Nghiên cứu phương pháp biến đổi bề mặt thanh dao động hướng đến ứng dụng làm cảm biến phát hiện chỉ thị ung thư gan AFP và DKK1

Nghiên cứu phương pháp biến đổi bề mặt thanh dao động hướng đến ứng dụng làm cảm biến phát hiện chỉ thị ung thư gan AFP DKK1

Nghiên cứu phương pháp biến đổi bề mặt thanh dao động hướng đến ứng dụng làm cảm biến phát hiện chỉ thị ung thư gan AFP và DKK1
... MINH PTN CÔNG NGHỆ NANO NGUYỄN TRUNG THÀNH NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI BỀ MẶT THANH DAO ĐỘNG HƯỚNG ỨNG DỤNG LÀM CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHỈ THỊ UNG THƯ GAN AFP DKK1 Chuyên ngành: Vật liệu Linh ... thể lên bề mặt dao động hướng đến ứng dụng làm cảm biến phát thị ung thư gan AFP DKK1 Mục tiêu ý nghĩa đề tài 2.1 Mục tiêu Mục tiêu đề tài nghiên cứu phương pháp biến đổi bề mặt dao động phủ ... Chất thị ung thư gan 22 1.2.4.1 Chất thị AFP 22 1.2.4.2 Chất thị DKK1 23 1.3 Các phƣơng pháp biến đổi bề mặt để ứng dụng cảm biến dao động việc phát ung thƣ gan ...
 • 96
 • 223
 • 1

Nghiên cứu phương pháp tấn công Chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao

Nghiên cứu phương pháp tấn công Chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao
... hoá khối Bản rõ Khoá Bản Mã hoá khối Bản rõ Khoá Bản Mã hoá khối Bản a hoá Bản Khoá Giải khối Bản rõ Bản Khoá Giải khối Bản rõ Bản Khoá Giải khối ... Thuật toán hoá thành phần Chuẩn hoá Việc nghiên cứu, phân tích DES nghiên cứu, phân tích thuật toán Trong lĩnh vực mật học, có hai loại hệ mật thường đề cập đến, mật khoá công khai ... công vét cạn nói riêng phương pháp thám không phân tích sâu cấu trúc bên hệ mật Cơ sở phương pháp chủ yếu dựa vào sức mạnh hệ thống tính toán hiệu cao để thực vét cạn tìm khoá mật Đây phương...
 • 17
 • 358
 • 0

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng ảnh mặt người ứng dụng

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng ảnh mặt người và ứng dụng
... Tôi xin cam đoan luận văn Nghiên cứu phương pháp nhận dạng ảnh mặt người ứng dụng công trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực Các kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn ... VỀ NHẬN DẠNG ẢNH MẶT NGƢỜI 1.1 Tổng quan nhận dạng ảnh mặt ngƣời Xử lý ảnh lĩnh vực đƣợc quan tâm nhiều khoảng 10 năm trở lại Bài toán nhận dạng ảnh nhằm mục đích phát nhận dạng đối tƣợng ảnh ... TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG ẢNH MẶT NGƢỜI 1.1 Tổng quan nhận dạng ảnh mặt ngƣời 1.2 Các hƣớng tiếp cận nhận dạng mặt ngƣời 1.2.1 Phƣơng pháp trích chọn đặc trƣng sử dụng mặt riêng (Eigenface)...
 • 65
 • 498
 • 2

Nghiên cứu phương pháp tấn công chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao

Nghiên cứu phương pháp tấn công chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao
... kết khối 1.4.1 Chế độ (ECB - electronic codebook) Bản rõ Khoá hoá khối Bản rõ Khoá Bản Mã hoá khối Bản rõ Khoá Bản Mã hoá khối Bản a hoá Bản Khoá Giải khối ... Khoá hoá khối Khoá Bản Mã hoá khối Khoá hoá khối Bản Bản Bản Bản a hoá Bản Vector khởi tạo (Initialization Vector – IV) Khoá Giải khối Khoá Bản rõ Giải ... cấu trúc bên hệ mật Cơ sở phƣơng pháp chủ yếu dựa vào sức mạnh hệ thống tính toán hiệu cao để thực vét cạn tìm khoá mật Đây phƣơng pháp thám đơn giản hệ mật khối Việc thám đơn thử tất...
 • 76
 • 250
 • 0

nghiên cứu phương pháp biên nhúng (immersed boundary method) ứng dụng để tìm các thông số khí động lực học của cầu cáp treo trong điều kiện thiếu hệ thống thí nghiệm

nghiên cứu phương pháp biên nhúng (immersed boundary method) và ứng dụng để tìm các thông số khí động lực học của cầu cáp treo trong điều kiện thiếu hệ thống thí nghiệm
... QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp biên nhúng (immersed bounday method) ứng dụng để tìm thông số khí động lực học cầu cáp treo điều kiện thiếu hệ thống thí nghiệm ... DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP BIÊN NHÚNG (IMMERSED BOUNDARY METHOD) ỨNG DỤNG ĐỂ TÌM CÁC THÔNG SỐ KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CẦU CÁP ... BIÊN NHÚNG (IMMERSED BOUNDARY METHOD) ỨNG DỤNG ĐỂ TÌM CÁC THÔNG SỐ KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CẦU CÁP TREO TRONG ĐIỀU KIỆN THIẾU HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM Mã số: T2011-19TĐ Chủ nhiệm đề tài: TS PHAN ĐỨC...
 • 128
 • 219
 • 0

