Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất thành phố hải dương

Chuẩn hóa sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất thành phố hải dương

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất thành phố hải dương
... tài liệu sở lý luận chuẩn hóa sở liệu trạng sử dụng đất 11 Chương Xây dựng quy trình chuẩn hóa sở liệu trạng sử dụng đất Phường Hải Tân - Thành phố Hải Dương Chương Chuẩn hóa sở liệu trạng sử dụng ... dụng đất Phường Hải Tân - Thành phố Hải Dương 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu xây dựng sở liệu ... kinh tế sở tài liệu để thực chuẩn hóa CSDL trạng sử dụng đất bao gồm: + Dữ liệu đồ số (.dgn): Bản đồ địa hình, đồ trạng sử dụng đất Đây liệu để chuẩn hóa vào CSDL trạng sử dụng đất + Số liệu...
 • 116
 • 307
 • 2

ứng dụng công nghệ gis trong xây dựng sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất từ sở dữ liệu bản đồ địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

ứng dụng công nghệ gis trong xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất từ cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc
... HƢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH TƢỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC ... quát luận thực tiễn định lựa chọn đề tài Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất từ sở liệu đồ địa số phục vụ công tác quản đất đai địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh ... thực trạng hệ thống đồ hồ sơ địa chính; xây dựng liệu địa địa bàn thị trấn Thổ Tang xã Lũng Hòa huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ nghiên cứu + Xây dựng sở liệu đồ trạng sử dụng đất từ sở liệu...
 • 90
 • 430
 • 0

Ứng Dụng Công Nghệ Gis Trong Xây Dựng Sở Dữ Liệu Hiện Trạng Sử Dụng Đất Từ Sở Dữ Liệu Bản Đồ Địa Chính Số Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đất Đai Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc

Ứng Dụng Công Nghệ Gis Trong Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Hiện Trạng Sử Dụng Đất Từ Cơ Sở Dữ Liệu Bản Đồ Địa Chính Số Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đất Đai Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
... quát luận thực tiễn định lựa chọn đề tài Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất từ sở liệu đồ địa số phục vụ công tác quản đất đai địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh ... thực trạng hệ thống đồ hồ sơ địa chính; xây dựng liệu địa địa bàn thị trấn Thổ Tang xã Lũng Hòa huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ nghiên cứu + Xây dựng sở liệu đồ trạng sử dụng đất từ sở liệu ... 2.2.3 Ứng dụng giải pháp công nghệ GIS xây dựng CSDL đồ liệu địa dạng số Sử dụng phần mềm MicroStation xây dựng chuẩn hóa liệu đồ số; Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu BĐĐC dạng số AcrCatalog...
 • 88
 • 200
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố hải dương, tỉnh hải dương

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố hải dương, tỉnh hải dương
... thực trạng hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ... Chƣơng ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG 79 3.1 Đánh giá chung hoạt động Văn phòng đăng QSD đất thành phố Hải Dương 79 3.1.1 ... chức máy Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 59 2.3.2 Cơ chế hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương 62 2.3.3 Kết hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 66 Chƣơng...
 • 116
 • 240
 • 0

Hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa sở dữ liệu 3NF

Hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 3NF
... ph thu c hàm không đ y đ vào khóa ng c Không có ph thu c hàm vào thu c tính không khóa 5 Bài toán: Quản lí Hóa đơn Cho m u hóa đơn Hình A) Hình A: Hóa đơn Đây m u hóa đơn quen thu c kinh doanh ... c chu n hóa s d li u Vì r t khó đ di n t b ng l i nên dùng nhi u nh t có th hình nh, bi u đ Đ trình bày qui t c trình chu n hóa, d a theo ví d c n v Hóa đơn (Invoice) chu n hóa v d ng 3NF (Third ... toán: Quản lí Hóa đơn Dạng chuẩn thứ (1NF): Không có phần tử/nhóm phần tử lặp Dạng chuẩn thứ (2NF): Không có phụ thuộc hàm không đầy đủ vào khóa Dạng chuẩn thứ (2NF):...
 • 18
 • 392
 • 2

Chuẩn hóa sở dữ liệu

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
... =============================================================================== "Cơ sở liệu" PGS.TS Nguyễn Việt Hơng Khoa ĐT-VT ĐHBK-HN 11/2004 86 Hình 3.1 Các mức chuẩn hoá Codd ngời định nghĩa ba mức chuẩn hoá mà ông gọi dạng chuẩn thứ nhất, thứ hai ... =============================================================================== "Cơ sở liệu" PGS.TS Nguyễn Việt Hơng Khoa ĐT-VT ĐHBK-HN 11/2004 96 3.3 Các dạng chuẩn thứ nhất, thứ hai thứ ba Để thuận tiện, mục làm việc với ba dạng chuẩn đầu tiên, dạng chuẩn BCNF ... thực thể sở đợc ghi nhận liệu CSDL Quan hệ R đợc gọi dạng chuẩn thứ (1NF) tất miền chứa giá trị nguyên tố Định nghĩa đơn cho ta biết quan hệ chuẩn hoá dạng chuẩn thứ Một quan hệ dạng chuẩn thứ...
 • 73
 • 1,567
 • 11

Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa sở dữ liệu quan hệ

Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ
... phải phụ thuộc hàm F có thuộc tính Chúng ta thay phụ thuộc hàm X → A F phụ thuộc hàm Y → A, Y tập X mà tập phụ thuộc hàm tương đương với F Chúng ta bỏ phụ thuộc hàm khỏi F mà có tập phụ thuộc hàm ... hệ Phụ thuộc hàm Nguyên tắc thiết kế Phụ thuộc hàm Qui tắc suy diễn Bao đóng Phụ thuộc hàm tương đương Phụ thuộc hàm tối thiểu Các dạng chuẩn Thiết kế CSDL 36 / 54 Các phụ thuộc hàm I I I Một phụ ... kế Phụ thuộc hàm Qui tắc suy diễn Bao đóng Phụ thuộc hàm tương đương Phụ thuộc hàm tối thiểu Các dạng chuẩn Thiết kế CSDL 39 / 54 Sự tương đương tập phụ thuộc hàm I I I Một tập hợp phụ thuộc hàm...
 • 8
 • 1,362
 • 23

Chương 6 Chuẩn hóa sở dữ liệu

Chương 6 Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
... tra chuẩn Q đạt chuẩn 3, kết thúc thuật toán ngược lại qua bước Bước 4: Kiểm tra chuẩn Q đạt chuẩn 2, kết thúc thuật toán ngược lại Q đạt chuẩn Đònh nghóa: Dạng chuẩn lược đồ sở liệu dạng chuẩn ... đồ quan hệ Q có khóa khóa có thuộc tính nên thuộc tính phụ thuộc đầy đủ vào khóa ⇒ Q đạt chuẩn Hệ quả: • Nếu Q đạt chuẩn tập thuộc tính không khóa Q rỗng Q đạt chuẩn • Nếu tất khóa quan hệ gồm ... đònh nghóa Hệ 1: Nếu Q đạt chuẩn Q đạt chuẩn Hệ 2: Nếu Q thuộc tính không khóa Q đạt chuẩn Chứng minh: Hệ 1: Giả sử Q đạt dạng chuẩn có thuộc tính không khóa A không phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa...
 • 37
 • 1,165
 • 15

Chuẩn hóa sở dữ liệu

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
... trình CƠ SỞ DỮ LIỆU Trang 57 Chương CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU I DẠNG CHUẨN CỦA LƯC ĐỒ QUAN HỆ (normal forms for relation schemes) Trong thực tế, ứng dụng cụ thể thiết kế thành nhiều lược đồ sở liệu ... CĐCN Giáo trình CƠ SỞ DỮ LIỆU Trang 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].Nhập môn sở liệu Đồng Thò Bích Thủy - Nguyễn An Tế [2] .Cơ sở liệu – lý thuyết thực hành Nguyễn Bá Tường [3] .Cơ sở liệu Đỗ Trung Tuấn ... ngược lại qua bước Bước 4: Kiểm tra chuẩn Q đạt chuẩn 2, kết thúc thuật toán ngược lại Q đạt chuẩn Đònh nghóa: Dạng chuẩn lược đồ sở liệu dạng chuẩn thấp dạng chuẩn lược đồ quan hệ II PHÉP TÁCH...
 • 40
 • 481
 • 3

PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KHÁC CẢI THIỆN HỌC CHUẨN HOÁ SỞ DỮ LIỆU CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THỐNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KHÁC CẢI THIỆN HỌC CHUẨN HOÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THỐNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
... hành, sinh viên , đó, phải thời gian đáng kể để làm chủ khái niệm chuẩn hoá, chí sau thường không thành công Nghiên cứu tìm hiểu phương pháp, kỹ thuật phát triển để cải thiện ÍS/ IT học sinh học ... liệu, thực đáp ứng yêu cầu LÀ CÔNG CỤ DẠY HỌC CÓ HIỆU QUẢ Bởi chuẩn hóa gây rắc rói phức tạp cho sinh viên nên kĩ thuật chuẩn hóa có chọn lọc phát triển với hi vọng kỹ thuật chuẩn hóa giúp sinh ... LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU Như nói, nhiều sách giáo khoa SA & D giới thiệu chi tiết xử lí, vài giới thiệu phương thức chuẩn hóa (tập hợp) bảng Chúng ta dễ dàng cho học sinh định...
 • 21
 • 333
 • 0

