Nghiên cứu, xác định mức độ tồn lưu chất độc da cam dioxin và đánh giá hiệu quả thử nghiệm cộng nghệ hóa cơ xử lý dioxin tại khu vực sân bay biên hòa

Nghiên cứu, xác định mức độ tồn lưu chất độc da camdioxin đánh giá hiệu quả thử nghiệm công nghệ hóa xử dioxin tại khu vực sân bay biên hòa

Nghiên cứu, xác định mức độ tồn lưu chất độc da camdioxin và đánh giá hiệu quả thử nghiệm công nghệ hóa cơ xử lý dioxin tại khu vực sân bay biên hòa
... mức độ tồn lưu dioxin Biên Hòa trước Do đó, chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu, xác định mức độ tồn lưu chất độc da cam /dioxin đánh giá hiệu thử nghiệm công nghệ Hóa - xử dioxin khu vực sân ... HỌC TỰ NHIÊN TRẦN HỒNG CƠ NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ TỒN LƯU CHẤT ĐỘC DA CAM /DIOXIN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ HOÁ CƠ XỬ LÝ DIOXIN TẠI KHU VỰC SÂN BAY BIÊN HOÀ Chuyên ngành: Khoa ... bay Biên Hòa Với mục tiêu sau: - Xác định mức độ tồn lưu dioxin khu vực Tây-Nam đường bay Biên Hòa, tính toán khối lượng đất cần xử - Đánh giá hiệu thử nghiệm công nghệ hóa xử dioxin sân...
 • 75
 • 206
 • 1

Nghiên cứu, xác định mức độ tồn lưu chất độc da camdioxin đánh giá hiệu quả thử nghiệm công nghệ hóa xử dioxin tại khu vực sân bay biên hòa

Nghiên cứu, xác định mức độ tồn lưu chất độc da camdioxin và đánh giá hiệu quả thử nghiệm công nghệ hóa  cơ xử lý dioxin tại khu vực sân bay biên hòa
... mức độ tồn lưu dioxin Biên Hòa trước Do đó, chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu, xác định mức độ tồn lưu chất độc da cam /dioxin đánh giá hiệu quả thử nghiệm công nghệ Hóa - xử dioxin tại ... khu vực sân bay Biên Hòa Với mục tiêu sau: - Xác định mức độ tồn lưu dioxin khu vực Tây-Nam đường bay Biên Hòa, tính toán khối lượng đất cần xử - Đánh giá hiệu thử nghiệm công nghệ hóa xử ... thể xử đất nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa a Tình trạng ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa Các khu ô nhiễm sân bay quân Biên Hòa bao gồm Khu vực Pacer Ivy (Góc phía Tây sân bay) ; Khu vực...
 • 78
 • 105
 • 0

Nghiên cứu xác định mức độ phát thải CH4 trên đất phù sa sông Hồng trồng lúa

Nghiên cứu xác định mức độ phát thải CH4 trên đất phù sa sông Hồng trồng lúa
... h c Môi trư ng, TRÊN xu t tài: NGHIÊN C U XÁC NH M C PHÁT TH I CH4 T PHÙ SA SÔNG H NG TR NG LÚA M c tiêu c a Xác nh m c tài phát th i CH4 t ru ng lúa nư c t phù sa sông H ng (nghiên c u t i T ... canh tác lúa nư c ó tính toán m c phát th i CH4 t phù sa sông H ng nh lư ng phát th i khí nhà kính canh tác lúa nư c sa sông H ng; su t tin c y tài nh hư ng l a ch n phương pháp canh tác lúa nư ... th i khí nhà kính canh tác lúa nư c N i dung 2: ánh giá s phát th i CH4 t canh tác lúa nư c t phù sa sông H ng 1) nh lư ng h s phát th i CH4 ru ng lúa tính toán lư ng phát th i theo th i kỳ sinh...
 • 70
 • 297
 • 1

Thử nghiệm công nghệ Swim bed xử nước thải chế biến thủy sản mô hình phòng thí nghiệm

