NGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT HYDRO SINH HỌC từ RÁC THẢI NÔNG NGHIỆP NHỜ CHỦNG VI KHUẨN KỊ KHÍ ưa NHIỆT thermotoga neapolitana DSM 4359

Nghiên cứu sản xuất hydro sinh học từ rác thải nông nghiệp nhờ chủng vi khuẩn kị khí ưa nhiệt thermotoga neapolitana DSM 4359

Nghiên cứu sản xuất hydro sinh học từ rác thải nông nghiệp nhờ chủng vi khuẩn kị khí ưa nhiệt thermotoga neapolitana DSM 4359
... Ngọc Huyền NGHIÊN CƢ́U QUÁ TRÌ NH SẢN XUẤT HYDRO SINH HỌC TƢ̀ RÁC THẢI NÔNG NGHIỆP NHỜ CHỦ NG VI KHUẨN KI ̣ KHÍ ƢA NHIỆT Thermotoga Neapolitana DSM 4359 Chuyên ngành: Vi sinh vâ ̣t ... sản sinh hydro chủng Thermotoga neapolitana DSM 4359 3.1.3 Khảo sát số nguồn nitơ phổ biến cho sản xuất hydro sinh học từ chủng vi khuẩn kỵ khí ưa nhiệt DSM 4359 đánh giá khả sinh hydro 3.2 Nghiên ... glucose…) ưa kết thăm dò số nguồn phế thải nông nghiệp làm nguyên liệu đầu vào cho trình sản xuất hydro sinh học nhờ lên men vi khuẩn kị khí ưa nhiệt Thermotoga neapolitana DSM 4359 CHƢƠNG...
 • 73
 • 194
 • 1

Bước đầu nghiên cứu quy trình sản xuất củ cải sấy Đầm Hà .

Bước đầu nghiên cứu quy trình sản xuất củ cải sấy Đầm Hà .
.. . tài : Bước đầu nghiờn cứu quy trình sản xuất củ cải sấy Đầm 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2 .1 Mục đích Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến sản phẩm củ cải sấy từ củ cải Đầm phục .. . củ cải sấy 3.3 . 2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng độ dày thái lát đến chất lượng củ cải sấy 3.3 . 2.3 Nghiên cứu biện pháp xử lý nguyên liệu 3.3 . 3.4 Xác đinh độ ẩm cuối của sản phẩm sấy 3.3 . 3.5 Nghiờn .. . tiêu hóa học: hàm lượng chất khô hòa tan, hàm lượng đường tổng số, hàm lượng acid tổng số, hàm lượng vitamin C, hàm lượng nước 3.3 .2 Xây dựng quy trình chế biến củ cải sấy 3.3 . 2.1 Nghiên cứu ảnh...
 • 54
 • 473
 • 6

Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu quá trình diễn biến khu vực cửa sông tỉnh bến tre và đề xuất các phải pháp chỉnh trị

Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu quá trình diễn biến khu vực cửa sông tỉnh bến tre và đề xuất các phải pháp chỉnh trị
... 39 NG 3: NGHIÊN C U C S KHOA H C XÁC NH QUY LU T DI N BI N KHU V C C A SÔNG T NH B N TRE 40 3.1 L a ch n hình đánh giá di n bi n khu v c nghiên c u 40 3.1.1 Gi i thi u hình MIKE21/3 ... a sông - Các gi i pháp ch nh tr khu v c c a sông t nh B n Tre - Thi t k công trình ch nh tr theo gi i pháp l a ch n 5 CH NG 1: T NG QUAN V NGHIÊN C U DI N BI N KHU V C C A SÔNG T ng quan nghiên ... a sông B n b đ u có sông n c bao b c B n Tre m t 12 t nh c a đ ng b ng sông C u Long, đ ch p thành b i cù lao l n: An Hóa, B o Minh phù sa c a nhánh sông C u Long (sông Ti n, sông Ba Lai, sông...
 • 82
 • 106
 • 0

[Khóa luận]phân tích trang bị điện cần trục tukan của công ty viconship đi sâu nghiên cứu quá trình di chuyển và bảo vệ quá tải

[Khóa luận]phân tích trang bị điện cần trục tukan của công ty viconship đi sâu nghiên cứu quá trình di chuyển và bảo vệ quá tải
... TRƯờNG PHN TCH TRANG B IN CN TRC TUKAN PHN TCH TRANG B IN CN TRC TUKAN CA CễNG TY VICONSHIP I SU NGHIấN CU CA CễNG TY VICONSHIP I SU NGHIấN CU QU TRèNH DI CHUYN V BO V QU TI QU TRèNH DI CHUYN V BO ... Khụi Mã số : LT10184 Lớp : ĐCL101 Ngành : Đi n Công Nghiệp Tên đề tài : Phõn tớch trang b in cn trc TUKAN ca Cụng ty VICONSHIP i sõu nghiờn cu quỏ trỡnh di chuyn v bo v quỏ ti Nhiệm vụ đề tài Nội ... c bit l thy giỏo TS : Trn Sinh Biờn em ó nhn ti : ''Phõn tớch trang b in cn trc TUKAN ca cụng ty Viconship i sõu nghiờn cu c cu di chuyn v bo v quỏ ti" Em xin chõn thnh cm n thy giỏo TS: Trn...
 • 124
 • 490
 • 6

Nghiên cứu quá trình lên men axit xitric từ bả dứa trên môi trường bán rắn sử dụng aspergillus niger

Nghiên cứu quá trình lên men axit xitric từ bả dứa trên môi trường bán rắn sử dụng aspergillus niger
... trình lên men axit xitric dư th a Lên men b m t môi trư ng bán r n th t s phương Như v y, t n d ng bã d a làm ngu n nguyên li u lên men axit xitric pháp thích h p cho trình lên men axit xitric ... hành ñ tài: Nghiên c u trình lên men axit xitric t môi trư ng bán r n s d ng Aspergillus niger bã d a CHƯƠNG T NG QUAN M C ĐÍCH NGHIÊN C U Xây d ng m t quy trình công ngh lên men axit xitric b ... pháp lên men chìm 1.2.5 Các giai ño n c a trình lên men axit xitric y ut nh hư ng ñ n trình lên men b m t 1.2.5.1 Chu n b môi trư ng lên men CHƯƠNG Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 1.2.5.2 Lên...
 • 13
 • 431
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu quá trình lên men axit xitric từ bả dứa trên môi trường bán rắn sử dụng aspergillus niger doc

Luận văn:Nghiên cứu quá trình lên men axit xitric từ bả dứa trên môi trường bán rắn sử dụng aspergillus niger doc
... trình lên men axit xitric dư th a Lên men b m t môi trư ng bán r n th t s phương Như v y, t n d ng bã d a làm ngu n nguyên li u lên men axit xitric pháp thích h p cho trình lên men axit xitric ... trình lên men axit xitric t môi trư ng bán r n s d ng Aspergillus niger bã d a CHƯƠNG T NG QUAN M C ĐÍCH NGHIÊN C U Xây d ng m t quy trình công ngh lên men axit xitric b ng phương pháp lên men môi ... pháp lên men chìm 1.2.5 Các giai ño n c a trình lên men axit xitric y ut nh hư ng ñ n trình lên men b m t 1.2.5.1 Chu n b môi trư ng lên men CHƯƠNG Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 1.2.5.2 Lên...
 • 13
 • 240
 • 0

Nghiên cứu quá trình phân hủy axit 2,4 ddiclophenoxxiaxetic bằng hệ xúc tác quang dị thể tio2 UV với tio2 điều chế từ ticl4

Nghiên cứu quá trình phân hủy axit 2,4 ddiclophenoxxiaxetic bằng hệ xúc tác quang dị thể tio2 UV với tio2 điều chế từ ticl4
... hóa 2,4- D Đ i tư ng nghiên c u – Nghiên c u trình th y phân TiCl4 t o TiO2; Nghiên c u ho t tính xúc tác quang c a TiO2 trình phân hu 2,4- D Phương pháp nghiên c u Đóng góp c a ñ tài K t qu nghiên ... (2,4- D) b ng h xúc tác quang d th TiO2/ UV v i TiO2 ñi u ch t TiCl4 M c tiêu nghiên c u – Đi u ch TiO2 t TiCl4 b ng phương pháp sol–gel; – Đánh giá kh phân h y 2,4- D s d ng h TiO2/ UV; – Nh n di n s ... ng quang xúc tác [36], ng d ng ch t quang xúc tác TiO2 trình x lý ô nhi m nư c th i r t phù h p Vi t Nam [7] Vì v y, ñã ch n ñ tài Nghiên c u trình phân h y axit 2,4- ñiclophenoxiaxetic (2,4- D)...
 • 26
 • 344
 • 0

Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ lõi ngô

Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ lõi ngô
... lõi ngô b ng axit 1.3.1 Quá trình ti n x lý lõi ngô 1.3.2 Quá trình th y phân lõi ngô 1.4 T ng quan v trình lên men lactic 1.4.1 Gi i thi u v axit lactic [52] 1.4.2 Vi sinh v t lên men axit lactic ... u n trình lên men nh m s n sinh hàm lư ng axit lactic t t nh t 3.6 Ti n hành lên men ñi u ki n t i ưu 20 Sau nghiên c u y u t nh hư ng ñ n trình lên men axit lactic, ti n hành lên men ñi u ki ... hàm lư ng axit lactic thu ñư c tương ñ i cao 3.7 Xây d ng quy trình k thu t lên men axit lactic t lõi ngô quy mô phòng thí nghi m T k t qu ñã nghiên c u, xây d ng quy trình lên men axit lactic v...
 • 26
 • 645
 • 3

nghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệp

nghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệp
... thiết bị đốt công nghiệp chạy động Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Các nguồn lượng sử dụng; - Nhiên liệu sinh khối; - Nhiên liệu trấu; - Thiết bị sử dụng nhiên liệu sinh khối ... tạo hơi, b Nhiên liệu sinh khối Sinh khối dạng rắn chuyển đổi thành nhiên liệu lỏng Ba dạng nhiên liệu phổ biến sản xuất từ sinh khối methanol, ethanol, biodiesel Pha nhiên liệu sinh học vào ... làm nhiên liệu đốt qui công nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Để nâng cao hiệu sử dụng lượng sinh khối, cần nghiên cứu nắm bắt công nghệ Mục tiêu đề tài nhằm đánh giá nguồn lượng sử dụng, lượng sinh...
 • 26
 • 311
 • 0

nghiên cứu quá trình hấp phụ ion stearat lên bề mặt npcc

nghiên cứu quá trình hấp phụ ion stearat lên bề mặt npcc
... Lĩnh vực áp dụng Hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học Hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học Hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học Hấp phụ hóa học Hấp phụ vật lý Trong ... phụ xác định bề mặt chất hấp phụ • Một tâm hấp phụ có thể liên kết với và chỉ tiểu phân bị hấp phụ • Các tiểu phân bị hấp phụ không tương tác lẫn • Bề mặt hấp phụ ... giá tương tác pha polyme/chất độn tổ hợp vật liệu V Nghiên cứu quá trình hấp phụ ion stearat lên bề mặt nPCC V.1 Lý thuyết về hấp phụ [2] http://tailieuhay.com 36 Website: http://www.docs.vn...
 • 60
 • 260
 • 0

Nghiên cứu quy trình tuyển dụng tại công ty cổ phần vận tải và đầu tư thương mại trường an

Nghiên cứu quy trình tuyển dụng tại công ty cổ phần vận tải và đầu tư thương mại trường an
... trình tuyển dụng của công ty Cổ phần Vận tải và Đầu thương mại Trường An Để hoàn thiện quy trình tuyển dụng của công ty Cổ phần Vận tải và Đầu thương mại Trường An, ... tại công ty Cổ phần Vận tải và Đầu thương mại Trường An Chương 4: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực của công ty Cổ phần Vận tải và Đầu ... tập, thời gian thực tập tại công ty em đã quy ́t định chọn đề tài: Nghiên cứu quy trình tuyển dụng tại công ty Cổ phần Vận tải và Đầu thương mại Trường An làm đề...
 • 94
 • 665
 • 4

Nghiên cứu quá trình phân hủy thuốc nhuộm indanthren red FBB bằng tác nhân fe3+c2o42 H2O2VIS

Nghiên cứu quá trình phân hủy thuốc nhuộm indanthren red FBB bằng tác nhân fe3+c2o42 H2O2VIS
... nhu m Indanthren Red FBB b ng tác nhân Fe3+/C2O42-/H2O2/Vis” v i mong mu n góp ph n vào x lí nư c th i nư c ta 2 M c ñích nghiên c u Tìm ñi u ki n t i ưu cho trình phân h y Indanthren Red FBB ... nh hư ng ñ n s phân h y IRF b ng h tác nhân Fe3+/C2O42-/H2O2/Vis; Fe2+/H2O2; Fe2+/H2O2/UV; UV/H2O2 Phương pháp nghiên c u 4.1 Nghiên c u lí thuy t Phân tích, t ng h p lý thuy t: nghiên c u s khoa ... y IRF 2.2.5 So sánh hi u qu phân h y IRF b i h tác nhân 2.2.5.1 So sánh hi u qu phân IRF b i h tác nhân ñi u ki n t i ưu 2.2.5.2 So sánh hi u qu phân IRF b i h tác nhân ñi u ki n 2.3 D ng c ,...
 • 26
 • 139
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng quá trình anammox để xử lý amoni cho nước thải sinh hoạt khu đô thị pháp vân tử hiệp

Nghiên cứu ứng dụng quá trình anammox để xử lý amoni cho nước thải sinh hoạt khu đô thị pháp vân  tử hiệp
... ki n cho nhúm vi khu n Anammox (Planctomycetes) v vi khu n Nitrosomonas dớnh bỏm Hỡnh 2.7 Thi t b thớ nghi m Bựn nuụi c y g m hai lo i l bựn ch a vi khu n Nitrosomonas v bựn ch a vi khu n Anammox ... u nh t cho quỏ trỡnh x lý ỏp d ng vo tớnh toỏn cho cụng trỡnh i n hỡnh 40 CH NG 3: CHO N NG D NG QU TRèNH ANAMMOX X Lí AMễNI C TH I SINH HO T KHU ễ TH PHP VN T HI P 3.1 T ng quan v khu v c ... TH I SINH HO T B NG QU TRèNH ANAMMOX 2.1 Lý thuy t v quỏ trỡnh anammox 2.1.1 nh ngh a v quỏ trỡnh anammox Quỏ trỡnh Anammox l quỏ trỡnh oxi húa amụni y m khớ (Anaerobic ammonium oxidation -Anammox) ...
 • 91
 • 188
 • 0

những nhóm yếu tố nào ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của quá trình sấy nông sản thực phẩm các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật cơ bản của một máy sấy lúa là gì

những nhóm yếu tố nào ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của quá trình sấy nông sản thực phẩm các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật cơ bản của một máy sấy lúa là gì
... hiểu "Những nhóm yếu tố nào ảnh hưởng đến suất, chất lượng của quá trình sấy nông sản thực phẩm? Các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật bản của một máy sấy lúa là gì? " ... hiểu đưa được: "Những nhóm yếu tố ảnh hưởng đến suất, chất lượng của quá trình sấy nông sản thực phẩm Các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật bản của một máy sấy lúa " Từ ta thấy ... nhanh hơn, hoàn toàn 14 2.3 Các tiêu kinh tế - kỹ thuật máy sấy lúa 2.3.1 Chỉ tiêu kinh tế - Thiết bị sấy phải phù hợp với loại lúa có địa phương, phù hợp với điều kiện nông hộ - Cùng loại công nghệ...
 • 16
 • 629
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lựa chọn nguyên liệu phù hợp cho quá trình sản xuất trà sữaquá trình sản xuấtquá trình sản xuất phân đạmquá trình sản xuất fucoidan từ rong nâuđặc điểm về quá trình sản xuất sản phẩmđánh giá thực trạng kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất tại công ty cổ phần gsc việt namphương trình sóng của quá trình truyền sóng âmhình 2 2 công thức tính phí bvmt đối với nước thải công nghiệp tính cho từng chất gây ô nhiễm môi trườngphát triển ttnh là bước đi tất yếu trong quá trình hoàn thiện và phát triển thị trường tài chính của việt namphân tích quy trình sản xuất rượu vang thăng longquá trình mòn của dụng cụ cắttrình sản xuất nguyên liệu sa lat từ rong biểnquá trình truyền nhiệt của thiết bị lên mentính toán quá trình sấy lý thuyết giáo án bài 2 cấu trúc của quá trình giáo dụcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây