Đánh giá quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 2015 trên địa bàn huyện phú lương – tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... - Đánh giá trạng sử dụng đất trồng câu lâu năm - Xác định loại hình sử dụng đất trồng lâu năm địa bàn huyện - Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội, môi trường loại hình sử dụng đất trồng lâu năm - Lựa ... Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lâu năm địa bàn huyện Phú Lương từ đề xuất hướng sử dụng đất trồng lâu năm hiệu cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Lương tỉnh Thái ... đất trồng lâu năm huyện Phú Lương 41 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất trồng lâu năm huyện 41 4.3.2 Mô tả loại hình sử dụng đất 42 4.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lâu năm...
 • 83
 • 182
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1998 2010 trên địa bàn huyện hưng hà tỉnh thái bình

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1998  2010 trên địa bàn huyện hưng hà  tỉnh thái bình
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - - HÀ TU N ANH ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N PHƯƠNG ÁN QUY HO CH S D NG ð T GIAI ðO N 1998 - 2010 TRÊN ð A BÀN HUY N HƯNG HÀ - ... nghi p N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… hi n ñ tài: “ðánh giá tình hình th c hi n phương án quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 1998 2010 ñ a bàn huy n Hưng – t nh Thái Bình ... h i c a huy n Hưng giai ño n 1998 2010; a Th c tr ng phát tri n ngành kinh t giai ño n 1998- 2010 b Th c tr ng tình hình dân s lao ñ ng c a huy n giai ño n 19982 010 c ðánh giá th c tr ng...
 • 123
 • 103
 • 0

Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000-2010 trên địa bàn Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000-2010 trên địa bàn Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
... hi n phương án quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2001 - 2010, theo h ng m c công trình 93 4.3.5 ðánh giá chung v tình hình th c hi n phương án quy ho ch ñ a bàn huy n Vi t Yên giai ño n 2000-2010 ... p, chưa s d ng) - ðánh giá k t qu th c hi n ch tiêu quy ho ch phương án ðCQHSDð giai ño n (2006-2010) - ðánh giá k t qu th c hi n m t s danh m c công trình d án theo phương án quy ho ch s d ng ... huy n Vi t yên, t nh B c Giang 3.2 N i dung nghiên c u Trên s ñánh giá vi c th c hi n quy ho ch s d ng ñ t huy n Vi t Yên ñ n năm 2010 phương án ðCQHSDð giai ño n (2006-2010) , so sánh, ñ i v...
 • 157
 • 211
 • 0

Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 2010 trên địa bàn huyện đông triều tỉnh quảng ninh

Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 2010 trên địa bàn huyện đông triều  tỉnh quảng ninh
... trạng quy hoạch không thực hiện, quy hoạch treo phải điều chỉnh quy hoạch Vì đề tài Đánh giá việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006- 2010 địa bàn huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh ... quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 50 3.4.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 51 3.4.3 Phương án quy hoạch sử dụng đất chưa sử dụng 51 3.5 Đánh giá việc thực tiêu phương án quy hoạch ... hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2006 - 2010, phân tích vấn đề tồn sử dụng đất so với phương án quy hoạch 52 3.5.1 Biến động sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 52 3.5.2 Đánh giá việc thực quy hoạch...
 • 92
 • 168
 • 0

Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 2010 trên địa bàn huyện yên hưng tỉnh quảng ninh

Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 2010 trên địa bàn huyện yên hưng tỉnh quảng ninh
... Đánh giá việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006- 2010 địa bàn huyện Yên Hưng- tỉnh Quảng Ninh Mục tiêu đề tài Đánh giá việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Hưng ... hoạch sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp 53 3.3.3 Quy hoạch đưa vào sử dụng đất chưa sử dụng 55 3.4 Đánh giá việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Yên 56 Hưng, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 ... duyệt thực phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Hưng - Đánh giá tình hình thực phương án Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Hưng giai đoạn 2006 - 2010 - Phân tích nguyên nhân tác động đến việc...
 • 86
 • 37
 • 0

Thực trạng và giải pháp từng bước thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 2010 trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam

