Chế tạo màng nano kim loại quý và tìm hiểu khả năng ứng dụng

CHẾ TẠO MÀNG NANO KIM LOẠI QUÝ TÌM HIỂU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

CHẾ TẠO MÀNG NANO KIM LOẠI QUÝ VÀ TÌM HIỂU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
... để phản ứng khử kim loại xảy Dưới 120°C, hoàn toàn dấu hiệu GA tạo thành Mặc dù sử dụng nhiều để chế tạo hạt nano kim loại, phương pháp polyol áp dụng hạn chế việc chế tạo màng đặc biệt màng Pt ... biết phản ứng hóa học khử muối tạo kim loại nguyên chất nhiệt độ thấp Vì chúng ứng dụng rộng rãi để chế tạo hạt nano kim loại [26, 40, 47] lại sử dụng việc lắng đọng màng tượng mầm kim loại thường ... đích tìm hiểu, tiến hành nghiên cứu tính chất màng Pt chế tạo phương pháp polyol đế silic đồng thời thử nghiệm ứng dụng chế tạo cảm biến sinh học với tên đề tài luận văn là: Chế tạo màng nano kim...
 • 73
 • 233
 • 0

CHẾ TẠO MÀNG NANO KIM LOẠI QUÝ TÌM HIỂU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

CHẾ TẠO MÀNG NANO KIM LOẠI QUÝ VÀ TÌM HIỂU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
... để phản ứng khử kim loại xảy Dưới 120°C, hoàn toàn dấu hiệu GA tạo thành Mặc dù sử dụng nhiều để chế tạo hạt nano kim loại, phương pháp polyol áp dụng hạn chế việc chế tạo màng đặc biệt màng Pt ... biết phản ứng hóa học khử muối tạo kim loại nguyên chất nhiệt độ thấp Vì chúng ứng dụng rộng rãi để chế tạo hạt nano kim loại [26, 40, 47] lại sử dụng việc lắng đọng màng tượng mầm kim loại thường ... đích tìm hiểu, tiến hành nghiên cứu tính chất màng Pt chế tạo phương pháp polyol đế silic đồng thời thử nghiệm ứng dụng chế tạo cảm biến sinh học với tên đề tài luận văn là: Chế tạo màng nano kim...
 • 74
 • 125
 • 0

Xác định thành phần của bã bùn từ hệ thống xử lý nước thải công ty giấy bãi bằng tìm hiểu khả năng sử dụng chúng để cải tạo đất đồi ở vĩnh phú đề tài NCKH QG 8 62 pdf

Xác định thành phần của bã bùn từ hệ thống xử lý nước thải công ty giấy bãi bằng và tìm hiểu khả năng sử dụng chúng để cải tạo đất đồi ở vĩnh phú  đề tài NCKH QG 8 62 pdf
... đề tài: Tìm hiểu khả sử dụng bùn thải từ hệ thồng xử nước thải Nhà máy giấy Bãi Bằng để cải tạo đất đồi Phú Thọ - N ộ i (tung ngh iên u để tài: 1- Điều tra trạng hệ thống xử nước thải Công ... định thành phần cùa bùn từ hệ thống x nước tliải Công ty giấy Bãi Bằng tìm hiểu khả sử dụng chúng để cải lẹo đất đồi Phú Thọ ” xây đựng nhằm tìm hiểu việc tái sử dụng chất thải hữu để cải tạo ... ty giấy Bãi Bằng đất đồi Vĩnh Phú 2- Lẩy mẫu bủn thải nhà máy mẫu đất đồi khu vực nghiên cứu để xác định tính chất hoá học chúng 3- Bổ trí thí nghiệm đồng ruộng Phủ thọ tìm hiểu khả cải tạo đất...
 • 79
 • 147
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp NANO CERIUM OXIDE (ceo2) KHẢO sát KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

NGHIÊN cứu TỔNG hợp NANO CERIUM OXIDE (ceo2) và KHẢO sát KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
... sử dụng tiền chất ban đầu muối Ce(NO ) để thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp hạt nano C e r i u m oxide ( CeO2) khảo sát khả ứng dụng làm nội dung nghiên cứu luận văn cao học bước đầu khảo sát khả ... Khảosátảnhhưởngthờigianlưuđếnquátrìnhtạo hạtnanoCeO2 - Khảosátnồngđộmuốiđếnquátrìnhtạo hạtnanoCeO2 KhảosátkhảnăngxúctácquangcủahạtnanoCeO2trongphảnứngphânhuỷxanhmet hylendướisựchiếuxạ tiaUV 2.2 Phươngphápnghiêncứu 2.2.1 Các ... Hình 2.1 Sơ đồ tổng hợp vật liệu nano CeO2 30 2.1.2 Nghiên cứu điều kiện nhiệt động ảnh hưởng đến hình thái vật liệu - KhảosátảnhhưởngcủanhiệtđộđếnquátrìnhtạohạtnanoCeO2 - Khảosátảnhhưởngthờigianlưuđếnquátrìnhtạo...
 • 66
 • 406
 • 7

Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam

Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam
... Ethernet ) Trờn kờnh im-im s dng giao thc PPP, s dng giao thc mi c gi ny MPLS ( giao thc iu khin ) Cỏc gúi MPLS c ỏnh du bi giỏ tr 8281H trng giao thc PPP Cỏc gúi MPLS truyn qua chuyn dch khung ... v, mng riờng o Cỏc giao thc c bn ca MPLS Mng MPLS khụng bt buc mt phng thc bỏo hiu n no cho vic phõn phi nhón Cỏc giao thc nh tuyn nh BGP ( giao thc cng biờn ) cú th dựng giao thc dnh trc ti ... khỏc MPLS cho phộp nhng khụng yờu cu quyn u tiờn cú th c xỏc nh hon ton hoc mt phn t nhón MPLS l chuyn mch nhón a giao thc, a giao thc õy cú ngha l cỏc cụng ngh ca nú cú th ỏp dng bt c giao...
 • 79
 • 415
 • 8

Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh rau xà lách

Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách
... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy chúng rau cải xanh rau lách Mục đích nghiên cứu đề tài: - Đánh giá khả hút thu kim ... nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách liều lượng gây nhiễm khác - Xác định khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách góp phần sản xuất rau an ... Zn đến sinh trưởng tích lũy chúng rau 3.3.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh lách 3.3.1.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh Rau cải loại rau ăn nên yếu tố đặc...
 • 64
 • 596
 • 1

“Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh rau xà lách

“Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách
... từ vấn đề chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy chúng rau cải xanh rau lách Mục đích nghiên cứu đề tài: ... giá khả hút thu kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách liều lượng gây nhiễm khác - Xác định khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách ... Zn đến sinh trưởng tích lũy chúng rau 3.3.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh lách 3.3.1.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh Rau cải loại rau ăn nên yếu tố đặc...
 • 68
 • 255
 • 1

Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam

Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam
... hoàn toàn phần từ nhãn MPLS chuyển mạch nhãn đa giao thức, đa giao thức có nghĩa công nghệ áp dụng giao thức lớp mạng IP, IPX… 1.2.2 Các khái niệm mạng MPLS 1.2.2.1 Nhãn (Lable): Nhãn thực thể có ... kết Nhóm làm việc MPLS chịu trách nhiệm chuẩn hoá công nghệ sở cho sử dụng chuyển mạch nhãn cho việc thi hành đường chuyển mạch nhãn cho việc thi hành đường mạch nhãn loại công nghệ lớp liên kết, ... Đại học Công nghệ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC (MPLS) 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.1 Các động lực đời chuyển mạch nhãn Trong năm gần đây, mạng internet...
 • 8
 • 262
 • 0

Luận văn: Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam pptx

Luận văn: Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam pptx
... Ethernet ) Trờn kờnh im-im s dng giao thc PPP, s dng giao thc mi c gi ny MPLS ( giao thc iu khin ) Cỏc gúi MPLS c ỏnh du bi giỏ tr 8281H trng giao thc PPP Cỏc gúi MPLS truyn qua chuyn dch khung ... nhón a giao thc MPLS Chng : Gii thiu cu trỳc mng ng trc Vit Nam Chng : ng dng MPLS trờn mng ng trc Vit Nam Cụng ngh MPLS l cụng ngh tng i mi m, vic tỡm hiu v cỏc ca cụng ngh MPLS ũi hi phi ... mng riờng o 1.3 Cỏc giao thc c bn ca MPLS Mng MPLS khụng bt buc mt phng thc bỏo hiu n no cho vic phõn phi nhón Cỏc giao thc nh tuyn nh BGP ( giao thc cng biờn ) cú th dựng giao thc dnh trc ti...
 • 80
 • 227
 • 0

Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh rau xà lách

Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách
... Cu, Pb, Zn đ n sinh tr 3.3.1 nh h ng c a Cu, Pb, Zn đ n sinh tr 3.3.1.1 nh h ng c a Cu, Pb, Zn đ n sinh tr ng tích l y chúng rau ng c a rau c i xanh lách ng c a rau c i xanh Rau c i lo i rau ... phân bón đ gi m thi u s tích l y chúng rau c i xanh rau lách M c đích nghiên c u c a đ tài: - ánh giá kh n ng hút thu kim lo i n ng (Cu, Pb, Zn) c a rau c i xanh lách li u l ng gây nhi ... i xanh lách CT3 ng c a l ng bón đ ng đ n s tích lu đ ng rau c i xanh lách ng c a Pb đ n s tích lu rau c i xanh lách K t qu thí nghi m nh h Cơng th c 3.33 3.04 bày 4.26 ng c a Pb đ n tích...
 • 68
 • 70
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại bước đầu thử nghiệm ứng dụng trong y - sinh học

Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại và bước đầu thử nghiệm ứng dụng trong y - sinh học
... Nghiên cứu công nghệ chế tạo tính chất cùa hạt nano kim loại _ 1 11 2.1 Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại 2.1.1 Chế tạo hạt nano vàng (Au) hình cầu bane phương pháp hóa khử 2.1.2 Chế tạo hạt ... T R Ọ N G Đ IẺM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại bước đầu thử nghiệm ứng dụng y- sinh học M Ở ĐẦU Những nshiên cứu tron2 vài thập kỷ qua cho th y: kích thước cùa vật ... tiêu: - N ghiên cứu quv trình cô n e n e h ệ điều kiện c ô n s n s h ệ chế tạo hạt nano kim loại sở kim loại quý kim loại chuyển tiếp - Tim hiểu khả ứng dụng công nghệ nano y- sinh học Việt Nam nghiên...
 • 174
 • 450
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng kim loại được chức năng hóa nhằm ứng dụng làm cảm biến sinh học

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng kim loại được chức năng hóa nhằm ứng dụng làm cảm biến sinh học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO MÀNG MỎNG KIM LOẠI ĐƢỢC CHỨC NĂNG HÓA NHẰM ỨNG DỤNG LÀM CẢM BIẾN SINH HỌC Chuyên ngành: ... tượng plasmon bề mặt biến 1.2 Màng nano vàng ứng dụng Màng nano vàng có nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật làm cảm biến sinh học [14,16,18,20], điện cực [17]; ứng dụng việc sử dụng phương pháp đo ... 2.1 Hóa chất thí nghiệm 2.1.2 .Chế tạo màng vàng Quy trình tổng quát để chế tạo màng vàng sau: Hình 2.1 Quy trình chế tạo màng nano vàng Nhiệm vụ phần chế tạo màng vàng đế lamen phương pháp hóa học, ...
 • 56
 • 218
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng kim loại được chức năng hóa nhằm ứng dụng làm cảm biến sinh học

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng kim loại được chức năng hóa nhằm ứng dụng làm cảm biến sinh học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO MÀNG MỎNG KIM LOẠI ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA NHẰM ỨNG DỤNG LÀM CẢM BIẾN SINH HỌC Chuyên ngành: ... (2014), Nghiên cứu chế tạo tính chất vật lý màng mỏng kim loại vàng (Au) kích thước nanomet phương pháp hóa học ‟, luận văn thạc sỹ vật liệu linh kiện nano, Trường Đại học Công nghệ- Đại học Quốc ... 2.1 Quy trình chế tạo màng nano vàng 17 Hình 2.2 Sơ đồ tạo nhóm –OH bề mặt đế lamen 18 Hình 2.3 Sơ đồ chức hóa đế lamen dung dịch APTES 18 Hình 2.4 Sơ đồ tạo mầm vàng đế lamen chức hóa 19 Hình...
 • 16
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chế tạo hạt nano kim loai bo mn cu mg ca dung trong phan bon la cung cung cấp chất dinh dưỡng cho cay trồngkết quả chế tạo hạt nano kim loại au bằng phương pháp hóa khửphương pháp khử chế tạo hạt nano kim loạinghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơritổng hợp tách tinh chế và khảo sát khả năng ứng dụng lipaza từ nấm men candida rugosaphân lập khảo sát đặc điểm sinh học và tìm hiểu khả năng sinh enzymenghiên cứu và chế tạo máy dò kim loạichế tạo nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titanchế tạo dao cắt kim loạihướng dẫn chế tạo ăn mòn kim loạichế tạo máy dò kim loại đơn giảncách chế tạo máy dò kim loạichế tạo máy rà kim loạichế tạo khuôn dập kim loạikim loại quý và phóng xạBài giảng an toàn mạng máy tính bài 1 tổng quan về an ninh mạng tài liệuThuc hanh Xác suất thống kêBài giảng CCPPKDKDTTỔNG KẾT C5: SÓNG ÁNH SÁNGskkn “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học”KĨ NĂNG CASIO VẬT LÝKH bai day hinh 6 truong hoc moiNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhPhân tích và đánh giá vai trò của giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp và sự cần thiết chức danh này trong DN VNBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhSKKN “Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ”Đề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018Bài 9. Lực đàn hồithực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmShow and tell 1 student book fullTiny talk 2b workbookTiny talk 3 teachers bookTiny talk 1 teachers bookDe nghe ielts