Bài 5 CHUẨN HÓA SỞ DỮ LIỆU

Bài 5 CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
... -Chuẩn hóa sở liệu 41 Ví dụ Cách làm: Chuẩn hóa quan hệ INVOICE dạng chuẩn 1NF Tiếp tục chuẩn hóa dạng 2NF Chuẩn hóa dạng 3NF Slide -Chuẩn hóa sở liệu 42 Chuẩn hóa 1NF Sau chuyển sang dạng chuẩn ... Slide -Chuẩn hóa sở liệu 38 Ví dụ chuyển sang chuẩn 3NF Quan hệ tách thành quan hệ sau Slide -Chuẩn hóa sở liệu 39 Ví dụ chuyển sang chuẩn 3NF Slide -Chuẩn hóa sở liệu 40 Ví dụ chuyển sang chuẩn ... hoá liệu từ CSDL chưa chuẩn hóa sang chuẩn hóa Dạng chưa chuẩn hóa (unnormalized form - UNF): quan hệ chưa chuẩn hóa quan hệ chứa liệu bị lặp lại giá trị Slide -Chuẩn hóa sở liệu Ví dụ Bảng hóa...
 • 48
 • 1,215
 • 1

thiết kế sở dữ liệu quan hệ - phần 6 chuẩn hóa sở dữ liệu

thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ - phần 6 chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
... Phép tách kết nối (p.1) Phép tách kết nối • • • Tách kết nối  Tách lược đồ quan hệ thành hay nhiều lược đồ quan hệ khác Phép tách kết nối : ứng dụng để chuẩn hóa lược đồ quan hệ chuẩn hóa CSDL ... đồ quan hệ đạt dạng chuẩn Các dạng chuẩn Lược đồ Quan hệ (p.3) Dạng Chuẩn Định nghĩa : lược đồ quan hệ Q gọi đạt dạng chuẩn Q đạt dạng chuẩn thuộc tính không khóa Q phụ thuộc đầy đủ vào khóa ... thuộc tính không khóa Q đạt dạng chuẩn Nếu Q đạt dạng chuẩn 1, tất khóa Q có thuộc tính Q đạt dạng chuẩn Các dạng chuẩn Lược đồ Quan hệ (p .6) Dạng Chuẩn – Ý nghĩa Cho quan hệ Q, K khóa, K’ ⊂ K, K’≠∅,...
 • 27
 • 549
 • 0

chương 6 chuẩn hóa sở dữ liệu

chương 6 chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
... toàn phụ thuộc hàm thành dạng chuẩn cấp Thuật toán:  Dữ liệu vào:  Lược đồ quan hệ Q tập phụ thuộc hàm F, giả sử F dạng phủ cực tiểu mà không làm tính tổng quát  Dữ liệu ra:  Một phân rã bảo ... Thuật Toán Kiểm Tra Tính Kết Nối Bảo Toàn Thông Tin  Dữ liệu vào: Lược đồ quan hệ Q(A1,A2,…An) tập phụ thuộc hàm F, phép tách = {Q,Q,…,Qk}  Dữ liệu ra: Phép tách có bảo toàn thông tin hay không? ... phải thực phép nối để kiểm tra lại ràng buộc không bị vi phạm Dữ liệu vào: Một phân rã p={Q1,Q2,…Qk} tập phụ thuộc hàm F(f1,f2,…,fm} Dữ liệu ra: phép tách p có bảo toàn phụ thuộc hàm hay không ?...
 • 28
 • 736
 • 0

Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa sở dữ liệu

Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
... B C} B, B C, C} Siêu khóa khóa ̇ Cho R(U) • S U siêu khóa n u r R, t1, t2 r, t1 t2[S] • K U khóa n u K siêu khóa nh nh t - A K c g i thu c tính khóa ̇ Nh n xét • S xác nh hàm t t c thu c tính ... u D ng chu n theo khóa (1) ̇ L c quan h R c g i thu c d ng chu n n u m i thu c tính không khóa c a R ph thu c y vào khóa c a R ̇ R(U), K U khóa c a R • A U thu c tính không khóa n u A K • X Y ... t d li u Ph thu c hàm D ng chu n theo khóa (1) ̇ L c quan h R c g i thu c d ng chu n n u • R thu c d ng chu n • M i thu c tính không khóa c a R không ph thu c b t c u vào khóa c a R ̇ Cho R(U)...
 • 28
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn hoá cơ sở dữ liệuchuẩn hóa cơ sở dữ liệu 1nfchuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chínhcách chuẩn hóa cơ sở dữ liệubài tập chuẩn hóa cơ sở dữ liệucác dạng chuẩn hóa cơ sở dữ liệucác bước chuẩn hóa cơ sở dữ liệuchuẩn hóa cơ sở dữ liệu trong sqlchuẩn hóa cơ sở dữ liệu gischuẩn hóa cơ sở dữ liệu 3nfchuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệbai tap mon chuan hoa co so du lieudạng chuẩn và chuẩn hóa cơ sở dữ liệuiv phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệxử lý số liệu số liệu hiện trạng sử dụng đấtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học