Thực trạng và giải pháp từng bước thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 2010 trên địa bàn huyện duy tiên, tỉnh hà nam
... Phơng án quy hoạch sử dụng đất huyện Duy Tiên, tỉnh Nam giai đoạn 2000 - 2010 đợc cấp có thẩm quy n phê duy t 64 4.2.3 Công tác thực phơng án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2006 huyện Duy ... đích - Đánh giá thực trạng tình hình thực quy hoạch sử dụng đất huyện Duy Tiên, tỉnh Nam - Đề giải pháp nhằm tăng cờng công tác thực quy hoạch sử dụng đất huyện Duy Tiên, tỉnh Nam 1.2.2 ... tra trạng sử dụng đất huyện Duy Tiên, tỉnh Nam - Đánh giá công tác thực quy hoạch sử dụng đất đề giải pháp khắc phục tồn trình thực nhằm làm tốt quy hoạch đất đợc phê duy t - Những giải pháp...
 • 125
 • 442
 • 0

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1998 2010 trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1998  2010 trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... o sát thu c đ a bàn huy n Yên Dũng, t nh B c Giang 3.3 N i dung nghiên c u Trên s đánh giá vi c th c hi n phương án quy ho ch s d ng đ t huy n Yên Dũng đ n năm 2010 (giai đo n 1998 - 2007) đ i ... v i quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 huy n Yên Dũng - Các ch tiêu quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 - Đánh giá vi c th c hi n ch tiêu quy ho ch s d ng đ t huy n đ n năm 2010, giai đo n 1998 ... v i phương án quy ho ch 3.3.5.1 Đánh giá vi c th c hi n quy ho ch s d ng đ t giai đo n t năm 1998 đ n năm 2007 Đánh giá tình hình th c hi n quy ho ch giai đo n 1998- 2007 - Thay đ i v đơn v hành...
 • 124
 • 265
 • 0

đánh giá quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của khu vực trung tâm thành phố thái nguyên

đánh giá quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của khu vực trung tâm thành phố thái nguyên
... thực quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp khu vực phường trung tâm thành phố Thái Nguyên giai đoạn 20062010 3.2 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất khu vực phường trung tâm thành phố Thái Nguyên ... trung tâm thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010 theo loại đất - Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp khu vực phường trung tâm thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010 - Đánh giá ... Phùng, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010 - Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010 - Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất...
 • 116
 • 180
 • 0

đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 2010 trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bình

đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010 trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bình
... phương án quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn quy hoạch tới, tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ ðánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2001 2010 ñịa bàn huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình ... dụng ñất giai ñoạn 2001 2010 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình * Tình hình thực quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2001 2005 * Tình hình thực phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñược phê ... án quy hoạch sử dụng ñất huyện Thái Thụy giai ñoạn 2001 -2010 tình hình tổ chức thực phương án quy hoạch sử dụng ñất huyện Thái Thụy (giai ñoạn 2001 2010) 3.3 Nội dung nghiên cứu + ðánh giá...
 • 104
 • 248
 • 0

Đánh giá quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 2010 của khu vực trung tâm thành phố thái nguyên

Đánh giá quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 2010 của khu vực trung tâm thành phố thái nguyên
... phường trung tâm thành phố Thái Nguyên giai đoạn 20062 010 3.2 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất khu vực phường trung tâm thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006- 2010 theo đơn vị hành 40 - Đánh giá ... giai đoạn 2006- 2010 khu vực phường trung tâm thành phố Thái Nguyên theo số liệu thứ cấp 3.1 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất khu vực phường trung tâm thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006- 2010 ... giai đoạn 2006- 2010 - Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006- 2010 3.3 Đánh giá chung kết thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006- 2010 khu...
 • 114
 • 40
 • 0

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... sản xuất sở tài nguyên [47] 1.3 Những vấn đề hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng hợp 1.3.1 Khái quát hiệu sử dụng đất a Một số vấn đề luận hiệu hiệu sử dụng đất: ... xuất sử dụng hợp đất nông nghiệp địa bàn huyện + Quan điểm xây dựng định hướng + Căn đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hợp + Đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ ... Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2012 đạt 286.3 tỷ đồng 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 3.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp Để đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện...
 • 91
 • 432
 • 0

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2012

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2012
... 45 3.4 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Phổ Yên 49 3.4.1 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 49 3.4.1.1 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu ... nghiên cứu đề tài - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên - Lựa chọn loại hình sử dụng đất hiệu khuyến cáo phát triển sản xuất Ý nghĩa đề tài ... quản lý đất đai - Hiện trạng sử dụng đất đai 2.3.3 Các tiểu vùng kinh tế sinh thái huyện Phổ Yên 2.3.4 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Phổ Yên 2.3.4.1 Hiệu...
 • 87
 • 258
 • 0

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... dng cỏc gii phỏp phự hp, hp Nụng nghip trớ tu l bc phỏt trin mi mc cao, l s dng t kt hp nh cao ca cỏc thnh tu sinh hc, cụng nghip, kinh t, qun c dng phự hp v hp vo iu kin c th ca mi nc, ... tham mu giỳp UBND huyn thc hin cỏc ni dung qun nh nc v t trờn a bn huyn, cụng tỏc qun t ca huyn Phỳ Lng ó i vo n np, thc hin tt cỏc ni dung qun nh nc v t theo Lut t hin hnh Kt qu t c th ... tỏc tra, kim tra vic chp hnh cỏc quy nh ca phỏp lut, x vi phm qun s dng t Nhng nm qua huyn ó rt chỳ trng n cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm v t Di s phi hp, giỳp ca S Ti nguyờn v Mụi...
 • 89
 • 222
 • 0

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020 xã thanh đồng - huyện thanh chương tỉnh nghệ an

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020 xã thanh đồng - huyện thanh chương – tỉnh nghệ an
... cấp: Quy hoạch sử dụng đất đai nước; Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh; Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện; Quy hoạch sử dụng đất đai cấp Quy hoạch sử dụng đất đai cấp gọi quy hoạch sử dụng ... quy hoạch sử dụng đất địa phương Thanh Đồng chưa lập phương án quy hoạch sử dụng đất cho địa phương Việc sử dụng đất Thanh Đồng thực theo phương án quy hoạch sử đụng đất chi tiết giai đoạn ... án quy hoạch sử dụng đất chi tiết; - Phân tích hiệu kinh tế, hội, môi trường phương án quy hoạch sử dụng đất; - Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất; - Xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết; -...
 • 101
 • 361
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20062010 của khu vực trung tâm thành phố thái nguyênđánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên giai đoạn 20072010đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên giai đoạn 2007 2010đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 2015 của thành phố vinhquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 2015 xã yên hà huyện quang bình tỉnh hà giangthuc trang va dinh huong su dung dat san xuat nong nghiep tren dia ban huyen huong son tinh ha tinhcác giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện phổ yên tỉnh thái nguyênđánh giá việc quản lý và thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20062010 của tỉnh tuyên quangđánh giá quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện hoài đức tp hà nội giai đoạn 2006 2010đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đọan 20102015đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20002010 huyện thanh thủy tỉnh phú thọđánh giá quy hoạch sử dụng đấtluận văn đánh giá quy hoạch sử dụng đấttiêu chí đánh giá quy hoạch sử dụng đấtluận văn đánh giá quy hoạch sử dụng đất huyện thủy nguyênTh c tr ng v gi i ph p Ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty C i n v Ph t tri n n ng th nĐề thi HSG mẫuCấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcGiáo án bồi dưỡng HSGESTE HAY & KHÓ-GIẢI CHI TIẾTĐề Cương Tiếng Anh 849 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTNKH nhờ thầy cô và các bạn giúpCấp số hay giải chi tiếtĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2004-2005Số 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Trọn bộ tài liệu tiến sĩ Hà Văn Tiếnhàm bậc 2Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam 2002-2003TẬP ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐẠI 7Đề Cương Toán 7DE KIEM TRA ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG 1kiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)Ma trận, đề, đáp án kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8 (hk1)