Nghiên cứu biến động chất lượng nước vùng cửa sông ven biển tỉnh quảng bình

Nghiên cứu biến động chất lượng nước vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu biến động chất lượng nước vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng Bình
... bờ biển tỉnh Quảng Bình 116,04 km, diện tích tự nhiên vùng ven biển tỉnh Quảng Bình 5.501 km2 Hình 1.1 Bản đồ hành tỉnh Quảng Bình[ 25] Phạm vi nghiên cứu luận văn vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng ... thời chịu tác động yếu tố ngoại sinh (thủy động lực) Nghiên cứu tập trung nghiên cứu biến đổi chất lượng nước vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng Bình thông qua việc tính toán tải lượng ô nhiễm ... thời mô phòng biến đổi chất lượng nước theo thời gian không gian Qua đưa tranh biến động chất lượng nước nói riêng thủy động lực - môi trường vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng Bình nói chung,...
 • 89
 • 236
 • 2

Khảo sát một số thông số chất lượng nước vùng cửa sông thạch hãn – tỉnh quảng trị

Khảo sát một số thông số chất lượng nước vùng cửa sông thạch hãn – tỉnh quảng trị
... cửa sông Thạch Hãn - tỉnh Quảng Trị 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Sơ đồ khối nghiên cứu Khảo sát số thông số chất lượng nước vùng cửa sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị Khảo sát số thông số chất ... đó, đề tài “ Khảo sát số thông số chất lượng nước vùng cửa sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị thực với mục tiêu tìm hiểu trạng chất lượng nước vùng cửa sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị, góp phần ... THỦY SẢN ………………………… NGUYỄN NỮ KHÁNH DUNG MSSV: 4913063002 KHẢO SÁT MỘT SỐ THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG CỬA SÔNG THẠCH HÃN TỈNH QUẢNG TRỊ Đồ án tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Quản lý Môi trường...
 • 55
 • 169
 • 0

Nghiên cứu chế độ thuỷ động lực và chất lượng nước vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai

Nghiên cứu chế độ thuỷ động lực và chất lượng nước vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai
... Thục Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương thủy động lực môi trường vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 10 (598) 2010, tr 1 4-2 0 Bảo Thạnh Chế độ thủy động lực ... động lực đặc điểm chất lượng nước vùng hạ lưu Sài Gòn - Đồng Nai, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 10 (598) 2010, tr 3 2-3 8 Bảo Thạnh, Mô tiêu chất lượng nước BOD5 DO vùng cửa sông Đồng Nai Tạp chí Khí ... mềm DHI MIKE 21 mô trường thủy động lực chất lượng nước cho vùng cửa sông Sài Gòn Đồng Nai với kết phù Luậnvới số liệu thực đo trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước hợp án bảo vệ họp thực tế...
 • 3
 • 207
 • 5

Báo cáo "ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG CỬA SÔNGBIỂN VEN BỜ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT " ppt

Báo cáo
... quỏ trỡnh x nc mn v nc l cp nc sinh hot c nờu trờn Hỡnh Nc thụ Tin x Lm nc Kh mui, kh trựng Nc sinh hot Hỡnh Quỏ trỡnh x nc bin ven b v nc ca sụng cp nc sinh hot Tin x bao gm cỏc ... ca nc bin Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 10/9-2011 93 kếT QUả NGHIÊN CứU ứNG DụNG Vựng ven b, gn cỏc vựng c dõn ụng ỳc, nc thi cụng nghip v sinh hot lm cho hm lng cht l lng nc dao ... phi cú cỏc bin phỏp x va kh mn kt hp vi lm nc v x cỏc cht ụ nhim c trng khỏc nh hng nghiờn cu cụng ngh x nc l v nc mn vựng ca sụng v ven bin cp nc sinh hot Nc cp sinh hot phi ỏp ng tiờu...
 • 10
 • 354
 • 2

