TỔNG hợp và NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT PHÁT QUANG của SUNFUA kẽm và SUNFUA CADIMI KÍCH HOẠT bởi MANGAN

Tổng hợp nghiên cứu tính chất phát quang của sunfua kẽm sunfua cadimi kích hoạt bởi mangan

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phát quang của sunfua kẽm và sunfua cadimi kích hoạt bởi mangan
... trọng khả ứng dụng rộng rãi chất phát quang ZnS, CdS mà chọn đề tài Tổng hợp nghiên cứu tính chất phát quang sunfua kẽm sunfua cadimi kích hoạt mangan Trong luận văn tổng hợp hạt nano ZnS, CdS phương ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lê Thanh Hải TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÁT QUANG CỦA SUNFUA KẼM VÀ SUNFUA CADIMI KÍCH HOẠT BỞI MANGAN Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60 44 01 13 LUẬN ... sát tính phát quang chúng kích hoạt Mangan 9 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ZnS, ZnS:Mn, CdS, CdS:Mn có kích thước nano  Khảo sát hình thái cấu trúc vật liệu tổng hợp...
 • 65
 • 247
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất phát quang của hạt nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của hạt nano
... sau: - Quang phát quang (Photoluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích xạ quang học (tia X, UV, ) - Điện phát quang (Electroluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích ... trường - Âm cực phát quang (Cathodoluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích cách chiếu vào chùm electron - Hóa phát quang (Chemiluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích ... NHÂN Sư phạm Vật lí K31 Chế tạo nghiên cứu tính chất phát quang hạt nano ZnS : Ni2+ – Mn2+ phát triển mạnh mẽ ánh sáng huỳnh quang việc phát vật liệu làm phát sáng huỳnh quang – thành phần quan...
 • 34
 • 744
 • 0

Nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu tổ hợp hữu cơ - vô cơ cấu trúc nano, ứng dụng trong diode phát quang hữu cơ.PDF

Nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu tổ hợp hữu cơ - vô cơ cấu trúc nano, ứng dụng trong diode phát quang hữu cơ.PDF
... trng vật liệu phát quang Vật liệu àh (cm2/V.s) àe(cm2/V.s) Eg (eV) em (nm) PPV 7.1 0-4 1 0-6 2,5 460 MEH-PPV 4,1.1 0-5 2,4.1 0-8 2,1 590 CzEH-PPV 4,5.1 0-5 7,5.1 0-6 2,3 468 b Vật liệu tổ hợp cấu trúc ... trung nghiên cứu cố gắng nâng cao khả phát quang linh kiện thông qua việc chế tạo vật liệu phát quang tìm cách tận dụng u hai nhóm vật liệu phát quang hữu Theo hớng này, số vật liệu tổ hợp polymer ... ứng với vùng dẫn bán dẫn [14] Trên sở đặc tính cấu trúc bán dẫn hữu ngời ta ứng dụng chúng vào nhiều lĩnh vực đời sống nh làm chất quang dẫn, mực in, chất phát quang sử dụng dụng cụ điện phát...
 • 53
 • 449
 • 1

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN – QUANG CỦA MÀNG TITAN NITRIT (TiN)

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN – QUANG CỦA MÀNG TITAN NITRIT (TiN)
... cho màng kim loại bạc lại có tính trơ mặt hóa học, học lẫn nhiệt học, nhà nghiên cứu tìm màng titan nitrite (TiN) đáp ứng tốt yêu cầu nêu Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu tính chất màng ... cho kết điện trở suất khoảng 50-200μΩ.cm Trong luận văn này, lắng đọng màng TiN đế thủy tinh kiềm với mục đích nghiên cứu tính chất quang điện màng, ứng dụng làm màng phản xạ nhiệt hệ màng đa ... 7000C điện trở suất màng nhỏ 15 μΩcm Nhìn chung, kết nghiên cứu số công trình tính chất điện quang màng TiN cho thấy, cấu trúc tinh thể màng TiN phụ thuộc vào số thông số quan trọng tạo màng, ...
 • 75
 • 206
 • 0

tổng hợp nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu lai ghép oxit vô cơ với polime dẫn tio2pani

tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu lai ghép oxit vô cơ với polime dẫn tio2pani
... THIệN TổNG HợP NGHIÊN CứU TíNH CHấT ĐIệN HóA CủA VậT LIệU LAI GHéP OXIT VÔ CƠ VớI POLIME DẫN TiO2PANi LUậN VĂN THạC Sĩ KHOA HọC Hà NộI - 2011 MC LC Trang M U CHNG 1: TNG QUAN 1.1 Titanioxit ... húa ca vt liulai ghep oxit vụ c v i polime dn TiO2 PANi chỳng tụi s dng ky thut tng hp in húa kt hp gia in phõn th tnh v quột th tun hon tụ ng h p võ t liờ u Chng TNG QUAN 1.1 Titanioxit (TiO2) ... ỏp ng nhu cu s dng cỏc ngnh cụng nghiờ p cụng nghờ cao c bit, phng phap lai ghep gia cac võ t liờ u oxit vụ c vi polime dõn c phat triờ n va quan tõm rụ ng rai nh m ta o compozit co tinh...
 • 69
 • 848
 • 0

Nghiên cứu tính chất kéo bám của máy kéo KOMATSU d65a 8 khi liên hợp với máy cày ngầm

Nghiên cứu tính chất kéo bám của máy kéo KOMATSU d65a 8 khi liên hợp với máy cày ngầm
... TÍNH KÉO BÁM C A MÁY KÉO KOMATSU D65A- 8 80 3.2.1 ð C TÍNH C A BI N MÔ THU ð NG 80 3.2.1.1 ð C TÍNH BI N MÔ: 81 3.2.1.2 ð C TÍNH BI N MÔ - H P S 83 3.2.2 ð C TÍNH KÉO BÁM ... p máy kéo Komatsu D65- A8 MT ð c tính kéo bám lý tư ng Mbs ð c tính kéo bám lý tư ng nbs nT Hình 2.13 ð c tính bi n mô ñ c tính kéo bám lý tư ng Hình 2.14 ð c tính bi n môH p s c a máy kéo Komatsu ... MBS-NBS 85 HÌNH 3.32 ðƯ NG ð C TÍNH KÉO BÁM C A D I XÍCH MÁY KÉO KOMATSU D65A- 8 87 HÌNH 3.33 ðƯ NG ð C TÍNH KÉO C A MÁY KÉO KOMATSU D65A- 8 89 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà...
 • 125
 • 341
 • 0

Nghiên cứu tính chất điện từ của hạt màng mỏng au có kích thước nano

Nghiên cứu tính chất điện  từ của hạt và màng mỏng au có kích thước nano
... liệu nano 1.1.1 Khái niệm vật liệu nano Vật liệu nano vật liệu chiều kích thước nanomét Đây đối tượng nghiên cứu khoa học nano Tính chất vật liệu nano phụ thuộc vào kích thước chúng, cỡ nanomet ... kích thước vật liệu giảm tới cỡ vài trăm nanomet tính chất từ vâ ̣t liê ̣u bị thay đổi đột ngột, khác biệt so với tính chất kích thước lớn Cũng nhiều công trình nghiên cứu tính chất từ ... dát vàng nghệ thuật cổ truyền nước ta Luận văn trình bày về: Nghiên cứu tính chất điện từ hạt màng mỏng Au kích thƣớc nano nhằm mục đích: (1) giới thiệu phương pháp chế tạo khảo sát tính chất...
 • 20
 • 236
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ÁP ĐIỆN CỦA HỆ GỐM SẮT ĐIỆN KHÔNG CHÌ TRÊN NỀN (K, Na)NbO3 (KNN) PHA TẠP LiSbO3 MnO2 pptx

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ÁP ĐIỆN CỦA HỆ GỐM SẮT ĐIỆN KHÔNG CHÌ TRÊN NỀN (K, Na)NbO3 (KNN) PHA TẠP LiSbO3 VÀ MnO2 pptx
... n so ỏ (H z ) y = 8% kl MnO2 y = 10% kl MnO2 Hỡnh 5d Ph cng hng ỏp in dao ụng theo bỏn kớnh ca h KNLNS y% kl MnO2 Kt lun 4.1 S pha LiSbO3 vo h gm KNN 1% mol Fe2O3 v MnO2 vo h gm KNLNS ó ci thin ... gm KNN-1% mol Fe2O3 vo nng LiSbO3 v KNLNS vo nng MnO2 Trong ú MnO2 li cú tỏc dng lm tng mt gm ca h KNLNS iu ny cho thy nng MnO2 ó tỏc ng ln n quỏ trỡnh khuch tỏn pha rn quỏ trỡnh thiờu kt ca ... ca gm Khi pha nng 2% mol LiSbO3 vo h KNN 1% mol Fe2O3, gm t mt = 4,35 g/cm3 v 6% kl MnO2 vo h KNLNS, mt gm t cao nht = 4,5 g/cm3 4.2 Tng nng ca LiSbO3 h gm KNN 1% mol Fe2O3 v MnO2 h gm...
 • 10
 • 296
 • 0

Nghiên cứu tính chất tạo dáng của vải ứng dụng vào trong công nghiệp may mặc thời trang

Nghiên cứu tính chất tạo dáng của vải và ứng dụng vào trong công nghiệp may mặc thời trang
... tai trang NhGng dong gop mai ciia de tai trang Tinh hinh nghien cuu ngoai nirac trang Tinh hinh nghien cuu nuac trang Muc tieu nghien cuu cua de tai trang Doi tuang va pham vi nghien cuu trang ... nghien cuu trang Bo cue ciia de tai trang han noi dung HirONG 1: TONG QUAN VE TINH CHAT CO LY CUA VAI 1.1 XO CELLULOSE trang 1.2 trang LEN 1.3 XO VA VAI HOA HOC trang 10 1.4 SOI VA VAI PHA trang 17 ... A N G CUA vAl TRONG CONG NGHIEP MAY MAC THOI TRANG 3.1 DINH HLTdNG MUC TIEU vA XU H U N G PHAT TRIEN trang 71 3.2 KET QUA NGHIEN ClTU TINH C H A T TAO D A N G CUA VAl TRONG THIET trang 71 KEMAU...
 • 130
 • 308
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3
... chưa thể ứng dụng thực tế Nhằm nghiên cứu làm tăng độ dẫn điện vật liệu nói trên, chọn đề tài Chế tạo nghiên cứu tính chất từ - điện vật liệu nhiệt điện hệ orthorferrit La(TiCoCuFe)O3” làm đề ... tính chất điện tính chất từ vật liệu chế tạo - Chương : Kết thảo luận Trình bày kết chế tạo mẫu, nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi, tính chất điện tính chất từ mẫu chế tạo đưa nhận xét, ... bán dẫn đa số vật liệu gốm nhiệt điện, độ dẫn tăng tăng nhiệt độ sử dụng Một số hệ vật liệu gốm nhiệt điện đã, nghiên cứu chế tạo ứng dụng giới thiệu sau 1.3 Hệ vật liệu gốm nhiệt điện perovskite...
 • 49
 • 449
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA GỐM SẮT ĐIỆN Pb(Zr0,825Ti0,175)O3 PHA TẠP Cr3+" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thể tạp cứng, thay vào vị trí Ti4+ Zr4+ mạng tinh thể làm cho số tính chất gốm như: số điện môi, hệ số tổn hao điện môi, tính chất sắt điện, áp điện, hệ số phẩm chất học, phân cực dư, trường điện ... KHẢO Trương Văn Chương Chế tạo nghiên cứu tính chất vật gốm áp điện hệ PbTiO3 pha tạp La, Mn, Luận án Tiến sĩ Vật Viện Khoa học Vật liệu – Trung tâm Khoa học Tự nhiên Công nghệ Quốc gia, ... Germany, 7-10, 2003 24 Phan Đình Giớ, Lê Trần Uyên Tú, Nguyễn Đình Nhật Phước, Võ Duy Dần, Nghiên cứu tính chất vật vật liệu hỏa điện PZT-PMN (2007) Kỷ yếu Hội nghị Vật chất rắn toàn quốc lần...
 • 9
 • 238
 • 0

chế tạo nghiên cứu tính chất vật lý của pzt - 0,4 wt mno - 0,15 wt zno từ các vật liệu có cấu trúc nano

chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của pzt - 0,4 wt mno - 0,15 wt zno từ các vật liệu có cấu trúc nano
... Chương Chế tạo , nanô phương pháp kiềm chảy Chương Chế tạo nghiên cứu tính chất vật hệ vật liệu )– – ( từ vật liệu cấu trúc nanô  Chế tạo từ nanô  Nghiên cứu cấu trúc vi cấu trúc vật liệu ... tạo 0.15 %wt phần sau  ( )-0 .4% wt – 40 CHƢƠNG CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HỆ VẬT LIỆU 𝐏 (𝟓𝟏 𝟒𝟗) – 𝟎 𝟒 𝐰𝐭 𝐌𝐧 𝟐 – 𝟎 𝟏𝟓 𝐰𝐭 𝐧 TỪ CÁC VẬT LIỆU CÓ CẤU TRÚC NANÔ Việc làm giảm đƣợc ... CẢM ƠN Luận văn thạc sỹ với đề tài Chế tạo nghiên cứu tính chất vật PZT (51/49) – 0.4 %wt MnO2 – 0.15 %wt ZnO từ vật liệu cấu trúc nanô đƣợc thực Khoa Vật lý, Trƣờng Đại học Khoa học, Đại học...
 • 75
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trườngnghiên cứu tính chất hoá học của flo 1 tác dụng với kim loạinghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên hmdenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên gcenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng phương pháp cvnghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng dp adsvnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylatnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylat bằng cvnghiên cứu tính chất điện hóa của cephalexinnghiên cứu tính chất điện hóa của cephalexin bằng cvkhảo sát sự ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ đến cấu trúc và tính chất phát quang của vật liệu cao eu2 nd3tính chất phát quang của vật liệutổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmtổng hợp nghiên cứu tính chất và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với dlalanincác phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông cường độ caoPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học