Thử nghiệm công nghệ Swim bed xử lý nước thải chế biến thủy sản mô hình phòng thí nghiệm
... nghiệp Đại Học Thử nghiệm công nghệ swim- bed xử NTCBTS -mô hình phòng thí nghiệm 2.3 GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐƯỢC XỬ DỤNG PHỔ BIẾN ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN HIỆN NAY Hiện ... Học Thử nghiệm công nghệ swim- bed xử NTCBTS -mô hình phòng thí nghiệm DANH MỤC HÌNH Đồ án tốt nghiệp Đại Học i Thử nghiệm công nghệ swim- bed xử NTCBTS -mô hình phòng thí nghiệm ... Học Thử nghiệm công nghệ swim- bed xử NTCBTS -mô hình phòng thí nghiệm DANH MỤC BẢNG Đồ án tốt nghiệp Đại Học i Thử nghiệm công nghệ swim- bed xử NTCBTS -mô hình phòng thí nghiệm...
 • 68
 • 429
 • 4

Đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ đo ghi từ xa trong quản kinh doanh tại Điện lực Thành phố Cà Mau

Đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ đo ghi từ xa trong quản lý kinh doanh tại Điện lực Thành phố Cà Mau
... 57 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐO GHI TỪ XA 57 TRONG QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI ĐIỆN LỰC 57 THÀNH PHỐ CÀ MAU 57 3.1 Đánh giá hiệu công nghệ việc ứng dụng công nghệ đo ghi từ ... Điện lực Thành Phố Mau, đánh giá hiệu công tác quản kinh doanh đơn vị theo tiêu chí hiệu công nghệ, Hiệu kinh tế, Hiệu xã hội Việc đánh giá hiệu ứng dụng công nghệ đo ghi từ xa quản đơn ... 3: Đánh giá hiệu ứng dụng công nghệ đo ghi từ xa quản kinh doanh Điện lực Thành phố Mau Phần kết luận khuyến nghị 12 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐO GHI TỪ XA TRONG...
 • 92
 • 332
 • 6

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC BỔ SUNG ẢNH HƯỞNG CỦA BENTONITE TRONG THỨC ĂN NUÔI GÀ GIAI ĐOẠN HẬU BỊ ĐẺ TRỨNG

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC BỔ SUNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BENTONITE TRONG THỨC ĂN NUÔI GÀ GIAI ĐOẠN DÒ HẬU BỊ VÀ ĐẺ TRỨNG
... bỡnh quõn M t khỏc giai o n g dũ h u b cú b sung Bentonite song sang giai o n g khụng b sung Bentonite thỡ nng su t tr ng tng ng lụ i ch ng B sung Bentonite nuụi g Lng Ph ng b m c giai o n h u b ... Lụ ( i ch ng) Lụ 2a khụng B/S Bentonite Lụ 2b B /Sung3 % Bentonite Lụ 3a khụng B/S Bentonite Lụ 3b Lụ 4a B /Sung 4% khụng B/S Bentonite Bentonite Lụ 4b B /Sung 5% Bentonite 244,84 91,04 69,41 49,57 ... cho th y lụ b sung 5% Bentonite cú dy v cao nh t so v i cỏc lụ 1, 2, (P...
 • 14
 • 176
 • 0

Nghiên cứu xác địnhđồ kết cấu hợp hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông cửu long
...  NGUYỄN THANH HẢI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ KẾT CẤU HỢP LÝ HẠ LƯU CÔNG TRÌNH CỘT NƯỚC THẤP VÙNG TRIỀU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành : Xây dựng công trình thủy Mã số : 62 58 40 ... xác định thông số cần tìm liên quan đến kết cấu Đồng thời kết nghiên cứu mang tính thống nhất, gắn kết kết nghiên cứu liên quan có với với kết đạt luận án, tạo nên đồ kết cấu hợp công trình ... đồ kết cấu hợp hạ lưu công trình cột nước thấp vùng ảnh hưởng thủy triều ĐBSCL + Phạm vi nghiên cứu: Công trình cột nước thấp vùng ảnh hưởng thủy triều ĐBSCL (cống vùng triều ĐBSCL) Ý NGHĨA...
 • 186
 • 105
 • 0

