Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh nghệ an và định hướng bảo tồn hợp lý

Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh nghệ an định hướng bảo tồn hợp

Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh nghệ an và định hướng bảo tồn hợp lý
... tỉnh Nghệ An nói chung hệ sinh thái rừng đầu nguồn địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, học viên lựa chọn đề tài "Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh Nghệ An định hướng bảo tồn hợp lý" ... loài cần bảo tồn HST rừng đầu nguồn tỉnh Nghệ An 3.3.1 Đa dạng hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh Nghệ An Rừng đầu nguồn (bao gồm rừng nguyên sinh rừng thứ sinh) hệ sinh thái nằm vùng đầu nguồn sông ... học hệ sinh thái Quá trình sinh địa hóa học Rừng đầu nguồn hệ sinh thái rừng nằm thượng lưu lưu vực sông Cũng hệ sinh thái khác, hệ sinh thái rừng đầu nguồn hệ sinh thái thành phần động sinh Rừng...
 • 94
 • 197
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh nghệ an định hướng bảo tồn hợp

Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh nghệ an và định hướng bảo tồn hợp lý
... tỉnh Nghệ An nói chung hệ sinh thái rừng đầu nguồn địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, học viên lựa chọn đề tài "Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh Nghệ An định hướng bảo tồn hợp lý" ... dạng sinh học loài cần bảo tồn HST rừng đầu nguồn tỉnh Nghệ An 3.3.1 Đa dạng hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh Nghệ An Rừng đầu nguồn (bao gồm rừng nguyên sinh rừng thứ sinh) hệ sinh 42 thái nằm ... hệ sinh thái 10 Quá trình sinh địa hóa học Rừng đầu nguồn hệ sinh thái rừng nằm thượng lưu lưu vực sông Cũng hệ sinh thái khác, hệ sinh thái rừng đầu nguồn hệ sinh thái thành phần động sinh Rừng...
 • 93
 • 217
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Danh lục các loài thú ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tỉnh Nghệ An ý nghĩa bảo tồn nguồn gen quí hiếm của chúng" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... vật, a - Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu t xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Huống Nghệ An tháng / 2002; b - Đánh giá nhanh đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Huống Dự án bảo vệ ... loài thú c trú địa phận khu bảo tồn nhng chắn danh lục thú đầy đủ từ trớc tới cho KBTTN Huống Bảng Các loài thú ghi nhận đợc Khu bảo tồn thiên nhiên Huống TT (1) 28 Tên khoa học (2) I Insectivora ... Bài báo nhằm giới thiệu danh lục loài thú tình trạng số loài quan trọng giá trị bảo tồn nguồn gen quý chúng KBTTN Huống sở tổng hợp kết nghiên cứu nhiều tác giả khác T liệu v Phơng pháp nghiên...
 • 10
 • 296
 • 3

Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
... giá trị chuỗi giá trị thịt lợn nào? Với sản phẩm thịt lợn địa bàn tỉnh Nghệ An, nghiên cứu chuỗi giá trị nên theo hướng nào? - Những tác nhân tham gia chuỗi giá trị thịt lợn tỉnh Nghệ An, quan ... đến chuỗi giá trị thịt lợn địa bàn tỉnh Nghệ An; - Đề xuất chiến lược nâng cấp chuỗi hệ thống giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị thịt lợn địa bàn tỉnh Nghệ An Câu hỏi nghiên cứu - Lý luận chuỗi giá ... hướng nghiên cứu cho chuỗi giá trị thịt lợn địa bàn tỉnh Nghệ An tổng hợp đầy đủ yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị thịt lợn - Về thực tiễn: Xây dựng đồ chuỗi giá trị thịt lợn tỉnh Nghệ An, xác...
 • 205
 • 583
 • 2

Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn trên địa bàn tỉnh nghệ an

Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn trên địa bàn tỉnh nghệ an
... dung nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn bao gồm nội dung: (i) lập đồ chuỗi giá trị thịt lợn (ii) Mô tả chuỗi (iii) Phân tích kết hoạt động chuỗi giá trị thịt lợn ... đến chuỗi giá trị thịt lợn tỉnh Nghệ An; - Đề xuất chiến lược nâng cấp hệ thống giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị thịt lợn địa bàn tỉnh Nghệ An Phạm vi nghiên cứu a) Về không gian: Đề tài nghiên ... cấp chuỗi giá trị thịt lợn tỉnh Nghệ An? Mục tiêu nghiên cứu a) Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị thịt lợn tỉnh Nghệ An từ đề xuất chiến lược giải pháp nhằm nâng cấp chuỗi giá trị...
 • 27
 • 391
 • 0

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ hệ THỐNG sử DỤNG đất ĐAI PHỤC vụ QUẢN đất NÔNG NGHIỆP xác lập mô HÌNH hệ KINH tế SINH THÁI KHU vực tây NAM HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ hệ THỐNG sử DỤNG đất ĐAI PHỤC vụ QUẢN lý đất NÔNG NGHIỆP và xác lập mô HÌNH hệ KINH tế SINH THÁI KHU vực tây NAM HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội
... dụng đất đai phục vụ quản đất nông nghiệp xác lập hình kinh tế sinh thái khu v ực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Nội Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hệ thống sử dụng đất đai chủ yếu ... ́ nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai nông nghiêp ̣ hình hệ kinh tế sinh thái - Nghiên cứu đánh giá kinh tê-́ sinh thaí hệ thống sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu khu vực - Nghiên cứu ... quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp va xác lập hình kinh tế sinh thái phuc ̣ vụ quan ̉ lýđât ́ đai khu vực phía tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Nội Nội dung nghiên cứu - Cơ sở luận...
 • 139
 • 133
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUẢN ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÁC LẬP MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI KHU VỰC TÂY NAM HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÁC LẬP MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI KHU VỰC TÂY NAM HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quản đất nông nghiệp xác lập hình kinh tế sinh thái khu vực tây nam huyện Chương Mỹ, thành phố Nội * Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Thị Thu NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÁC LẬP MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI KHU VỰC TÂY NAM HUYỆN CHƯƠNG ... hoạch sử dụng đất Bước 9: Ứng dụng việc đánh giá đất 1.3 Xác lập hệ hình kinh tế sinh thái 1.3.1 Khái niệm chung kinh tế sinh thái hình hệ kinh tế sinh thái Hệ kinh tế sinh thái Khái niệm hệ...
 • 32
 • 69
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Trang thiết bị điện tàu 22500 tấn đi sâu nghiên cứu đánh giá hệ thống nồi hơi tàu 22500 tấn nồi hơi tàu Thái Bình

Đồ án tốt nghiệp: Trang thiết bị điện tàu 22500 tấn đi sâu nghiên cứu đánh giá hệ thống nồi hơi tàu 22500 tấn và nồi hơi tàu Thái Bình
... Hi Phũng, thỏng nm 2010 Sinh viờn Nguyn Tun Ngc PHN I : TNG QUAN TRANG THIT B IN TU 22500T CHNG 1: GII THIU CHUNG V TU 22500T Tu 22500T l tu cú trng ti ln c úng mi ti nh mỏy úng tu Bch ng Hin cụng ... ti trng, em ó c ban ch nhim khoa in-in t tu bin giao cho ti Trang thit b in tu 22500tn i sõu nghiờn cu ỏnh giỏ h thng ni hi tu 22500T v ni hi tu Thỏi Bỡnh Bng s c gng ca bn thõn cựng vi s ch ... lp t di tu hoc qua mt thi gian nh k no ú 2.2 c im k thut ca trm phỏt in chớnh 22500T 2.2.1 Mỏy phỏt Tu 22500T c trang b t hp Diezel lai mỏy phỏt chớnh c b trớ ngang vi bng in chớnh Trm phỏt chớnh...
 • 81
 • 291
 • 0

Điều tra, thống kê diện tích, thành phần lòai, đánh giá hiện trạng phân bố hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm cỏ biển vai trò của chúng đối với kinh tế xã hội, môi trường ở vùng biển ven

Điều tra, thống kê diện tích, thành phần lòai, đánh giá hiện trạng phân bố hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và vai trò của chúng đối với kinh tế xã hội, môi trường ở vùng biển ven
... thoái hệ sinh thái Do vậy, đề án "Điều tra, thống diện tích, thành phần lòai, đánh giá trạng phân bố hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm cỏ biển vai trò chúng kinh tế- hội, môi trường vùng biển ... PHÁP ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VÀ THẢM CỎ BIỂN Phương pháp điều tra, khảo sát rừng ngập mặn, thảm cỏ biển Các đợt điều tra, khảo sát hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm cỏ biển diện ... Hòa - Đánh giá vai trò rừng ngập mặn, thảm cỏ biển kinh tế, hội tỉnh Khánh Hòa - Đề xuất giải pháp khả thi nhằm quản lý sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm cỏ biển vùng biển ven...
 • 45
 • 360
 • 0

Nghiên cứu đánh giá tác động của các nhà máy, các dự án thuỷ điện nhỏ lên môi trường sinh thái các giải pháp khắc phục

Nghiên cứu đánh giá tác động của các nhà máy, các dự án thuỷ điện nhỏ lên môi trường sinh thái và các giải pháp khắc phục
... dng v cht hu c nc h cha v nc sụng khu vc h du nh mỏy 2, Rỏc thi sinh hot Sinh vt thy sinh: Cung cp ngun thc n cho cỏc sinh vt thu sinh Mụi trng khụng khớ, ngi: Gii phúng cỏc khớ NH3, H2S, mựi hụi ... Mụi trng sinh thỏi rng H sinh thỏi khu vc d ỏn v ph cn mang c trng ca h sinh thỏi ụng Trng Sn rt c ỏo, l ni ang bo v nhiu loi ng thc vt quý him ca Vit Nam v ụng Nam c bit õy cú h sinh thỏi ... nc thi phỏt sinh sn xut nụng nghip, sinh hot ca mt s h dõn sinh sng khu vc phớa trờn h b) Khụng liờn quan n cht thi - Mụi trng vt lý: a cht, a mo, kh nng gi nc h cha - Mụi trng sinh thỏi: bao...
 • 66
 • 349
 • 2

Nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái lượng giá kinh tế vườn quốc gia tam đảo

Nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái và lượng giá kinh tế vườn quốc gia tam đảo
... hƣớng đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác quang TiO2/vật liệu vải/VIS (bức xạ ánh sáng nhìn thấy) để khử khuẩn không khí.” 33 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối ... [51] Cho đến nay, nhà nghiên cứu giới nghiên cứu sử dụng hệ chất quang xúc tác sở TiO2 nhƣ sau: + Vật liệu nano TiO2 sạch: hệ + Vật liệu nano TiO2 biến tính nguyên tố kim loại: hệ thứ + Vật liệu ... CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn hệ quang xúc tác TiO2 biến tính nitơ (N-TiO2) phủ vải thủy tinh...
 • 90
 • 99
 • 0

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC – THÁI độ HÀNH VI về DINH DƯỠNG, sức KHỎE bà mẹ TRẺ EM, nước SẠCH,VỆ SINH môi TRƯỜNG tại bốn HUYỆNKRÔNG PA, KÔNG CHRO, MANG YANG KBANG – TỈNH GIA LAI

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC – THÁI độ  HÀNH VI về DINH DƯỠNG, sức KHỎE bà mẹ TRẺ EM, nước SẠCH,VỆ SINH môi TRƯỜNG tại bốn HUYỆNKRÔNG PA, KÔNG CHRO, MANG YANG và KBANG – TỈNH GIA LAI
... cấu tuổi mẹ huyện nghiên cứu 25 III.3.1 Kiến thức thực hành người dân dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe mẹ trẻ em Bảng 13 Kiến thức liên quan đến cho trẻ ăn sam/ăn dặm mẹ nghiên cứu KBang Nên ... quan đến nước vệ sinh môi trường địa bàn nghiên cứu, mục tiêu quan trọng khác nghiên cứu tìm hiểu vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe mẹ trẻ em 399 mẹ có tuổi đưa vào vào nghiên cứu, tương ... chu kỳ chương trình xác định vi c thực nghiên cứu điều tra kiến thức, thái độ thực hành (KAP) số số chăm sóc sức khỏe mẹ, trẻ em, dinh dưỡng, nước vệ sinh môi trường nhằm cung cấp thông tin...
 • 55
 • 524
 • 1

Nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái lượng giá kinh tế vườn quốc gia tam đảo

Nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái và lượng giá kinh tế vườn quốc gia tam đảo
... tế dịch vụ hệ sinh thái vườn quốc gia chương trình giáo dục truyền thông - Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái lượng hóa dịch vụ hệ sinh thái VQG Kết nghiên cứu luận ... Lượng hóa giá trị dịch vụ hệ sinh thái nói chung giá trị dịch vụ hệ sinh thái vườn quốc gia (VQG) nói riêng tiến hành giới từ năm 1970 kỷ XX Có thể nói, kết việc lượng hoá kinh tế vườn quốc gia ... Nghiên cứu áp dụng mức chi trả dịch vụ môi trường chế chi trả dịch vụ môi trường, - Xây dựng sở liệu phục vụ quản lý vườn quốc gia - Lồng ghép thông tin dịch vụ hệ sinh thái giá trị kinh tế dịch...
 • 8
 • 134
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG HIVAIDS QUA TRUYỀN THÔNG Ở HỌC SINH PTTH HỌC NGHỀ HUYỆN LONG THÀNH NĂM 2012

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG HIVAIDS QUA TRUYỀN THÔNG Ở HỌC SINH PTTH VÀ HỌC NGHỀ HUYỆN LONG THÀNH NĂM 2012
... HIV/AIDS qua truyền thông học sinh phổ thông trung học học nghề huyện Long Thành năm 2012 nhằm mục tiêu: 1- Xác định tỷ lệ học sinh PTTH học sinh nghề kiến thức- thái độ- thực hành phòng chống HIV/AIDS ... truyền thông tích cực phòng, chống HIV/AIDS 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu: Học sinh phổ thông trung học học nghề học huyện Long Thành năm học ... liên quan phòng chống HIV/AIDS - Có mối liên quan kiến thức: + Với trình độ học vấn học sinh: Học sinh THPT có kiến thức cao học sinh nghề + Với nghề nghiệp mẹ: Học sinh có mẹ CBVC có kiến thức học...
 • 22
 • 281
 • 0

cơ sở khoa học thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ

cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ
... việc nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội kiểm toán báo cáo toán ngân sách 3.1 Phơng hớng nghiên cứu đánh giá hệ thống KSNB Nghiên cứu đánh giá hiệu lực hệ thống KSNB trình kiểm toán báo cáo ... lý luận thực tiễn việc nghiên cứu đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán báo cáo toán ngân sách - Phân tích, đánh giá thực trạng nghiên cứu đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán báo cáo toán ngân sách Qua ... nghiên cứu đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán báo cáo toán ngân sách Việc nghiên cứu đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán báo cáo toán ngân sách có ý nghĩa quan trọng kiểm toán viên việc xác định nội...
 • 67
 • 506
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộtiêu chí đánh giá hệ sinh tháitrinh tự nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên2 hoàn thiện công tác nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và việc xác định trọng yếu rủi ro trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nướckhả năng và hạn chế của phương pháp đĩa thạch trong đánh giá hệ sinh thái bùn kỵ khínghiên cứu mối quan hệ sinh thái loài trongrừng mưa nhiệt đới dựa vào tiêu chuẩn χ2 bảohuy 1997mục đích của kiểm toán viên khi nghiên cứu đánh giá hệ thống ksnbđề cương nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ của cửa hàng thức ăn nhanh lotteria khu vực tp hcm2 nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình lấy nước dọc sông hồng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả lấy nước cho các công trìnhnghiên cứu giá trị tài nguyên của hệ sinh thái rừng ngặp mặntrung tâm nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặnnghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vữngnghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt và giải pháp quản lý tại thị xã tây ninhnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020nhìn lại những kết quả nghiên cứu về hệ sinh thái rừng nhiệt đới việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây