NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG hấp THU THIẾC TRONG đất ô NHIỄM của cỏ VETIVER và cây DƯƠNG xỉ

Nghiên cứu khả năng hấp thu thiếc trong đất ô nhiễm của cỏ vetiver cây dương xỉ

Nghiên cứu khả năng hấp thu thiếc trong đất ô nhiễm của cỏ vetiver và cây dương xỉ
... vetiver cỏ vetiver cỏ vetiver dương xỉ dương xỉ dương xỉ 6ppm 6ppm 6ppm 6ppm 6ppm 6ppm cỏ vetiver cỏ vetiver cỏ vetiver dương xỉ dương xỉ dương xỉ 25ppm 25ppm 25ppm 25ppm 25ppm 25ppm cỏ vetiver cỏ vetiver ... nghiên cứu việc xử lý đất ô nhiễm thiếc thực vật Vì mà đề tài Nghiên cứu khả hấp thu thiếc đất ô nhiễm cỏ vetiver, dương xỉ ” cấp thiết Ứng dụng cỏ vetiver, dương xỉ để xử lý đất bị ô nhiễm kim ... giá khả sinh trưởng cỏ vetiver dương xỉ nồng độ khác thông qua việc khảo sátsinh khối khô 39 3.2 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THU THIẾC TRONG THÂN, LÁ VÀ RỄ CỦA CỎ VETIVER VÀ CÂY DƯƠNG XỈ...
 • 62
 • 227
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu khả năng hấp thụ Cadmium trong đất của cỏ Vetiver docx

Tài liệu Nghiên cứu khả năng hấp thụ Cadmium trong đất của cỏ Vetiver docx
... Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CADMIUM TRONG ĐẤT CỦA CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES L.) 1.GIỚI THIỆU 1.1Tổng Quan kim loại nặng cadmium Cadmium nguyên tố ... thiểu Hình :Cỏ Vetiver 2.NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Thực vật sử dụng để nghiên cứu loài cỏ vetiver (Vetiveria zizanioides L.) Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học ... kể đến khả sinh trưởng Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học phát triển cỏ vetiver Trong tiêu sinh lý cỏ, chiều dài rễ có biểu rõ tác động hàm lượng Cd đất 3.2 Khả tích luỹ Cd phận cỏ vetiver Khả tích...
 • 9
 • 607
 • 4

SKKN - nghiên cứu đánh giá một số khả năng hấp thụ ion trong nước ô nhiễm của bèo tây

SKKN - nghiên cứu đánh giá một số khả năng hấp thụ ion trong nước ô nhiễm của bèo tây
... cứu ban đầu đặt nghiên cứu đáng giá khả hấp thụ số ion bèo tây Qua việc nghiên cứu khả xử lý nước thải bèo tây số kiến nghị sau: - Cần nghiên cứu sâu bèo tây việc xử lý nước thải để tìm ưu điểm ... ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ ION TRONG NƯỚC Ô NHIỄM CỦA BÈO TÂY” PHẦN I MỞ ĐẦU I Lí chọn đề tài Trong thập niên vừa qua, chất lượng môi trường sống hành tinh bị ... hiểu bèo tây tác dụng làm nước bèo tây Giới thiệu bèo tây Bèo tây (danh pháp khoa học: Eichhornia crassipes) gọi bèo lục bình, bèo lộc bình, hay bèo Nhật Bản loài thực vật thuỷ sinh, theo dòng nước...
 • 25
 • 600
 • 0

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG hấp THỤ CADIMI TRONG đất của cây RAU dệu (ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES )

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG hấp THỤ CADIMI TRONG đất của cây RAU dệu (ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES )
... CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013 TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CADIMI TRONG ĐẤT CỦA CÂY RAU DỆU (ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES ) Thuộc nhóm ngành khoa ... thụ thời gian không hấp thụ thêm hấp thụ hiệu Cho áp dụng vào thực tế mở rộng nghiên cứu khả hấp thụ kim loại nặng khác rau Dệu 41 Sau hấp thụ Cadimi rau Dệu sau hấp thụ Cadimi loại rác thải nguy ... 2.1.Mục tiêu chung - Nghiên cứu khả hấp thụ Cadimi đất rau Dệu 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Khảo sát khả xử lý kim loại nặng rau Dệu, làm sở cho nghiên cứu áp dụng sử dụng đất bị ô nhiễm Cadimi - Áp dụng...
 • 46
 • 108
 • 1

Nghiên cứu khả năng hấp thụ crom trong nước bằng cây cỏ voi

Nghiên cứu khả năng hấp thụ crom trong nước bằng cây cỏ voi
... dụng để xử lý nước thải có chứa Crom  Kiến nghị Nên nghiên cứu khả hấp thụ kim loại khác cỏ voi Nghiên cứu áp dụng mô hình để xử lý loại nước thải có chứa Crom nước thải công nghiệp, nước thải bệnh ... cây, nồng độ Crom nước đầu vào khác khả hấp thụ Crom thùng khác Có khác biệt điều kiện sống, cách chăm sóc với mật độ khác nên khả hấp thụ chất dinh dưỡng thùng có nhiều lớn so với thùng Cỏ voi ... thuận lợi Việt Nam nước có nông nghiệp phát triển dồi nguồn nguyên liệu tự nhiên Xuất phát từ thực tế đó, khóa luận tập trung nghiên cứu đề tài:” Nghiên cứu khả hấp thụ Crom nước cỏ voi Đề tài vừa...
 • 50
 • 312
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn cây bèo cái

Nghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn và cây bèo cái
... nuôi rong, bèo ta cho vào bể khoảng 10 rong 10 bèo 2.4.2 Khảo sát khả hấp thu Niken rong đuôi chồn bèo Tiến hành khảo sát khả hấp thu rong bèo với kim loại Niken môi trường nước Đối với loại (rong ... 3.2 Khả hấp thu Niken nƣớc bèo 38 3.2.1 Khả hấp thu Niken bèo 38 3.2.2 Khả hấp thu Niken bèo có mặt axit Aspactic 42 3.3 Khả hấp thu Niken nƣớc rong bèo 43 3.3.1 Khả hấp thu Niken ... tích Niken rong bèo nuôi 33 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Khả hấp thu Niken nƣớc rong đuôi chồn 34 3.1.1 Khả hấp thu Niken rong đuôi chồn 34 3.1.2 Khả hấp thu Niken rong...
 • 61
 • 321
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ ion Cu 2+, Ni 2+ của than bùn Việt Yên - Bắc Giang

Nghiên cứu khả năng hấp thụ ion Cu 2+, Ni 2+ của than bùn Việt Yên - Bắc Giang
... cân hấp phụ với ion Ni2 + Cu2 + 45 phút 30 phút - pH hấp phụ tốt Ni2 + than bùn từ ÷ 5.5; ion Cu2 + ÷ 4.5 - Khi tăng nồng độ dung dịch Ni2 +, Cu2 + hiệu suất hấp phụ giảm - Sự hấp phụ ion Ni2 + Cu2 + than ... đạt cân hấp phụ than bùn - Khảo sát ảnh hưởng pH đến dung lượng hấp phụ Cu2 +, Ni2 + than bùn - Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đến dung lượng hấp phụ Cu2 +, Ni2 + than bùn - Khảo sát dung lượng hấp phụ ... không lớn hiệu suất hấp phụ ion Ni2 Cu2 + than giảm Điều hoàn toàn phù hợp với lí thuyết Từ kết khảo sát tiến hành khảo sát trình hấp phụ ion Cu2 +, Ni2 + than bùn theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt...
 • 5
 • 463
 • 2

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMONIUM TRONG ĐẤT TRỒNG CÀ PHÊ TẠI TỈNH GIA LAI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMONIUM TRONG ĐẤT TRỒNG CÀ PHÊ TẠI TỈNH GIA LAI
... đề tài : “ Nghiên cứu khả hấp phụ ammonium đất trồng phê tỉnh Gia lai thực 1.3 • Mục đích đề tài Đưa dẫn liệu khả hấp thụ NH 4+ đất trồng phê tỉnh Gia Lai 1.4 • Nội dung nghiên cứu Xác định ... trình hấp phụ N dễ tiêu đất mẫu đất trồng phê tỉnh Gia lai • Vẽ đường cong đẳng nhiệt hấp phụ N mẫu đất • Xác định dung lượng hấp phụ tối đa đất 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Mẫu đất trồng ... mùn, loại keo đất Gedroiz chia khả hấp phụ đất thành dạng: hấp phụ sinh học, hấp phụ học, hấp phụ lý học, hấp phụ hoá học hấp phụ lý hoá học 2.1.2 Hấp phụ hóa học : Là khả giữ lại đất chất hòa...
 • 45
 • 150
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CỦA CỎ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TẠO ĐẤT O NHIỄM

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CỦA CỎ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TẠO ĐẤT O NHIỄM
... lĩnh vực cải t o đất ô nhiễm KLN chưa nghiên cứu cách đầy đủ Vì vậy, việc nghiên cứu khả hấp thụ KLN cỏ Vetiver môi 23 trường đất khác đánh giá hiệu cải t o đất ô nhiễm Cu - Cd cặp kim loại tương ... Panicoideae (Hình PL 6.1) loại đất: (a) Đất cát biển (FAO-UNESCO: Haplie Arenosols); (b) Đất đỏ vàng đá granit (FAO-UNESCO: Haplic Acrisols) (c) Đất phù sa sông Vu Gia (FAO-UNESCO: Dystric Fluvisols) ... hữu theo phương pháp Walkley – Black; N KLN đất tổng số theo Kenđan; P 2O5 tổng số so màu xanh molipden; K 2O 16 3.2.4 Khả hấp thụ Pb tổng số o quang kế lửa; P 2O5 dễ tiêu theo Oniani; K 2O dễ Hàm...
 • 14
 • 1,915
 • 10

Tài liệu Nghiên cứu khả năng hấp thu kim loại nặng trong nước thải của xơ dừa hoạt hóa potx

Tài liệu Nghiên cứu khả năng hấp thu kim loại nặng trong nước thải của xơ dừa hoạt hóa potx
... 2Na+ II VậT LIệU Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU V t li u nghiờn c u - Vt liu hp thu: X da c thu mua ti ca hng bỏn da, khu ch hoa qu ng Lỏng Ngõm x da NaOH 1M 24 gi, sch bng nc ct n nc trong, pH khong ... mg/kg thỡ kh nng hp thu gia cỏc nguyờn t s thay i? So sỏnh kh nng hp thu cỏc kim loi nng cỏc mc ụ nhim khỏc v gia cỏc kim loi cựng ngng ụ nhim) N ghiờn cu kh nng hp thu kim loi nng nc thi bng ... kim loi nng ca tng vt liu trờn hiu sut hp thu v lng hp thu - Lng Cu 2+ hp thu vt liu c tớnh theo cụng thc: qa = (Ci - Cf )V m Trong ú: qa l lng Cu 2+ hp thu n v lng vt liu (mg/kg); Ci l nng ban...
 • 6
 • 374
 • 4

nghiên cứu khả năng hấp phụ niken trong nước của oxit sắt từ bằng phương pháp trắc quang phân tử uv-vis với thuốc thử đimetylglioxim

nghiên cứu khả năng hấp phụ niken trong nước của oxit sắt từ bằng phương pháp trắc quang phân tử uv-vis với thuốc thử đimetylglioxim
... vậy, để đánh giá khả hấp phụ niken oxit sắt từ môi trƣờng nƣớc chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ niken nƣớc oxit sắt từ phƣơng pháp trắc quang phân tử UV-VIS với thuốc thử đimetylglioxim 2.Ý ... Phƣơng pháp quang phổ hấp phụ phân tử UV-VIS 1.3.1 Giới thiệu phƣơng pháp quang phổ hấp phụ phân tử UV-VIS 1.3.1.1 Sự hấp thụ ánh sáng dung dịch màu: Dung dịch có màu thân dung dịch hấp thụ phần quang ... quang phân tử UV-VIS Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử hay gọi phƣơng pháp đo quang Ở điều kiện thƣờng, phân tử, nhóm phân tử chất bền vững nghèo lƣợng Đây trạng thái Nhƣng có chùm sáng với...
 • 41
 • 734
 • 0

nghiên cứu khả năng hấp phụ niken trong nước của xơ dừa biến tính bằng phương pháp trắc quang phân tử uv- vis với thuốc thử dimetylglioxim

nghiên cứu khả năng hấp phụ niken trong nước của xơ dừa biến tính bằng phương pháp trắc quang phân tử uv- vis với thuốc thử dimetylglioxim
... tài: Nghiên cứu khả hấp phụ Niken nước dừa biến tính phương pháp trắc quang phân tử UV -VIS với thuốc thử Dimetylglioxim Kết nghiên cứu đề tài áp dụng việc sử dụng dừa biến tính để hấp phụ ... kcal/mol 1.4.3 Cân hấp phụ tải trọng hấp phụ Cân hấp phụ trình chất khí chất lỏng hấp phụ bề mặt chất hấp phụ trình thuận nghịch Các phần tử chất bị hấp phụ hấp phụ bề mặt chất hấp phụ di chuyển ngược ... dân Nếu sử dụng dừa làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng giá thành thấp Vì vậy, nghiên cứu dừa chọn để làm vật liệu hấp phụ Gáo dừa, sọ dừa thu mua từ sở chế biến cơm dừa, cạo xơ, đưa vào đốt...
 • 48
 • 727
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon rừng mỡ trồng thuần loài tại vùng trung tâm bắc bộ, việt nam " pptx

Nghiên cứu khoa học
... cao nhất, sai số thấp dễ áp dụng iii Kết nghiên cứu v thảo luận Nghiên cứu lợng carbon hấp thụ cá thể Mỡ a Cấu trúc lợng carbon hấp thụ cá thể Kết nghiên cứu lợng carbon hấp thụ cá thể 48 ÔTC ... Nghiên cứu lợng carbon tích lũy Mỡ cá thể; lợng carbon tích lũy bụi thảm tơi, vật rơi rụng dới tán rừng trồng Mỡ; lợng carbon tích lũy đất dới tán rừng trồng Mỡ; lợng carbon tích luỹ rừng Mỡ ... tuổi Nghiên cứu tổng lợng carbon tích lũy rừng Mỡ a Cấu trúc tổng lợng carbon tích lũy lâm phần rừng trồng Mỡ Tổng lợng carbon tích lũy lâm phần Mỡ gồm carbon tầng gỗ, carbon bụi thảm tơi, carbon...
 • 14
 • 219
 • 1

Nghiên cứu khả năng hấp thụ methyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp thụ chế tạo từ bã mía thử nghiệm xử lý môi trường pdf

Nghiên cứu khả năng hấp thụ methyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp thụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường pdf
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH TÚ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYL ĐỎ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA CÁC VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG LUẬN ... liệu hấp phụ (VLHP) để xử lí ô nhiễm môi trường Xuất phát từ lí trên, luận văn thực đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ mía thử nghiệm xử môi ... hấp phụ yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ VLHP chế tạo từ mía metyl đỏ môi trường nước Thử xử lí số mẫu nước thải chứa metyl đỏ VLHP chế tạo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn...
 • 56
 • 420
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "KHẢ NĂNG HẤP THỤ CADMIUM TRONG ĐẤT CỦA CỎ " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Difference) Kết nghiên cứu bàn luận 3.1 Khả sinh trưởng phát triển cỏ vetiver ảnh hưởng nồng độ Cd đất Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Cd đất đến tiêu sinh trưởng phát triển cỏ vetiver trình ... - Kim loại nghiên cứu Cd – kim loại nặng độc hại, IARC xếp vào nhóm A (tác nhân gây ung thư người) cảnh báo ô nhiễm đất nhiều nơi giới Việt Nam 2.2 Phương pháp nghiên cứu * Bố trí thí nghiệm: ... =0,05 Điều chứng tỏ, sức chống chịu cỏ hàm lượng Cd đất lớn Hình Cỏ vetiver sau 70 ngày xử lý Cd 3.2 Khả tích luỹ Cd phận cỏ vetiver Khả tích lũy Cd phận cỏ vetiver sau 70 ngày xử lý Cd trình...
 • 5
 • 206
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu nghiên cứu khả năng hấp thu kim loại nặng trong nước thải của xơ dừa hoạt hóa potxnghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên báinghiên cứu khả năng hấp thụ cacbon rừng trồng keo lai thuần loài ở các cấp tuổi và các cấp đất khác nhauđề tài nghiên cứu khả năng hấp phụ mangan trong dung dịch nước trên bentonit bình thuậnnghiên cứu khả năng hấp thụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp thụ asen của vật liệu mcm 41nghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcnghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2 lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míaBài 13. Phản ứng hoá họcBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUVận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAMôn công nghệ phần mềm nâng caoNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGDạy học đồng loạt cả lớpBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông Nghiệp