Nghiên cứu, chế tạo vật liệu xử lý nhóm nitơ trong môi trường nước trên cơ sở biến tính quặng pyrolusit tự nhiên

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu xử nhóm nitơ trong môi trường nước trên sở biến tính quặng pyrolusit tự nhiên

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu xử lý nhóm nitơ trong môi trường nước trên cơ sở biến tính quặng pyrolusit tự nhiên
... biệt nitrit, amoni Đây hướng chế tạo vật liệu Chính vậy, đề tài Nghiên cứu, chế tạo vật liệu biến tínhxử nhóm nitơ môi trường nước sở biến tính quặng pyrolusittự nhiên thực Với mục tiêu nhằm ... phòng Rửa trung tính Sấy 105oC Vật liệu biến tính PP nhiệt để xử amoni nitrit Vật liệu biến tính PP hóa học để xử amoni nitrit Hình 2.1 Quy trình biến tính pyrolusit để xử amoni nitrit ... việc xử môi trường chưa rộng rãi, có số nghiên cứu nhóm nghiên cứu trường Đại học Khoa học tự nhiên sử dụng vật liệu bentonit biến tính MgCl2 để hấp thụ xử tách florua khỏi nguồn nước bị...
 • 78
 • 331
 • 2

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử khí h2s cho quá trình lọc dầu và chế biến khí

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý khí h2s cho quá trình lọc dầu và chế biến khí
... việt cho trình xử H2S Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trên, đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu xử khí H2S cho trình lọc dầu chế biến khí hướng vào nghiên cứu công nghệ điều chế vật liệu sở ... huỳnh vật liệu 59 3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ lưu lượng dòng khí đến khả xử H2S vật liệu 60 3.3.3 Nghiên cứu độ bền hoạt tính vật liệu trình xử H2S 60 3.4 QUY TRÌNH CHẾ TẠO VẬT LIỆU XỬ ... xử khí H2S trình lọc dầu chế biến khí Đây loại vật liệu mới, có khả xử khí H2S tới hàm lượng thấp Hàm lượng lưu huỳnh sau trình xử khoảng 100 – 200 ppb Đồng thời, nguyên liệu trình chế...
 • 94
 • 519
 • 2

Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử khí H2S cho quá trình lọc dầu và chế biến khí

Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý khí H2S cho quá trình lọc dầu và chế biến khí
... 40% theo TCVN 6776:2005 c) Kh nng s dng cho húa du: Phõn on ny phự hp cho quỏ trỡnh reforming xỳc tỏc thu benzen cho húa du, benzene l nguyờn liu quan trng cho sn xut LAB, Styren d) S dng lm dung ... vic pha xng trc tip, reforming xỳc tỏc thu BTX cho húa du a) Kh nng s dng lm nguyờn liu cho CCR: Phõn on ny phự hp lm nguyờn liu cho CCR nhng cn x thờm v hm lng S trc i vo CCR, yờu cu hm lng ... khỏc nh lu hunh v cỏc hp cht cha oxy cng cn phi c loi b cho nờn nguyờn liu thng c x bi hydro v sy khụ ng thi hydro b xung cng cn c x cht Cỏc cht xỳc tỏc hot tớnh nht, chng hn Pt/AlCl3 (6...
 • 83
 • 282
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số anion quan trọng trong môi trường nước trên sở sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số anion quan trọng trong môi trường nước trên cơ sở sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay
... nước, giúp quan chức trình giám sát chất lượng môi trường Do em chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích số anion quan trọng môi trường nước sở sử dụng thiết bị điện di mao quản xách ... phân tích số anion quan trọng môi trường nước 42 KẾT LUẬN Qua sở nghiên cứu điều kiện thực nghiệm, với mục đích Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích số anion quan trọng môi trường nước sở sử ... anion Việc nghiên cứu, phát triển quy trình phân tích anion mẫu nước mặt ứng dụng quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay cho phép phân tích đồng thời anion có...
 • 65
 • 211
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử florua trong nước từ khoáng laterit tự nhiên

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý florua trong nước từ khoáng laterit tự nhiên
... dùng để phân tích hấp phụ florua plastic 2.3 Chế tạo vật liệu hấp phụ florua từ khoáng laterite 2.3.1 Chuẩn bị vật liệu laterite nguyên khai Khoáng Laterit tự nhiên (đá ong) lấy từ Thạch Thất, Hà ... quanh Hấp phụ xảy theo hai chế: hấp phụ vật hấp phụ hóa học[1,2,5,9] - Hấp phụ vật lý: trình hấp phụ xảy lực tương tác phân tử (lực Van der Waals) - Hấp phụ hóa học: trình hấp phụ xảy tạo thành ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ XỬ LÝ FLORUA TRONG NƢỚC TỪ KHOÁNG LATERIT TỰ NHIÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...
 • 42
 • 697
 • 8

