Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học và chức năng sinh thái rừng ngập mặn tiên yên hà cối, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học chức năng sinh thái rừng ngập mặn tiên yên cối, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học và chức năng sinh thái rừng ngập mặn tiên yên  hà cối, tỉnh quảng ninh
... Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học chức sinh thái RNM Tiên Yên - Cối, tỉnh Quảng Ninh Đề tài thực với mục tiêu sau: - Đánh giá tính đa dạng sinh học hệ sinh thái RNM Tiên Yên - Cối; ... nghiên cứu có từ trước tới thường riêng lẻ, chưa đánh giá đầy đủ tính đa dạng sinh học chức sinh thái RNM Tiên Yên Cối, tỉnh Quảng Ninh Vì vậy, việc đánh giá tính đa dạng sinh học chức sinh ... HST rừng ngập mặn Tiên Yên Cối nên chưa thể đại diện đầy đủ cho tính đa dạng sinh học chức sinh thái khu vực nghiên cứu 10 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên...
 • 86
 • 485
 • 5

luận văn đánh giá hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh, phân tích nguyên nhân biến động đề xuất biện pháp bảo vệ

luận văn đánh giá hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh, phân tích nguyên nhân biến động và đề xuất biện pháp bảo vệ
... NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG BÙI NGỌC HIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN ... Năm 2014 LỜI CẢM ƠN Đề tài Đánh giá trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phân tích nguyên nhân biến động đề xuất biện pháp bảo vệ tác giả Bùi Ngọc Hiếu ... kết đánh giá tổng hợp trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn, nghiên cứu nguyên nhân biến động, định hƣớng đề xuất biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng nhập mặn khu vực ven biển TP Hạ Long, tỉnh Quảng...
 • 116
 • 305
 • 2

luận văn thạc sĩ đánh giá chức năng sinh thái định hướng sử dụng hợp lý rừng ngập mặn tiên yên cối quảng ninh

luận văn thạc sĩ đánh giá chức năng sinh thái và định hướng sử dụng hợp lý rừng ngập mặn tiên yên hà cối quảng ninh
... Tiên Yên - Cối, tỉnh Quảng Ninh Đề tài thực với mục tiêu sau: - Đánh giá tính đa dạng sinh học hệ sinh thái RNM Tiên Yên - Cối; - Đánh giá chức sinh thái hệ sinh thái RNM Tiên Yên - Cối; ... chưa đánh giá đầy đủ tính đa dạng sinh học chức sinh thái RNM Tiên Yên Cối, tỉnh Quảng Ninh Vì vậy, việc đánh giá tính đa dạng sinh học chức sinh thái RNM Tiên Yên - Cối, tỉnh Quảng Ninh ... 1996), Phan Nguyên Hồng viết báo Tổng quan tình hình sử dụng hệ sinh thái rừng ngập mặn để nuôi hải sản Quảng Ninh; Xác định loại rừng ngập mặn phù hợp với việc nuôi hải sản tỷ lệ thích hợp diện tích...
 • 87
 • 202
 • 0

Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền các giống dòng chè (camellia sinensis(l ) o kuntze) ở việt nam bằng chỉ thị hình thái chỉ thị phân tử microsatellite (SSR)

Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền các giống dòng chè (camellia sinensis(l ) o kuntze) ở việt nam bằng chỉ thị hình thái và chỉ thị phân tử microsatellite (SSR)
... (NOMAFSI) Nhận dạng di truyền giống/ dòng chè thị phân tử Phân tính đánh giá đa dạng di truyền giống/ dòng chè SSR dựa kết đánh giá hình thái Phân tích đánh giá đa dạng di truyền quần thể chè; giống ... cho công tác chọn t o giống chè khiêm tốn Vì vậy, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền giống/ dòng chè (Camellia sinensis (L .) O Kuntze) Việt Nam thị hình thái thị phân tử ... 1.3.1 Nghiên cứu đa dạng di truyền chè thị hình thái 1.3.2 Nghiên cứu đa dạng di truyền chè thị hóa sinh 1.3.3 Nghiên cứu đa dạng di truyền chè thị DNA Chương 2: Vật liệu phương pháp nghiên cứu...
 • 163
 • 395
 • 5

Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền một số giống chè đặc sản trồng tại Thái Nguyên bằng kĩ thuật SSR

Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền một số giống chè đặc sản trồng tại Thái Nguyên bằng kĩ thuật SSR
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC LÊ QUANG THƢƠNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG CHÈ ĐẶC SẢN TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN BẰNG KĨ THUẬT SSR Chuyên ngành: Công ... chè đặc sản làm vật liệu chọn giống vấn đề đƣợc quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền số giống chè đặc sản trồng Thái Nguyên thuật ... thuật SSR Mục tiêu nghiên cứu Phân tích đƣợc thị SSR mẫu chè nghiên cứu số giống chè đặc sản địa phƣơng Xác định đƣợc khoảng cách di truyền số giống chè đặc sản địa phƣơng đƣợc trồng Thái Nguyên...
 • 66
 • 343
 • 0

bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố nội

bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà nội
... hoạt hai loại nước cung cấp địa bàn thành phố Nội Nội dung nghiên cứu Thu thập số liệu tổng quan trạng chất lượng nước sinh hoạt nội năm vừa qua Tìm hiểu mạng lưới khảo sát trạng chất lượng ... 16 Nội dung phương pháp nghiên cứu • Báo cáo tập trung khảo sát chất lượng hai nguồn cung cấp nước sinh hoạt thành phố Nội Nước từ nhà máy nước sông Đà Nước từ công ty kinh doanh nước Nội ... nước sinh hoạt địa bàn thành phố Nội Lấy mẫu, phân tích , đánh giá số tiêu chất lượng nước điểm lựa chọn Kết luận đưa hướng giải Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài • Khu vực phía Tây Nam thành...
 • 35
 • 417
 • 1

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ bền vững rừng ngập mặn xã đồng rui, huyện tiên yên tỉnh quảng ninh

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý và bảo vệ bền vững rừng ngập mặn xã đồng rui, huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
... rừng ngập mặn (HSTRNM), học viên lựa chọn vấn đề Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản bảo vệ bền vững rừng ngập mặn Đồng Rui huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh để tiến hành nghiên cứu tên đề ... quan rừng ngập mặn 2) Chương 2: Nghiên cứu, đánh giá trạng rừng ngập mặn Đồng Rui 3) Chương 3: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn Đồng Rui CHƯƠNG TỔNG QUAN RỪNG NGẬP ... Các quần thực vật vùng rừng ngập mặn 48 2.2.2.3 Đa dạng sinh học rừng ngập mặn .54 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG NGẬP MẶN XÃ ĐỒNG RUI 57 3.1 VAI...
 • 131
 • 742
 • 12

Lượng giá kinh tế một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long – Cát Hải - Hải Phòng

Lượng giá kinh tế một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long – Cát Hải - Hải Phòng
... Hà Nội 10 Lượng giá kinh tế số giá trị rừng ngập mặn Phù Long- Hải Phòng 1.3 .Giá trị kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn Giá trị hệ sinh thái nói chung giá trị hệ sinh thái rừng ngập mặn nói riêng ... học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội 20 Lượng giá kinh tế số giá trị rừng ngập mặn Phù Long- Hải Phòng 1.4 Đánh giá giá trị kinh tế rừng ngập mặn 1.4.1.Khái niệm đánh giá giá trị kinh tế rừng ngập mặn ... Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội 39 Lượng giá kinh tế số giá trị rừng ngập mặn Phù Long- Hải Phòng CHƯƠNG III: LƯỢNG GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN PHÙ LONG 3.1 Phương...
 • 89
 • 641
 • 5

Đề tài lượng giá kinh tế một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn phù long, cát hải, hải phòng

Đề tài lượng giá kinh tế một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn phù long, cát hải, hải phòng
... Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lượng giá kinh tế một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long, Cát Hải, Hải Phòng,  để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên chuyên đề 1 Giá trị thuỷ sản Phương pháp giá thị trường 2 Giá trị lâm sản ngoài gỗ Phương pháp giá thị trường 3 Giá trị phòng hộ Phương pháp chi phí thay thế 4 Giá trị lựa chọn ... tích đất phi nông nghiệp là: 542ha + Diện tích đất chưa sử dụng là: 6,81ha + Diện tích có giao thông qua xã là: 5,7km + Diện tích đất chưa xây dựng là: 1km Dưới đây là toàn bộ khu Các file đính kèm theo tài liệu này: Lượng giá kinh tế một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long ­ Cát Hải ­ Hải Phòng. doc Copyright © 2014 Doc.edu.vn   ... nhiên do hạn chế về mặt thời gian, số liệu, nguồn nhân lực nên các phương pháp sẽ được áp dụng theo cách đơn giản nhất.  CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN PHÙ LONG 2.1.Giới thiệu chung về hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long 2.1.1.Vị trí địa lý, hành chính Phù Long là mộtcủa đảo Cát Bà với hơn 20 km bờ biển. Theo số liệu của ủy ban nhân dân xã, diện tích tự nhiên củaPhù Long là: 4408ha. Xã có vị trí địa lý: 20o48 173N vĩ độ Bắc và...
 • 2
 • 243
 • 0

nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học đồng ruộng làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững tại xã song phương, hoài đức, nội

nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học đồng ruộng làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững tại xã song phương, hoài đức, hà nội
... Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội, em thực luận văn với đề tài Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học đồng ruộng làm sở cho phát triển nông nghiệp bền vững Song Phương, ... Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng đồng ruộng làm sở cho phát triển nông nghiệp bền Luận văn Thạc sỹ Lê Ngọc Hào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Cao học Khoa học Môi trường vững Song Phương, ... huyện Hoài Đức, thành phố Nội với mục đích đánh giá tính đa dạng sinh học đồng ruộng khu vực nghiên cứu để từ đề xuất một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học đồng ruộng làm sở cho phát triển...
 • 96
 • 277
 • 0

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sinh vật trong điều kiện sinh thái của đầm trà quế thành phố hội an tỉnh quảng nam định hướng quản lý, bảo vệ

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sinh vật trong điều kiện sinh thái của đầm trà quế  thành phố hội an  tỉnh quảng nam và định hướng quản lý, bảo vệ
... i th y sinh v t, du l ch sinh thái b o v h sinh thái ñ m h Các công trình nghiên c u ñ u t p trung ñánh giá ña d ng thành ph n loài phân tích ñ c ñi m sinh thái qu n xã c a loài m i quan h v ... Các loài ñ ng v t th y sinh giá tr kinh t 2.2 TH I GIAN VÀ Đ A ĐI M NGHIÊN C U - Nghiên c u ñư c ti n hành t i ñ m Trà Qu - xã C m Hà – thành ph H i An - t nh Qu ng Nam t tháng 11/2011 ñ n ... lý h sinh thái ñ m ph thu c nhi u vào ý th c c a ngư i dân Do v y, ñ có s khoa h c c n thi t cho vi c khai thác qu n lý, b o v h sinh thái ñ m Trà Qu , ti n hành ñ tài: Nghiên c u ñánh giá ngu...
 • 13
 • 1,000
 • 0

BÁO CÁO "Nghiên cứu dánh giá điều kiện vệ sinh tồn dư một số chât kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong chăn nuôi ong mật ong tại các tỉnh phía Nam" pdf

BÁO CÁO
... (mùa ong lên) vào tháng 34/2010 và đợt (mùa ong xuống) vào tháng 10/2010 4.1 Kết kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các sở chăn nuôi, thu gom chế biến mật ong Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú ... kiên vê sinh chăn nuôi ong theo Quyêt đị nh 1599/TỶ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ KD ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Cục trưởng Cục Thú y cho chăn nuôi ong 3.2 Lây mâu mât ong tai cac sơ chăn nuôi và ... định số 358/2004/QĐ-TY-KD ngày 25/3/2004 của Cục trưởng Cục Thú y về chương trình kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y chăn nuôi ong, thu gom, chế biến, bao gói mật ong chất tồn mật ong...
 • 7
 • 388
 • 2

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU, ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG MỘT SỐ TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM KHU VỰC PHÍA BẮC

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU, ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG MỘT SỐ TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM KHU VỰC PHÍA BẮC
... ñánh giá tình hình s d ng kháng sinh m t s tr i chăn nuôi gia súc, gia c m khu v c phía B c” 1.2 M c tiêu nghiên c u c a ñ tài: - ði u tra lo i kháng sinh ñư c s d ng ph bi n chăn nuôi gia súc, gia ... rõ tình hình s d ng kháng sinh m t s tr i chăn nuôi gia súc, gia c m khu v c phía B c - ðó s cho ngành ch c ñưa bi n pháp qu n lý h u hi u nh ng khuy n cáo ñúng ñ n v vi c s d ng kháng sinh chăn ... sulphamethazine; sulfadiazine tylosin TACN gia súc, gia c m - ðánh giá tính s d ng h p lý kháng sinh chăn nuôi gia súc, gia c m Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 1.3 Ý nghĩa...
 • 104
 • 433
 • 3

Nghiên cứu đánh giá tình hình rối loạn nhịp thất tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh trong 2 năm

Nghiên cứu đánh giá tình hình rối loạn nhịp thất tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh trong 2 năm
... hình rối loạn nhịp thất Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 20 12- 2013" Nhằm mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị rối loạn nhịp thất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ... (20 ,1%) Thời gian xuất RLN/T sau vào viện: 23 ,8 ±67, 02 giờ, lâu 568 giờ, nhanh 3 .2. 2.1 Các loại rối loạn nhịp thất Bảng 1: Các loại rối loạn nhịp thất thường gặp STT Các loại rối loạn nhịp thất ... nghiên cứu: Khoa tim mạch BVĐK tỉnh Quảng Ninh III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu - 199 BN có RLN/T khám, chẩn đoán, điều trị BVĐK tỉnh Quảng Ninh năm 20 122 013...
 • 11
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lượng giá kinh tế một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn phù long cát hải hải phònglượng giá kinh tế một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn phù long – cát hải hải phònhệ sinh thái rừng ngập mặn u minh hạmục tiêu nghiên cứu đánh giá tính chất nước thải ở nhà máy chế biến mủ cao su linh hương thử nghiệm bốn loại chế phẩm sinh học trong việc xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao suđánh giá luật đa dạng sinh họcbáo cáo thực tập nghiên cứu đánh giá tình hình thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã thanh bình huyện trảng bom tỉnh đồng nai docxnghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồngbáo cáo thực tập nghiên cứu đánh giá tình hình thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã thanh bình huyện trảng bom tỉnh đồng nainghiên cứu giá trị tài nguyên của hệ sinh thái rừng ngặp mặnnghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trìnhtrung tâm nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặnđa dạng hệ sinh thái rừng ngập mặnđánh giá hiện trạng nghề khai thác hải sản và giải pháp phát triển nguồn lợi hải sản tại vùng sinh thái rừng ngập mặn cần giờ thành phố hồ chí minhđối tượng nghiên cứu đối tượng nghiên cứu của luận văn là hệ sinh thái rừng khộp vùng tây nguyênthành phần loài và đặc điểm của thảm thực vật trong hệ sinh thái rừng ngập mặn của vườn quốc gia phú quốc potxPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 201406. TTluachontochuckiemtoan2013_SHA5. Phieu lay bieu quyetB Chuong trinh - the le bieu quyetDu thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018A Chuong trinh - the le bieu quyetTTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201510 BB DHCD thuong nien nam 2013NGAU HUNG LY QUA CAUPhu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callThái cực quyền nguyễn duy chính05 Du kien danh sach nhan su dai hoiNoi dung sua doi Dieu leBáo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà Bè