dính, tiếp xúc trượt không tiếp xúc P Trong ba trường hợp này, điều kiện tiếp xúc phương trình cân lực tiếp xúc V2 trình bày [4] Trong bối cảnh phần tử R hữu hạn, phương trình ... tích tiếp xúc ẩn số, chúng thay đổi người ta đặt tải trọng Có nhiều phương pháp đề nghị để giải toán tiếp xúc phương pháp phần tử hữu hạn: phương pháp lập chương trình toán học 1, phương pháp...
 • 5
 • 232
 • 1

Nghiên cứu sự thay đổi hàm lượng oxostephanin trong một số mẫu củ và lá loài stephania dielsiana y c WU trồng tại ba vì, nội bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu sự thay đổi hàm lượng oxostephanin trong một số mẫu củ và lá loài stephania dielsiana y c WU trồng tại ba vì, hà nội bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao
... oxostephanin HPTLC, thẩm định quy trình áp dụng để địiứi lưọ-ng đánh giá hàm lượng hợp chất ừong số mẫu c mẫu Nguyên liệu phương pháp nghiên c u Nguyên liệu Nguyên liệu mẫu c mẫu trồng loài ... hái Ba (Hà Nội) , TS Nguyễn Qu c Huy giám định tên khoa h c [4], s y Iđiô 60 c xay thành bột thô Thiết bị hóa chất Thiết bị phân tích: Hệ thống m y s c lớp mỏng hiệu cao Camag, m y đo hàm ... đ c hiệu độ thích họp phương pháp đạt y u c u Đã định lượng hàm lượng oxostephanin mẫu c thử nghiệm cho th y nồng độ oxostephanin mẫu cao nồng độ oxostephanin mẫu c Tài liệu tham khảo Nguyễn...
 • 8
 • 95
 • 0

nghiên cứu thành phần loài mối gây hại công trình kiến trúc tại khu đô thị điển hình nội bằng phương pháp truyền thống và chỉ thị dna

nghiên cứu thành phần loài mối gây hại công trình kiến trúc tại khu đô thị điển hình ở hà nội bằng phương pháp truyền thống và chỉ thị dna
... VIỆT NAM NGUYỄN THỊ HẢI NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI MỐI GÂY HẠI CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TẠI KHU ĐÔ THỊ ĐIỂN HÌNH HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VÀ CHỈ THỊ DNA Chuyên ngành : Công nghệ sinh ... Nội, khu đô thị Định Công Nội Xuất phát từ lý trên, đề xuất đề tài Nghiên cứu thành phần loài mối gây hại công trình kiến trúc khu đô thị điển hình Nội phương pháp truyền thống thị DNA ... NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu thành phần loài mối gây hại công trình kiến trúc khu đô thị điển hình Nội - Xác định xác loài gây hại khu đô thị - Đưa giải pháp phòng trừ hiệu khu đô thị Học viện Nông...
 • 82
 • 108
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " QUI ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO NHẬN DẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT CỦA CƠ HỆ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGƯỢC TRÊN CƠ SỞ THỰC NGHIỆM " potx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... song việc nghiên cứu theo phương pháp (thực nghiệm lý thuyết), với việc chế tạo thiết bị nhằm tạo chủ động ứng dụng kết nghiên cứu vào thực tế − Các kết nghiên cứu đánh giá nhà khoa học (giải ... sản xuất (nhận hợp đồng chế tạo chuyển giao máy móc thiết bị đo đạc đánh giá kiểm định cầu) − Việc nghiên cứu bao gồm lý thuyết, thực nghiệm Phòng thí nghiệm trường Các kết nghiên cứu cho thấy ... tạo hệ thống quan trắc tự động mực nước đất, Hội nghị khoa học lần 9, Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM, 10/2005 Đánh giá kiến nghị − Đã tiến hành song song việc nghiên cứu bước ứng dụng vào thực...
 • 4
 • 294
 • 0

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh đấu thầu xây lắp bằng phương pháp phân tích định lượng cho công ty cổ phần xây dựng constrexim số 1

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh đấu thầu xây lắp bằng phương pháp phân tích định lượng cho công ty cổ phần xây dựng constrexim số 1
... 10 11 54 i thi công s 11 40 i thi công s 11 40 i thi công 10 12 42 i thi công s 10 12 8 41 Qua s li u phân tích cho th y công ty có ngu n nhân l c d i dào, t l gi a công nhân cán b chuyên ... nh s 11 /2002/Q - BXD c a B tr ng B Xây d ng v vi c t ch c t i Công ty xây l p, xu t nh p nh u v t li u k thu t xây d ng thành Công ty m mô hình thí m Công ty m - Công ty có tên Công ty u t Xây ... T L P C A CÔNG TY C NG C NH TRANH TRONG PH N CONSTREXIM S U TH U XÂY 31 2 .1 Khái quát v Công ty C ph n Constrexim S 31 2 .1. 1 L ch s hình thành phát tri n c a Công ty c ph n Constrexim...
 • 106
 • 209
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đơn phối tử trong hệ lantan (III) asenazo III bằng phương pháp trắc quang

Nghiên cứu sự tạo phức đơn phối tử trong hệ lantan (III)  asenazo III bằng phương pháp trắc quang
... Hằng Trong khóa luận nghiên cứu tạo phức lantan (III) với asenazo III phơng pháp trắc quang, nhằm đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu phức chất nguyên tố đất với thuốc thử hữu Bằng phơng pháp trắc quang ... phức bị biến đổi, hệ tạo số phức (có tạo phức nấc) 1.6 Cơ chế tạo phức đơn ligan Nghiên cứu chế tạo phức đơn ligan tìm dạng ion trung tâm dạng ligan tham gia phức Trên sở nghiên cứu chế tạo phức ... quang nghiên cứu nội dung sau đề tài: - Nghiên cứu điều kiện tối u phức ion La (III) - asenazo III - Xác định thành phần phức La (III) với asenazo III hai phơng pháp: Phơng pháp hệ đồng phân tử (phơng...
 • 50
 • 294
 • 0

Luận án tiến sỹ Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử

Luận án tiến sỹ Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử
... boa quang ph6 phat x~ h'Oquang; phuong pMp di~n bOa; phuong pMp ehie't - triie Lu~n an tom tilt quang; phuong phap ha'p th1,1nguyen tli'; phuong nung luy~n-ha'p th1,1nguyen tli'; phuong phap quang ... phan tich tie'p platin tren 10 graphite d giai h~n phat hi~n co ppt; phan tich h~t kim thu dtt...
 • 27
 • 1,239
 • 15

Nghiên cứu sự ổn định khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp Phân tích biến dạng không liên tục

Nghiên cứu sự ổn định khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp Phân tích biến dạng không liên tục
... trình ngầm môi trường đá nứt nẻ 30 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BIẾN DẠNG KHÔNG LIÊN TỤC (DDA) 2.1 Phương pháp DDA trình phát triển Cơ học môi trường biến dạng không liên tục nghiên cứu hệ gồm ... khoang hầm môi trường biến dạng không liên tục Thông qua nghiên cứu lý thuyết thử nghiệm số máy tính, phân tích ảnh hưởng trạng thái nứt nẻ khối đá đến tính ổn định khoang hầm • Nội dung nghiên cứu ... vi, phương pháp nghiên cứu luận án Chương I Tổng quan Nội dung: Giới thiệu tổng quan ổn định công trình ngầm môi trường đá nứt nẻ phương pháp nghiên cứu Chương II Giới thiệu phương pháp Phân tích...
 • 145
 • 740
 • 2

nghiên cứu và chế tạo màng dẫn điện trong suốt zno pha tạp vanadium bằng phương pháp đồng phún xạ

nghiên cứu và chế tạo màng dẫn điện trong suốt zno pha tạp vanadium bằng phương pháp đồng phún xạ
... trúc ZnO 1.4.1 Tính chất điện quang màng ZnO pha tạp Tùy vào vật liệu pha tạp vào ZnO mà tính chất điện quang màng ZnO pha tạp khác ZnO pha tạp nhóm kim loại IA (Li, Na…) thành bán dẫn loại p pha ... chế tạo màng suốt dẫn điện ZnO pha tạp V phương pháp đồng phún xạ magnetron DC từ hai bia ZnO bia kim loại V Để đánh giá xác tính chất quang điện, cấu trúc, độ mấp mô bề mặt màng thành phần pha ... hay màng dẫn điện suốt Riêng đề tài khóa luận mà nghiên cứu đây, tạo màng dẫn điện suốt ZnO pha tạp V Hình 1.9 Các trạng thái oxi hóa V từ trái sáng phải +2, +3, +4 +5 1.4 Vật liệu ZnO pha tạp ZnO...
 • 96
 • 467
 • 1

tóm tắt nghiên cứu sự ổn định khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp phân tích biến dạng không liên tục

tóm tắt nghiên cứu sự ổn định khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp phân tích biến dạng không liên tục
... quỏ trỡnh mt n nh din Khối đá Lấp nhét Mái dốc đá Hỡnh 3.15 Mụ hỡnh bi toỏn Hỡnh 3.20 Mỏi dc ti t= 0,50s CHNG IV S N NH KHOANG HM TRONG MễI TRNG NT N 4.1 t bi toỏn Gi s khoang hm c to mụi trng ... ngm cỏc mụi trng khỏc c bit l mụi trng ỏ nt n Trong vic phõn tớch n nh khoang hm hin cú hai phng phỏp ch yu l: phng phỏp gii tớch v phng phỏp s Trong ú phng phỏp s l phng phỏp cú th mụ phng c ... tớnh toỏn thun li ta tim cn hỡnh dỏng khoang hm v hỡnh lc giỏc .Trong th nghim s ny, chỳng ta nghiờn cu chuyn dch ti hai v trớ biờn bờn hụng A v im núc B ca khoang hm s ph thuc vo: Khong cỏch gia...
 • 24
 • 192
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu sự ổn định khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp phân tích biến dạng không liên tục

tóm tắt luận án nghiên cứu sự ổn định khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp phân tích biến dạng không liên tục
... trỡnh mt n nh din Khối đá Lấp nhét Mái dốc đá Hỡnh 3.15 Mụ hỡnh bi toỏn Hỡnh 3.20 Mỏi dc ti t= 0,50s 55 CHNG IV S N NH KHOANG HM TRONG MễI TRNG NT N 4.1 t bi toỏn Gi s khoang hm c to mụi trng ... ngm cỏc mụi trng khỏc c bit l mụi trng ỏ nt n Trong vic phõn tớch n nh khoang hm hin cú hai phng phỏp ch yu l: phng phỏp gii tớch v phng phỏp s Trong ú phng phỏp s l phng phỏp cú th mụ phng c ... tớnh toỏn thun li ta tim cn hỡnh dỏng khoang hm v hỡnh lc giỏc .Trong th nghim s ny, chỳng ta nghiờn cu chuyn dch ti hai v trớ biờn bờn hụng A v im núc B ca khoang hm s ph thuc vo: Khong cỏch gia...
 • 37
 • 254
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Bùi Bảo Trung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA ... đồ phân vùng nguy trượt lở đất Bản Díu, Xín Mần, Giang Chương 4: Đề xuất gGiải pháp giảm thiểu tai biến trượt lở đất Bản Díuphòng tránh trượt lở khu vực Bản Díu ,huyện Xín Mần ,tỉnh Giang ... Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang 42 Hình 2.3 Bản đồ địa chất thạch học khu vực Bản Díu, huyện Xín Mần 46 Hình 2.4: Bản đồ điểm khảo sát trượt lở trọng điểm khu vực nghiên cứu 56 Hình...
 • 115
 • 436
 • 2

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã bản díu, huyện xín mần, tỉnh giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã bản díu, huyện xín mần, tỉnh hà giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Bùi Bảo Trung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA ... đồ phân vùng nguy trượt lở đất Bản Díu, Xín Mần, Giang Chương 4: Đề xuất gGiải pháp giảm thiểu tai biến trượt lở đất Bản Díuphòng tránh trượt lở khu vực Bản Díu ,huyện Xín Mần ,tỉnh Giang ... Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang 42 Hình 2.3 Bản đồ địa chất thạch học khu vực Bản Díu, huyện Xín Mần 46 Hình 2.4: Bản đồ điểm khảo sát trượt lở trọng điểm khu vực nghiên cứu 56 Hình...
 • 115
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ô nhiễm kim loại nặng trong không khíluận án nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất nước rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại thái nguyêncác kim loại nặng trong nước thảicác kim loại nặng trong nướccác kim loại nặng trong thực phẩmcác kim loại nặng trong đấtnghiên cứu thiết kế chế tạo cam của trục cam ds60 động cơ diesel bằng phương pháp bao hình và các giải pháp công nghệ bề mặt nâng cao chất lượng của camhàm lượng các kim loại nặng trong một số phân bón thông thường mg kgtổng hàm lượng các kim loại nặng trong đất và trầm tíchtính áp lực ô nhiễm của từng chất ô nhiễm cho các huyện thành phố trong khu vực sông đào làm cơ sở để phân tích nhận xét đánh giá thông số và khu vực cần quan tâm kiểm soát ô nhiễmnghiên cứu xử lý nước thải của làng nghề sản xuất miến dong cự đà thanh oai hà nội bằng phương pháp lọc sinh học ngập nướcnghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống vô tính hoa thược dược lùn bằng phương pháp giâm cành tại việt trì phú thọnghiên cứu thành phần của nanô bạc bằng phương pháp phân tích nhiệt tganội dung phương pháp phân tích các thế hệ laixác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ lc ms msNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốckết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)QĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămKT 1 tiet anh 8 2017-2018đề thi anh 8 phú ninhThiết bị media gatewayquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11ứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §10. Làm tròn sốnhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhTuần 4. Bím tóc đuôi sam