Nghiên cứu phương pháp sáng tạo trên điện thoại di động

Nghiên cứu phương pháp sáng tạo trên điện thoại di động
... Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học .12 Phƣơng pháp chung nghiên cứu khoa học 12 1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết 12 1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm .12 1.3 Phƣơng pháp nghiên ... tƣởng sáng tạo điện thoại di động tƣơng lai 52 Điện thọai di động Luxury Palette 52 Điện thọai Sandwich 53 Ý tƣởng phát hình 3D iPhone 53 Độc đáo với concept điện thoại ... pháp giải vến đề  Sáng tạo trình phát triển hệ điều hành Android điện thoại di động  Ứng dụng Game Tic-Tac-Toe Việt Nam hệ điều hành Android  Các ý tưởng sáng tạo điện thoại di động tương lai...
 • 64
 • 291
 • 1

Nghiên cứu phương pháp chiết tách phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm bằng dung môi vô cơ

Nghiên cứu phương pháp chiết tách phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm bằng dung môi vô cơ
... nghi ngờ phẩm màu thực phẩm sức khỏe ngƣời sử dụng, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phương pháp chiết tách phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm ằng dung môi Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu khảo ... trình chiết tách phẩm màu tự nhiên annatto từ hạt điều nhuộm dung môi cơ, lựa chọn quy trình chiết tách hiệu kiểm tra lại quy trình lựa chọn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng: hạt điều nhuộm ... khoa học quy trình tách chiết phẩm màu annatto hạt điều nhuộm, nghiên cứu lựa chọn quy trình hiệu − Ứng dụng kết nghiên cứu vào thực tế sản xuất phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm Bố cục luận...
 • 77
 • 335
 • 1

Nghiên cứu phương pháp tiền xử lý Lignocellulose trong sinh khối cỏ VA06 (Varisme 6) làm nguyên liệu sản xuất cồn sinh học

Nghiên cứu phương pháp tiền xử lý Lignocellulose trong sinh khối cỏ VA06 (Varisme 6) làm nguyên liệu sản xuất cồn sinh học
... phương pháp phân thành nhóm bản: "tiền xử vật lý" , "tiền xử lý - hóa", "tiền xử hóa học" , "tiền xử sinh học" 2.3.1.1 Tiền xử phương pháp vật Tiền xử phương pháp vật làm tăng ... nghệ sản xuất phổ biến việc xử chất thải sau tiền xử thuận lợi - Phương pháp vật xử dụng nghiên cứu là: vi sóng, xay, nghiền 31 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Vật liệu ... loài cỏ dại, số có loài cỏ du nhập vào nước ta có sinh khối lớn Đó thuận lợi lớn nguồn nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học Bảng 2.2 Tiềm nhiên liệu sinh học Việt Nam Viện Khoa học Vật liệu...
 • 78
 • 2,190
 • 7

nghiên cứu phương pháp tính toán để lựa chọn công suất phù hợp cho các hệ thống máy phát sóng trung công suất lớn

nghiên cứu phương pháp tính toán để lựa chọn công suất phù hợp cho các hệ thống máy phát sóng trung công suất lớn
... Tổng quan hệ thống truyền dẫn phát sóng VOV; Nghiên cứu, tính toán để lựa chọn công suất phù hợp cho máy phát sóng trung công suất lớn; Lựa chọn công suất phát phù hợp cho máy phát sóng trung 500KW ... tính toán để lựa chọn công suất phát phù hợp cho hệ thống máy phát sóng trung công suất lớn để đạt hiệu phủ sóng cao việc làm cần thiết cấp bách 3 Để thực đề tài mục tiêu nội dung nghiên cứu ... nghiên cứu, tính toán lựa chọn công suất phù hợp vào ban đêm với ba sóng công suất lớn 500Kw phát đối nội đài phát VN2 4 - Khảo sát thực trạng hệ thống máy phát antenfeeder sóng trung công suất lớn...
 • 27
 • 145
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu phương pháp mạng nơ-ron hiệu chỉnh giản đồ hướng trong ra đa dùng anten mạng

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu phương pháp mạng nơ-ron hiệu chỉnh giản đồ hướng trong ra đa dùng anten mạng
... Khả hiệu chỉnh GĐH anten mạng có phần tử lỗi mạng nơ-ron giải pháp phù hợp Đó sở để nghiên cứu sinh thực luận án Nghiên cứu phương pháp mạng nơ-ron hiệu chỉnh giản đồ hướng đa dùng anten mạng ... Mục tiêu luận án: Nghiên cứu tìm phương pháp hiệu chỉnh GĐH anten mạng pha tích cực xuất lối nhiều phần tử Nghiên cứu phát triển phương pháp hiệu chỉnh nhanh GĐH cho lỗi phần tử anten mạng từ ... cứu luận án "Nghiên cứu phương pháp mạng nơ ron hiệu chỉnh giản đồ hướng đa dùng anten mạng" là: Bằng lý thuyết anten kỹ thuật siêu cao tần, lý thuyết điều khiển sử dụng công cụ mạng nơ-ron nhân...
 • 27
 • 248
 • 0

Nghiên cứu phương pháp mạng nơ-ron hiệu chỉnh giản đồ hướng trong ra đa dùng anten mạng (TT)

Nghiên cứu phương pháp mạng nơ-ron hiệu chỉnh giản đồ hướng trong ra đa dùng anten mạng (TT)
... Khả hiệu chỉnh GĐH anten mạng có phần tử lỗi mạng nơ-ron giải pháp phù hợp Đó sở để nghiên cứu sinh thực luận án Nghiên cứu phương pháp mạng nơ-ron hiệu chỉnh giản đồ hướng đa dùng anten mạng ... án: Nghiên cứu tìm phương pháp hiệu chỉnh GĐH anten mạng pha tích cực xuất lối nhiều phần tử Nghiên cứu phát triển phương pháp hiệu chỉnh nhanh GĐH cho lỗi phần tử anten mạng từ làm tăng tính anten ... cứu luận án "Nghiên cứu phương pháp mạng nơ ron hiệu chỉnh giản đồ hướng đa dùng anten mạng" là: Bằng lý thuyết anten kỹ thuật siêu cao tần, lý thuyết điều khiển sử dụng công cụ mạng nơ-ron nhân...
 • 27
 • 154
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định yêu cầu duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông chính, áp dụng thí điểm cho hạ du sông Srêpôk

Nghiên cứu phương pháp xác định yêu cầu duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông chính, áp dụng thí điểm cho hạ du sông Srêpôk
... Nghiên cứu phƣơng pháp xác định yêu cầu trì dòng chảy tối thiểu sông chính, áp dụng thí điểm cho hạ du sông Srêpôk , luận văn đƣa phƣơng pháp luận xác định dòng chảy tối thiểu sông áp dụng thí ... CHỌN ĐIỂM KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY TỐI THIỂU CHO HẠ LƢU DÒNG CHÍNH SÔNG SRÊPÔK 87 3.8 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU DUY TRÌ DÒNG CHẢY TỐI THIỂU CHO HẠ LƢU DÒNG CHÍNH SÔNG SRÊPÔK 91 3.8.1 Xác định ... Văn Thắng với đề tài nghiên cứu luận văn Nghiên cứu phƣơng pháp xác định yêu cầu trì dòng chảy tối thiểu sông chính, áp dụng thí điểm cho hạ du sông Srêpôk Đây đề tài nghiên cứu mới, không giống...
 • 132
 • 515
 • 0

Nghiên cứu phương pháp chiết xuất syringin từ ngũ gia bì hương acanthopanax gracìlistỵlus w w smith

Nghiên cứu phương pháp chiết xuất syringin từ ngũ gia bì hương acanthopanax gracìlistỵlus w w smith
... hóa học đặc trưng [2 ], Phương pháp chiết xuất phán lập Vỏ thân Ngũ gia hương Acanthopanax graciHstylus w w Smith (10 kg) sau thu hái, rửa sạch, phơi khô, thái nhỏ chiết nóng với cồn 96% ... Ngoài kết nghiên cứu chiết xuất phân lập hợp chất S y rin g in Hình Cáu trúc hóa học hợp ch& syringin từ vỏ thân NGBH Đây công bố đáu tiên Việt Nam phương pháp chiết xuất hợp chất syringin NGBH ... Việt Nam Phổ cộng hưởng từ hạt nhân đo máy JEOL 300 MHz-NMR (Khoa Dược, Đại Học Chosun - Hàn Quốc) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp định tính Dịch chiết toàn phẩn EtOH 96% từ vỏ than NGBH chất...
 • 4
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phương pháp chăm sóc theo dõi dẫn lưu kehr trong phẫu thuật sỏi mậtnghiên cứu phương pháp bảo mật tin nhắn trên điện thoại di độngnghiên cứu phương pháp tính ổn định mái dốc có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác ứng dụng cho xây dựng đê biểnkhái niệm đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa xã hội học và luật học chức năng xã hội họcdối tượng mục tiêu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu của đề tàinghiên cứu phương pháp bài toán phân cụmnghiên cứu phương pháp tra cứu ảnh dựanghiên cứu phương pháp quản trịphương pháp lên men bề mặtnghiên cứu phương pháp tínhphương pháp nuôi cấy bề mặt và nuôi cấy chimphương pháp hóa bền bề mặtcác phương pháp hóa bền bề mặtnghiên cứu phương pháp học tậpnghiên cứu phương pháp lọcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại