Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh quảng trị giai đoạn 1973 2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh quảng trị giai đoạn 1973 2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh quảng trị giai đoạn 1973 2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... Nội dung luận văn đề cập đến vấn đề : Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1973 2013 bối cảnh biến đổi khí hậu Kết nghiên cứu tài liệu tham khảo cho nhà quản lý, ... khí hậu, thủy văn giai đoạn 1973 - 2013 Chương 3: Kịch diễn biến khí hậu, thủy văn giai đoạn 2015 - 2035 Kết luận Tài liệu tham khảo Chƣơng TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ... KỊCH BẢN DIỄN BIẾN CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DÒNG CHẢY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2035 73 3.1 KỊCH BẢN DIỄN BIẾN CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU 73 3.2 KỊCH BẢN DIỄN BIẾN DÒNG...
 • 91
 • 514
 • 7

Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
... Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 - 2013 tác động biến đổi khí hậu phục vụ phát triến kinh tế - hội địa bàn tỉnh Đây nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho phát ... phát triển kinh tế - hội tỉnh Mục tiêu: - Mục tiêu 1: Xây dựng sở liệu khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 2013 - Mục tiêu 2: Nghiên cứu diễn biến tượng khí hậu, thủy văn giai đoạn ... tháng tỉnh Quảng Trị 82 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI: Tên Đề tài : Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 2013 tác động biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế...
 • 95
 • 190
 • 1

Ứng dụng hoạch định chiến lược trong xây dựng địa phương Nghiên cứu điển hình tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Ứng dụng hoạch định chiến lược trong xây dựng địa phương Nghiên cứu điển hình tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
... HỌC KINH TẾ o0o - HUỲNH VĂN LỢI ỨNG DỤNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC TRONG XÂY DỰNG ĐỊA PHƢƠNG: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ... Thạc sỹ vừa qua TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Ứng dụng hoạch định chiến lược xây dựng địa phương: Nghiên cứu điển hình huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Số trang: Trƣờng: Trƣờng Đại học Kinh tế ... vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Ứng dụng hoạch định chiến lƣợt để xây dựng phát triển kinh tế huyện Duy Xuyên, phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến chiến lƣợc phát triển kinh tế huyện Duy Xuyên Ứng dụng hoạch...
 • 101
 • 102
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam giai đoạn 1999 - 2013

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam giai đoạn 1999 - 2013
... 1 Oil -1 .689641 -6 .044090* FFR -1 .932219 -3 .547998** IR -1 .974474 -6 .056331* M2 -1 .535697 -4 .169004* VNI -0 .328787 -1 5.05497* CPI 1.356452 -3 .963500* Y -1 .249354 -7 .676395* EX -0 .066763 -4 .336005* ... 1.21e-22 5.28e-24* -2 3.43366 -2 4.85911 -2 5.82880 -2 8.67330 -3 3.38675* -2 3.12179* -2 2.05231 -2 0.52706 -2 0.87662 -2 3.09514 -2 3.31581 -2 3.79842 -2 3.82526 -2 5.72692 -2 9.49753* * indicates lag order ... 0.0 -. 01 -0 .5 -. 02 -1 .0 -1 .5 -. 03 10 12 14 16 10 12 14 16 Response of DCPI to Shock3 Ch s giá CPI Responseng khoán VNI Giá ch of DVNI to Shock3 015 03 010 02 005 01 000 00 -. 005 -. 01 -. 010 -. 02...
 • 97
 • 125
 • 0

Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng, thuỷ văn tỉnh quảng trị

Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng, thuỷ văn tỉnh quảng trị
... Access xây dựng phần mềm quản lý sở liệu khí tượng – thuỷ văn đảm bảo tính thuận tiện cho người sử dụng cập nhật, truy xuất thông tin II XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG – THUỶ VĂN Số liệu khí tượng ... tượng - thủy văn sở cho nhiều toán khác Mỗi tỉnh có hệ thống quan trắc riêng, báo tiến hành xây dựng sở liệu cho tỉnh Quảng Trị làm ví dụ 2.1 Số liệu đầu vào Mỗi Trạm Khí tượng – Thuỷ văn cấp mã ... sở liệu tỉnh Quảng Trị xây dựng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 kết hợp với phần mềm MS Access nhằm mục đích nâng cao tiện dụng quản lý số liệu khí tượng thủy văn cho tỉnh Quảng Trị Khi...
 • 11
 • 316
 • 0

Nghiên cứu thực trạng thu hút FDI ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2001-2006

Nghiên cứu thực trạng thu hút FDI ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2001-2006
... tin ca thu hỳt FDI vo a phng I.1 FDI v thu hỳt FDI I.1.1 FDI v vai trũ ca FDI T chc thng mi quc t (WTO) a nh ngha FDI nh sau: FDI xy mt nh u t t mt nc (nc ch u t) cú c ti sn mt nc khỏc (nc thu ... s lý lun v thc tin ca thu hỳt FDI Chng 2: Thc trng nghiờn cu, ỏnh giỏ thu hỳt FDI vo tnh Hi Dng giai on 2001-2006 Chng 3: Nhng gii phỏp nhm tng cng thu hỳt FDI vo Hi Dng giai on 2007 -2010 4 Chng ... th thu hỳt FDI giai on 2007-2010 l ht sc cn thit Lun ny trung vo phõn tớch ỏnh giỏ thc trng thu hỳt FDI tnh Hi Dng xõy dng quan im v xut cỏc gii phỏp nhm tip tc thu hỳt FDI tnh ng Nai giai...
 • 91
 • 232
 • 1

Nghiên cứu về xu hướng sáng tạo của các nhà thơtrẻnói , thanh thảo nói riêng trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

Nghiên cứu về xu hướng sáng tạo của các nhà thơtrẻnói , thanh thảo nói riêng trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
... thơ Thanh Th o c áo gi a B Ph n n i dung Chương i : Khái quát v xu hư ng sáng t o c a nhà thơ tr nói chung, th o nói riêng b i c nh cu c kháng chi n ch ng c u nư c I Cu c kháng chi n ch ng ... a cu c kháng chi n ch ng nói riêng thơ ca Vi t nam nói chung II L ch s v n Thanh Th o nhà thơ trư ng thành t chi n trư ng mi n Nam th i kì ch ng c u nư c Phong cách sáng t o c a nhà thơ ... trư c, l p sau, th h nhà thơ có m t bên tr n n ch ng T th h nhà thơ l p trư c T H u, Ch Lan Viên ã có t m cao tư tư ng m i, giàu kinh nghi m m t nhìn, tr tâm h n, kho s c vi t, m t l p nhà...
 • 112
 • 413
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Trị " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 1975 [6] UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Khoa học Công nghệ, Nghiên cứu, đánh giá trạng chất lượng nước mặt sở số chất lượng nước (WQI) số vùng trọng điểm tỉnh Quảng Trị phục vụ quản lý nguồn nước phát triển ... năm trạm đo mưa tỉnh Quảng Trị 478 N.T. Nga, N.P. Nhung / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25, Số 3S (2009) 472‐483 Tài nguyên nước sông hồ tỉnh Quảng Trị 3.1 Cơ sở số ... N.T. Nga, N.P. Nhung / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25, Số 3S (2009) 472‐483 475 Hình Bản đồ đẳng trị chuẩn mưa năm tỉnh Quảng Trị Phân tích đồ đẳng trị chuẩn mưa năm tỉnh Quảng Trị hình...
 • 13
 • 235
 • 0

nghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh bắc giang giai đoạn 1999 - 2009

nghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh bắc giang giai đoạn 1999 - 2009
... 1.2.1 Chất lượng sống dân Viêt Nam 14 1.2.2 Chất lượng sống dân vùng Trung du miền núi phía Bắc 19 Chƣơng THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƢ TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 1999 - 2009 ... tiễn CLCS dân vào nghiên cứu trạng chất lượng sống dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ 1999 - 2009, phân hóa theo huyện, thành phố; sở đưa số giải pháp nhằm nâng cao CLCS dân tỉnh Bắc Giang ... lượng sống dân tỉnh Bắc Giang - Đánh giá thực trạng CLCS dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1999 - 2009 - Nêu định hướng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao CLCS dân tỉnh Bắc Giang đến năm 2015...
 • 121
 • 211
 • 2

báo cáo nghiên cứu “tiếp cận của người nghèo đến dịch vụ y tế và giáo dục trong bối cảnh xã hội hóa hoạt động y tế và giáo dục tại việt nam

báo cáo nghiên cứu “tiếp cận của người nghèo đến dịch vụ y tế và giáo dục trong bối cảnh xã hội hóa hoạt động y tế và giáo dục tại việt nam
... tiếp cận người nghèo tới dịch vụ giáo dục y tế 45 CHƯƠNG III - TIẾP CẬN CỦA NGƯỜI NGHÈO ĐẾN DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH XÃ HỘI HÓA 48 3.1 ết nghiên cứu từ vấn lãnh đạo địa phương K hội hóa ... hóa giáo dục 48 3.2 Hoạt động sở giáo dục bối cảnh hội hóa 53 3.3 Đánh giá người dân hội hóa giáo dục 62 3.4 Kết luận khuyến nghị 74 CHƯƠNG IV – TIẾP CẬN CỦA NGƯỜI NGHÈO ĐẾN DỊCH VỤ Y TẾ TRONG ... dịch vụ giáo dục người dân, đặc biệt người nghèo? 3.3.2 Tác động hội hóa giáo dục tới khả tiếp cận dịch vụ giáo dục Để đánh giá tác động sách hội hóa giáo dục tới khả tiếp cận dịch vụ giáo...
 • 112
 • 194
 • 0

Công tác xã hội nhóm với nạn nhân bom mìn (Nghiên cứu trường hợp tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Công tác xã hội nhóm với nạn nhân bom mìn (Nghiên cứu trường hợp tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - HỒ SỸ THÁI CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM VỚI NẠN NHÂN BOM MÌN (Nghiên cứu trƣờng hợp huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Công tác hội Mã ... với nạn nhân bom mìn 3.1 Vài nét đặc trưng nhân học nạn nhân bom mìn huyện Triệu Phong………………………………………………………………….67 3.2 Thành lập nhóm đề xuất hoạt động công tác hội nhóm với nạn nhân bom mìn …………………………………………………………… ... học tập, nghiên cứu thực tập địa bàn, hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài Công tác hội nhóm với nạn nhân bom mìn (Nghiên cứu trường hợp huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) ” Để có kết...
 • 143
 • 342
 • 0

Nghiên cứu thực trạng phát triển trang trại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 - 2008

Nghiên cứu thực trạng phát triển trang trại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 - 2008
... Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (2006), Điều tra nông nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (2010), Kỉ yếu trang trại Đồng Nai 115 ... 222 trang trại hàng năm, chiếm 6,55%; 158 trang trại thủy sản kiện để hình thành trang trại Toàn tỉnh chiếm 4,66%; 275 trang trại tổng hợp Đồng Nai năm 2008 có 387 trang trại, 8,12%; trang trại ... bàn tỉnh Đồng Nai Cục Thống kê Đồng Nai (2004), Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2003, Nxb Thống kê, Đồng Nai Cục Thống kê Đồng Nai (2007), Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2006, Nxb Thống kê, Đồng...
 • 11
 • 88
 • 0

Nghiên cứu tình hình sốt xuất huyết tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006 đến 2010

Nghiên cứu tình hình sốt xuất huyết tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006 đến 2010
... 2009 tỉnh Quảng Trị Bản đồ phân số bệnh SXHD/100000 dân năm 2010 tỉnh Quảng Trị ĩ Vĩnh Linh Gio Linh ĩ Vĩnh Linh Gio Linh Đông Hà Đông Hà Cam Lộ Cam Lộ Triệu Phong Triệu Phong Quảng Trị Quảng Trị ... năm 2006 tỉnh Quảng Trị Bản đồ phân số bệnh SXHD/100000 dân năm 2007 tỉnh Quảng Trị ĩ Vĩnh Linh Gio Linh ĩ Vĩnh Linh Gio Linh Đông Hà Đông Hà Cam Lộ Cam Lộ Triệu Phong Triệu Phong Quảng Trị Quảng ... cỏc nm 2006- 2010 37 Biu 3.3 Phõn b bnh nhõn SXHD theo nhúm tui .38 Biu 3.4 Ch s BI qua cỏc nm theo thỏng v TB nm 2006- 2010 39 Biu 3.5 Ch s DI qua cỏc nm theo thỏng v TB nm 2006- 2010...
 • 127
 • 184
 • 1

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2013

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011  2013
... phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc ... t nhiờn Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng ... Đất quốc phòng Đất an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất tôn giáo, tín ng-ỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt n-ớc chuyên dùng Đất phi nông...
 • 75
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử nghiên cứu của biến đổi khí hậulịch sử nghiên cứu về biến đổi khí hậucác nghiên cứu về biến đổi khí hậunghiên cứu về biến đổi khí hậunhững nghiên cứu về biến đổi khí hậuđề tài nghiên cứu về biến đổi khí hậunghiên cứu về biến đổi khí hậu trên thế giớicác đề tài nghiên cứu về biến đổi khí hậunghiên cứu sự biến đổi khí máu động mạch ở bệnh nhân viêm tụy cấp xơ gannghiên cứu sự biến đổi dòng chảy qua van nhĩ thất bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim trước và sau chọc hút dịchtài liệu luận văn nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý nƣớc thải tại khu công nghiệp tịnh phong tỉnh quảng ngãi giai đoạn 2012 2020 pptxnghiên cứu sự biến đổi các thông số áp lực làm đầy thất trái trước và sau phẫu thuật bệnh nhân hở van hai lánghiên cứu sự biến đổi chức năng thông khí phổi và khí máu ở bệnh nhân copdnghien cuu dien bien long song va hinh thai he thong song o dbscltrung tâm khí tượng thủy văn tỉnh quảng namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại