Tổng hợp, điều khiển kích thước và hình dạng hạt nano platin bằng phương pháp polyol cải tiến

Tổng hợp, điều khiển kích thước hình dạng hạt nano platin bằng phương pháp polyol cải tiến

Tổng hợp, điều khiển kích thước và hình dạng hạt nano platin bằng phương pháp polyol cải tiến
... HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH PTN CÔNG NGHỆ NANO LÊ THỊ THU HÀ TỔNG HỢP, ĐIỀU KHIỂN KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG HẠT NANO PLATIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP POLYOL CẢI TIẾN Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nanô ... 2.2 Quy trình tổng hợp hạt nano Pt 30 v 2.2.1 Tổng hợp hạt nano Pt phương pháp polyol 32 2.2.2 Tổng hợp hạt nano Pt sử dụng tác nhân AgNO3 34 2.2.3 Tổng hợp hạt nano Pt sử dụng ... trữ hạt nano Pt sau chế tạo 31 Hình 2.9: Quy trình tổng hợp hạt nano Pt phương pháp Polyol 32 Hình 2.10: Quy trình tổng hợp hạt nano Pt sử dụng tác nhân AgNO3 34 Hình 2.11: Quy trình tổng...
 • 89
 • 416
 • 1

Tài liệu Báo cáo " XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA TẢI TRỌNG SÓNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH THUỶ KÍCH THƯỚC LỚN (CTTKTL) DẠNG KHỐI TRÒN XOAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ BIÊN" ppt

Tài liệu Báo cáo
... nhiên tác dụng lên công trình Cơ sở đánh giá Độ tin cậy độ bền kết cấu công trình dới tác dụng tải trọng sóng ngẫu nhiên Đờng lối chung để đánh giá ĐTC độ bền kết cấu công trình dới tác dụng tải trọng ... đợc chơng trình phần mềm (mang tên ĐTCPTTSKTX) chuyên dụng tự động hoá "Xác định phổ v ĐTC tải trọng sóng nhiễu xạ tác dụng lên CTTKTL có hình dạng khối tròn xoay tiết diện phơng pháp PTB" theo ... Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng (rad/s) Số 01 - 9/2007 Xác định tải trọng sóng tác dụng lên CTTKTL khối tròn xoay a b n n (n , n ) c Hình CTTKTL dạng khối tròn xoay a .Công trình thực; b.Mặt...
 • 8
 • 269
 • 1

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên kích thước từ tính hạt nano oxide sắt từ Fe3O4

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên kích thước và từ tính hạt nano oxide sắt từ Fe3O4
... tích ảnh hưởng nồng độ tiền chất lên kích thước từ tính hạt tạo thành, nhận thấy giảm nồng độ tiền chất kích thước tinh thể oxide sắt từ giảm theo, mẫu dễ dàng xuất pha tạp, chúng làm từ độ bảo ... việc khảo sát kích thước từ tính hạt nano oxide sắt từ theo ảnh hưởng hệ số đương lượng R cho thấy hệ số đương lượng thay đổi không ảnh hưởng đến cấu trúc từ tính sản phẩm Các hạt kích thước ... tiền chất giảm kích thước tinh thể từ độ bảo hòa mẫu giảm theo Vậy, hạt nano oxide sắt từ thu có kích thước chủ yếu từ 18nm đến 22nm, có tính chất siêu thuận từ, với lực kháng từ gần không từ độ...
 • 9
 • 271
 • 1

nghiên cứu điều khiển vị trí của phản ứng nam châm điện bằng phương pháp ứng dụng bộ điều khiển nơron dự báo

nghiên cứu điều khiển vị trí của phản ứng nam châm điện bằng phương pháp ứng dụng bộ điều khiển nơron dự báo
... III ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NƠRON DỰ BÁO VÀO ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CỦA PHẦN ỨNG NAM CHÂM ĐIỆN 69 3.1 Mơ tả đối tƣợng điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện 69 3.2 Ứng dụng điều khiển nơron dự báo ... xác điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện Do đề tài đề cập tới việc điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện phương pháp ứng dụng điều khiển nơ ron dự báo 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu ... nghiên cứu * Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhận dạng điều khiển * Nghiên cứu mơ hình ứng dụng Matlab điều khiển * Tìm hiểu động học vị trí phần ứng nam châm điện * Ứng dụng điều khiển nơ ron dự báo...
 • 92
 • 256
 • 0

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG cơ ĐỒNG bộ NAM CHÂM VĨNH cửu BẰNG PHƯƠNG PHÁP mờ THÍCH NGHI

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG cơ ĐỒNG bộ NAM CHÂM VĨNH cửu BẰNG PHƯƠNG PHÁP mờ  THÍCH NGHI
... d ng phương pháp m thích nghi ñi u n ñ ng - Thi t k b ñi u n PI kinh ñi n ñ ñi u n t c ñ c a ñ ng Phương pháp nghi n c u ng d ng phương pháp m có thích nghi ñi u n ñ ng - ñ ng b nam châm vĩnh ... M Hàm thu c tương ng: - THÍCH NGHI ĐI U KHI N Đ NG CƠ Đ NG B NAM CHÂM VĨNH C U 4.1 Đ t v n ñ : 4.2 Mô hình b n c a b ñi u n m thích nghi 4.3 Thi t k b ñi u n m thích nghi 4.3.1 Thi t k b ñi u ... u ch nh l n b ñi u n m m thích nghi - Xây d ng phương pháp m ch nh ñ nh tham s Kp c a b PI - Xây d ng mô ph ng phương pháp m thích nghi ñi u n ñ ng ñ ng b kích thích vĩnh c u cho ñáp ng t t •...
 • 13
 • 239
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu điều KHIỂN vị TRÍ của PHẦN ỨNG NAM CHÂM điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON dự báo

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu điều KHIỂN vị TRÍ của PHẦN ỨNG NAM CHÂM điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON dự báo
... 3.2 Ứng dụng điều khiển nơron dự báo vào điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện 3.2.1 Thiết lập sơ đồ điều khiển Sơ đồ ứng dụng điều khiển nơron dự báo điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện ... điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện, bao gồm phần: Mô tả đối tượng điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện; Mô tả sơ đồ ứng dụng điều khiển nơron dự báo điều khiển vị trí phần ứng nam châm ... dụng kiểu điều khiển on - line Như ba điều khiển em lựa chọn điều khiển nơron dự báo CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NƠRON DỰ BÁO VÀO ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CỦA PHẦN ỨNG NAM CHÂM ĐIỆN Dựa vào phân...
 • 36
 • 91
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất nhằm tăng độ tan của curcumin bằng phương pháp alyl hóa

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất nhằm tăng độ tan của curcumin bằng phương pháp alyl hóa
... trường hợp độc tính giảm Từ thực tế nói tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp số dẫn chất nhằm tăng độ tan curcumin phương pháp alkyl hóa với mục tiêu chính: Tổng hợp số dẫn chất độ tan ... KHÁNH Mã sinh viên: 1101266 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN CHẤT NHẰM TĂNG ĐỘ TAN CỦA CURCUMIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ALKYL HÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: ThS Phạm Thị Hiền Ds Nguyễn ... khuẩn dẫn chất tổng hợp 20 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4.1 Tổng hợp hóa học tinh chế sản phẩm - Bán tổng hợp dẫn chất curcumin phản ứng alkyl hóa, thủy phân, tạo muối  Phản ứng alkyl hóa thực...
 • 76
 • 256
 • 0

phân tích ứng suất biến dạng của trạm bơm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

phân tích ứng suất và biến dạng của trạm bơm bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... % 74.4 35.8 37.8 Hạt sỏi % 0.6 0.1 Hạt cuội % Chỉ tiêu Thành phần hạt: Giới hạn Atterberg Giới hạn chảy WT % 27.4 66.6 43.0 Giới hạn dẻo WP % 17.1 42.3 27.0 Chỉ số dẻo Wn % 10.3 24.3 16.0 Độ ... 24.0 Hạt cát % 46.5 50.9 37.9 44.8 Hạt sỏi % Hạt cuội % 0.3 0.4 Giới hạn Atterberg Giới hạn chảy WT % 36.8 33.6 35.0 44.0 Giới hạn dẻo WP % 22.6 21.4 22.6 28.0 Chỉ số dẻo Wn % 14.2 12.2 12.4 16.0 ... K P P 5x10-4 cm/s P Hạt sỏi P P P P P P P P P P P P P % Hạt cuội P % Giới hạn Atterberg Giới hạn chảy WT % 44.1 Giới hạn dẻo WP % 27.4 Chỉ số dẻo Wn % 16.7 B % 0.269 % 31.9 Độ đặc R R R Độ ẩm...
 • 91
 • 317
 • 0

đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình khe hở môi một bên bằng phương pháp millard cải tiến

đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình khe hở môi một bên bằng phương pháp millard cải tiến
... ”Đỏnh giá kết phẫu thuật tạo hình khe hở môi bên phương pháp Millard cải tiến (Millard kết hợp với tạo hình chữ Z)” với mục tiêu sau: Mô tả lõm sàng bệnh nhân khe hở môi bên toàn Đỏnh giá kết điều ... trung bình hoá Từ ta loại khe hở sau: - Khe hở bên môi trên, cung hàm - Khe hở môi trên, mặt - Khe hở chéo mặt - Khe hở ngang mặt - Khe hở môi - Khe hở vòm miệng cứng - Khe hở vòm miệng mềm Tuỳ vào ... 1mm Lệch > 1mm Tổng Nhận xét: Tỷ lệ 41 3.3 .Kết sau PT 3.3.1 .Kết tạo hình khe hở môi phương pháp Millard cải tiến Bảng 3.21: kết tạo hình khe hở môi Kết Tốt Khá Trung bình Nhận xét Số bệnh nhân...
 • 49
 • 734
 • 5

Bài giảng công nghệ sau thu hoạch chương 1 tầm quan trọng của công nghệ sau thu hoạch, sự phát triển của công nghệ sau thu hoạch, vài nét khái quát về tình hình sản xuất lúa gạo các phương pháp nhằm cải tiến chất lượng

Bài giảng công nghệ sau thu hoạch chương 1  tầm quan trọng của công nghệ sau thu hoạch, sự phát triển của công nghệ sau thu hoạch, vài nét khái quát về tình hình sản xuất lúa gạo  các phương pháp nhằm cải tiến chất lượng
... 8亥 衣 悦 逢 医 TR姶愛NG TH M駅 LINH ✠ 8隠 羽 挨 医 ⇔ ぎ ご X 8ぐ ず 8f が 8吋 医 壱 嘘 逢嬰 雨 8逢嬰 衣 噂 挨 医 嬰 映 h 挨 瑛 V 1. / 瑛 < 亥 挨 医 衣 鵜 亥 院 衣 8瓜 逢運 < 羽 嘘 V T 羽 8衣 8逢嬰 逸 8員 荏 逢 羽 違 員 穎 映 噂 羽 8逢嬰 穎 映 医 医 違 違 挨 院 違 栄...
 • 54
 • 239
 • 0

Báo cáo khoa học: "TỔNG HỢP ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG BÁNH XE Ô TÔ KHI PHANH TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH MỜ" docx

Báo cáo khoa học:
... lốp xe mặt đường thay đổi theo II MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC BÁNH XE Ô TÔ Các biểu thức chuyển động bánh xe ô (1): & Jω = rFx − Tb & mv = −Fx CT (1) đó: m ¼ khối lượng xe; v tốc độ xe; ω tốc độ bánh xe; ... kI = 1,8434.105, kD = 10 Tạp chí KHOA HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Số 21 - 03/2008 CT III TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHI N THÍCH NGHI TRÊN CƠ SỞ ĐIỀU KHI N MỜ Đối tượng điều khi n phi tuyến có dạng [3]: && & ... 10 Các đáp ứng hệ thống điều khi n mờ thích nghi ABS phi tuyến Kết cho tốc độ xe ô thay đổi trình phanh hình 11 Nhìn vào kết ta thấy với thuật toán thích nghi λ(t) v[m/s] sở lôgíc mờ đảm bảo...
 • 9
 • 230
 • 3

Điều khiển vận tốc moment động cơ AC-Servo bằng PLC kết hợp WinCC-Flexible Siemens

Điều khiển vận tốc và moment động cơ AC-Servo bằng PLC kết hợp WinCC-Flexible Siemens
... Điều khiển vận tốc moment động AC-Servo GVHD : TS.NGUYỄN MINH TÂM PLC kết hợp WinCC-Flexible Siemens LỜI CẢM ƠN Để đề tài tốt nghiệp Điều khiển vận tốc moment động AC-Servo PLC kết hợp WinCC-Flexible ... 2.4.12.3 Nguyên lý điều khiển driver mod điều khiển tốc độ SVTH : BIỆN QUỐC THOẠI Điều khiển vận tốc moment động AC-Servo GVHD : TS.NGUYỄN MINH TÂM PLC kết hợp WinCC-Flexible Siemens moment ... thống điều khiển servo trình sản xuất nhu cầu xã hội lĩnh vực này,tôi thực đề tài : Điều khiển vận tốc moment động AC-Servo PLC kết hợp WinCC-Flexible Siemens để hiểu rõ chất điều khiển tốc độ moment, ...
 • 84
 • 1,815
 • 29

Nghiên cứu vi cấu trúc của một số vật liệu ôxít hợp kim kích thước nanô mét bằng phương pháp hiển vi điện tử

Nghiên cứu vi cấu trúc của một số vật liệu ôxít và hợp kim kích thước nanô mét bằng phương pháp hiển vi điện tử
... chất vật liệu nh mối liên hệ cấu trúc với tính chất Với lý nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu vi cấu trúc số vật liệu ôxít hợp kim kích thớc nanô mét phơng pháp hiển vi điện tử Mục ... kết nghiên cứu vi cấu trúc giải thích đợc thay đổi hoạt tính xúc tác vật liệu Chơng Vi cấu trúc số hợp kim Nd-Fe-Al 5.1 Các kết nghiên cứu vi cấu trúc mối liên hệ chúng với tính chất từ hợp kim ... Chơng Đặc trng cấu trúc, tính chất vật liệu nanô dạng ôxít hợp kim đợc nghiên cứu 2.1 Cấu trúc tinh thể, số tính chất phơng pháp chế tạo vật liệu nanô perovskite ABO3 Các vật liệu perovskite...
 • 27
 • 323
 • 0

TỔNG HỢP ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG BÁNH XE Ô TÔ KHI PHANH pps

TỔNG HỢP ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG BÁNH XE Ô TÔ KHI PHANH pps
... Lân, Nguyễn Văn Tiềm, Lê Chung (2008), Tổng hợp điều khi n thích nghi hệ thống chống cứng bánh xe ô phanh sở mô hình mờ”, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 21, tr 72-80 [2] Chih - ... dạng được, tính toán lượng điều khi n bổ sung thông qua mạch bù điều khi n Chất lượng điều khi n nâng cao nhiều so với hệ thống sử dụng điều khi n PID không thích nghi Tài liệu tham khảo [1] ... nhận dạng hệ số ma sát mặt đường thiết kế mạch điều khi n bổ sung với mục đích khống chế độ trượt giá trị tối ưu phanh II MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC BÁNH XE Ô TÔ Các biểu thức chuyển động bánh xe ô [3]...
 • 8
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định kích thước và hình dạng phôikích thước và hình dạng của đường hàn góc được qui định như saukích thước và hình dạng thanhkích thước và hình dạng cộtkích thước và hình dạng tườngnhám bề mặt ứng với dung sai kích thước và hình dángkết luận xung quanh ta có rất nhiều cây mỗi cây chúng có kích thước và hình dạng khác nhau mỗi cây đều có rễ thân lá hoa quảảnh hưởng của kích thước và hình dạng cấu trúc trên phân tửphân tích ứng suất và biến dạng của trạm bơm bằng phương pháp phần tử hữu hạnđiều chỉnh kích thước màn hình máy tínhcách điều chỉnh kích thước màn hình máy tínhtoàn bộ thượng tầng được đặt trên kết cấu đỡ thượng tầng kết cấu đỡ thượng tầng được cấu tạo bằng bê tông cốt thép có kích thước như hình vẽ saukết hợp điều khiển công suất và phân bố bit cho hệ fdd dmt đa người dùngkhảo sát kích thước và chức năng tâm thu tp bằng siêu âm 2dkhảo sát kích thước và chức năng tâm thu tp bằng siêu âm 2dGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔIPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐiểm đông đặc: Freezing pointTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892Sản xuất nhiên liệu sạchCấu hình DHCP trên windowsTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCấu hình DNS trên linuxGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcCấu hình DNS trên windows“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngMapXtreme2004 rel61 dev suppArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003kế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCakeQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGCấu hình web server trên windowsQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh