Kiểm kê, đánh giá các loài cá ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại ở hai huyện mê linh, sóc sơn (hà nội) và đề xuất biện pháp quản lý

Kiểm kê, đánh giá các loài ngoại lai xâm hại nguy xâm hại hai huyện linh, sóc sơn (hà nội) đề xuất biện pháp quản

Kiểm kê, đánh giá các loài cá ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại ở hai huyện mê linh, sóc sơn (hà nội) và đề xuất biện pháp quản lý
... động loài ngoại lai địa bàn hai huyện, chưa biện pháp quản loài ngoại lai phù hợp Chính vậy, việc thực đề tài “ Kiểm kê, đánh giá loài ngoại lai xâm hại nguy xâm hại hai huyện ... Phân bố loài ngoại lai xâm hại ngoại lai xâm hại 37 mặt theo thông tư 22/2011/Bộ Tài nguy n – Môi trường huyện Linh Bảng Phân bố loài ngoại lai xâm hại ngoại lai xâm hại mặt ... Linh Sóc Sơn  Mô tả đặc điểm hình thái, sinh học để nhận biết loài ngoại lai mặt huyện  Phân tích trạng quản loài ngoại lai huyện Linh Sóc Sơn Đề xuất biện pháp quản Chương...
 • 82
 • 264
 • 5

đánh giá hiện trạng phát thải ctr cn-ctnh đề xuất biện pháp quản bền vững tại một số cty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn nike trên địa bàn thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai

đánh giá hiện trạng phát thải ctr cn-ctnh và đề xuất biện pháp quản lý bền vững tại một số cty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn nike trên địa bàn thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai
... Tên đề tài : Đánh giá trạng phát thải chất thải rắn công nghiệp-chất thải nguy hại đề xuất biện pháp quản bền vững số công ty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn Nike địa bàn TP Biên Hòa, Tỉnh ... sản xuất giày Nike - Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản chất thải hướng đến quản bền vững Kết tối thiểu phải có: 1) Đánh giá trạng phát thải chất thải rắn chất thải nguy hại công ty sản ... thành vấn đề hàng đầu công tác bảo vệ môi trường công ty tập đoàn Nike Tp .Biên Hòa Chính thực đề tài: "Đánh giá trạng phát thải chất thải rắn-chất thải nguy hại đề xuất biện pháp quản bền...
 • 120
 • 484
 • 0

đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh lâm đồng đề xuất giải pháp quản theo hướng phát triển bền vững

đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh lâm đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
... ng b nh m qu n t ng h p ngu B o v tài nguyên ngu 2.2 cm c m t ng phát tri n b n v ng u p, t ng h p tài li u có liên quan a C H o sát th s li u Ph ng pháp so sánh h th a H U TE Ph i ý ... 3.5 NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHI M VÀ C N KI T NGU N C 61 4: XU T CÁC GI I PHÁP QU N LÝ T NG H P 4.1 TI P C N QU N LÝ T NG H C C THEO KHU V C SÔNG 62 4.2 TÌNH HÌNH QU N LÝ T ... thông tin a qu n di n bi n ch t l ng môi tr ng n c m t h c a thành ph L t 3.2 it ng nghiên c u Tài nguyên n c m t Di n bi n ch t l ng n c m t C s khoa h c qu n t ng h p tài nguyên n ng...
 • 128
 • 439
 • 1

Tài liệu Luận văn:Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng đề xuất giải pháp quản theo hướng phát triển bền vững pot

Tài liệu Luận văn:Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững pot
... ng b nh m qu n t ng h p ngu B o v tài nguyên ngu 2.2 cm c m t ng phát tri n b n v ng u p, t ng h p tài li u có liên quan a C H o sát th s li u Ph ng pháp so sánh h th a H U TE Ph i ý ... 3.5 NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHI M VÀ C N KI T NGU N C 61 4: XU T CÁC GI I PHÁP QU N LÝ T NG H P 4.1 TI P C N QU N LÝ T NG H C C THEO KHU V C SÔNG 62 4.2 TÌNH HÌNH QU N LÝ T ... thông tin a qu n di n bi n ch t l ng môi tr ng n c m t h c a thành ph L t 3.2 it ng nghiên c u Tài nguyên n c m t Di n bi n ch t l ng n c m t C s khoa h c qu n t ng h p tài nguyên n ng...
 • 128
 • 268
 • 0

ĐÁNH GIÁ tài NGUYÊN nước mặt TỈNH lâm ĐỒNG đề XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN bền VỮNG

ĐÁNH GIÁ tài NGUYÊN nước mặt TỈNH lâm ĐỒNG và đề XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN lý THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN bền VỮNG
... thực đề tài: Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng đề xuất giải pháp quản theo hướng phát triển bền vững nhằm mục đích đánh giá cách tổng quát tiềm tài nguyên nước mặt từ đề xuất giải pháp ... nước) Kết đề tài: Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng Việt Nam đề xuất giải pháp quản theo hướng phát triển bền vững cho thấy tổng quát trạng tài nguyên nước mặt từ đề xuất giải pháp ... nguyên mặt tỉnh Lâm Đồng nước Đề xuất giải pháp tổng hợp quản tài nguyên mặt tỉnh Lâm nước theo hướng phát Đồng triển bền vững Đánh giá tiềm Xây dựng đồ chuyên đề nhằm quản tổng tài nguyên...
 • 137
 • 306
 • 0

đánh giá hiện trạng chất thải rắn đô thị đề xuất giải pháp quản phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh bình dương đến năm 2025

đánh giá hiện trạng chất thải rắn đô thị và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh bình dương đến năm 2025
... liên quan đến quản CTR đô thị? Dự báo tốc độ phát sinh chất thải rắn đô thị tỉnh Bình dương tương lai đến năm 2025 Đề xuất giải pháp quản phù hợp chất thải rắn đô thị tỉnh Bình Dương 1.3 ... văn Đánh giá trạng, dự báo chất thải rắn đô thị tỉnh Bình Dương đến năm 2025 đề xuất biện pháp quản • Các mục tiêu cụ thể luận văn Đánh giá trạng quản chất thải rắn đô thị công tác quản ... chất thải rắn đô thị tỉnh Bình Dương Phân tích bên liên quan việc quản chất thải rắn đô thị Đánh giá hiệu sách quản chất thải rắn đô thị Tỉnh Bình Dương Dự báo tốc độ phát sinh chất thải...
 • 52
 • 624
 • 2

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt đề xuất giải pháp quản lý, cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp quản lý, cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
... Đánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt đề xuất giải pháp quản lý, cung cấp nước sinh hoạt địa bàn thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá trạng môi trường nước ... tiến hành thực đề tài: Đánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt đề xuất giải pháp quản lý, cung cấp nước sinh hoạt địa bàn thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn” Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp, ... nước sinh hoạt thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - Nắm tình hình sử dụng nước sinh hoạt địa bàn thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - Tìm nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước...
 • 69
 • 457
 • 5

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020
... trung vào nghiên c u hi n tr ng phát sinh ch t th i r n công nghi p – ch t th i nguy h i phát sinh t s n xu t công nghi a bàn huy n c Hòa, t nh Long An Khu v c nghiên c u: doanh nghi khu công ... a bàn t nh Long An v ch v x ch t th i nguy h i, nên doanh nghi p th c 21 hi t th i công nghi p nguy h i h th i nguy h i ng v i Công ty x ch t m ts t ng Xanh, Công ty Ng H Chí Minh), Công ... gian th c hi n lu ình, nh i su t c ài An TÓM T tài Nghiên c n tr nguy h i phát sinh t xu t bi n pháp qu n ch t th i r n s n xu t công nghi p tr t ã nghi p nguy h i (CTRCNNH) a bàn huy c Hòa,...
 • 117
 • 535
 • 1

Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng hóa chất tại các phòng thí nghiệm đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng phòng ngừa tai nạn thể xảy ra

Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng hóa chất tại các phòng thí nghiệm và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng và phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra
... hại hóa chất nên chủ quan không sử dụng găng tay, trang… lúc làm thí nghiệm với hóa chất độc  Vấn đề sử dụng thao tác pha chế hóa chất chưa phương pháp nguyên nhân gây rủi ro trình thí nghiệm ... việc xảy tai nạn  Ở số PTN chưa hệ thống PCCC hay số trang thiết bị cần thiết hỏa hoạn xảy Một số tai nạn hóa chất dễ xảy PTN cách xử lý: Trong trình làm việc với hóa chất bị hóa chất ... VÀ PHÒNG NGỪA NHỮNG TAI NẠN CÓ THỂ XẢY RA VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Quản lý:  Quy hoạch khu vực để hóa chất: nơi để hóa chất phải nơi khô ráo, thoáng mát(tùy vào điều kiện phòng) Không nên để nhiều...
 • 6
 • 709
 • 9

nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020 (2)

nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020 (2)
... công nghiệp tái chế thất thải Nghiên cứu xử kim loại nặng màu nước thải vật liệu hấp phụ giá thành thấp, thân thiện với môi trường chế tạo từ chất thải nông nghiệp vấn đề nhiều tác giả nghiên ... kích đánh giá giá trị trung bình thước 0,25mm ≤ d ≤ 1mm ngâm với Ethanol KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng pH đến hiệu xử 3.1.1 Xử Cr6+ Kết nghiên cứu cho thấy giá trị pH thấp thí nghiên cứu ... đạt trạng thái tử chất bị hấp phụ hấp phụ bề mặt chất cân So sánh với nghiên cứu trước hấp phụ di chuyển ngược lại Liên quan đến yếu tố thời gian tiếp xúc chất hấp phụ chất bị hấp phụ, thời gian...
 • 152
 • 305
 • 0

nghiên cứu đánh giá tải lượng ô nhiễm các sở sản xuất khu vực lê minh xuân - bình chánh, tính toán khả năng tiếp nhận nước thải đề xuất biện pháp quản

nghiên cứu đánh giá tải lượng ô nhiễm các cơ sở sản xuất khu vực lê minh xuân - bình chánh, tính toán khả năng tiếp nhận nước thải và đề xuất biện pháp quản lý
... HCM -9 - Nghiên cứu, đánh giá tải lượng ô nhiễm sở sản xuất khu vực Minh Xuân Bình Chánh Tính toán khả tiếp nhận nước thải đề xuất biện pháp quản Bảng 5.2 Vò trí xả thải lưu lượng thải ... 11 - Nghiên cứu, đánh giá tải lượng ô nhiễm sở sản xuất khu vực Minh Xuân Bình Chánh Tính toán khả tiếp nhận nước thải đề xuất biện pháp quản 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Điều tra tải lượng ... HCM - 14 - Nghiên cứu, đánh giá tải lượng ô nhiễm sở sản xuất khu vực Minh Xuân Bình Chánh Tính toán khả tiếp nhận nước thải đề xuất biện pháp quản giao thông từ tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu...
 • 16
 • 231
 • 1

Điều tra, đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản bảo tồn đa dạng sinh học tại hồ Ba Bể, Vườn quốc gia Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn

Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý bảo tồn đa dạng sinh học cá tại hồ Ba Bể, Vườn quốc gia Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn
... loài kinh tế: Chép, Trắm cỏ, Chày mắt đỏ, M-ơng, Rô mó Các loài quý nh-: Lăng chấm, Chiên, Bỗng, Một số loài nh- Chầy đất Ba Bể, Xảm bao Xét nguồn gốc: đa số ... hệ Hồ l-u vực sông Năng nhóm sinh thái: Nhóm sống sông suối, sống sông hồ, sống ao, ruộng nhóm phân bố rộng Đặc điểm sinh học khu hệ Hồ Ba Bể sông Năng phản ánh tính chất sinh ... l-ợng sông hồ, tần suất bắt gặp bé Bảng Các loài không phát - c so với tr-ớc TT Tên tiếng Việt Măng M-ơng gai Thần Hân Măn Lợ lớn Huốt Bống đá vây dài Tên khoa học Elopichthys...
 • 101
 • 383
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn tại thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị
... Thành phố việc làm thiết thực đặc biệt quan trọng Trang 32 3.1.2 Các thành phần chất thải rắn thành phố Đông - Quảng Trị Để đánh giá trạng quản chất thải rắn Thành phố Đông - Quảng Trị, ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BIỆN LUẬN 3.1 TÌNH HÌNH PHÁT SINH VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ – TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1.1 Tình hình phát sinh chất thải rắn TP Đông tỉnh Quảng Trị Bất hoạt động ... cấp bách Xuất phát từ sở luận thực tiễn nên chọn đề tài: Đánh giá trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn thành phố Đông tỉnh Quảng Trị nhằm phục vụ cho công tác quản giảm thiểu...
 • 33
 • 677
 • 1

Đánh giá đề xuất biện pháp quản hiệu quả rác thải sinh hoạt tại chợ Xóm Củi Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý hiệu quả rác thải sinh hoạt tại chợ Xóm Củi Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
... TRẠNG QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI CHỢ XÓM CỦI QUẬN 8, TP HỒ CHÍ MINH 3.1 Hiện trạng quản rác thải chợ Xóm Củi Quận 3.1.1 Thành phần, khối lượng rác thải chợ Xóm Củi 3.1.1.1 Nguồn phát sinh, thành ... công nhân vệ sinh thu gom 47 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ RÁC THẢI TẠI CHỢ XÓM CỦI QUẬN 8, TP HỒ CHÍ MINH Qua việc khảo sát đánh giá trạng quản rác thải chợ Xóm Củi nhận thấy ... Xóm Củi 1.2.2 Nội dung thực - Tìm hiểu chợ Xóm Củi Quận 8, TP Hồ Chí Minh - Khảo sát khối lượng, thành phần rác thải chợ Xóm Củi - Đánh giá công tác quản rác thải chợ Xóm Củi - Đề xuất biện pháp...
 • 91
 • 396
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn y tế tại thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế tại thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
... luận văn - Đánh giá trạng quản CTRYT thành phố Quy Nhơn - Đề xuất biện pháp để cải thiện tình hình quản chất thải rắn y tế cho tương lai thành phố Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phƣơng pháp luận ... trên, nhằm góp phần làm cho công tác quản lý, thu gom vận chuyển, xử CTR y tế đạt hiệu Chính mà đề tài Đánh giá trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn y tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh ... chuyển xử Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm giải vấn đề CTR y tế thành phố thời gian tới - Y nghĩa kinh tế Cung cấp giải pháp quản chất thải rắn y tế cách kinh tế hợp Đề xuất biện pháp quản...
 • 101
 • 988
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiện trạng phát thải ctr cnctnh và đề xuất biện pháp quản lý bền vững tại một số cty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn nike trên địa bàn tp biên hòakhảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp quản lý quy hoạch đến năm 2030đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nguồn nước hồ đông bằng sông hồngdanh gia hien trang va de xuat biep phap quan ly chat thai ran lang nghe duc dongđánh giá thực trạng công tác an toàn lao động môi trường nhà xưởng tại công ty tnhh disen việt nam và đề xuất giải pháp quản lýđồ án đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tỉnh bình dương đến 2025danh gia hien trang va de xuat giai phap quan ly chat thai ran sinh hoat tại tinh bac lieuđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa hình tỉnh tây ninhđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trườngđánh giá hiện trạng môi trường thành phố uông bí tỉnh quảng ninh và đề xuất giải pháp quản lýđánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố hạ long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vữngluận văn thực trạng hoạt động giết mổ gia súc gia cầm và đề xuất giải pháp quản lý quy hoạch các cơ sở giết mổ theo hướng tập trung trên địa bàn thành phố thanh hoá tỉnh thanh hoáđề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trƣởng ở các trƣờng thcs thuộc huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúcđáng giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường khu vựcđáng giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường khu vực khai thácĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học