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa tio2 để hấp phụ, xử một số chất độc hại trong nước

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa tio2 để hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong nước
... benzen…có nước Đó lí chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp phụ, xử số chất độc hại nước Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Khái quát vật liệu mao quản trung bình chứa ... việc nghiên cứu chế tạo loại vật liệu có tính ưu việt dễ sử dụng để xử lí ion kim loại nặng hợp chất hữu độc hại khỏi nước việc làm cần thiết Trong năm gần việc sử dụng vật liệu chứa TiO2 vật liệu ... hấp phụ chất bị hấp phụ mà người ta chia hấp phụ vật hấp phụ hóa học Các chất độc gây ô nhiễm môi trường nước xử phương pháp hấp phụ chất có khả hấp phụ Có nhiều loại chất hấp phụ, tồn...
 • 24
 • 617
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử florua trong nước từ sét bentonite tự nhiên

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý florua trong nước từ sét bentonite tự nhiên
... khả hấp phụ tốt Với mong muốn tạo vật liệu có khả hấp phụ cao, đặc biệt với đối tƣợng ô nhiễm florua, thực đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xử florua nƣớc từ sét bentonite tự nhiên ... sánh khả hấp phụ florua ba loại vật liệu Tải trọng hấp phụ cực đại vật liệu nhƣ sau: Vật liệu Bentonite dạng hạt: qmax 0,761 mg/g Vật liệu Bentonite mang Mg2+ qmax 0,774 mg/g Vật liệu Bentonite ... cao tải trọng hấp phụ ion florua lên đáng kể Quy trình chế tạo vật liệu đơn giản dễ dàng, vật liệu phù hợp với mục đích sử dụng làm vật liệu hấp phụ xử chất ô nhiễm môi trƣờng nhƣ florua 35 Trần...
 • 43
 • 613
 • 3

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP Ag-NANO/ CARBON NANOTUBES (CNTs)/ COTTON VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ NƯỚC NHIỄM KHUẨN " doc

BÁO CÁO
... phân tán carbon nanotubes vải cotton nhằm kết hợp đặc tính diệt khuẩn tuyệt vời Ag nano khả dẫn điện bề mặt riêng lớn CNTs để chế tạo vật liệu có hiệu kháng khuẩn tốt mang tính ứng dụng cao ... 2.5 Tổng hợp vật liệu tổ hợp Ag-nano/CNTs-funct /cotton b ng phương pháp th y nhiệt Sau chức hóa CNTs acid HNO3, nhờ tương hợp tốt nhóm chức –COOH tạo bề mặt CNTs Ag, Ag nano tạo thành từ phản ứng ... điện thích hợp cho hiệu diệt khuẩn tối ưu Hình 3: Hệ thống lọc nước Thí nghiệm đánh giá hiệu diệt khuẩn nước vật liệu lọc dựa vi khuẩn E.coli Nước cất sau trùng cấy vào lượng E.coli định (nước trước...
 • 10
 • 445
 • 7

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nano composite trên sở một số vinyl monome và nano oxit sắt từ để hấp thu (sorption) dầu, dùng trong xử môi trường

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nano composite trên cơ sở một số vinyl monome và nano oxit sắt từ để hấp thu (sorption) dầu, dùng trong xử lý môi trường
... luận Từ kết quả: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano Fe3O4, tính chất ứng dụng vật liệu; Nghiên cứu đồng trùng hợp vinyl monome chế tạo vật liệu copolyme hấp thu dầu; Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp ... Khả thu gom vật liệu hấp thu dầu đợc nghiên cứu đờng cong từ hoá vật liệu Vật liệu từ tính thu hồi từ trờng, với từ độ bão hoà lớn khả thu hồi vật liệu từ trờng đợc thu n lợi dễ dàng Trên ... kết vào khối copolyme 3.3 Chế tạo vật liệu hấp thu dầu cốt hạt nano Fe3O4 polyme Để chế tạo vật liệu hấp thụ dầu sở polyme với hạt nano Fe3O4, chọn tỷ lệ monome LMA/St BA/St 60/40 phân tán vật liệu...
 • 26
 • 589
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới hấp phụ chọn lọc dầu trong hệ đầu nước khả năng ứng dụng trong quá trình tách chất và trong xử sự cố tràn dầu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới hấp phụ chọn lọc dầu trong hệ đầu nước có khả năng ứng dụng trong quá trình tách chất và trong xử lý sự cố tràn dầu
... GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ DẦU CỦA CÁC VẬT LIỆU TRONG HỆ DẦU - NƯỚC 56 III THĂM DÒ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH TÁCH CHẤT VÀ TRONG XỬ LÝ SỰ CỐ TRÀN DẦU 57 III.5.1 Thăm dò khả ứng dụng ... hấp phụ chọn lọc dầu hệ dầu- nước - Nghiên cứu đặc trưng tính chất vật liệu C-CNTs - Đánh giá khả hấp phụ dầu vật liệu C-CNTs hệ dầunước - Thăm dò khả ứng dụng vật liệu trình tách chất xử cố tràn ... Bản vật liệu hấp phụ dầu chấp nhận mặt hàng thương mại phải khả hấp phụ dầu kg dầu 1kg vật liệu hấp phụ dầu [40] I.1.6 Ứng dụng vật liệu siêu kỵ nước trình tách chất Vật liệu kỵ nước sử dụng...
 • 76
 • 657
 • 3

nghiên cứu chế tạo vật liệu tio2/sợi sio2 để xử aldehyt trong môi trường không khí

nghiên cứu chế tạo vật liệu tio2/sợi sio2 để xử lý aldehyt trong môi trường không khí
... tuýp Đinh móc vật liệu van khí đường dẫn khí ổ cắm điện vật liệu quạt đối lưu khe cài vật liệu Hỡnh 4.8 S test box Vic tin hnh cỏc thớ nghim to phn ng sinh khớ v th nghim kh nng x khớ ca cỏc ... gõy ụ nhim 1.2 Hin trng ụ nhim aldehyt 1.2.1 Tng quan v aldehyt Thụng thng aldehyt hay c biu th bng foocmaldehyt cho nờn ti trung vo xỏc nh v x foocmaldehyt Foocmaldehyt c gi bng nhiu cỏch khỏc ... khú chu, nng cao nh hng ti h thn kinh S dng vt liu TiO x l cn thit Chớnh vỡ vy ti Nghiờn cu ch to vt liu TiO 2/si SiO2 x aldehyt mụi trng khụng khớ c thc hin Sn phm mang tớnh cụng...
 • 57
 • 266
 • 0

nghiên cứu chế tạo vật liệu thu gom xử dầu tràn chứa hạt nano sắt từ

nghiên cứu chế tạo vật liệu thu gom xử lý dầu tràn có chứa hạt nano sắt từ
... vệt dầu loang, vấn đề cấp bách phải xử ô nhiễm đó, nghiên cứu để chế tạo vật liệu hấp thu dầu sở tổng hợp vật liệu polyme hạt oxit sắt từ tính Vật liệu sở ghép polyme hạt ôxit sắt khả ... Kết thu thể ảnh chụp Vật liệu hấp thu dầu Dầu DO cho vật liệu hấp thu xử dầu Sau cho vật liệu hấp thụ dầu 15 phút Dùng nam Vật liệu sau bám Cốc nước – dầu sau châm để gom vật liệu nam châm xử ... oxit sắt hạt mang từ tính khác nhiên giá thành thường lớn so với sắt oxit - Vật liệu thu gom xử vệt dầu loang, vết dầu sau xử cố tràn dầu phương pháp tổng hợp khác Với lợi thu gom dầu cách...
 • 20
 • 123
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu thu gom xử dầu tràn chứa hạt nano sắt từ

Nghiên cứu chế tạo vật liệu thu gom xử lý dầu tràn có chứa hạt nano sắt từ
... vệt dầu loang, vấn đề cấp bách phải xử ô nhiễm đó, nghiên cứu để chế tạo vật liệu hấp thu dầu sở tổng hợp vật liệu polyme hạt oxit sắt từ tính Vật liệu sở ghép polyme hạt ôxit sắt khả ... Kết thu thể ảnh chụp Vật liệu hấp thu dầu Dầu DO cho vật liệu hấp thu xử dầu Sau cho vật liệu hấp thụ dầu 15 phút Dùng nam Vật liệu sau bám Cốc nước – dầu sau châm để gom vật liệu nam châm xử ... oxit sắt hạt mang từ tính khác nhiên giá thành thường lớn so với sắt oxit - Vật liệu thu gom xử vệt dầu loang, vết dầu sau xử cố tràn dầu phương pháp tổng hợp khác Với lợi thu gom dầu cách...
 • 20
 • 343
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền môi trường và dầu mỡnghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanô tinh thể dị hướng bằng phương pháp nguội nhanhnghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở nhựa nền hdpe và bột gỗ biến tínhnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanhnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no và phụ gia tro baynghiên cứu chế tạo vật liệu compositeđề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụngnghiên cứu chế tạo vật liệu nanonghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozitnghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở nhựa polyester không no gia cường nanoclay và sợi thủy tinh potnghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite phân hủy sinh học polynghiên cứu chế tạo vật liệu compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sátnghiên cứu chế tạo vật liệu nano zno tio2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học