Khảo sát một số thông số chất lượng nước vùng cửa sông cái – nha trang

Khảo sát một số thông số chất lượng nước vùng cửa sông cái – nha trang
... khảo sát số thông số chất lượng môi trường nước vùng cửa sông Cái Nha Trang thực nhằm mục tiêu “Tìm hiểu biến động số thông số chất lượng nước khu vực cửa sông Cái Nha Trang tác động hoạt ... nghiên cứu: a) Vài nét sông Cái Nha Trang: Sông Cái Nha Trang sông lớn tỉnh Khánh Hòa (sông Cái Nha Trang sông Cái Ninh Hòa) Sông Cái Nha Trang (còn có tên gọi sông Phú Lộc, sông Cù) có độ rộng ... NGHIÊN CỨU Khảo sát số thông số chất lượng nước vùng cửa sông Cái Nha Trang Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu Tìm hiểu tình trạng chất lượng nước Thu mẫu Thông số thủy...
 • 125
 • 756
 • 4

Đa dạng sinh học cá và sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá để đánh giá chất lượng nước vùng cửa sông nhật lệ, quảng bình

Đa dạng sinh học cá và sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá để đánh giá chất lượng nước vùng cửa sông nhật lệ, quảng bình
... hạng cách tính điểm cho số tổ hợp sinh học áp dụng cho việc đánh giá chất lượng nước vùng cửa sông Nhật Lệ 64 Bảng 15 Ma trận số tổ hợp để đánh giá chất lượng môi trường nước vùng cửa sông ... để đánh giá chất lƣợng nƣớc 64 3.3.1 Tính số tổ hợp để đánh giá chất lượng môi trường nước 64 3.3.2 Đánh giá chất lượng nước vùng cửa sông Nhật Lệ số tổ hợp sinh học ... cứu sử dụng số tổ hợp quần xã để đánh giá chất lƣợng nƣớc giới Việt Nam 1.3.1 Khái quát số tổ hợp sinh học (Index of Biotic Integrity – IBI) 1.3.1.1 Lịch sử số tổ hợp sinh học Chỉ số tổ hợp sinh...
 • 84
 • 223
 • 0

Các kết quả nghiên cứu xói lở và bồi tụ vùng cửa sông ven biển Việt Nam

Các kết quả nghiên cứu xói lở và bồi tụ vùng cửa sông ven biển Việt Nam
... luật dự báo xu bồi tụ Xói lở vùng ven biển cửa sông Việt nam Báo cáo khoa học đề tài KHCN-06.08 Lưu trữ Viện hải Dương Học Nha Trang Tóm tắt Tai biến bồi tụ, xói lở cửa sông ven biển mối lo sâu ... lượng bồi tích đưa ven bờ Tuy nhiên, trình sa bồi cửa sông, cửa biển luồng lạch tiếp tục tăng hệ kèm trình xói lở bờ dâng cao mực xâm thực sở với dâng cao mực nước biển Hậu Xói lở bồi tụ cửa sông, ... bồi tích Khá phổ biến trường hợp tai biến sa bồi kèm xói lở Tương lai, diễn biến xói lở, bồi tụ bờ biển cửa sông phức tạp Xói lở bồi tụ cửa sông, bờ biển gây hậu nặng nề thiệt hại trực tiếp sinh...
 • 15
 • 149
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sôngvùng cửa sông cà ty đề xuất biện pháp quản lý

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông và vùng cửa sông cà ty đề xuất biện pháp quản lý
... vùng cửa sông Ty Đề xuất biện pháp quản nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá trạng từ đề xuất biện pháp để bảo vệ chất lượng nước sông Ty nói riêng, chất lượng môi trường nước mặt địa ... nước sông Ty Mục tiêu 2: Điều tra, đánh giá trạng nguồn thải vào sông Ty Mục tiêu 3: Đề xuất biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sông Ty Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên ... tượng nghiên cứu: Đối tượng đề tài chất lượng nước sông Ty Phạm vi nghiên cứu: Sông Ty lưu vực chảy qua Tp Phan Thiết khu vực cửa sông Ty Phạm vi: Một số vị trí dọc theo sông Ty địa bàn...
 • 138
 • 170
 • 1

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước và đề xuất biện pháp kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nước ở lưu vực sông vàm cỏ đông tỉnh tây ninh

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước và đề xuất biện pháp kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nước ở lưu vực sông vàm cỏ đông tỉnh tây ninh
... ng sông C u c m t s sông nh sông Ti n, sông H u,… có d u hi u ô nhi m h u c , m c đ ô nhi m sông Ti n cao h n sông H u  L u v c sông Vàm C ông đo n sông ch y qua t nh Tây Ninh T i l u v c sông ... sông Vàm C ông t nh Tây Ninh - Ch ng 3: v c sông Vàm C xu t bi n pháp ki m soát ngu n gây ô nhi m n ông t nh Tây Ninh cl u CH NG T NG QUAN V TÌNH HÌNH Ô NHI M N ÔNG – T NH TÂY NINH SÔNG VÀM C ... 21 CH ÁNH GIÁ CH T L NG N NG C M T L U V C SÔNG VÀM C ÔNG T NH TÂY NINH 2.1 Hi n tr ng ch t l Sông Vàm C ng n c l u v c sông Vàm C ông n m ông – t nh Tây Ninh phía Tây Nam c a t nh Tây Ninh có...
 • 105
 • 484
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi ở thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp quản lý

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi ở thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp quản lý
... hồ bơi có an toàn cho người sử dụng không? Để tìm hiểu vấn đề này, học viên thực đề tài Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp quản Mục tiêu nghiên ... trạng quản công tác quản hồ bơi TPHCM: bao gồm hệ thống quản lý, nội dung quản lý, biện pháp xử vi phạm - Điều tra trạng chất lượng nước hồ bơi TPHCM - Đề xuất biện pháp quản Đối ... vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: chất lượng nuớc hồ bơi công cộng - Phạm vi: Thành phố Hồ Chí Minh Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi đề xuất...
 • 110
 • 677
 • 7

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông cầu đoạn chảy qua địa bàn tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông cầu đoạn chảy qua địa bàn tỉnh thái nguyên
... hợp lý nguồn tài nguyên nước sông Cầu, luận văn thực Nghiên cứu trạng chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên dựa theo phương pháp tính số chất lượng nước Kết cho thấy: ... đô thị thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên Chất lượng nước sông Cầu đoạn sau chảy qua địa bàn thành phố Thái Nguyên (đoạn từ Cầu Mây Phú Bình đến đoạn sông Cầu trước điểm hợp lưu sông Công) tương ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu: - Chất lượng nước lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Bộ số WQI - Các giải pháp quản lý môi trường nước địa bàn nghiên cứu 2.2 Phạm vi nghiên...
 • 12
 • 1,292
 • 3

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệ

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệ
... việc bảo vệ tổng thể môi trường nước sông Công cần thiết Trước yêu cầu việc bảo vệ môi trường nước sông Công, thực đề tài Nghiên cứu trạng chất lượng nước sông Công đoạn từ hạ lưu Hồ Núi Cốc đến ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đánh giá trạng chất lƣợng nƣớc sông Công phụ lƣu sông Công Diễn biến kết quan trắc trạng chất lượng nước sông Công phụ lưu Sông Công đoạn từ hạ lưu hồ Núi Cốc từ ... ước lượng thải lượng ô nhiễm đổ vào sông Công đoạn từ hạ lưu hồ Núi Cốc đến điểm hợp lưu sông Cầu kết cho thấy thải lượng ô nhiễm thải vào sông Công tương đối lớn - Một số giải pháp cụ thể mặt...
 • 8
 • 823
 • 9

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân huyện nhà bè

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân huyện nhà bè
... ng bàn huy Nhà xu gi pháp khai thác, x sinh ho cho nhân dân CHUÊN GIA -X H U TE TH C H T SO SÁNH PHÂN TÍCH C H H U TE D k qu tài Nghiên c giá tài nguyên cung c sinh ho cho nhân dân 05 xã ... Nghiên c giá ch ng xu gi pháp khai thác x sinh ho cho nhân dân huy Nhà ã hoàn thành v n dung tuân th theo ã phê yêu c c m Lu cao h K qu c Lu cho phép m s k lu sau: S d pháp Carota vào ... ngh x t 03 gi khoan th nghi cho k qu tiêu chu c dùng cho sinh ho QCVN 02: 2009/BYT Nghiên c xu công ngh x sinh ho cho hai : h gia ình tr c cho xí nghi nhà máy Lu có ý ngh quan tr cho vi...
 • 114
 • 1,339
 • 7

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-ĐỀ TÀI : "MÔ HÌNH HOÀN LƯU NƯỚC VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN CHỊU ẢNH HƯỞNG MẠNH CỦA THỦY TRIỀU" doc

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-ĐỀ TÀI :
... Hội thảo Khoa học Kỷ niệm năm thành lập Khoa Kỹ thuật Biển hình hoàn lưu nước vùng cửa sông ven biển chịu ảnh hưởng mạnh thủy triều Đinh Văn Ưu1, Hà Thanh Hương2 Tóm tắt: Điều kiện thủy thạch ... mô hình tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống mô hình thủy động lực-môi trường MDEC áp dụng cho thủy vực cửa sông ven biển khác Việt Nam Từ kho : hình hoàn lưu, cửa sông ven biển, Hải Phòng, ảnh ... thuộc vào vị trí biên sông -cửa sông hình thái thủy vực 2g nghiên cứu Như điều kiện biên sông -cửa sông khu vực thủy triều áp đảo cho dạng mực nước bao gồm hai thành phần: mực nước triều theo số liệu...
 • 8
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông cầu đoạn chảy qua địa bàn tỉnh thái nguyênnghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệbước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà nộinghiên cứu so sánh chất lượng dịch vụ của siêu thị big c và siêu thị co opmart tại huếđề cương nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ của cửa hàng thức ăn nhanh lotteria khu vực tp hcmnghiên cứu nâng cao chất lượng làm việc của thiết bị phun phủ iióa chất báo quảncác yếu tố động học tự nhiên vùng cửa sông ven biểnnghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động passivity basedloi cam on ve phuong phap nghien cuu nang cao chat luong hoat dong am nhac cho tre mam nonnghiên cứu cải tiến chất lượng dịch vụ chất lượng hoạt động giao dịch đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi tham gia sử dụng dịch vụphương pháp nghiên cứu đánh giá chất lượng không khí và nước khu vực dự ánnghiên cứu thống kê chất lượngnghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại họcchất lượng nước vùng khai khoángnghiên cứu cải thiện chất lượng mã ldpcDanh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên tháng 10 nam 2016.docDanh sách miễn nhiệm công chứng viên tháng 10 năm 2016.docDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 11 năm 2016.docT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu trong doanh nghi p th ng m i Kh o s t th c t t i c ng ty TNHH H ng HBài 3. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tậpbáo cáo tốt nghiệp ngành du lịchBáo cáo tốt nghiệp cuối khóa ngành du lịch và lữ hànhM t s bi n ph p y m nh ho t ng ti u th s n ph m c ng ty Li n H p Th c Ph m H T yth c tr ng v m t s gi i ph p thu h t u t v o c c khu c ng nghi p tr n a b n H N iTổng hợp lý thuyết hóa học 11M t s gi i ph p nh m n ng cao ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty tr ch nhi m h u h n t Vi tBi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongM t s bi n ph p nh m g p ph n th c y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u t i c ng ty DETESCO Vi t NamBÀI tập đề CƯƠNG THỰC tập NHA TRANGTh c tr ng xu t kh u g o c a Vi t nam65 c u tr c nghi m VECT TRONG KH NG GIAN File word c h ng d n gi i88 c u tr c nghi m NG TH NG VU NG G C V I M T PH NG File word c h ng d n gi iTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l ch