Nghiên cứu đánh giá nguồn gốc các chất dinh dưỡng và sự trao đổi kim loại nặng trong môi trường nước và trầm tích tại lưu vực sông cầu, địa phận tỉnh hải dương

Nghiên cứu đánh giá nguồn gốc các chất dinh dưỡng (N,P) sự trao đổi kim loại nặng trong môi trường nước trầm tích lại lưu vực sông Cầu, địa phận tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu đánh giá nguồn gốc các chất dinh dưỡng (N,P) và sự trao đổi kim loại nặng trong môi trường nước và trầm tích lại lưu vực sông Cầu, địa phận tỉnh Hải Dương
... 30%, nghiên cứu nhằm tới mục nghiên cứu đánh giá nguồn gốc chất dinh dưỡng (N, P) trao đổi kim loại nặng môi trường nước trầm tích từ rút mối quan hệ hàm lượng kim loại nặng nồng độ chất dinh dưỡng, ... gốc chất dinh dưỡng (N, P) trao đổi kim loại nặng môi trường nước trầm tích Theo tìm hiểu tới thời điểm nghiên cứu chất lượng nước sông khu vực sông Cầu tỉnh Hải Dương đa phần dừng lại nghiên cứu ... khu vực công ngôn nghiệp, dân sinh tương lai Với mục đích nghiên cứu đánh giá nguồn gốc chất dinh dưỡng (N, P) trao đổi kim loại nặng môi trường nước trầm tích lưu vực sông khu vực sông Cầu tỉnh...
 • 60
 • 361
 • 0

Nghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước

Nghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước
... tài: Nghiên c u s d ng chitosan chi t tách t v tôm làm tác nhân h p ph m t s ion kim lo i n ng môi trư ng nư c” CHƯƠNG 1: T NG QUAN 1.1 GI I THI U V CHITOSAN 1.1.1 Khái ni m chitosan Hình 1.2 C ... gi i quy t hi n chi t tách v tôm Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u t o v t li u h p ph t M t nh ng hư ng m i ñ lo i b kim lo i nh ng chitosan kh o sát hi u qu h p ph m t s ion kim lo i n ng c a năm ... Nghiên c u t o ñư c lo i v t li u h p ph sinh h c có kh h p ph m t s ion kim lo i n ng (như v tôm, cua, gh , cá…) th i ngày l n Vi c l a ch n s C u trúc lu n văn d ng v tôm thu chitosan làm tác...
 • 13
 • 583
 • 3

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng Chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng Chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước pot
... kh h p ph ion kim lo i n ng ñ x lý nư c Chính nh ng lý trên, quy t ñ nh th c hi n ñ tài: “Nghiên c u s d ng chitosan chi t tách t v tôm làm tác nhân h p ph m t s ion kim lo i n ng môi trư ng ... sinh h c có kh h p ph m t s ion kim lo i n ng (như v tôm, cua, gh , cá…) th i ngày l n Vi c l a ch n s C u trúc lu n văn d ng v tôm thu chitosan làm tác nhân h p ph ion kim lo i n ng N i dung c ... c u S n xu t ñư c v t li u h p ph m t s ion kim lo i n ng t Lý ch n ñ tài Tình tr ng ô nhi m kim lo i n ng c a nhi u ngu n nư c chitosan chi t tách v tôm v n ñ ñáng quan tâm nh hư ng c a ñ c...
 • 13
 • 386
 • 1

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm và thử nghiệm xử lí môi trường

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm và thử nghiệm xử lí môi trường
... xử nước thải có ý nghĩa to lớn nhiều mặt Xuất phát từ thực tế đó, thực đề tài: “ Nghiên cứu khả hấp phụ số kim loại nặng môi trường nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm và thử nghiệm xử ... CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: đề tài “ Nghiên cứu khả hấp phụ số kim loại nặng nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm thử nghiệm xử môi trường ” thân thực Các số liệu, kết đề tài trung thực Nếu sai ... loại thu hồi kim loại nặng dung dịch nước Rơm Trung tâm nghiên quốc gia, Ai Cập, nghiên cứu khả hấp phụ Ni(II) Cd(II) của rơm Kết nghiên cứu cho thấy rơm khả loại bỏ ion kim loại nặng với hiệu...
 • 72
 • 303
 • 2

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước của than vỏ lạc thử nghiệm xử lý môi trường

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước của than vỏ lạc và thử nghiệm xử lý môi trường
... tài: “ Nghiên cứu khả hấp phụ số ion kim loại nặng môi trường nước than vỏ lạc thử nghiệm xử môi trường Thực đề tài tập trung nghiên cứu về: - Chế tạo vật liệu hấp phụ than từ vỏ lạc - Khảo ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA THAN VỎ LẠC VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ... hấp phụ nước Khả hấp phụ chất hấp phụ chất bị hấp phụ phụ thuộc vào tính tương đồng độ phân cực chúng Chất hấp phụ chất bị hấp phụ phân cực không phân cực hấp phụ xảy tốt Hấp phụ môi trường nước...
 • 67
 • 388
 • 2

Chế tạo vật liệu từ Silicat photphat, nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu định hướng ứng dụng

Chế tạo vật liệu từ Silicat và photphat, nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu và định hướng ứng dụng
... –––––––––––––––––––––––– NĂNG HỒNG NHUNG CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỪ SILICAT PHOTPHAT, NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC CỦA VẬT LIỆU VÀ ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: ... chế tạo vật liệu oxit nano, vật liệu canxi photphat… Cũng theo hướng nghiên cứu đó, chọn đề tài: Chế tạo vật liệu từ silicat photphat, nghiên cứu khả hấp phụ số ion kim loại nặng môi trường nước ... vật liệu định hướng ứng dụng Trong đề tài tập trung nghiên cứu nội dung sau: - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ silicat photphat (vật liệu hấp phụ) - Nghiên cứu số đặc trưng hóa lý vật liệu chế tạo...
 • 66
 • 119
 • 0

Tóm tắt luận văn: Tổng hợp vật liệu perovskit nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng trong môi trường nước

Tóm tắt luận văn: Tổng hợp vật liệu perovskit và nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng trong môi trường nước
... Nghiên cứu khả hấp phụ ion kim loại nặng Trong đề tài nghiên cứu khả hấp phụ kim loại nặng phương pháp trao đổi ion dung dịch Để nghiên cứu khả hấp phụ kim loại nặng vật liệu, chọn vật liệu tổng ... điểm đẳng điện III.3 Khả hấp phụ ion kim loại vật liệu Để nghiên cứu khả hấp phụ kim loại nặng vật liệu, chọn vật liệu tổng hợp, sau đo Xray cho kết đon pha Trong trình hấp phụ, tạo thành hiđroxit ... giải hấp làm giảm dần khả hấp phụ III.3.2 Khả hấp phụ kim loại mẫu dạng bột Bảng 3.9 Khả hấp phụ vật liệu dạng bột Mẫu Khối lượng Hấp phụ ion Nồng độ 21 Thời gian Nồng độ Hấp Mn2+ Mn2+ Mn2+ M...
 • 24
 • 248
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Xử lý các chất dinh dưỡng dư thừa bằng cách nuôi kết hợp rong nâu Sargassum sp. trong hệ thống nuôi tôm gân (Penaeus latisalcatus, Kishinouye 1896) " potx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... nghiệm cho thấy nuôi kết hợp rong với tôm không ảnh hưởng tới tỷ lệ sống tôm, với 55% hệ thống nuôi đơn canh 60% hệ thống nuôi kết hợp tôm rong Khi rong nuôi kết hợp với tôm gân Penaeus latisulcatus, ... tố chất lượng nước hệ thống thí nghiệm khác sau 42 ngày thí nghiệm (PM = nuôi tôm đơn canh, SM = nuôi rong đơn canh, ISP = nuôi tôm rong kết hợp) 3.2 Khả hấp thụ chất dinh ng Trong bể nuôi kết ... thích hợp kết hợp nuôi tôm rong với nhau, hệ thống rong hấp thụ chất dinh ng thừa từ nuôi tôm Một số loài rong Ulva, Porphyra and Gracilaria chứng minh chúng sử dụng để làm giảm hàm lượng chất...
 • 10
 • 120
 • 0

nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu

nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC VŨ VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DẠNG Cu, Pb, Zn Cd TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH THUỘC LƢU VỰC SÔNG CẦU Chuyên ngành: Hóa Phân Tích số: 60 44 29...
 • 81
 • 423
 • 0

Nghiên cứu xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường đất bằng cây sậy (phragmites australis) tại một số khu vực khai thác khoáng sản tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường đất bằng cây sậy (phragmites australis) tại một số khu vực khai thác khoáng sản tỉnh thái nguyên
... giải vấn đề ô nhiễm kim loại nặng đất, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu xử ô nhiễm kim loại nặng môi trường đất Sậy (Phragmites australis) số khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên Đề ... 1.2 Ô nhiễm kim loại nặng môi trường đất 1.2.1 Nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng môi trường đất 1.2.1.1 Ô nhiễm đất khai thác khoáng sản Khoáng sản loại tài nguyên không tái tạo, dạng đơn khoáng ... tạo đất ô nhiễm số kim loại nặng (As, Cd, Pb, Zn) số khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên Sậy 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá mức độ ô nhiễm KLN môi trường đất số khu vực khai thác khoáng...
 • 89
 • 691
 • 4

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp kiểm soát kim loại nặng trong môi trường nguyên liệu tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei) nuôi tại khánh hòa

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát kim loại nặng trong môi trường và nguyên liệu tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei) nuôi tại khánh hòa
... NHA TRANG NG HONG GIANG SAN NH GI HIN TRNG V XUT GII PHP KIM SOT KIM LOI NNG TRONG MễI TRNG V NGUYấN LIU TễM TH CHN TRNG (Litopenaeus vannamei) NUễI TI KHNH HềA LUN VN THC S Ngnh: Mó s: Quyt ... hin trng v xut gii phỏp kim soỏt kim loi nng mụi trng v nguyờn liu tụm th chõn trng (Litopenaeus vannamei) nuụi ti Khỏnh Hũa Mc tiờu nghiờn cu ỏnh giỏ hin trng ụ nhim kim loi nng mụi trng bin ... thc n v c tht tụm th chõn trng (Litopenaeus vannamei) nuụi ti Khỏnh Hũa .67 Hỡnh 3.20 Tng quan gia hm lng Cd thc n v c tht tụm th chõn trng (Litopenaeus vannamei) nuụi ti Khỏnh Hũa ...
 • 104
 • 163
 • 0

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... tử Cu, Pb, Zn, Cd - Xây dựng đường chuẩn để xác định Cu, Pb, Zn, Cd - Đánh giá độ xác phương pháp - Phân tích xác định hàm lượng tổng Cu, Pb, Zn, Cd - Phân tích định lượng dạng trao đổi (F1), dạng...
 • 71
 • 131
 • 0

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu

Nghiên cứu xác định dạng cu, pb, zn và cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu
... loại Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu khu vực qua thành phố Thái Nguyên + Đánh giá thay đổi hàm lượng tổng dạng kim loại Cu, Pb ,Zn Cd theo chiều sâu cột trầm tích cột trầm tích ... tài nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn Cd số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu ” với địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ cụ thể là: + Xác định hàm lượng tổng hàm lượng dạng ... tử Cu, Pb, Zn, Cd - Xây dựng đường chuẩn để xác định Cu, Pb, Zn, Cd - Đánh giá độ xác phương pháp - Phân tích xác định hàm lượng tổng Cu, Pb, Zn, Cd - Phân tích định lượng dạng trao đổi (F1), dạng...
 • 72
 • 143
 • 0

VẤN ĐỀ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG; ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CON NGƯỜI CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

VẤN ĐỀ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG; ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CON NGƯỜI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
... vy x rt hiu qu i vi kim loi nng õy l mt nhng phng phỏp tt nht x kim loi nng n gin, d s dng Thớch hp x nc thi cú cha nhiu hn mt kim loi Khụng gian x nh Cú kh nng thu hi cỏc kim loi ... NC Trong mụi trng nc thỡ kim loi nng tn ti di dng ion hoc phc cht Trong ba mụi trng thỡ mụi trng nc l mụi trng cú kh nng phỏt tỏn kim loi nng i xa nht v rng nht Trong nhng iu kin thớch hp kim ... húa ht c kim loi v dng mong mun Khụng to cỏc cht mi cú c tớnh hoc khú x Kim loi sau quỏ trỡnh phi dng phự hp, d x cho quỏ trỡnh x tip theo (quỏ trỡnh to kt ta) Cỏc tỏc nhõn d kim, d s...
 • 36
 • 1,299
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phần ii giới thiệu một số các phương pháp xử lý kim loại nặng trong môi trường nướcnghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ việt nam và giái pháp phòng tránhđề tài nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ việt nam và các giải pháp phòng tránhnghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vữngcác bước nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng khai thác sử dụng hợp lý lãnh thổcác bước nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên lãnh thổ hữu lũngnghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông lại giangnghiên cứu tích lũy các chất dinh dưỡng và khả năng cân bằng dinh dưỡng của rừng trồng keo lá tràm ở chu kỳ 3nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạccác chất dinh dưỡng và chức năng sinh lývai trò của các chất dinh dưỡng lên sự ra hoatừ những phân tích trên ta có một số nhận xét đánh giá về ô nhiễm nước do nước thải công nghiệp tại lưu vực sông đào như sautích lũy các chất dinh dưỡng và khả năng cân bằng dinh dưỡng của rừng trồng keo lá tràm ở chu kỳ 3nghiên cứu đánh giá các loại hình tai biến đại chất vùng duyên hải trung bộnghiên cứu đánh giá thực trạng chất thải rắn đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương đến năm 2010Nghi quyet Dai hoi dong co dong PTSC Thanh Hoa 20173. Giay dang ky tham du10. Mau So yeu ly lichKhung vien 7 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 8 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 8 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 9 - thuthuatphanmem.vn4.Bao cao hoat dong SXKD nam 2016bạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo ánMau bia 5 - thuthuatphanmem.vn2016 01 14 Bao cao KQ giao dich CP cua GD Hoang Xuan QuocMau bia 6 - thuthuatphanmem.vnB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd IV n%c4%83m 2016B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd III n%c4%83m 2011BCTC NAM 2016 Tieng anh2017 02 16 CBTT giao dich CP cua PGD NGO DUC NHAN2017 4 27 NT2 BC kq gd cp PGD NGO DUC NHAN2017 04 28 BC kq gd cp PGD NGHAI2017 05 12VSD TB Ngay dk cuoi cung va xac nhan ds NSH CK2017 3 30 TB GD CDNB PGD Ngo Duc Nhan