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc của tháp trích ly Axit axetic - toluen

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc của tháp trích ly Axit axetic - toluen
... lượng kế : Bơm ly tâm : Tháp trích ly : Tháp chưng : Kính quan sát : Cánh khuấy 10: Ống quan sát mực chất lỏng Thuyết minh sơ đồ: Quá trình trích ly axit axetic toluen thiết bị trích ly ngược dòng ... qua tháp Pha nặng ( nước ) cho vào đỉnh tháp từ thùng cao vị (1) lưu lượng nước vào khống chế cho phù hợp với khả làm việc tháp trích ly lưu lượng kế (4), pha nhẹ ( dung môi hữu axit axetic toluen ... hiệu suất trình trích ly hỗn hợp toluen axit axetic Kết việc nghiên cứu cho thấy tăng tốc độ khuấy hiệu suất tăng, giá trị tới hạn Đồng thời hiệu suất trình tỉ lệ thuận với việc tăng lưu lượng...
 • 4
 • 250
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định mức bón phân đạm thích hợp cho các giống vừng trên đất cát pha ven biển nghệ an trong vụ xuân năm 2011 luận văn tốt nghiệp đại học

Luận văn nghiên cứu xác định mức bón phân đạm thích hợp cho các giống vừng trên đất cát pha ven biển nghệ an trong vụ xuân năm 2011 luận văn tốt nghiệp đại học
... B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH - - Nghiên cứu xác định mức bón phân đạm thích hợp cho giống vừng đất cát pha ven biển Nghệ An vụ Xuân năm 2011 TểM TT KHểA LUN TT NGHIP K S NGNH: NễNG ... lờn - Trong bụi canh diờn biờn qua trinh biờn ụi hõu toan cõu hiờn nay, cõn tri, chon tao va phat triờn cac loai cõy trụng co kha nng chụng chiu vi iờu kiờn ngoai canh (nh nng nong, han han ), ... Rajasthan, n , D.R Langham ó tỡm thy 22 kiu hỡnh khỏc (Langham, D.R et al., 2001) [33] Bedigian v Harlan (1985) [18] cho rng hu ht cỏc a phng ca Sudan u cú nhng ging vng bn a Vo nm 1999 Venezuela,...
 • 117
 • 377
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định nồng độ, giá thể thủy canh thích hợp cho rau ăn lá so sánh sự sinh trưởng, phát triển một số loại rau trên các môi trường canh tác tại nghệ an

Luận văn nghiên cứu xác định nồng độ, giá thể thủy canh thích hợp cho rau ăn lá và so sánh sự sinh trưởng, phát triển một số loại rau trên các môi trường canh tác tại nghệ an
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH -@&? - NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ, GIÁ THỂ THUỶ CANH THÍCH HỢP CHO RAU ĂN LÁ VÀ SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ RAU ĂN LÁ TRÊN CÁC MÔI ... dung nghiên cứu - Xác định nồng độ môi trường dung dịch thuỷ canh thích hợp cho rau xà lách với điều kiện Nghệ An - Xác định giá thể thích hợp cho rau xà lách môi trường thuỷ canh - Ứng dụng nồng ... thuỷ canh thích hợp cho rau ăn so sánh sinh trưởng, phát triển số loại rau môi trường canh tác 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Xác định thông số kỹ thuật (nồng độ dung dịch, giá thể) ...
 • 89
 • 2,894
 • 13

Nghiên cứu xác định mức protein thích hợp trên sở cân bằng một số axit amin trong thức ăn cho lợn ngoại nuôi thịt

Nghiên cứu xác định mức protein thích hợp trên cơ sở cân bằng một số axit amin trong thức ăn cho lợn ngoại nuôi thịt
... 2 , ca có axit amin tr giàu - sinh t lai nuôi giàu protein công ng Công Thái Nguyên tính - - cho 2,0- 1996 [28]) tiêu hóa thành - 39 - 2, H2S hóa (Hoàn ... ME, 18% protein thô, 83g lysine, 22g methionine, 52g threonine, 15g 0-120kg threonine, 10g tryptophan 71], Brudevoid Southern (1994)[63 khác l 08 1994a [60 17 protei - amin k - - - - axit amin L- ... 18 - ( axit 100%, methionine 30%, Met+Cystine 60%, threonine 65% tryptophan 18% Bikker cs (1994a)[60] nhu 6,5 - 7,5g lysine/100g protein lysine cho giai sinh 19 - - sell cs (1987)[115 amin không...
 • 123
 • 281
 • 0

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám nhiệt docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám nhiệt docx
... độ xạ vật đen nhiệt độ Điều cho thấy nhiệt độ đo phương pháp viễn thám nhỏ nhiệt độ động lực bề mặt tương đương hệ số ε¼ [10] Nhiệt độ xạ đo cảm biến vệ tinh nhiệt độ xạ gọi nhiệt độ sáng vật đen ... vực khác Xác định nhiệt độ Trong viễn thám hồng ngoại nhiệt, nhiệt độ xạ (TR) định nghĩa nhiệt độ tương đương vật đen truyền lượng xạ thu từ vật thực tế phụ thuộc vào nhiệt độ động lực bề mặt thực ... (1,38x10-23 JK-1); λ - bước sóng trung tâm (μm) Nhiệt độ bề mặt (hay nhiệt độ động bề mặt) nhiệt vật thể đo nhiệt kế Công thức (5) cho thấy nhiệt độ xạ nhiệt độ bề mặt có mối Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang...
 • 14
 • 351
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xác định mức độ tổn thươngnghiên cứu xác định chế độ phân bón thích hợp cho cây dâu dùng cho nuôi tằm giống và tằn kén ươmmột số nghiên cứu xác định mật độ trồng đối với cây dược liệunghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả của sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ 612 tháng tuổichuyên đề 3 phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựngchuyên đề 3 phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trìnhxác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quảgiả quyết nhiệm vụ 2 nghiên cứu ứng dụng mốt số bài tập nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật phát bóng thấp tay môn bóng chuyền và đánh giá hiệu quả của các bài tập đóxây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình truyền thông đa dạng tại tuyến y tế cơ sở trong phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em ở tỉnh khánh hòanghiên cứu điều kiện lao động những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh tật sức khoẻ công nhân thi công hầm đường bộ hải vân và đánh giá hiệu quả can thiệpnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộibài giảng thẩm định và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng bất động sản ts lưu trường vănxây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình truyền thông đa dạng tại tuyến y tế cơ sở trong phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh khánh hòanghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại huyện đảo cát hải và phú quốcnghiên cứu chế tạo bẫy ánh sáng và đánh giá hiệu quả của chúng đến việc bắt côn trùng gây hại cây trồng31 NQ HDQT ve phuong an chuyen doi trai phieu PHYTOPHARMA(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) DAP AN TOAN CHUYEN(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) VAN CHUYEN1 Thu moi hop DHCD 2017 ngay 27 3 2017(1)4 Quy che to chuc DHCD 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12 HE 2017(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) VAN KH NG CHUY NWorld history 7th edition duiker test bankNew Zealand GSCMN1NZL2S1New Zealand GSCMN1NZL2S2Nhật Bản suppl1Kiểm nghiệm hóa học thực phẩmNguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩmTiếng việt nâng cao 203New Zealand Re2Mehico GSGN1MEX1S3Nhật Bản GADPN1JPN2Suppl.2Nhật Bản GSCMN1JPN2S5Đài Loan GSCMN1TPKM1Thái Lan GADPn1tha4