Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới
... nguồn sáng Nhằm góp phần vào nghiên cứu phát triển ứng dụng nguồn sáng tương lai gần (chiếu sáng thể rắn), chúng chọn đề tài Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện huỳnh quang vật liệu lai nano sử dụng ... chuyển quang học điện tử tâm phát quang, trình truyền lượng tâm phát quang Với mục đích nghiên cứu đề tài, chúng sử dụng phổ huỳnh quang để nghiên cứu đặc tính quang phát quang vật liệu phát quang ... huỳnh quang dùng nhiều toàn nhà hộ Việc sử dụng WOLED giảm đám kể điện cho việc chiếu sáng 26 26 Một số sản phẩm OLED hãng Philip thay cho đèn chiếu sáng thông thường Vật liệu phát quang sử dụng...
 • 163
 • 243
 • 0

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ĐIỆN HUỲNH QUANG CỦA TỔ HỢP CẤU TRÚC NANO SỬ DỤNG TRONG CHIẾU SÁNG MỚI

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ĐIỆN VÀ HUỲNH QUANG CỦA TỔ HỢP CẤU TRÚC NANO SỬ DỤNG TRONG CHIẾU SÁNG MỚI
... thiết phải nghiên cứu, chế tạo tổ hợp phát quang ứng dụng chế tạo LED OLED phát ánh sáng trắng với số hoàn màu cao Đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp phát quang ứng dụng làm lớp phát quang ... đặc tính điện, quang Từ kết tìm tổ hợp tối ưu Chương VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN CHIẾU SÁNG RẮN (Tổng quan tài liệu) 1 Giới thiệu chung ánh sáng kỹ thuật chiếu sáng Có thể nói lịch sử phát triển ánh sáng ... ánh sáng xanh dương phát quang mạnh vùng ánh sáng xanh (500-650) Trong luận án, phương pháp sol-gel sử dụng để tổng hợp nano YAG:Ce nhiệt độ thấp 10 2 Chế tạo tổ hợp phát quang cho WLED Các tổ hợp...
 • 26
 • 153
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI trên hệ hợp kim fe73,5cu1nb3 xzrxb9si13,5

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI trên hệ hợp kim fe73,5cu1nb3 xzrxb9si13,5
... pháp đo từ tổng trở .34 CHƯƠNG 4: NGHIÊN c ứ u CẮƯ TRÚC, TÍNH CHẮT TỪ VÀ HIỆU ỨNG GMI TRÊN HỆ HỢP KIM Fe73,5Cu1Nb3. xZrxB9Si13j5 36 4.1 Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hệ hợp kim nano ... PHT 0201 36 CHƯƠNG 4: NGHIÊN c ứ u CẮU TRÚC, TÍNH CHẮT TỪ VÀ HIỆU ỨNG GMI TRÊN HỆ HỢP KIM Fe73,5CuiNb3.xZrxB,Sii3,5 4.1 Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hệ họp kim nano tính thể Fe73,5CuiNb3_xZrxB9Sii3j5 ... cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI hệ họp kim Fe73 5CuiNb3 xZrxB9Sii3 5” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng việc thay Zr cho Nb để tìm hợp phần có tính chất tốt nhất, hiệu ứng GMI...
 • 64
 • 205
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI trên hệ hợp kim fe73,5cu1nb3 xzrxb9si13,5

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI trên hệ hợp kim fe73,5cu1nb3 xzrxb9si13,5
... Impedance (GMI) v c trng bi t s GMI (hoc GMIr) Mun nhn c t s tng tr GMIr cao, dõy dn t tớnh phi cú t thm p cao hay núi cỏch khỏc dõy dn phi l vt liu cú tớnh t mm tt Vit Nam, hiu ng t tr khng l - GMI ... ngui nh vy, quỏ trỡnh kt tinh khụng kp xy Hp kim ụng cngkhụng cú cu trỳc tinh th v c gi l kim loi thu tinh hay hp kim vụ nh hỡnh 'gu u hp kim l cỏc kim loi cú sch ỳng thnh phn ó nh theo nng ... Kho sỏt hiu ng GMI (tn s MHz) ca mu N3 540c Hỡnh 4.17 So sỏnh t s GMI cc i theo hm lng Zr vúi cỏc mu 54(f c Hỡnh 4.18 Kho sỏt hiu ng GMI (tn s 6MHz) ca mu N3 54(fc Hỡnh 4.10 T s GMI cc i theo...
 • 50
 • 90
 • 0

Luận văn nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI của hợp kim vô định hình co75 xfexsi15b10

Luận văn nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI của hợp kim vô định hình co75 xfexsi15b10
... lên tính chất từ hiệu ứng GMI nghiên cứu m ột cách triệt để Với lý định chọn đề tài: Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI hợp kim định hình Co 75_xFexSii5Bio” 7 M ục đích nghiên cứu ... QUAN VỀ VẬT HIỆU ỨNG TỪ TỒNG TRỞ KHỔNG LỒ (GMI) VÀ VẬT LIỆU TỪ MỀM VÔ ĐỊNH HÌNH (VĐH) Hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ (GMI) 1.1 Giới thiệu hiệu ứng GMI 1.2 Cấu trúc ... đến hiệu ứng GML 48 3.3.2 Khảo sát ảnh hưởng tần số đo đến hiệu ứng GMI 51 3.4 Nghiên cứu hiệu ứng GMI hệ hợp kim VĐH Co75 _xFexSii5Bio 53 3.4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng Fe hợp kim đến...
 • 62
 • 245
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI của hợp kim vô định hình co75 xfexsi15b10

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI của hợp kim vô định hình co75 xfexsi15b10
... tố lên tính chất từ hiệu ứng GMI nghiên cứu cách triệt để Với lý định chọn đề tài: Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI hợp kim định hình Co75. xFexSi15B10 Mục đích nghiền cứu 3.3.75 ... xử lý mẫu cho tính chất từ hiệu ứng GMI tốt Nhiệm vụ nghiên cứu - Chế tạo mẫu vật liệu mẫu công nghệ nguội nhanh - Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ mẫu chế tạo - Khảo sát hiệu ứng GMI mẫu chế ... giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm on thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Hoàng Công Tĩnh MUC LUC 3.1 Nghiên cứu hiệu ứng GMI băng hợp kim định hình Co 48 3.3.1 Khảo...
 • 69
 • 230
 • 3

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI của vật liệu nano tinh thể fe93 xzrxb6cu1 (LV01895)

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI của vật liệu nano tinh thể fe93 xzrxb6cu1 (LV01895)
... TỔNG QUAN VỀ HIỆU ỨNG TỪ TRỞ KHỔNG LỒ (GMI) 1.1 Vật liệu từ mềm nano tinh thể 1.1.1 Cấu trúc nano tinh thể 1.1.2 Các tính chất từ vật liệu từ nano tinh thể 1.1.3 Ảnh ... chất từ hiệu ứng GMI vật liệu nano tinh thể Fe93- xZrxB6Cu1 Mục đích nghiên cứu Tìm đƣợc thành phần chế độ xử lý mẫu hợp kim Fe93- xZrxB6Cu1 để tính chất từ hiệu ứng GMI tốt Nhiệm vụ nghiên cứu ... ứng từ cao, độ từ thẩm lớn, lực kháng từ nhỏ dễ dàng bị từ tính sau ngắt từ trƣờng ngoài… tính vật liệu từ mềm Trong vật liệu từ mềm nano tinh thể nhƣ Finemet, Nanoperm vật liệu từ mềm tốt thƣờng...
 • 52
 • 233
 • 0

Nghiên cứu tính chất dập tắt huỳnh quang của vật liệu tổ hợp nano sử dụng cho linh kiện quang điện

Nghiên cứu tính chất dập tắt huỳnh quang của vật liệu tổ hợp nano sử dụng cho linh kiện quang điện
... tính chất dập tắt huỳnh quang vật liệu tổ hợp nano sử dụng cho linh kiện quang điện Mục đích nghiên cứu: - Chế tạo vật liệu tổ hợp nanô chứa chuyển tiếp dị chất phù hợp cho việc nghiên cứu hiệu ... CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ THÚY NGA NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT DẬP TẮT HUỲNH QUANG CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP NANO SỬ DỤNG CHO LINH KIỆN QUANG ĐIỆN Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nano Mã số: Chuyên ngành đào tạo ... chế dập tắt huỳnh quang tĩnh Trong luận văn này, tiến hành khảo sát tính chất dập tắt huỳnh quang số vật liệu tổ hợp nano nhằm tìm vật liệu tổ hợp thích hợp, ứng dụng chế tạo linh kiện quang điện...
 • 47
 • 125
 • 0

Tổng hợp coban ferit cấp hạt nano bằng phương pháp đồng kết tủa nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ của chúng

Tổng hợp coban ferit cấp hạt nano bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ của chúng
... ch coban ferit kớch thc nano l khỏ nhiu nhng cha cú cụng trỡnh no cụng b nghiờn cu mt cỏch h thng v a quy trỡnh ti u hoỏ cho quỏ trinh iu ch Do ú chỳng tụi t k hoch nghiờn cu iu ch coban ferit ... liu coban ferit t cu trỳc spinen v kớch thc ht nm 1.8.2 Cỏc ni dung nghiờn cu ca lun + Nghiờn cu cỏc yu t nh hng n cu trỳc tinh th, kớch thc ht v t tớnh ca vt liu coban ferit dng bt kớch thc nano ... tinh th Ni-Zn -ferit cp ht nano bng phng phỏp thu nhit Kt qu nhiu x XRD cho thy mu vt liu Ni0,5Zn0,5Fe2O4 cú cu trỳc ferit spinel nung 1200C 1h Kớch thc trung bỡnh ca ht tinh th ferit spinel l...
 • 103
 • 2,119
 • 11

Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện các giải pháp tiết kiệm điện đối với khách sạn khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện và các giải pháp tiết kiệm điện đối với khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố đà nẵng
... vi nghiên cứu Nghiên cứu cấu trúc tiêu thụ điện giải pháp tiết kiệm điện hiệu khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên ... PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TIÊU THỤ ĐIỆN CỦA NHÓM KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Để đánh giá tình hình tiêu thụ điện khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng Ta phải ... địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thiết bị tiệu thụ điện giải pháp tiết kiệm điện khách sạn khu nghỉ dưỡng địa bàn thành phố Đà Nẵng 3...
 • 26
 • 387
 • 1

Nghiên cứu một số tính chất đất nước mặt của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp vùng bãi bồi huyện kim sơn, tỉnh ninh bình

Nghiên cứu một số tính chất đất và nước mặt của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp vùng bãi bồi huyện kim sơn, tỉnh ninh bình
... số tính chất đất nước mặt loại hình sử dụng đất vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn 4.3.1 Nghiên cứu số tính chất đất tầng mặt loại hình sử dụng đất vùng bãi bồi Kim Sơn 4.3.2 52 52 Nghiên cứu số tính ... tài: Nghiên cứu số tính chất đất nước mặt loại hình sử dụng đất nông nghiệp vùng bãi bồi huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Nghiên cứu số tính chất đất nước mặt ... nước mặt vùng bãi bồi 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số tính chất hóa học đất nước mặt loại hình sử dụng đất vùng bãi bồi huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Nghiên cứu, ...
 • 110
 • 305
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất cơ lý, hóa lý của nguyên liệu bán thành phẩm thuốc, phương pháp xác định ứng dụng trong bào chế thuốc viên

Nghiên cứu một số tính chất cơ lý, hóa lý của nguyên liệu và bán thành phẩm thuốc, phương pháp xác định và ứng dụng trong bào chế thuốc viên
... " Nghiên cứu số tính chất lý, hoá nguyên liệu bán thành phẩm thuốc, phương pháp xác định ứng dụng bào chế thuốc viên" với mục tiêu: Khảo sát phương pháp đánh giá số tính chất tá dược (nguyên ... (nguyên liệu) bán thành phẩm sản xuất viên nén, nang cứng Xác định số tính chất nguyên liệu, bán thành phẩm viên nén Bước đầu tìm hiểu áp dụng việc đánh giá tiêu kỷ thuật tính chất lý, hoá bào ... việc xác định tính chất l của nguyên liệu, bán thành phẩm quy trình sản xuất thuốc viên Các bán thành phẩm với tiêu (đặc tính) kỹ thuật, tạo định đến tiêu chất lượng sản phẩm cuối (thành phẩm) ...
 • 38
 • 279
 • 0

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu TiO2 nhằm ứng dụng trong quang xúc tác vùng ánh sáng khả kiến

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu TiO2 nhằm ứng dụng trong quang xúc tác vùng ánh sáng khả kiến
... chiếu sáng vào bề mặt điện cực có phủ màng TiO mở hướng nghiên cứu khả ứng dụng vật liệu TiO sống Với tính chất quang xúc tác tuyệt vời, khả ơxi hố cao giá thành rẻ, vật liệu TiO nghiên cứu ứng dụng ... Đó lí chúng tơi chọn đề tài: Nghiên cứu tính chất quang vật liệu TiO2 nhằm ứng dụng quang xúc tác vùng ánh sáng khả kiến Chúng tơi tiến hành tổng hợp màng bột TiO2 pha tạp với SnO2 Fe3+ phương ... lên hoạt tính quang xúc tác: Khối lượng chất xúc tác lớn hoạt tính quang xúc tác cao, khả khử chất hữu mạnh Tuy vậy, đến lúc nào, có bão hòa nồng độ chất xúc tác, hoạt tính quang xúc tác ngưng...
 • 81
 • 304
 • 0

Ap dụng phương pháp phân tích kích hoạt nơtron dụng cụ (INAA) trên lò phản ứng phương pháp xử lý thống kê đa biến trong nghiên cứu đặc trưng đa nguyên tố xuất xứ của vật liệu khảo cổ đất nung thu thập từ một số khu di c

Ap dụng phương pháp phân tích kích hoạt nơtron dụng cụ (INAA) trên lò phản ứng và phương pháp xử lý thống kê đa biến trong nghiên cứu đặc trưng đa nguyên tố và xuất xứ của vật liệu khảo cổ đất nung thu thập từ một số khu di c
... dugc sii dung de xac dinh dien tich cua cac dinh rieng le Hoat eua mau thu dugc bang viec chia dien tich dinh cho thdi gian (TJ Do khong chac chan ciia dien tich dinh dugc xac dinh bang viec tinh ... muc dich thuc te cdng nhu dimg de lam frang tri Vdi cac dang dk set khac va cac dilu kien nung khac nhau, ngudi ta thu dugc dat nung, gom va sii Loai ngudi da phat hien cac thugc tinh huu ich cua ... dugc thiet lap tir cac mau gom chua ro nguon gdc (each tiep can thii II) Trong nghien ciiu chiing tdi sir dung ca hai each tiep can neu tren Chon lua cdc dia diem nghien cuu Dua fren cac tieu chi:...
 • 118
 • 427
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của nhiệt độ đế tới cấu trúc tính chất điện và quang của màng zno insử dụng phương pháp gis trong nghiên cứu cấu trúc địa chất và thành lập bản đồ đẳng dày tầng oligoxen mỏ bạch hổnghiên cứu cấu trúc tinh thể và cấu trúc tế vicấu trúc tính chất điện từ của hệ hợp chất la2 3pb1 3mn1 xcoxo3 x 0 00 0 05 0 10 0 20 và 0 30nghiên cứu cấu trúc tinh thể proteinnghiên cứu cấu trúc địa chất đánh giá tiềm năng dk lô 104 bể sông hồngnghiên cuu cấu trúc địa chấtnghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polymemục tiêu nghiên cứu đánh giá tính chất nước thải ở nhà máy chế biến mủ cao su linh hương thử nghiệm bốn loại chế phẩm sinh học trong việc xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao sutính khả thi và hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đấtnhững chất lượng và giới hạn của đất đai cho các sử dụng2 những khái niệm tính chất đặc trưng cơ bản của vật liệu bán dẫntính chất quang của vật liệu keo nano znochế tạo bột sno2 sno2co và nghiên cứu cấu trúc kích thước hạt tính chất từ của chúngcác phương pháp nghiên cứu cấu trúc và tính chấtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học