Tóm tắt luận văn thạc sĩ hóa học: Nghiên cứu phân tích hàm lượng Cr bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử Diphenylcacbarzit (DPC) và đánh giá ô nhiễm một số nguồn nước

Tóm tắt luận văn: Nghiên cứu phân tích hàm lượng Cr bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử Diphenylcacbarzit (DPC) đánh giá ô nhiễm một số nguồn nước

Tóm tắt luận văn: Nghiên cứu phân tích hàm lượng Cr bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử Diphenylcacbarzit (DPC) và đánh giá ô nhiễm một số nguồn nước
... 2Cr + 7[O] → Cr2 O7 Sau tổng lượng Cr xác định phương pháp FIA với thuốc thử điphenylcacbazit (DPC) Sử dụng phương pháp trắc quang điều kiện tối ưu để xác định Cr thuốc thử diphenylcacbazit (DPC) ... vô hợp chất hữu Phương pháp cho phép xác định nồng độ 10-6 đến 10-5M Chính ưu điểm phương pháp trắc quang nên lựa chọn phương pháp trắc quang để xác định hàm lượng Cr mẫu nước thải số nguồn nước ... hạn 0,99 ≤ R2 ≤ ) Nghiên cứu phương pháp oxihoa Cr3 + lên Cr2 O72- pesunphat S2O82- xúc tác Ag+ phương pháp đáng tin cậy Đã phân tích xác định hàm lượng Cr 36 mẫu thuộc số nguồn nước, kết cụ thể...
 • 23
 • 254
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG As BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI THUỐC THỬ MOLIPĐAT ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM TẠI XÃ ĐÔNG LỖ ỨNG HÒA – HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG As BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI THUỐC THỬ MOLIPĐAT VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM TẠI XÃ ĐÔNG LỖ ỨNG HÒA – HÀ NỘI
... AsCl3 Asen(III) sunfua As2 S3 Asen pentoxit As2 O5 Asen asenic H3AsO4 Asenit, hay mui axit H3AsO4; H3AsO4 Axit monometylasonic CH3AsO(OH)2 Axit dimetylasinic (CH3)2AsO(OH) Trimetylasin oxit (CH3)3AsO ... ca Asen Tờn Cụng thc Asin AsH3 17 Lun Thc s khoa hc Húa hc As( III) vụ c As( V) vụ c As hu c Phm c Trng Asen trioxit As2 O3 hoc As2 O6 Axit asen H3AsO3 Asenit hay mui axit H3AsO3 Asen triclorua AsCl3 ... Metylasin Asen (III) hu c CH3AsH2 imetylasin (CH3)2AsH Trimetylasin (CH3) 3As Axit asinilic (axit p- aminobenzen asonic) H2N-C6H4- AsO(OH)2 Cacbazan (axit - [aminocacbonylamino]phenylasonic (OH)2OAs-C6H4-NH(CO)NH2...
 • 74
 • 113
 • 0

Nghiên cứu phân tích hàm lượng as bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử molipdat đánh giá ô nhiễm nước ngầm tại xã đông lỗ huyện ứng hòa thành phố hà nội

Nghiên cứu phân tích hàm lượng as bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử molipdat và đánh giá ô nhiễm nước ngầm tại xã đông lỗ huyện ứng hòa thành phố hà nội
... ca Asen Tờn Cụng thc Asin As( III) vụ c As( V) vụ c AsH3 Asen trioxit As2 O3 hoc As2 O6 Axit asen H3AsO3 Asenit hay mui axit H3AsO3 Asen triclorua AsCl3 Asen(III) sunfua As2 S3 Asen pentoxit As2 O5 Asen ... Asen asenic H3AsO4 Asenit, hay mui axit H3AsO4; H3AsO4 Axit monometylasonic CH3AsO(OH)2 Axit dimetylasinic (CH3)2AsO(OH) Trimetylasin oxit (CH3)3AsO Metylasin CH3AsH2 Asen (III) hu imetylasin ... thng gp nh: realgar (AsS), orpiment (As2 S3), Asenopirit (FeAsS), loellingite (FeAs2), Asenolit (As2 O3), domeykite (Cu 3As) , enargite (Cu3AsS4), 1.1.3.2 Asen t v trm tớch Hm lng Asen t nhiờn t nhiu...
 • 69
 • 384
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc hóa học: Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc tính chất của một số cluster pha tạp kim loại chuyển tiếp của silic

Tóm tắt luận văn thạc sĩ hóa học: Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và tính chất của một số cluster pha tạp kim loại chuyển tiếp của silic
... sát số tính chất cluster silic trước sau pha tạp lượng ion hoá, độ bền liên kết V Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu cấu trúc tính chất cluster silic nguyên chất cluster silic sau pha tạp số ... Mục đích nghiên cứu Áp dụng phương pháp tính toán hoá lượng tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất số cluster silic trước sau pha tạp kim loại chuyển tiếp Với kết nghiên cứu, hi vọng thông số thu ... Gaussian, Chemcraft, GaussView Nghiên cứu thuyết cấu trúc tính chất số cluster pha tạp kim loại chuyển tiếp silic, bước đầu thu số kết sau: Đã tối ưu hoá khoảng 170 cấu trúc cluster Sin Sin-1M (n =...
 • 28
 • 309
 • 1

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu, phân tích công nghệ then chốt nhằm ứng dụng cho mạng di đông thế hệ sau

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu, phân tích công nghệ then chốt nhằm ứng dụng cho mạng di đông thế hệ sau
... chọn đề tài luận văn là: Nghiên cứu, phân tích công nghệ then chốt nhằm ứng dụng cho mạng di đông hệ sau Nội dung luận văn bao gồm có chương: Chương I: Tổng quan hệ thống thông tin di động Chương ... công nghệ then chốt mạng di động hệ sau Chương III: Triển khai mạng 4G/LTE Mục tiêu nghiên cứu + Phân tích trình phát triển hệ thống thông tin di động + Nghiên cứu, phân tích công nghệ then chốt ... khóa học hoàn thành luận văn Với mục tiêu nghiên cứu, phân tích công nghệ then chốt nhằm ứng dụng cho mạng di dộng hệ sau áp dụng triển khai 4G cho Viễn thông Phú Thọ luận văn hoàn thành tất...
 • 24
 • 251
 • 0

(Tóm tắt luận án tiến Hóa học) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC SINH HỌC

(Tóm tắt luận án tiến sĩ Hóa học) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC VÀ SINH HỌC
... xác định hàm lượng xianua mẫu  Xác định tổng xianua phương pháp đo quang sử dụng cloramin T pyridin-barbituric Đây phương pháp xác định tổng hàm lượng xiaua mẫu nước, nguyên lý phương pháp tiến ... QUẢ XỬ LÝ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI MẠ KIM LOẠI 3.5.1 Kết xử xianua phương pháp hóa học 3.5.1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình xử xianua phương pháp hóa học 3.5.1.2 Kết xử lý mẫu nước thải ... Kết phân tích xác định hàm lượng xianua mẫu nước thải huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.4.4 Kết phân tích xác định hàm lượng xianua mẫu nước thải huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.4.5 Đánh...
 • 12
 • 230
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển tháp lọc dầu hóc lỏng khí công nghiệp

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển tháp lọc dầu và hóc lỏng khí công nghiệp
... (840 kg/min) Nồng độ sản phẩm đỉnh Giá trị đặt (92%) Dòng vào (547kg/min) Đầu điều khiển (51,4%) CC ( Nhiễu) Hơi nước (213 kg/min) Đầu điều khiển (47,5%) CC Giá trị đặt (1,5%) Nồng độ sản phẩm đáy ... nng chy ỏy thỏp p sut cỏc thit b thng l cao, nhit thng thp Vic tỏch phõn on khớ t phi c thc hin nhit rt thp hoc rt cao hoc nhit khỏ thp v ỏp xut cao 1.1.4.3 Ch bin khớ bng phng phỏp chng ... yu t nh hng n cht lng sn phm v kh nng ng dng cỏc b phn iu khin nõng cao cht lng cỏc c tớnh iu khin Vỡ vy, vic nghiờn cu nõng cao cht lng h thng iu khin thỏp lc du v hoỏ lng khớ cụng nghip l cn...
 • 87
 • 397
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động xử lý số liệu trên máy thử nghiệm kéo nén vật liệu

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động xử lý số liệu trên máy thử nghiệm kéo nén vật liệu
... Thí nghi m kéo Các máy thí nghi m kéo nén nh hư ng ñ n ñ c trưng h c c a v t nư c Thí nghi m kéo v t li u ñư c ti n hành m t máy sinh l c, ta hi n ch y u làm vi c theo g i máy kéo, nén v n M u ... tính c a v t li u; Nghiên c u v nguyên c a máy th kéo nén v t li u phương pháp th c hi n phép th kéo- trình x lí s li u d dàng hơn, ti t ki m th i gian, kinh phí nâng c p nén; Nghiên c u kh l ... tính dài kh k t n i máy tính c a thi t b ñ ti n hành xây Chương Xây d ng ph n m m x s li u d ng ph n m m x s li u máy th nghi m kéo nén v t li u K t lu n hư ng phát tri n c a ñ tài Thông...
 • 13
 • 223
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN hệ THỐNG điều KHIỂN mức nước BAO hơi CHO NHÀ máy NHIỆT điện

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN hệ THỐNG điều KHIỂN mức nước BAO hơi CHO NHÀ máy NHIỆT điện
... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KỸ THUẬT Chuyên ngành: TỰ ĐỘNG HOÁ TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC BAO HƠI ... học nâng cao chất lượng điều khiển mức nước bao nhà máy nhiệt điện Phương pháp nghiên cứu a Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu sách, báo, luận văn tài liệu có liên quan để từ xây dựng hệ thống ... cao chất lượng điều khiển hệ thống điều khiển mức nước bao cho nhà máy nhiệt điện Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ thực tế trình điều khiển mức nước bao nhà máy nhiệt điện Phả Lại không tốt Biên...
 • 5
 • 192
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG hệ điều CHỈNH tự ĐỘNG tần số máy PHÁT DIESEL

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG hệ điều CHỈNH tự ĐỘNG tần số máy PHÁT DIESEL
... học Kỹ thuật Công nghiệp, giao đề tài luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều chỉnh tự động tần số máy phát Diesel Đối tượng nghiên cứu hệ thống điều khiển tần số máy phát Diesel ... tốc độ Động Máy phát M_ Cảm biến vị trí M_ M_ Cơ cấu điều tốc Hình 1.8: Hệ thống điêu khiển số 1.5.Các hệ truyền động cho hệ ổn định tần số Vì yêu cầu công nghệ việc điều chỉnh tần số máy phát ... vào hệ thống ổn định tần số máy phát Diezen,… phù hợp KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu, thực đề tài, luận văn hoàn thành đạt mục tiêu sau: - Luận văn bước đầu tìm hiểu điều chỉnh tần số máy phát...
 • 18
 • 131
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dây CHUYỀN cấp THAN CHO lò hơi NHÀ máy NHIỆT điện

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dây CHUYỀN cấp THAN CHO lò hơi NHÀ máy NHIỆT điện
... than tng ng vi tng lũ 1.2.1 H thng cp v nghin than H thng nghin than cho lũ gm mỏy nghin, mi mỏy nghin gm boongke than nguyờn, mỏy th cp than nguyờn, mỏy nghin cú cu to u kộp, b phn phõn ly than ... THNG CP LIU CHO Lề HI NH MY NHIT IN 1.1 Cỏc yờu cu v nhiờn liu 1.1.1 Cỏc yờu cu v nhiờn liu than Than l nhiờn liu chớnh s dng cho quỏ trỡnh chỏy lũ hi nh mỏy nhit in chy than Ngoi t than ngi ta ... liu cho lũ hi Vỡ vy tụi chn ti: Nghiờn cu nõng cao cht lng dõy truyn cp than cho lũ hi nh mỏy nhit in Trong phm vi ti ny s i gii quyt ú l: - Kho sỏt, nõng cao cht lng iu khin dõy truyn cp than...
 • 30
 • 161
 • 1

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN hệ TRUYỀN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG cơ ĐỒNG bộ KÍCH từ

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN hệ TRUYỀN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG cơ ĐỒNG bộ KÍCH từ
... pháp điều khiển phi tuyến Backstepping để điều khiển hệ truyền động sử dụng động đồng kích từ nam châm vĩnh cửu (VD hệ truyền động thang máy, cần trục, trục quay ) nhằm nâng cao chất lượng hệ thống ... cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng hệ máy điện đồng kích từ nam châm vĩnh cửu điều khiển theo phương pháp chiếu (Backsteppping) Đề tài này với số công trình nghiên cứu khác điều khiển ... tới chất lượng động thông qua tổng hợp điều khiển thích nghi 1.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH THÍCH VĨNH CỬU 1.2.1 Tổng quan động đồng kích thích vĩnh cửu Đề tài nghiên cứu nâng cao...
 • 28
 • 203
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIA CÔNG THÔ TRÊN máy PHAY CNC BẰNG DAO PHAY đầu cầu

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIA CÔNG THÔ TRÊN máy PHAY CNC BẰNG DAO PHAY đầu cầu
... trình gia công CNC -6- CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIA CÔNG THÔ 2.1 Lượng gia công vết dao trình gia công thô 2.1.1 Vết dao trình gia công thô Vết dao phay dao phay đầu cầu phương ... trình gia công thô Trong thực tế, bước gia công thô tốc độ cao đóng vai trò quan trọng so với gia công thô thông thường Bước gia công thô tốc độ cao phải để lại lượng dư cho gia công bán tinh gia ... nghiên cứu việc tăng chất lượng bề mặt sau gia công thô tiến hành -4Xuất phát từ thực tế tác giả chọn đề tài Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng gia công thô máy phay CNC làm đề tài tốt...
 • 25
 • 313
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG hệ điều CHỈNH tự ĐỘNG tần số máy PHÁT

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG hệ điều CHỈNH tự ĐỘNG tần số máy PHÁT
... Cỏc h iu khin H thng iu khin s Tín hiệu yêu cầu Bộ đếm tiến - lùi khuếch đại DAC Máy phát tốc Ghép nối Encoder Động Cánh huớng Phản hồi tốc độ Phản hồi vị trí Hỡnh 3-1: H thng iu khin s H thng ... khin tng t 16 Encoder Tín hiệu yêu cầu Cảm biến vị trí khuếch đại khuếch đại Máy phát tốc Ghép nối cảm biến vị trí Động Cánh huớng Phản hồi tốc độ Phản hồi vị trí Hỡnh 3-2: H thng iu khin tng ... nh tn s Vi kt qu ca lun ny s úng gúp phn nh vo vic nõng cao cht lng ca h iu chnh tn s Vi cỏch t nh vy nờn ti lun c chn l :Nghiờn cu nõng cao cht lng h iu chnh t ng tn s mỏy phỏt in Ni dung lun...
 • 29
 • 75
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MẠCH VÒNG điều CHỈNH lưu LƯỢNG

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MẠCH VÒNG điều CHỈNH lưu LƯỢNG
... Nghiên cứu nâng cao chất lượng mạch vòng điều chỉnh lưu lượng tập trung nghiên cứu vấn đề van điều khiển, tượng Stiction van đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ điều khiển trình Toàn luận văn ... CHẤT LƯỢNG MẠCH VÒNG ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 3.1 Giới thiệu chung: 3.2 Ảnh hưởng thiết bị đo lưu lượng tới chất lượng mạch vòng điều chỉnh lưu lượng 3.2.1 Phương pháp đo lưu ... Vai trò điều khiển lưu lượng hệ điều khiển trình Chương Vấn đề điều chỉnh lưu lượng Chương Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng mạch vòng điều chỉnh lưu lượng giải pháp nâng cao chất lượng Chương...
 • 24
 • 80
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt luận văn thạc sĩ toán họcluận văn thạc sĩ sinh học nghiên cứu phát hiện sự gắn chèn gen e6 và e7 của human papilomavirus type 16 vào bộ gene người bằng kỹ thuật multiplex rtpcrnghiên cứu qui trình xác định mangan bằng phương pháp trắc quang động học xúc táctóm tắt luận văn thạc sĩ tội phạm họctóm tắt luận văn thạc sĩ văn học việt namtóm tắt luận văn thạc sĩ học viện công nghệ bưu chính viễn thông hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại sân bay quốc tế nội bài chuyên ngành quản trị kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ xã hội họctóm tắt luận văn thạc sĩtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tếtóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàngtóm tắt luận văn thạc sĩ kế toántóm tắt luận văn thạc sĩ công nghệ thực phẩmtóm tắt luận văn thạc sĩ ngân hàngTh c tr ng u t n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n H ng VPBankTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iBài 30. Trời nắng, trời mưaBài 28. Con muỗiBài 24. Cây gỗHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti t